AscultăLISTA SEMINARELOR WEB


Durata seminarelor este de 2 ore.

Înscrierile se pot efectua până la data şi ora începerii seminarelor, în limita locurilor disponibile.

La un seminar pot participa simultan un număr de maximum 500 de persoane.

Prin continuarea procedurii de înregistrare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Menţionăm că seminarele sunt înregistrate.

REGULI PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A SEMINARELOR:

1. Accesaţi link-ul de participare cu cel puţin 5 minute înainte de începerea seminarului;

2. În timpul seminarului microfoanele participanţilor vor fi închise de moderator.

3. Întrebările vor fi adresate doar în timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri.

4. În timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri vă puteţi înscrie pentru adresarea întrebărilor fie prin ridicarea mâinii (raise hand), moment în care, în funcţie de numărul de întrebări, moderatorul vă va porni microfonul, fie prin intermediul funcţiei Q&A disponibilă pe platforma video.

5. La întrebările din cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri se va răspunde în plen, în funcţie de numărul şi de complexitatea acestora.


DATA ORA TEMA SEMINARULUI STRUCTURA CARE ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERE
08.07.2024 10.00 Regimul fiscal al sponsorizărilor AJFP TIMIŞ
AJFP HUNEDOARA
MĂ ÎNSCRIU
11.07.2024 10:00 Impozit pe venitul microîntreprinderilor DGRFP CRAIOVA
AJFP MEHEDINŢI
MĂ ÎNSCRIU
16.07.2024 12:00 Impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc şi a veniturilor din alte surse DGRFP BRAŞOV MĂ ÎNSCRIU
17.07.2024 10:00 Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale DGRFP IAŞI
AJFP SUCEAVA
MĂ ÎNSCRIU
18.07.2024 11:00 Înregistrarea fiscală şi regulile de impozitare aplicabile pentru asociaţii , fundaţii şi federaţii DGRFP CLUJ NAPOCA
AJFP BISTRIŢA NĂSĂUD
MĂ ÎNSCRIU
19.07.2024 11:00 Certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de persoane nerezidente DGRFP BUCUREŞTI
AFCN
MĂ ÎNSCRIU
25.07.2024 10:00 Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal DGRFP GALAŢI
AJFP TULCEA
MĂ ÎNSCRIU
26.07.2024 11:00 Spaţiul Privat Virtual înregistrare şi servicii oferite DGRFP PLOIEŞTI MĂ ÎNSCRIU