Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
August 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Dămbovița 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna august 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
07.08.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Procedura de mediere.
2. Noutăți legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată în luna august 2019;
Prevederile proiectului actului normativ privind facilităţile fiscale.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
07.08.2019 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2019.
2.Prezentarea noutăţilor legislative.
3.Prezentarea facilităţilor fiscale.
07.08.2019 13:30 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
D.G.R.F.P.Ploiiești Case de marcat: :facilități, obligații, termene. 08.08.2019 14:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Case de marcat
2. Noutăți legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
14.08.2019 11:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Teleorman 1. Plata obligațiilor fiscale prin aplicația Ghișeu.ro. 14.08.2019 11:00 70 AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Clarificare facilități fiscale în domeniul construcțiilor.
2. Vizualizare on-line a extrasului de cont de la trezorerie.
3. Procedura de mediere.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
16.08.2019 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
A.J.F.P. Giurgiu 1. Case de marcat: facilităţi,obligaţii,termene. 2. Noutăți legislative. 19.08.2019 11:00 84 A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A,et. 2
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Noutati legislative.
21.08.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Teleorman 1.Procedura de acordare bonificații pentru obligațiile aferente anului 2018 declarate prin Declarațiia Unică. 22.08.2019 11:00 70 AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1.
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2019.
26.08.2019 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Teleorman 1.Facilități fiscale în domeniul construcțiilor. 29.08.2019 11:00 70 AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune
3.Serviciile electronice oferite de ANAF
09.08.2019 12:00 20 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.30, biroul 3, parter.
AJFP Timis 1.Noutati legislative
2.Servicii electronice oferite de ANAF
20.08.2019 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
AJFP CS in colaborare cu CECCAR filiala CS 1.Declaratie unica
2.Servicii ANAF
3. Noutati fiscale
21.08.2019 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp B

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Salaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF; 2.Noutati cu incidenţă fiscală 3. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice 4. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie 5.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene 6.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență. 06.08.2019 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative;
2.Case de marcat;
3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
4. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor. 5.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență (call-center, facebook, adrese, etc.)
07.08.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Proiectul Ordonantei guvernului privind instituirea unor facilitati fiscale- măsuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei; 2.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare . 3 Proiect poprire electronica 4. OMFP nr 2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2019 a operatorilor economici precum și modificarea și completarea unor prevederi contabile 5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 6.Prezentarea problemelor frecvente întâlnite de contribuabili 08.08.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
S.F.O. Viseu de Sus 1. Proiectul Ordonantei Guvernului privind instituirea unor facilitati fiscale-masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018,in cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei; 2.Ordinul presedintelui ANAF nr.1757/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere,precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare; 3.Ordinul nr.691/12.05.2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora. 5.Prezentarea problemelor frecvente întâlnite de contribuabili 9.08.2019 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 14.08.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. OUG 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale 8. Prevederile proiectului actului normativ privind facilitatile fiscale; 9.Procedura de mediere; 10. Poprirea electronica. 11. Acordarea de asistenta din initiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatari ale organelor de control din cadrul ANAF – efectele fiscale ale desfasurarii de activități economice după anularea din oficiu a inregistrarii în scopuri de TVA
19.08.2019 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.Proiectul Ordonantei guvernului privind instituirea unor facilitati fiscale- măsuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei; 2.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare ; 3. Proiect poprire electronica . 4.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 5.Prezentarea problemelor frecvente întâlnite de contribuabili 20.08.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca in colaborare A.J.F.P. Cluj 1. Noutati legislative; 2. Probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistenta(call center, facebook, adrese, etc), precum si constatate ca urmare a actiunilor de control 3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 4. Modalitatea de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora. 21.08.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 21.08.2019 10:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 21.08.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 22.08.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 22.08.2019 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.O. Targu Lapus 1.OPANAF nr.888/2018 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatii de depunere si de gestionare a formularului"Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" 2.Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei Nr.25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare 3.Proiectul Ordonantei Guvernului privind instituirea unor facilitati fiscale - masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 - Decembrie 2018.4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 5.Prezentarea problemelor frecvente întâlnite de contribuabili 22.08.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
23.08.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 28.08.2019 10:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 30.08.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

01.08.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFO SIRET 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

06.08.2019 14:00 7 SFO Siret Str. Sucevei nr.1 cam 5
SFM Falticeni 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

09.08.2019 10:00 15 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale 2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică 4.Servicii electronice oferite de ANAF 5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
13.08.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale; 2.Procedura de mediere; 3.Poprirea electronică; 4.Noutăţi legislative; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019 13.08.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale; 2.Procedura de mediere; 3.Poprirea electronică; 4.Noutăţi legislative ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019 13.08.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale; 2.Procedura de mediere; 3.Poprirea electronică; 4.Noutăţi legislative ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019 14.08.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
16.08.2019 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale 2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică 4.Servicii electronice oferite de ANAF 5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
20.08.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

20.08.2019 12:00 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale 2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică 4.Servicii electronice oferite de ANAF 5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
21.08.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale; 2.Procedura de mediere; 3.Poprirea electronică; 4.Noutăţi legislative ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019 21.08.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
21.08.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1 .Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale ; 2. Procedura de mediere ; 3. Poprirea electronica; 4. Servicii electronice oferite de ANAF ; 5. H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii august 2019 ; 21.08.2019 13:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale; 2.Procedura de mediere; 3.Poprirea electronică; 4.Noutăţi legislative ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019 22.08.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1 .Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale; 2. Procedura de mediere; 3. Poprirea electronica; 4. Servicii electronice oferite de ANAF ; 5. H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii august 2019 ; 22.08.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1 .Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale ; 2. Procedura de mediere; 3. Poprirea electronica; 4. Servicii electronice oferite de ANAF ; 5. H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii august 2019 ; 22.08.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SFM Radauti 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

23.08.2019 12:00 7 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

23.08.2019 14:30 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului Str. Manastirea Humorului nr.6
SFM VATRA DORNEI 1. Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale
2. Procedura de mediere
3. Poprire electronica
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019;

26.08.2019 12:00 12 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
27.08.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
S.F.M. ROMAN 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
28.08.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1 .Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilitati fiscale ; 2. Procedura de mediere ; 3. Poprirea electronica; 4. Servicii electronice oferite de ANAF ; 5. H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii august 2019 ; 28.08.2019 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
29.08.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
S.F.O. BICAZ 1.Prevederile proiectului actului normativ privind instituirea unor facilități fiscale
2.Procedura de mediere
3.Poprirea electronică
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2019
30.08.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita - SFM Odorheiu Secuiesc Noutățile legislativ fiscale; Serviciul Spațiul Privat Virtual; Procedura de mediere; Poprirea electronică; Calendarul obligaţiilor fiscale din luna august 13.08.2019 11:00 20 Odorheiu- Secuiesc, Str. Morii, Nr.5, Sala de şedinţă
AJFP Sibiu-Serviciul Asistenta pentru Contribuabili Promovarea serviciilor oferite de ANAF; Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice; Facilitati acordate prin OUG nr. 114/2018 in domeniul constructiilor; Noutati legislative. 14.08.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP Alba Inrolare in SPV persoane fizice si juridice.Calendarul obligatiilor fiscale. 19.08.2019 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov SPV; Noutăţi legislative; Proceduri de mediere conform Ordin ANAF nr. 1757/2019; Prezentarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 20.08.2019 10:00 50 Sediul DGRFP Braşov str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 Sala Şedinţă
AJFP Mures-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna AUGUST 2019;OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; OPANAF nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea situației economice și financiare; Noutăți legislative cu incidență fiscală. 22.08.2019 14:00 50 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 28.08.2019 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 07.08.2019 11:00 50 AJFPGorj,Str.SiretuluiNr.6,Tg.Jiu,ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 08.08.2019 11:00 55 AJFP Olt,Str.Arcului Nr.2, ora11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 08.08.2019 11:00 100 AJFP Valcea,Str.G-ral Magheru,Nr.17,Rm.Valcea;ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 14.08.2019 10:00 90 AJFP Dolj,Str.Mitropolitul Firmilian Nr.2,Craiova,ora 10
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2019; 2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3.Înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii;
4.Procedura de mediere.
14.08.2019 10:00 14 Sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, etaj I, camera nr. 14, municipiul Caracal, jud. Olt.
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 14.08.2019 11:00 50 AJFPGorj,Str.SiretuluiNr.6,Tg.Jiu,ora 11
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1.Noutati legislative
2.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
14.08.2019 11:00 40 Sediul Primariei oras Targu -Carbunesti, str. Trandafirilor, nr. 41
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 16.08.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti,Str.Radu Negru nr.1,Dr.Tr. Severin,ora 10
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 22.08.2019 11:00 55 AJFP Olt,Str.Arcului Nr.2, ora11
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. OUG 43 – Clarificare facilităţi fiscale în domeniul construcţiilor
2. OPANAF 1757 – Procedură de mediere ANAF
3. OMFP 2425 – Vizualizare on-line a extrasului de cont de la Trezorerie
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
22.08.2019 14:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna august
29.08.2019 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Facilități fiscale-elemente de noutate
2.Eșalonarea la plata obligațiilor fiscale.
3.Poprirea electronică
4.Procedura de mediere
02.08.2019 10:00 30 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galati, str. Brailei nr. 33, Sala 606, et. 6
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova OPANAF nr. 1369/21.05.2019 05.08.2019 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; procedura medierii
08.08.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2019. Noutati legislative. Anularea codului de tva – cauze, obligaţii declarative şi de plata. 08.08.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile iulie 2019 şi august 2019.Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna august 2019. Instituirea unor facilitati fiscale. Procedura de mediere 09.08.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia OMFP 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare 09.08.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1.Noutăți fiscale și calendarul obligatiilor fiscale
2.Case de marcat
12.08.2019 10:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa OPANAF nr. 1369 din 21 mai 2019 14.08.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie OMFP 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare. 22.08.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile iulie 2019 şi august 2019.Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna august 2019. Instituirea unor facilitati fiscale. Procedura de mediere 23.08.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor 1.Proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea unor facilități fiscale (posibilitatea de restructurare a obligațiilor fiscale restante, înlesniri la plată, conversia în acțiuni, darea în plată, anularea unor obligații fiscale principale și accesorii).
2.Procedura de mediere.
3.Procedura de poprire electronică.
4.Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale
26.08.2019 10:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 27.08.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 28.08.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 28.08.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala de Asistenta pentru Contribuabili/Directia Generala de Informatii Fiscale 1. "Case de marcat: facilitati, obligatii, termene" - O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare. 01.08.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice. 01.08.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 29.08.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice 1. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice. 29.08.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice Aprobarea procedurii de mediere, OPANAF 1757/2019. 29.08.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319