Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Mai 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată.
2. Noutăţi legislative.
3. Facilităţile acordate prin OUG 114/ 2018 în domeniul construcţiilor.
4. Regimul fiscal al sponsorizărilor şi donaţiilor.
5.Aspecte fiscale ce vizează asociaţiile de proprietari.
6. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
09.05.2019 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
2. Noutăţi legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna mai 2019.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018..
09.05.2019 10:00
Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
AJFP Teleorman 1. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală. 2.Aspecte fiscale privind modificare legislaţie zilieri. 09.05.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
A.J.F.P. Giurgiu 1.Completarea si depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Inrolare in Spatiul Privat Virtual;
3 Obligatii declarative cu termen in luna mai 2019.
14.05.2019 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1.Registrul entităţilor / unităţilor de cult.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018..
14.05.2019 11:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna mai 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
15.05.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3.Noutati legislative.
15.05.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019.
2.Prezentarea noutătilor legislative.
15.05.2019 13:30 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Modificare Cod fiscal -TVA, modificare norme metodologice TVA
procedura cesiune creante datorate de debitorii in insolventa.
2. Noutăţ legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
16.05.2019 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
AJFP Prahova-SFO Mizil 1.Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
21.05.2019 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Teleorman 1. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală. 2.Servicii electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora. 23.05.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
AJFP Teleorman 1. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală. 2.Procedura privind organizarea registrului entitatilor/unităţilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 27.05.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Hunedoara; Biroul asistenta pentru contribuabili 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
15.05.2019 12:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, biroul 3, parter.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis 1.Noutati legislative
2.Servicii electronice oferite de ANAF
16.05.2019 11:00 200 Sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
SFM Caransebes 1.Declaratie unica
2.Servicii ANAF
3. Noutati fiscale
22.05.2019 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Cars Severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
S.F.O. Viseu de Sus . 1.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.452/2019 pentru completarea Anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic;
2.Ordinul pesedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita si pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare,aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fisca nr.3834/2015;
3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale,precum si a modelului si continutului unor formulare;
4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/29.03.2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative.
10.05.2019 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Satu Mare in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 10.05.2019 10:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.819/19.03.2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale , precum si a modelului si continutului unor formulare ; 2.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice " ; 3.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 14.05.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 15.05.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Satu Mare 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual
15.05.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;2. Ordinul M.F.P.nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile; 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 16.05.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca in colaborare A.J.F.P. Cluj 1. Noutati legislative; 2. Modificarea legislatiei privind zilierii; 3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 4. Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor; 5. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora. 20.05.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 20.05.2019 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 23.05.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
S.F.O. Targu Lapus 1. Ordinul ministrului mediului nr.448/14.05.2018 si ministrului finantelor publice nr.2010/09.05.2018 privind modificarea privind Ordinul viceprim-ministrului,ministrul mediului si al ministrului finantelor publice nr.1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule,taxa de poluare pentru autovehicule,taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. 2 Ordinul nr.90/2010 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia,precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre organul fiscal central. 3. Ordinul presedintelui ANAF nr. 49 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a formularului ,, Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 4 . Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 23.05.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
24.05.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Satu Mare in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 24.05.2019 10:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
24.05.2019 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 30.05.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 31.05.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
03.05.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
4. Noutăţi fiscale
06.05.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 08.05.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 09.05.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 10.05.2019 10:00 24 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 10.05.2019 10:00 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 13.05.2019 10:00 20 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF ;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
4. Noutăţi fiscale;
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
14.05.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
SFO SIRET 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
14.05.2019 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
SFM VATRA DORNEI 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
14.05.2019 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
15.05.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
2. Spatiul Privat Virtual
15.05.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
4. Noutăţi fiscale
15.05.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
4. Noutăţi fiscale
15.05.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 15.05.2019 10:00 10 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SFM VATRA DORNEI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 15.05.2019 10:00 11 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
16.05.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
16.05.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii mai 2019
16.05.2019 13:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
17.05.2019 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 20.05.2019 10:00 10 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Declaratia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019.
21.05.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
22.05.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI și BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 22.05.2019 10:00 60 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.M. ROMAN 1. Declaratia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019.
22.05.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii mai 2019
22.05.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
22.05.2019 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
4. Noutăţi fiscale
23.05.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 23.05.2019 10:00 30 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
AJFP Suceava Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 23.05.2019 10:00 27 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFO SIRET Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 23.05.2019 10:00 7 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019.
23.05.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii mai 2019
23.05.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii mai 2019
23.05.2019 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
S.F.O. BICAZ 1. Declaratia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019.
24.05.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
SFM Falticeni 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
24.05.2019 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
24.05.2019 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii mai 2019;
24.05.2019 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita-S.F.M. Topliţa 1.Noutăţile legislativ fiscale
2.Serviciul Spaţiul Privat Virtual
3.Despre declaraţia unică 2019
4.Prevederile legale în ceea ce priveşte sponsorizările 5.Procedura privind organizarea registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
08.05.2019 11:00 20 Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr.59
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov 1.Noutăţi legislative fiscale;
2. Spaţiul Privat Virtual;
3. Declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile realizate de către persoanele fizice;
15.05.2019 10:00 50 DGRFP Brașov str. M. Kofălniceanu nr. 7 et. VIII
AJFP Mureş 1. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora;
2. Obligații declarative și de plată în luna MAI 2019;
3. Depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale pentru anul 2018;
4. Declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile realizate de către persoanele fizice;
5. Noutăți legislative.
21.05.2019 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili 1.Promovarea serviciilor oferite de ANAF;
2. Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice;
3.Modul de completare si de transmitere a formularului Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul 2019;
4 Noutati legislative.
22.05.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP Covasna 1.Noutăţi legislative fiscale;
2.Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual;
3. Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici
29.05.2019 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 08.05.2019 10:00 90 AJFP Dolj, str. Mitropolitul Firmilian nr.2, Craiova
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 08.05.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 09.05.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 09.05.2019 11:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru
nr.17, Rm. Valcea.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Legea 60/2019 – modificari legislative referitoare la TVA(servicii furnizate pe cale electronica și vouchere)
2. OUG 26/2019 – modificari legislative referitoare la zilieri 3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
15.05.2019 12:00 30 Sediul SFO Vinju Mare - Vinju Mare str. Rahovei nr. 3
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Mai 2019;
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice;
4. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelul și conținutul unor formulare
16.05.2019 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200,etaj I, camera nr. 14.
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 20.05.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti, Piata Radu Negru, nr.1– sala de sedinte
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 22.05.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 23.05.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT 1.Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune (O.P ANAF nr.114/2019)
2.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice .
3.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice
23.05.2019 11:00 55 A.J.F.P OLT ,Slatina, strada Arcului, nr.2A, judeţul Olt, sala de şedinţe, etaj 1 .
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Legea 60/2019 – modificari legislative referitoare la TVA(servicii furnizate pe cale electronica și vouchere)
2. OUG 26/2019 – modificari legislative referitoare la zilieri 3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
23.05.2019 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova - SASPNPR si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 30.05.2019 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea-sala de sedinte
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna mai
30.05.2019 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezenta Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Noutati legislative 07.05.2019 13:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna mai 2019.Noutati legislative. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” 07.05.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 08.05.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 09.05.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 09.05.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Completarea şi depunerea declaratiei unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019 09.05.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Declaratia unica. Spatiul Privat Virtual. Calendarul obligațiilor de declarare și plată aferente lunii mai 2019 10.05.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Noutati legislative. 16.05.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
16.05.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile aprilie 2019 şi mai 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna mai 2019. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 17.05.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile aprilie 2019 şi mai 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna mai 2019. Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 17.05.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în colaborare cu DGRFP Galati Particularități fiscale pentru persoanele fizice nerezidente. Depunerea documentației specifice la sosirea/plecarea în/din România. Declarația unică - depunerea prin Spațiul Privat Virtual 22.05.2019 10:00 40 Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Galați, mun. Galati, str. Săvinești, nr. 2*
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale. Spațiul Privat Virtual și serviciile oferite de ANAF. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 24.05.2019 09:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult 24.05.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
22.05.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
22.05.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice. 3. 2. OMFP nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112).
23.05.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
23.05.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319