Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Martie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. OPANAF 49/2019 – DECLARAŢIA UNICĂ
2. OPANAF 167/2019 – EFICIENTIZARE PROCEDURĂ ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
3. OMFP 611/2019 – DECLARAŢIA 112
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
06.03.2019 10:00 20 SFO VALENI , Valenii de Munte, str. Popa Sapca, nr.7
A.J.F.P. Teleorman-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Declaratia unica 2019.
2. Servicii oferite de A.N.A.F., inrolare SPV - persoane fizice.
06.03.2019 14:00 30 AJFP Teleorman, Alexandria, str.Dunarii, nr.188, sala de sedinte, et.3.
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna martie 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.

07.03.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
A.J.F.P. Giurgiu 1.Completarea si depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Inrolare in Spatiul Privat Virtual;
3. Noutati formularul 230.
12.03.2019 11:00 84 A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A,et. 2
A.J.F.P.Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2018 si depunerea formularului 101” Declaraţie privind impoyitul pe profit ” pentru anul 2018.
4.Noutati legislative.
13.03.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. ARGEŞ, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, Nr. 118, Sala de şedinţe
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie2019.
2.Prezentarea noutătilor legislative. 3.Inregistrarea persoanelor fizice în Spaţiul Privat Virtual.
4.Completarea şi depunerea “Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.
13.03.2019 13:30 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202 B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
A.J.F.P. Teleorman-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Declaratia unica 2019.
2.Servicii oferite de A.N.A.F., inrolare SPV - persoane fizice.
13.03.2019 14:00 30 AJFP Teleorman, Alexandria, str.Dunarii, nr.188, sala de sedinte, et.3.
A.J.F.P. Prahova-SFO Băicoi 1. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor fiscale,impozitul pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate ,aprobată de OMFP 611/2019.
2. Noutăţi legislative 3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
15.03.2019 11:00 15 SEDIUL SFO BAICOI CAMERA 8 PARTER
A.J.F.P. Prahova-SFO Mizil 1.Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă
2. Noutati legislative
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
20.03.2019 10:00 15 SEDIUL SFO MIZIL STRADA BLAJULUI NR 8 PARTER , BIROU
A.J.F.P. Prahova - SFM Câmpina 1. Modificare declaratia 112
2. Procedura de inregistrare contracte de locatiune
3. Noutati legislative
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
22.03.2019 10:00 30 SFM CAMPINA STR BDUL CAROL I, NR 31, SALA DE CONSILIU ,
A.J.F.P. Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată 2. Noutăţi legislative .
3. Serviciile electronice oferite de ANAF si avantajele utilizarii acestora – SPV .
4. Situatii financiare anuale 5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
27.03.2019 10:00 140 DGRFP PLOIESTI , STRADA AUREL VLAICU,NR 22, SALA DE SEDINTE
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Timis 1.Ordinul nr. 49/2019 -declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
2.Noutati legislative
3.Servicii electronice oferite de ANAF
12.03.2019 11:00 200 Sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
A.J.F.P. Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
3. Declaraţia unică 2019
14.03.2019 14:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, biroul 105.
S.F.M. Caransebes 1.Declaratie unica
2.Servicii ANAF
3. Noutati fiscale
28.03.2019 10:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Caras Severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 05.03.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Satu Mare 1. Noutăţi legislative;
2. Declaratia unică- Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
3. Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual.
05.03.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca “Noutati legislative cu incidenta in anul 2019”:1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;2. OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;3. Ordinul M.F.P.nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;4.Legea nr.336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara;5. OMFP nr.3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contraventionale.6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 06.03.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P SATU MARE in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 07.03.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Bihor -in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate din cadrul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca
1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
08.03.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 11.03.2019 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 12.03.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P SATU MARE in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 13.03.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 14.03.2019 11:00 50 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.10A, sala de sedinte et.I
A.J.F.P. Sălaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 14.03.2019 12:00 100 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj, Piata Iuliu Maniu, nr. 15, sala de sedinte
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. Calendarul obligaţiilor fiscale - martie 2019;
3. Intocmirea si depunerea Declaratiei unice
4. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie,cu modific. ulterioare
14.03.2019 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate din cadrul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
15.03.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
S.F.O. Viseu de Sus 1. Ordinul ministrului finantelor publice nr.611/31.01.2019 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatilor de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
2.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune,precum si a modelului si continutului formularului"Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune";
3. Ordinul nr.167/30.01.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului nr.2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul inregistrarii si anularii inregistrarii in scopuri de TVA,pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita integistrarea in scopuri de TVA potrivit art.316alin.(1) lit.a) si c) si alin.12 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,pentru aprobarea procedurii de inregistrare,la cerere,in scopuri fe TVA potrivit art.316,ali.12,lit e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare,din oficiu,a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat potrivit art.316 alin.11,lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
4.Ordinul nr.169/30.01.2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal,pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania,precum si a medelului si continutului unoe formulare.
15.03.2019 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice " ; 2.Ordinul M.F.P.nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile ; 3. OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ;
4.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
19.03.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca in colaborare A.J.F.P. Cluj 1. Noutati legislative;
2. Cazuri speciale intalnite la completarea si transmiterea Declaratiei unice prin SPV
3.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale
4.Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor
5.Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora
20.03.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
S.F.O. Targu Lapus 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare.
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/24.05.2018 privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
3. Ordinul presedintelui ANAF nr. 49 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere și de gestionare a formularului ,, Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
21.03.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 22.03.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridic;
2. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
3. Legea 207/2015, OUG 28/1999, H.G. 479/2003
4. Ordin 611/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
22.03.2019 11:00 130 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
01.03.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFO SIRET 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
01.03.2019 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
11.03.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
12.03.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2.Noutati legislative;
3.Servicii electronice oferite de ANAF;
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
12.03.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
S.F.M. ROMAN 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
12.03.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1. Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 ; 2.Noutati legislative ;
3. Servicii electronice oferite de ANAF ;
4..H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii martie 2019 ;
12.03.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
13.03.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2.Noutati legislative;
3.Servicii electronice oferite de ANAF;
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
13.03.2019 12:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019
4. Noutăţi fiscale
14.03.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019
4. Noutăţi fiscale
14.03.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
S.F.O. BICAZ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
14.03.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1. Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 ; 2.Noutati legislative ;
3. Servicii electronice oferite de ANAF ;
4..H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii martie 2019 ;
14.03.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1. Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 ; 2.Noutati legislative ;
3. Servicii electronice oferite de ANAF ;
4..H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii martie 2019 ;
14.03.2019 11:30 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1. Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 ; 2.Noutati legislative ;
3. Servicii electronice oferite de ANAF ;
4..H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii martie 2019 ;
14.03.2019 13:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
15.03.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019
4. Noutăţi fiscale
18.03.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
5. Noutăţi fiscale
19.03.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
20.03.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Declarația unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019
4. Noutăţi fiscale
20.03.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SFM Radauti 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
20.03.2019 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFM VATRA DORNEI 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
20.03.2019 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
21.03.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
21.03.2019 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SFM Falticeni 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
22.03.2019 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFO GURA HUMORULUI 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019;
22.03.2019 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Brașov în colaborare cu AJFP Braşov 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia unică: completare şi depunere;
3 Spaţiul Privat Virtual.
05.03.2019 10:00 50 DGRFP Braşov str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 etaj VIII Sala de şedinţe
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili 1.Promovarea serviciilor oferite de ANAF;
2.Comunicarea prin mijloace de transmitere la distanţă între organul fiscal şi persoanele fizice şi persoanele juridice;
3.Modul de completare şi transmitere a formularului Declaraţie unică privind impozitul pe venit.
14.03.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 17 etI cam. 111
AJFP MURES-Biroul Asistența pentru Contribuabili 1.Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora;
2. Obligații declarative și de plată în luna martie 2019; 3.Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale;
4.Noutăți legislative.
19.03.2019 14:00 80 AJFP MUREŞ, Tg Mureş str. Gheorghe Doja nr. 1-3 sala de şedinţe
AJFP Harghita 1.Noutăţile legislativ fiscale;
2.Serviciul Spaţiul Privat Virtual;
3.Despre declaraţia unică 2019;
4.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Martie 2019 ; 5.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
22.03.2019 11:00 60 Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie nr.20
AJFP Covasna 1. Noutăţi legislative;
2. Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Promovareaşi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici
27.03.2019 10:00 40 AJFP Covasna. Sf. Gheorghe Str. Bem Jozef nr. 9, Sala mare de Sedinţă, Camera207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici
neloiale si preturi reglementate
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 05.03.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Siretului,nr.6
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC BALŞ 1.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice ;
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice
05.03.2019 11:00 15 Serviciul Fiscal Orăşenesc Balş , strada N. Balcescu, nr.13, Bals, judeţul Olt, sala de protacol, etaj 1
DGRFP Craiova - SASPNPR ,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 06.03.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti, Piata Radu
Negru, nr.1; – sala de
4 sedinte
DGRFP Craiova - SASPNPR ,Asistenta contribuabili
Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 07.03.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2,
Mun.Slatina, Jud.Olt
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT 1.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice ;
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice .
07.03.2019 11:00 55 sediul A.J.F.P OLT , strada Arcului, nr.2A, Slatina, judeţul Olt, sala de şedinţe, etaj 1
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC CORABIA 1.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice ;
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice .
07.03.2019 11:00 20 Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia,Strada C.A.ROSETTI ,nr.64,jud.Olt.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1.OUG 25/2018 aprobata prin Legea nr. 30/2019 – modificari aduse Codului fiscal
2. Declarația 112 (2019)
3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
07.03.2019 14:00 200 Sediul CECCAR Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr. 3
DGRFP Craiova - SASPNPR ,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 11.03.2019 11:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru
nr.17, Rm. Valcea
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC BALŞ 1.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale decorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice ;
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice.
11.03.2019 11:00 25 Serviciul Fiscal Orăşenesc Balş , strada N. Balcescu, nr.13, Bals, judeţul Olt, sala de protacol, etaj 1
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Martie 2019;
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice.
12.03.2019 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt, Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Declaratia unica - modul de completare şi modalităţile de depunere.
2. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
3. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
12.03.2019 12:00 40 Sediul Primăriei oraş Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor Nr. 41
DGRFP Craiova - SASPNPR ,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 13.03.2019 10:00 90 AJFP Dolj, str. Mitropolitul Firmilian
nr.2, Craiova
DGRFP Craiova - SASPNPR ,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 14.03.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2,
Mun.Slatina, Jud.Olt
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1.OUG 25/2018 aprobata prin Legea nr. 30/2019 – modificari aduse Codului fiscal
2. Declarația 112 (2019) și Declarația Unica
3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
18.03.2019 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 20.03.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Gorj,strada
Siretului,nr.6
DGRFP Craiova C.E.D.I.A.F.I. Sfera de cuprindere a aimpozitului pe profit si a impozitului pe venit 27.03.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 1
AJFP Dolj -SAC 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane juridice si fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor.
4. Case de marcat -facilitati , obligatii si termene
27.03.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10
DGRFP Craiova - SASPNPR si
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 29.03.2019 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru
nr.17, Rm. Valcea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Declaratia unica. Spatiul privat virtual 04.03.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Depunerea declaratiei unice 04.03.2019 14:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.DECLARAŢIA UNICĂ - obligaţii, termene, depunerea prin mijloace de transmitere la distanta
2. SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL - modalităţi de accesare şi utilizare
3. Noutati legislative
06.03.2019 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
Noutati legislative; Ordinul 50/2019 – Cerere privind destinatia 2% - 3,5% din impozitul pe venitul din salarii si pensii D230;
OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
06.03.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1. Înrolare în SPV.
2. Obligativitate depunere declaratie unica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii martie 2019.
11.03.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile februarie 2019 şi martie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna martie 2019. Completarea si depunerea declaraţiei unice. 14.03.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
14.03.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune 14.03.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Noutati legislative. 15.03.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile februarie 2019 şi martie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna martie 2019. Completarea si depunerea declaraţiei unice. 15.03.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Comunicarea prin Spaţiul privat virtual. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 22.03.2019 09:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Esalonarea la plata a obligatiilor fiscal inregistrate de PJ si PF 25.03.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 28.03.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 29.03.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 29.03.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
11.03.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. OMFP nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112).
12.03.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice. 3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
12.03.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 12.03.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319