Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Ianuarie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Noutăţile legislative fiscale.
2. Reglementari privind casele de marcat.
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.
4. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna IANUARIE 2019
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
08.01.2019 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna ianuarie 2019.
2. Alte noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
10.01.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
A.J.F.P. Călăraşi 1.Comunicarea prin Spaţiul Privat Virtual. 2. Eşalonarea la plată obligaţiilor fiscale. 3. Noutăţi legislative fiscale. 10.01.2019 13:00 35 Sediul A.J.F.P. Câlâraşi, municipiul Câlâraşi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de şedinţe.
AJFP Teleorman 1.Calendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna ianuarie 2019. 2. Certificatul digital si S.P.V. 3. Noutati legislative cu incidenta fiscala. 10.01.2019 13:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii ianuarie 2019. 2. Noutăţi legislative. 3. Serviciile electronice oferite de ANAF si avantajele utilizarii acestora – SPV . 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 16.01.2019 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă
2. Noutăţi legislative
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
16.01.2019 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Obligaţii declarative privind vectorul fiscal.
4. Referitor la depunerea formularului 205 „ Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiarii de venit ”.
5. Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare acordate potrivit Legii nr. 165/2018.
6.Noutati legislative.
16.01.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Teleorman 1.Calendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna ianuarie 2019. 2.Depunerea declaratiei unice in anul 2019. 3. Noutati legislative cu incidenta fiscala 17.01.2019 13:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1Procedura acordare bonificatie. 2. Instrucţiuni de aplicare unitară TVA activităţi restaurante si catering. 3. Noutăţi legislative 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018 18.01.2019 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
AJFP Prahova - SFO Băicoi 1. Înlesniri la plată. 2. Servicii electronice oferite e ANAF şi avantajele utilizării acestora. 3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 18.01.2019 10:00 20 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2019. 2.Prezentarea noutţtilor legislative. 3.Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice în Spaţiul Privat Virtual. 23.01.2019 10:00 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
A.J.F.P. Giurgiu 1. O.U.G. 28/1999 actualizată - obligaţia agenţior economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscal. 2. Servicii electronice oferite de ANAfF. 3. Aplicaţia Patrimven.. 23.01.2019 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
AJFP Teleorman 1.Calendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna ianuarie 2019. 2.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale . 3.Noutati legislative cu incidenta fiscala 25.01.2019 13:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P Timis 1.OUG 89/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
2.Noutati legislative
3.Servicii electronice oferite de ANAF- Spatiul Privat Virtual
17.01.2019 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
A.J.F.P. Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
15.01.2019 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, biroul 105.
S.F.M. Caransebes 1.Servicii ANAF.
2.Noutati fiscale.
19.01.2019 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Cars severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Maramures- Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare-art.83 privind arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.
2. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central.
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
10.01.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 17.01.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Satu Mare 1. Noutăţi legislative;
2. Particularitati privind obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2019;
3. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
4. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor.
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
17.01.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Bihor -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 18.01.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridic;
2. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
3. Legea 207/2015, OUG 28/1999, H.G. 479/2003
18.01.2019 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
S.F.O. Viseu de Sus 1. OMFP.nr.3456/01.11.2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile
2. OMFP nr.3359/18.10.2018 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.801/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;
3. Ordinul ANAF nr.2716/05.11.2018 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii;
4. Ordinul nr.90/2010 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia,precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre organul fiscal central.
5. HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie,cu modificarile si completarile ulterioare.
18.01.2019 13:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 22.01.2019 10:00 80  Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.Case de marcat - facilitati , obligatii , termene - O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , H.G. nr.479/2003 , republicata , privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.28/1999 si OPANAF nr.4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat fiscale in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti , precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora ;
2. OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ;
3. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF;
22.01.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
A.J.F.P. Sălaj - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Spaţiul Privat Virtual şi serviciile oferite de ANAF;
2. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală.
3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
4. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor
5. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
6. Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
22.01.2019 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
S.F.O. Targu Lapus 1. OUG nr. 89/04.10.2018 privind unele masuri fiscal - bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
2. OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anaxate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.
3. OPANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
23.01.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 23.01.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Bihor -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018. 25.01.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj 1. Noutati legislative
2. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
3. Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor;
4.Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora
28.01.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Satu Mare HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 29.01.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 31.01.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Maramures - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 31.01.2019 11:00 50 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.10A, sala de sedinte et.I

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
04.01.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2.Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
7. Noutăţi fiscale
15.01.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2. Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
7. Noutăţi fiscale
15.01.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering 2.Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa (205, 207) 3.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene 4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Servicii electronice oferite de ANAF 6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 16.01.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2.Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
16.01.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
S.F.M. ROMAN 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2. Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
16.01.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering 2.Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa (205, 207) 3.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene 4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Servicii electronice oferite de ANAF 6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 17.01.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Extinderea cotei reduse de TVA pentru serviciile de restaurant si catering
2.Declaratiile declarative privind impozitul retinut la sursa (205 207)
3.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5.Servicii electronice oferite de ANAF
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2018
7.Noutati fiscale

17.01.2019 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Extinderea cotei reduse de TVA pentru serviciile de restaurant si catering
2.Declaratiile declarative privind impozitul retinut la sursa (205 207)
3.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5.Servicii electronice oferite de ANAF
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2018
7.Noutati fiscale

17.01.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2. Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
7. Noutăţi fiscale
17.01.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
SFM VATRA DORNEI 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
17.01.2019 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering 2.Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa (205, 207) 3.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene 4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Servicii electronice oferite de ANAF 6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 18.01.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2.Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
18.01.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
S.F.O. BICAZ 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2. Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
18.01.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
SFO SIRET 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
18.01.2019 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
SFM Falticeni 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
18.01.2019 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
18.01.2019 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering ; 2. Declaratii informative privind impozitul retinut la sursa (205 si 207) 3. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 21.01.2019 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2.Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
22.01.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering ; 2. Declaratii informative privind impozitul retinut la sursa (205 si 207) 3. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 22.01.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering ; 2. Declaratii informative privind impozitul retinut la sursa (205 si 207) 3. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 22.01.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
22.01.2019 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1.Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi catering
2.Declaraţiile informative privind impozitul reţinut la sursă (205, 207)
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019
6. Noutăţi fiscale
23.01.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1. Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering ; 2. Declaratii informative privind impozitul retinut la sursa (205 si 207) 3. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019 7.Noutati fiscale 23.01.2019 14:00 12 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
SFO GURA HUMORULUI 1,Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant si catering;2, Declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa(205,207) 3,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;4,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;5,Servicii electronice oferite de ANAF;6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2019; 7,Noutati fiscale.
25.01.2019 12:00 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita-S.F.M. Topliţa Noutăţile legislativ fiscale;Serviciul Spaţiul Privat Virtual; Case de marcat-facilităţi, obligaţii, termene; Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Ianuarie 2019; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 09.01.2019 11:00 20 Topliţa str. Nicolae Bălcescu nr. 59 Sala de şedinţă
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Brașov Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Case demarcat: facilităţi, obligaţii, termene; SPV; Aplicarea legii prevenirii. 17.01.2019 10:00 50 DGRFP Braşov str. M.Kogălniceanu nr.7 Sala de şedinţă et. VIII
AJFP Mureş Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna ianuarie 2019; Declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile realizate de către persoanele fizice; Noutăți legislative. 17.01.2019 14:00 80 AJFP MURES, Tg.Mureş, str.Gh.Doja nr.1-3, sala de şedinţe
AJFP Sibiu Promovarea serviciilor oferite de ANAF; Noutati legislative cu incidenta fiscala; Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice. 21.01.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP Covasna Noutăţi legislativ fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici, 29.01.2019 11:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207
AJFP ALBA Impozitarea veniturilor din activitati independente. Declaratia unica. Inrolare SPV persoane fizice 29.01.2019 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 09.01.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj, strada Siretului, nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 09.01.2019 14:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 10.01.2019 10:00 90 AJFP Dolj, str. Mitropolitul Firmilian nr.2, Craiova
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 10.01.2019 11:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Rezumatul principalelor modificari ale Codului Fiscal în anul 2018, cu efect în anul 2019.
2. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
4. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
10.01.2019 14:00 200 Sediul CECCAR Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr. 3
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 11.01.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti, Piata Radu Negru, nr.1; sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Ianuarie 2019
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Case de marcat - facilităţi , obligaţii şi termene;
4. Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna Ianuarie 2019.
16.01.2019 10:00 14 Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1.Rezumat privind principalele modificari ale Codului de procedur fiscala în anul 2018, cu efect în anul 2019
2. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
4. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
17.01.2019 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 23.01.2019 12:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj, strada Siretului, nr.6
Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul A.J.F.P. Gorj 1.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
2.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
3.Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor 4.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
23.01.2019 12:00 50 Sediul Casei de Cultura , oras Novaci, str. Parangului, nr. 94
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 30.01.2019 10:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
DGRFP Craiova - SASPNPR si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 30.01.2019 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea
DGRFP Craiova C.E.D.I.A.F.I. Obligatia depunerii formularului de stabilire a rezidentei fiscale la plecarea/ sosirea din/in Romania 30.01.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, str. Lipscani nr.1, Craiova
AJFP Dolj -SAC 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane juridice si fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor.
4. Case de marcat -facilitati , obligatii si termene
30.01.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str. Lipscani nr. 10
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale,
4.Modalitatile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor,
5.Case de marcat -facilitati , obligatii si termene,
6.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna ianuarie
31.01.2019 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Ordinul nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare  07.01.2019 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Stailirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania si la sosirea in Romania 11.01.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale declarative si de plata aferente lunii ianuarie 2019. Noutăţi legislative. Servicii electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora-SPV 15.01.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Noutati legislative. 16.01.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice în Spaţiul privat virtual. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Servicii electronice oferite de ANAF . 17.01.2019 10:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Înrolare în SPV.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2019. 17.01.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale;case de marcat- facilitati, obligatii, termene
17.01.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2019. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 18.01.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2019. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 18.01.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Prevederile legislative privind obligativitatea plăţii impozitelor, contribuţiilor şi taxelor într-un cont unic PF 21.01.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi Declaraţia unică-obligaţii, termene, facilităţi. Spatiul privat virtual. 23.01.2019 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 22.01.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 23.01.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 23.01.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi Declaraţia unică-obligaţii, termene, facilităţi. Spatiul privat virtual. 31.01.2019 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. Inregistrarea in SPV a persoanelor fizice. 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Depunerea in anul 2019 a Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice conform OPANAF 888/2018.
2. Inregistrarea /inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Cota redusa T.V.A. in baza prevederilor Ordinului nr. 3659/2018. 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti 1. Evitarea dublei impuneri potrivit art. 39 din Legea nr. 227/2015. 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. Modificarea vectorului fiscal prin depunerea formularului 700 (Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal). 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. O.P.A.N.A.F. nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata, reprezentand impozit pe venit, CAS si CASS, stabilite prin decizii de impunere anuala. 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1. Case de marcat, facilitati, obligatii, termene, potrivit prevederilor O.U.G. 28/1999 cu modificarile si completarile ulterioare. 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1. Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata in avans a sumelor din deciziile de impunere (impozit venit, C.A.S., C.A.S.S.). 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1. Inregistrarea fiscala si reguli de impozitare specifice crescatorilor de animale. 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual 31 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319