Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Octombrie  2018

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Călăraşi Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 05.10.2018 10:00 35 Sediul AJFP Călăraşi, str. Eroilor, nr. 6-8, et.6, Sala de şedinţe
A.J.F.P.ARGES 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2018.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Noile reglementari privind casele de marcat.
4.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.
5. Aspecte referitoare la instituirea unor scheme de ajutor de stat.
6.Noutati legislative.
10.10.2018 12:00 180 Sediul A.J.F.P. ARGEŞ, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, Nr. 118, Sala de şedinţe
A.J.F.P. DÂMBOVIŢA 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna octombrie 2018.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
4. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene.
11.10.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII PLOIESTI Obligaţii fiscale generale de declarare şi de plată din luna octombrie 2018; Noutăţi legislative fiscale; Aspecte privind distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar ; Case de marcat - facilitati obligatii, termene; Promovare schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr.807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; Spatiu privat virtual 11.10.2018 10:00 140 Sediul D.G.R.F.P. Ploieşti, municipiul Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, etaj 2, sala de sedinţe
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Teleorman Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 12.10.2018 10:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de şedinte,et.1
AJFP Prahova-SFO Băicoi 1. Precizări referitoare la modificările legislative în ceea ce priveşte utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. 2. Noutăţi legislative. 3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 15.10.2018 10:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii octombrie 2018 2. Noutăţi legislative . 3.Precizări referitoare la modificările legislative în ceea ce priveşte utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 16.10.2018 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti , municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Dâmboviţta Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 18.10.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Noutăţi fiscale legislative. 2. Obligaţii generale de declarare şi plată din luna octombrie 2018. 3. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 4. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora. 5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
18.10.2018 10:00 100 Centrul Cultural VăleniiI de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Berevoieşti, nr.3
AJFP Teleorman-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Case de marcat -facilitati, obligaţii, termene. 18.10.2018 14:00 70 AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de sedinte,et.1
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Călăraşi Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 19.10.2018 10:00 35 Sediul AJFP Călăraşi, str. Eroilor, nr. 6-8, et.6, Sala de şedinţe
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale ăi Preţuri Reglementate -Prahova Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 22.10.2018 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, Strada Aurel Vlaicu, nr. 22, sala de şedinte
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2018. 2.H.G.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. 3.Prezentarea noutătilor legislative. 4.Case de marcat -facilitati, obligatii, termene. 22.10.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202 B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
AJFP Prahova -SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare şi plată din luna curenta 2. Noutăţi legislative. 3. OPANAF nr 2117/2018 formulare verificare situaţie fiscală personală 4. HG 701/ 2018 contravenţie case de marcat intodusă în Legea prevenţiei 5. Ordin Oficiul Naţional pentru jocuri de noroc nr 179/ 2018 + modelul declaraţiei lunare. 6. OPANAF nr. 2093/2018 definitivare impozit pe venit 2017. 7. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018 22.10.2018 10:00 100 Liceul Grigore Tocilescu, oraşul Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Arges Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 23.10.2018 10:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, Nr. 118, Sala de şedinţe
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Teleorman Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 23.10.2018 10:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunarii,nr.188,sala de şedinte,et.1
A.J.F.P. Giurgiu 1. O.U.G. 28/1999 actualizata - obligatia agentilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscal; 2. Servicii electronice oferite de ANAF; 3. Aplicatia Patrimven. 23.10.2018 11:00 84 A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A,et. 2
AJFP Prahova -SFM Câmpina 1. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 2. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor. 3. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora. 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018 24.10.2018 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Giurgiu Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 25.10.2018 10:00 84 Sediul A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucureşti, nr.12, sala şedinţe corp A,et. 2
S.F.O. Titu - Serviciul Ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate 1. H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. 25.10.2018 10:00 20 Sediul S.F.O. Titu, Str. Gării, Nr. 79
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate - Ialomiţa Promovare şi diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 29.10.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202 B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul SloboziaDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Hunedoara 1.Casele de marcat - facilitati, obligatii,termene
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
10.10.2018 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, sala de sedinte
AJFP Arad Case de marcat- facilitati, obligatii , termene 15.10.2018 12:00 130 Univ. Aurel Vlaicu Arad, B-dul Revolutiei nr.77 amfiteatru parter
SFO Baile Herculane Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 16.10.2018 12:00 15 SFO Baile Herculane, Str. Mihai Eminescu, nr. 10, etaj 2, camera 3
SFO Oravita Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 17.10.2018 11:00 40 SFO Oravita , Str. Emanoil Gojdu, nr. 43-45
AJFP Hunedoara 1.Casele de marcat - facilitati, obligatii,termene
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
18.10.2018 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis + Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul regiunii Timisoara 1.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
2.Noutati legislative
3.Servicii electronice oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual
18.10.2018 11:00 200 Sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
SFO Moldova Noua Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 22.10.2018 10:00 20 SFO Moldova Noua, str. Dunarii, nr. 224
SFO Otelu Rosu Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 23.10.2018 10:00 15 SFO Otelu Rosu str. Hategului, nr. 10, sala de sedinte
AJFP Caras Severin - Colectare Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 24.10.2018 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp B
SFM Caransebes Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 24.10.2018 10:00 20 SFM Caransebes, str. Traian Doda, nr.1, Sala - SGRC
BFC Bozovici Case de marcat – facilitati, obligatii, termene 25.10.2018 11:00 15 BFC Bozovici, str. Mihai Eminescu, nr. 250B
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie; 04.10.2018 10:00 30 Institutia Prefectului Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58
A.J.F.P. Maramures - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Case de marcat- facilitati, obligatii,termene- OUG 28/2009 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cu modificarile si completarile ulterioare -HG 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cu modificarile si completarile ulterioare (HG 804/2017) 2).HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018. 3)Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central. 4) Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 04.10.2018 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Satu Mare - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, modificata si completata prin H.G. nr. 476/2018 11.10.2018 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii-D.G.R.F.P Cluj-Napoca - Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Legea prevenirii; 2. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 3.Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor. 4.Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora; 5.Noutati legislative. 16.10.2018 13:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale; 2. Calendarul obligaţiilor fiscale -oct. 2018; 3. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalitaţile de efectuare a plăţilor 4. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie 5.Serviciile electronice oferite de ANAF si avantajele acestora 6. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene 16.10.2018 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Satu Mare 1Case de marcat - facilitati, obligatii,termene 2.Noutăţi legislative;
3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
4. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor.
17.10.2018 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
S.F.O. Targu Lapus - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Case de marcat-facilitati,obligatii,termene - OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cu modificarile si completarile ulterioare -HG 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cu modificarile si completarile ulterioare (HG 804/2017).2). Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare. 3). Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/24.05.2018 privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 4). Prezentarea H.G 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avind ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare. 5).Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central. 6). Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 18.10.2018 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Bihor - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie; 2. H.G. 476/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. 19.10.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin MFP 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică; 2. Ordin ANAF 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central; 3.Ordin MFP 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.
4. Case de marcat - facilitati,obligatii,termene
19.10.2018 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Modificari la H.G. nr. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie 23.10.2018 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.M. Sighetu Marmatiei - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1)Case de marcat- facilitati, obligatii,termene- OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale electronice fiscale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.479/2003 republicata, privind aprobarea Normelor metodoloice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 si OPANAF nr.4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat fiscale in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora. 2) OPANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 '' Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor /mecenatului/burselor private''. 3) Prezentarea HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare. 4) Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central. 5) Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 23.10.2018 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
S.F.O. Viseu de Sus - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Case de marcat- facilitati, obligatii,termene 2.Ordinul nr.1855/2018 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate. 3.Ordinul Nr.2093/2018 din 24 august 2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si modelului si continutului unor formulare. 4.Ordinul Nr.2117/2018 din 27 august 2018 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale. 5.HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare. 6.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 23.10.2018 13:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii-D.G.R.F.P Cluj-Napoca Case de marcat-facilitati, obligatii, termene 24.10.2018 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Satu Mare - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, modificata si completata prin H.G. nr. 476/2018 24.10.2018 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Salaj -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, modificata si completata prin H.G. nr. 476/2018 24.10.2018 11:00 50 AJFP Salaj, Piata Iuliu Maniu , nr. 5, sala de sedinte, Zalau
A.J.F.P. Bihor - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Modificari la H.G. nr. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie; 2. H.G. 476/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. 26.10.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 01.10.2018 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
AJFP Suceava 1,Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;2,Impozit pe profit-intalnire organizata doar cu asociatiile de proprietari 05.10.2018 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arendă;2. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 3. Îndreptarea erorilor din documentele de plată; 4.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.Noutăţi fiscale; 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plata aferente lunii octombrie 2018 10.10.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1. " Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 2.Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda ; 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4.Indreptarea erorilor din documentele de plata ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6.Noutati fiscale ; 7. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018 . 10.10.2018 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arendă;2. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 3. Îndreptarea erorilor din documentele de plată; 4.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.Noutăţi fiscale; 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plata aferente lunii octombrie 2018 16.10.2018 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene 2.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata 5.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale .6 Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 7.Noutăţi legislative 8. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018. 16.10.2018 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
SFO SIRET 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 16.10.2018 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Case de marcat- facilitati, obligatii, termene 2.Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din arenda 3.Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata; 5.Noutati fiscale; 6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018; 7.Servicii electronice oferite de ANAF 17.10.2018 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arendă;2. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 3. Îndreptarea erorilor din documentele de plată; 4.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.Noutăţi fiscale; 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plata aferente lunii octombrie 2018 17.10.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arendă;2. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 3. Îndreptarea erorilor din documentele de plată; 4.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.Noutăţi fiscale; 7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plata aferente lunii octombrie 2018 17.10.2018 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
S.F.M. ROMAN 1.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene 2.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata 5.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale .6 Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 7.Noutăţi legislative 8. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018. 17.10.2018 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
SFM VATRA DORNEI 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 17.10.2018 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Case de marcat- facilitati, obligatii, termene 2.Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din arenda 3.Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata; 5.Noutati fiscale; 6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018; 7.Servicii electronice oferite de ANAF 18.10.2018 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene 2.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata 5.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale .6 Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 7.Noutăţi legislative 8. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018. 18.10.2018 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1. " Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 2.Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda ; 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4.Indreptarea erorilor din documentele de plata ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6.Noutati fiscale ; 7. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018 . 18.10.2018 13:00 12 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda
2.Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
3 Indreptarea erorilor din documentele de plata
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.Noutati fiscale
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018
7.Case de marcat - facilitati, obligatii, termen

19.10.2018 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
S.F.O. BICAZ 1.Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene 2.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata 5.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale .6 Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 7.Noutăţi legislative 8. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018. 19.10.2018 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1. " Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 2.Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda ; 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4.Indreptarea erorilor din documentele de plata ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6.Noutati fiscale ; 7. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018 . 19.10.2018 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
SFM Falticeni 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 19.10.2018 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 19.10.2018 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 19.10.2018 12:00 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Case de marcat- facilitati, obligatii, termene 2.Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din arenda 3.Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4. Indreptarea erorilor din documentele de plata; 5.Noutati fiscale; 6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2018; 7.Servicii electronice oferite de ANAF 22.10.2018 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
DGRFP IASI in colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI şi ADMINISTRAŢIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII IAŞI 1. Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arendă; 2. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
3. Îndreptarea erorilor din documentele de plată; 4. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene; 5. Promovarea schemei de ajutor de stat conform H.G. nr. 476/2018 de modificare şi completare a H.G. nr. 807/2014;6. Servicii electronice oferite de ANAF;7. Noutăţi fiscale; 8. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plata aferente lunii octombrie 2018
23.10.2018 10:00 80 SEDIUL DGRFP IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Tratament fical aplicabil veniturilor din arenda
2.Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
3.Indreptarea erorilor din documentele de plata
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.Noutati fiscale
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018
7.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene

24.10.2018 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1. " Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 2.Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda ; 3. Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 4.Indreptarea erorilor din documentele de plata ; 5. Servicii electronice oferite de ANAF ; 6.Noutati fiscale ; 7. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018 . 26.10.2018 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
SFO GURA HUMORULUI 1,Tratament fiscal aplicabil veniturilor din arenda;2 Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri;3,Indreptarea erorilor din documentele de plata;4,Servicii electronice oferite de ANAF;5,Case de marcat-facilitati, obligatii, termene,6 Noutati fiscale; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2018. 26.10.2018 14:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP HARGHITA Noutăţile legislativ fiscale, Spaţiul Privat Virtual, un serviciu gratuit, pus la dispoziţia contribuabililor, Noutăţile privind AMEF, Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2018 , Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, Hotărârea nr. 807 /2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie cu modificarile ulterioare obligaţii, termene; Case de marcat-facilităţi, obligaţii, termene 16.10.2018 11:00 60 Miercurea Ciuc, str.Revoluţiei din Decembrie, nr.20, Sala de şedinţă
AJFP SIBIU Promovarea serviciilor oferite de ANAF, Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice, HG nr.807/2014 pt.instituirea unor scheme de ajutor de stat,avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie; Case de marcat, facilităţi, obligaţii, termene. 18.10.2018 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP MURES-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Noutăți legislative; Case de marcat cu jurnal electronic, obtinerea numarului unic de identificare si verificarea casei de marcat in evidenta ANAF, reguli de transmitere a datelor; Modalități de efectuare a platii obligatiilor fiscale- plata prin intermediul platformei ” ghiseul.ro . Hotararea nr. 807 /2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie cu modificarile ulterioare.. 23.10.2018 14:00 80 AJFP MURES, Tg.Mureş, str.Gh.Doja nr.1-3, sala de şedinţe
AJFP COVASNA Noutăți legislative fiscale, Servicii electronice oferite de ANAF, SPV, Promovarea și diseminarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu modificarile și completarile ulterioare, către agenții economici; Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene. 26.10.2018 11:00 40 AJFP Covasna ,Sf. Gheorghe Str. Bem Jozef nr. 9 Sala mare de sedințe cam, 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova, AFO Novaci, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 10.10.2018 12:00 30 Sediul SFO NOVACI , strada Parangului, nr.32
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2018; 2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual; 3. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 4. Case de marcat-facilităţi,obligaţii şi termenefacilităţi,obligaţii şi termene 11.10.2018 10:00 14 sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
DGRFP Craiova, AJFP Dolj, Serv. Ajutor de Stat Practici Neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.10.2018 10:00 90 Sediul AJFP Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr.2, sala de sedinte
DGRFP Craiova, AJFP Olt, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.10.2018 10:00 50 Sediul CCI Olt ,B-dul N.Titulescu, Mun.Slatina, Jud.Olt,
DGRFP Craiova, AJFP Mehedinti, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.10.2018 10:00 60 AJFP Mehedinti Piata Radu Negru, nr.1, sala de sedinte
DGRFP Craiova, AJFP Gorj, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.10.2018 11:00 50 Sediul AJFP Gorj, str. Siretului, nr.6
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonareala plata obligatiilor fiscale. 2. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro 3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV 4. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 5. OPANAF nr. 627/2018 privind procedura de transmitere... (ref. la AMEF) 6. OMFP nr. 3067/2018 – dividende trimestriale 18.10.2018 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova, AJFP Olt, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 18.10.2018 14:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
A.J.F.P. VÂLCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2. Spatiu privat virtual,
3.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale,
4.Modalitatile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor,
5.Case de marcat -facilitati , obligatii si termene,
6.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna octombrie
18.10.2018 15:00 100 AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
DGRFP Craiova, AJFP Valcea, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 18.10.2018 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea
DGRFP Craiova, AJFP Mehedinti, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 23.10.2018 10:00 60 AJFP Mehedinti Piata Radu Negru, nr.1, sala de sedinte
DGRFP Craiova, AJFP Valcea, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 24.10.2018 12:00 80 CCI Valcea, str. Regina Maria nr.7, Rm.Valcea
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Case de marcat – facilitati, obligații și termene 25.10.2018 11:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova, AJFP Valcea, Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 26.10.2018 13:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea
DGRFP Craiova, AJFP Dolj, Serv. Ajutor de Stat Practici Neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 30.10.2018 10:00 90 Sediul AJFP Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr.2, sala de sedinteDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Noutati legislative. 04.10.2018 13:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Nesanctionarea temporara pentru neutilizarea noilor case de marcat – O.U.G. nr. 44/2018; Obligatii fiscale generale de declarare si plata din luna noiembrie 2018; Distribuirea sumelor platite de contribuabil in contul unic si stingerea obligatiilor fiscale datorate de acestia, conform art. 163 din Legea nr. 207/2015; Ordin 3637/2016 ; 05.10.2018 15:30 4 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Reglementări legale privind aparatele de marcat electronice fiscale; Noutăţi fiscale. 08.10.2018 10:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Case de marcat, facilitati, obligatii, termene 08.10.2018 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 11.10.2018 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 12.10.2018 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 12.10.2018 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modrne de plata (M.O. nr. 642 din 24 iulie 2018). Case de marcat, facilitati, obligatii, termene 17.10.2018 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 17.10.2018 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor; Serviciile electronice oferite de ANAF. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 18.10.2018 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale; case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 18.10.2018 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile septembrie şi octombrie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna octombrie 2018. Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 19.10.2018 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile septembrie şi octombrie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna octombrie 2018. Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 19.10.2018 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Prevederi legislative privind obligativitatea platii impozitelor, contributiilor si taxelor intr-un cont unic. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 19.10.2018 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 19.10.2018 15:30 4 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale . Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene. 23.10.2018 10:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
DGRFP Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Accesul la Spatiul Privat Virtual. Situaţiile financiare privind operaţiunile de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial) 26.10.2018 13:00 20 Sediul Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii, Str. Avram Iancu, nr. 34A, loc. Constanta,cam 16Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. " Case de marcat - facilitati, obligatii, termene". 19.10.2018 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Aspecte legislative cu privire la completarea Declaratiei Unice conform OPANAF 888/2018. - Prezentarea noului mecanism de declarare si impozitare a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2018. 24.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Atestarea impozitului platit de nerezidenti si documentatia necesara conform O.M.F.P. nr. 583/2016. 24.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti Obligatia depunerii declaratiei fiscale potrivit art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.. 24.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. Inregistrarea persoanelor fizice in spatiul privat virtual. 24.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. Aspecte legislative mentionate prin OPANAF nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate. 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1. Plata defalcata a T.V.A. conform prevederilor Ordonantei n. 23/2017. 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1.Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central conf. Art.186 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala. 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1. Impozitarea veniturilor din contracte de activitate sportiva. 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual 25.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. Declaratia 107 privind beneficiarii sponsorizarii-Ordin nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 "Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private". 24.10.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319