AscultăLISTA SEMINARIILOR WEB


Durata seminariilor este de 2 ore.

Înscrierile se pot efectua până la data şi ora începerii seminariilor, în limita locurilor disponibile.

Prin continuarea procedurii de înregistrare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Menţionăm că seminariile sunt înregistrate.

REGULI PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A SEMINARIILOR:

1. Accesaţi link-ul de participare cu cel puţin 5 minute înainte de începerea seminarului;

2. În timpul seminarului microfoanele participanţilor vor fi închise de moderator.

3. Întrebările vor fi adresate doar în timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri.

4. În timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri vă puteţi înscrie pentru adresarea întrebărilor prin ridicarea măinii (raise hand), moment în care, în funcţie de numărul de întrebări, moderatorul vă va porni microfonul.

5. La întrebările din cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri se va răspunde în plen, în funcţie de numărul şi de complexitatea acestora.


DATA ORA TEMA SEMINARULUI STRUCTURA CARE ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERE
08.02.2023 10.00 Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale DGRFP PLOIEŞTI
AJFP DÂMBOVIŢA
MĂ ÎNSCRIU
16.02.2023 14.00 Stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală începând cu 01.01.2023. DGRFP CRAIOVA
AJFP VÂLCEA
MĂ ÎNSCRIU
17.02.2023 10:00 Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale ce se aplică în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi agricole. DGRFP GALAŢI
AJFP BUZĂU
MĂ ÎNSCRIU
21.02.2023 12.00 Prevederi fiscale aplicabile persoanelor fizice şi juridice care susţin entităţi nonprofit DGRFP BRAŞOV MĂ ÎNSCRIU
23.02.2023 12.00 Modificări intervenite asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 01 ianuarie 2023 DGRFP IAŞI
AJFP BACĂU
MĂ ÎNSCRIU
24.02.2023 11.00 Sponsorizarea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult -tratament fiscal din perspectiva impozitului pe profit şi al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor DGRFP CLUJ NAPOCA
AJFP BISTRIŢA NĂSĂUD
MĂ ÎNSCRIU
27.02.2023 13.00 Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în/plecarea din România DGRFP BUCUREŞTI
AS2FP
MĂ ÎNSCRIU
28.02.2023 10.00 Eliberare certificatelor de rezidenţă fiscală şi a celor de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România DGRFP TIMIŞOARA
AJFP TIMIŞ
MĂ ÎNSCRIU