Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Decembrie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Argeş 1 .Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2019.
2. Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ”
3. OG 6/2019 - privind instituirea unor facilitati fiscale
4. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizarii )
5. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.
6. Noutati legislative
4 12:00 60 Sediul Primariei Mioveni, Bd. Dacia, Nr. 1, Sala de şedinţe
A.J.F.P. Dămbovița 1.Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna decembrie 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. O.G. 6/2019 – Procedura de anulare a obligațiilor accesorii.
4. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
5. Promovare SPV.
5 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Ordin 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare obligatii accesorii
2. Noutati legislative
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna DECEMBRIE 2019
4.Legea nr 172 - modificare cod fiscal.
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
5 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
AJFP Teleorman 1.Legislaţie fiscală specifică aplicată contribuabililor persoane fizice autorizate şi întreprinderilor individuale care realizează venituri din activităţi independente - cazuri practice.
2.Facilităţi fiscale constând în anularea obligaţiilor de plată accesorii.
5 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de ședințe,et.1.
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor generale de declarare şi de plată din luna decembrie.
2. Noutăţi legislative.
3. Regimul fiscal al sponsorizărilor şi donaţiilor .
4.Prezentare cazuri întâlnite în practică.
5. Prezentarea OG nr 6/ 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
6. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
10 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de sedinte
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Modificare Cod fiscal-TVA
2. Stabilirea din oficiu impozit persoane fizice
3. Noutati legislative
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
10 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2019.
2. OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale,OMFP nr.2810/2019 și OMFP nr.3126/2019.
3.Prezentarea noutăţilor legislative.
4.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții- prezentare cazuri întâlnite în practică.
11 10:30 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202, B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
A.J.F.P. Argeş 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2019.
2. Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ”
3. OG 6/2019 - privind instituirea unor facilitati fiscale
4. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizarii )
5. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii
6. Noutati legislative.
11 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Arges, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, Nr. 118, Sala de şedinţe
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Eşalonări la plată conform Codului de procedură fiscală
2. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
12 10:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
A.J.F.P. Giurgiu 1.Obligaţii generale de declarare şi plată în luna curentă.
2. Înrolarea în Spaţiul Privat Virtual şi îndrumarea contribuabililor în vederea utilizării serviciilor electronice oferite de A.N.A.F.
12 11:00 84 Sediul A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A ,et. 2
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018..
20 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parterDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Timis 1.Legea 207/2015 - Cod procedura fiscala - dispozitii procedurale generale
2.Noutăti legislative
3.Servicii electronice oferite de ANAF
4.Ordinul 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
5.Deficiente constatate la persoane juridice ca urmare a inspectiilor fiscale in domeniul exercitarii dreptului de deducere al TVA.
12 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca


Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 2 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.O. Viseu de Sus 1. Aspecte din Legea nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei.
2.Facilitati fiscale acordate în temeiul O.G. nr.6/2019
5 11:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
S.F.M. Sighetu Marmatiei Aspecte din Legea nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Facilitati fiscale acordate în temeiul O.G. nr.6/2019 10 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
A.J.F.P. Bihor Facilitati fiscale acordate in temeiul OG nr.6/2019 11 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 11 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative;
2.Facilități fiscale - Anularea unor obligaţii accesorii ;
3.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) ;
4.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții ;
5.Servicii oferite de ANAF;
11 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 12 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Maramures 1.Aspecte din Legea nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei.
2.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Facilitati fiscale acordate în temeiul O.G. nr.6/2019
12 11:00 50 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.10A, sala de sedinte et.I
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 12 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 13 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Maramures ORDIN pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 17 11:00 50 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.10A, sala de sedinte et.I
S.F.O. Targu Lapus Aspecte din Legea nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Facilitati fiscale acordate în temeiul O.G. nr.6/2019 17 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 18 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 19 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 20 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Acordarea de asistenta din initiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatari ale organelor de control din cadrul ANAF – neînregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare de bunuri;
2. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
3. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
4. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
5. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
6. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
8.Procedura de mediere;
9, Poprirea electronica.
10.modalitatea de calcul a rezultatului fiscal, modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții.
20 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Cluj in colaborare cu D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizarii);
2.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii;
3. Noutati legislative;
4. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
5. Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor;
6. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora
23 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Noutati fiscale.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
2 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFM Falticeni 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica .
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
3 10:00 15 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFO SIRET 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica .
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
5 12:00 7 SFO Siret Str. Sucevei nr.1 cam 5
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Aspecte cu privire la TVA - (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor sfera de aplicare, limitări speciale și condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Noutăți legislative
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
6 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
AJFP Suceava Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica . 6 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Aspecte cu privire la TVA - (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor , sfera de aplicare, limitări speciale și condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică ;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ;
4. Noutăți legislative
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
10 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
2. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică.
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
10 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
10 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
S.F.M. ROMAN 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
2. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică.
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
11 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Înregistrarea în scopuri de TVA. Decontul de TVA. Evidenţa operatiunilor.Sfera de aplicare a dreptului de deducere. Limitari speciale ale dreptului de deducere.Conditii de exercitare a dreptului de deducere. Ajustarea taxei. Prezentare cazuri întâlnite în practică.
2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
12 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal- Formular 208; mod de completare si transmitere-Prezentare cazuri intalnite in practica
2. Inregistrarea in scopuri de TVA; evidenta operatiunilor;sfera de aplicare a dreptului de deducere; ajustarea taxei- Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Noutati fiscale ;
4.Servicii electronice oferite de ANAF;
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ;
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 201
12 11:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
S.F.O. BICAZ 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
2. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică.
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
13 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) - prezentare cazuri intalnite in practica
2. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica
3. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ( inregistrarea in scopuri de TVA )-- prezentare cazuri intalnite in practica
4. Noutati fiscale.
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
16 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Onesti in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) - prezentare cazuri intalnite in practica
2. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica
3. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ( inregistrarea in scopuri de TVA )-- prezentare cazuri intalnite in practica
4. Noutati fiscale.
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
16 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) - prezentare cazuri intalnite in practica
2. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica
3. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ( inregistrarea in scopuri de TVA )-- prezentare cazuri intalnite in practica
4. Noutati fiscale.
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
16 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Aspecte cu privire la TVA - (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor sfera de aplicare, limitări speciale și condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Noutăți legislative 4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
16 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
2. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică.
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
16 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1. Înregistrarea în scopuri de TVA. Decontul de TVA. Evidenţa operatiunilor.Sfera de aplicare a dreptului de deducere. Limitari speciale ale dreptului de deducere.Conditii de exercitare a dreptului de deducere. Ajustarea taxei. Prezentare cazuri întâlnite în practică.
2.Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
17 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal- Formular 208; mod de completare si transmitere-Prezentare cazuri intalnite in practica
2. Inregistrarea in scopuri de TVA; evidenta operatiunilor;sfera de aplicare a dreptului de deducere; ajustarea taxei- Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Noutati fiscale ;
4.Servicii electronice oferite de ANAF;
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ;
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 201
17 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Aspecte cu privire la TVA - (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor sfera de aplicare, limitări speciale și condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Noutăți legislative
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
18 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Aspecte cu privire la TVA - (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor sfera de aplicare, limitări speciale și condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Noutăți legislative
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
18 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SFM VATRA DORNEI 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica .
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
18 12:00 12 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal- Formular 208; mod de completare si transmitere-Prezentare cazuri intalnite in practica
2. Inregistrarea in scopuri de TVA; evidenta operatiunilor;sfera de aplicare a dreptului de deducere; ajustarea taxei- Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Noutati fiscale ;
4.Servicii electronice oferite de ANAF;
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ;
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2019
18 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
SFM Radauti 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica .
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
19 12:00 7 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208.
2.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal- Prezentare cazuri intalnite in practica .
3. Noutati fiscale.
4. Servicii electronice oferite de ANAF
5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
6. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019
20 12:00 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului Str. Manastirea Humorului nr.6Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita -S.F.O. Gheorghieni Noutățile legislativ fiscale;Serviciul Spațiul Privat Virtual; Ordonanţa nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale; Calendarul obligaţiilor fiscale din luna decembrie; Condiţii de exercitare a dreptului de deducere-prezentare cazuri întâlnite în practică 4 11:00 20 Gheorgheni,str.Carpaţi, nr.3
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov Noutăţi legislative fiscale;; Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ; Discutarea speţelor propuse de contribuavili; Servicii electronice oferite de ANAF- Spaţiul Privat Virtual; Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe venituri din investiţii (dividende); Înregistrarea în scopuri de TVA; Evidenţa operaţiunilor; Sfera de aplicare a dreptului de deducere;Condiţii de exercitare a dreptului de deducere. 5 10:00 40 Braşov str.Mihail Kogalniceanu nr. 7 et. VIII – sala şedinţă
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili Promovarea serviciilor oferite de ANAF;Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice; Prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; Noutati legislative; Modalitatea de completare a formularului 208. 11 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP Alba Calendarul obligatiilor fiscale. Spaţiul Privat Virtual. Noutăți legislative, Instrucţiuni de completare a formularului 208; Amortizarea mijloacelor fixe în comodat. 17 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1
AJFP MURES-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna DECEMBRIE 2019; OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ;Cheltuieli cu deductibilitate limitată la calculul rezultatului fiscal;Noutăți legislative cu incidență fiscală;;Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal – prezentarea unor cazuri întâlnite în practică. 17 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 18 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 3 11:00 55 AJFP Olt, Str.Arcului Nr.2, Slatina, ora11
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 4 11:00 50 AJFPGorj, Str.Siretului Nr.6,Tg.Jiu, ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10 11:00 55 AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Slatina, ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 11 10:00 90 AJFP Dolj, Str.Mitropolitul Firmilian Nr.2, Craiova, ora 10
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 11 10:00 30 AJFP Mehedinti, Str Radu Negru, Nr.1, Dr.Tr.Severin;ora 10
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 11 11:00 50 AJFP Gorj, Str.Siretului, Nr.6, Tg.Jiu, ora11
DGRFP Craiova-SASPNPR Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 11 11:00 100 AJFP Valcea,Str.G-ral Magheru, Nr.17, Rm.Valcea; ora 11
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili şi Activitatea de Inspecţie Fiscală 1. Noutati legislative
2. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
3. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării)-prezentare cazuri întâlnite în practică
4. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii-prezentare cazuri întâlnite în practică.
11 11:00 40 Sediul Primăriei oraş Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor Nr. 41
Serviciul Fiscal Municipal Caracal 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Decembrie 2019;
2.Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din tranferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal";
3. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii – prezentare cazuri întâlnite în practică;
4.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) – prezentare cazuri întâlnite în practică;
5.Aspecte cu privire la taxa pe valoare adăugată(înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică. . 6.Prezentarea serviciilor electronice oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
12 10:00 14 Sediul S.F.M.Caracal, str.Toma Ruşcă,nr.5-7,cp 235200,etaj I,camera nr.14, municipiul Caracal,jud.Olt.
AJFP Mehedinti 1. Modul de completare al Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – 208.
2. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
12 10:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
AJFP Mehedinti 1. HG 773/2019 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie.
2. OPANAF 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
4. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
13 10:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
AJFP VALCEA 1. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF;
2. Spatiu privat virtual;
3. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării)-prezentare cazuri întâlnite in practică;
4. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii--prezentare cazuri întâlnite in practică;
5. Aspecte cu privire la TVA (înregistrarea în scopuri de TVA,decontul de TVA,evidenţa operaţiunilor,sfera de aplicare a dreptului de deducere,limitări speciale ale dreptului de deducere,condiţii de exercitare a dreptului de deducere,ajustarea taxei)-prezentare cazuri întâlnite in practică.
16 14:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili şi Activitatea de Inspecţie Fiscală 1. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării)-prezentare cazuri întâlnite în practică
2. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii-prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată precum: înregistrarea în scopuri de TVA; decontul de TVA; evidenţa operaţiunilor; sfera de aplicare a dreptului de deducere; condiţii de exercitare a dreptului de deducere; ajustarea taxei.-prezentare cazuri întâlnite în practică.
17 12:00 80 Sediul A.J.F.P. Gorj, str.Siret, nr.6, camera 402, etaj 4
AJFP VALCEA Declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal-formularul 208 18 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili şi Serviciul Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale Persoane Fizice Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prin intermediul formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"-prezentare cazuri întâlnite în practică 19 16:00 80 Sediul A.J.F.P. Gorj, str.Siret, nr.6, camera 402, etaj 4Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova Prezentare cazuri intâlnite în practică : înregistrarea în scopuri de TVA;Decontul de TVA;Evidenta operatiunilor 3 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Aspecte cu privire la TVA prezentare cazuri întâlnite în practică : (inregistrare, decont, evidenta, sfera de aplicare si limitari speciale ale dreptului de deducere, ajustare, etc) 6 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, anularea obligatiilor de plata accesorii. Aspecte cu privire la TVA, prezentare de cazuri întâlnite în practică, precum: - inregistrarea in scopuri de TVA, - decontul de TVA, Formularul 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.
6 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Noutăţi legislative. Prezentare cazuri intalnite in practica cu privire la modalitatea de calcul al rezultatului fiscal precum şi a celor referitoare la taxa pe valoarea adaugata. 11 13:00 12 AJFP Constanţa, Str. IG Duca nr. 189, Constanţa, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2019. Noutăţi legislative. Dreptul de deducere a TVA şi sfera de aplicare. Dreptul de deducere al TVA si sfera de aplicare – prezentare cazuri intalnite in practica.- Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizarii). Prezentare cazuri intalnite in practica 11 14:00 10 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1.Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii 2. Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal și persoanele fizice și juridice 3. Prezentare cazuri întâlnite în practică privitoare la: modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investiții; -înregistrarea în scopuri de TVA 12 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, prezentare O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale ,alte noutati legislative, prezentare cazuri întâlnite în practică-modalitatea de calcul a rezultatului fiscal la persoane juridice 12 14:00 200 Sediul AJFP Brăila, str. Delfinului nr.1, parter, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Declararea veniturilor din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 de către notarii publici 12 16:00 40 Braila, str Grădinii Publice nr.10
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile noiembrie 2019 şi decembrie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2019. Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati. Modalităţi de calcul al rezultatului fiscal (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii (prezentare cazuri întâlnite în practică). Aspecte privind taxa pe valoarea adăugată (prezentare cazuri întâlnite în practică). 13 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile noiembrie 2019 şi decembrie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2019. Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati. Modalităţi de calcul al rezultatului fiscal (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii (prezentare cazuri întâlnite în practică). Aspecte privind taxa pe valoarea adăugată (prezentare cazuri întâlnite în practică). 13 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Băneasa Prezentare cazuri intalnite in practica - apecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată precum:- înregistrare in scopuri de TVA ; - decontul de TVA;- evidenta operatiunilor- modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizarii); 16 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 18 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 19 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 19 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Completarea formularului 208 20 11:00 30 sediul AJFP Tulcea , str. Babadag nr.163 bis, Tulcea
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora. Prezentare cazuri întâlnite în practică privitoare la : -modalitatea de calcul a rezultatului fiscal,-modalitatea de calcul si plata a impozitului pe investiții; -aspecte privitoare la TVA 23 13:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. Aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale - Capitolul I - Instiuirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. - Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, din 26.08.2019 aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 3126/2016, cu modificările și completările ulterioare. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1. Aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale - Capitolul II - Anularea unor obligații accesorii. - Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, din 26.08.2019 aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 3126/2019, cu modificările și completările ulterioare. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1. Aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. 2. Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune conform prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 114/2019. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1. Ordin nr. 2937/2018 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligațiilor fiscale.
2. O.G. nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.
13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Certificarea rezidentei fiscale pentru persoane juridice rezidente in Romania, persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta, in conformitate cu prevederile Conventiilor/Acordurilor de evitare a dublei impuneri.
2. Ordinul nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice. - Documentația necesară la depunerea Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea/sosirea din/în Romania.
13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. O.P.A.N.A.F. nr. 114/2019 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune"
2. O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, capitolul II - Anularea unor obligatii acccesorii.
13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. O.M.F.P. nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, cu modificările și completarile ulterioare.
2. O.M.F.P. nr. 3126/2019 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată acccesorii și privind modificarea Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.
13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Aplicarea prevederilor OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si art. 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale - Capitolul II-Anularea unor obligatii accesorii. Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei, din 26.08.2019 aprobata prin OPANAF nr. 3126/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti 1. Art. 230 "Coroborarea prevederilor Codului Fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene " din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Serviciul de Inspecție Fiscală 4 Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată - limitări speciale ale dreptului de deducere. 13 12:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319