Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Ianuarie 2020

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Legislaţie fiscală specifică aplicată contribuabililor persoane fizice autorizate şi întreprinderilor individuale care realizează venituri din activităţi independente. 
2. Noutăţi legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna ianuarie 2020.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
7 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Dămbovița 1.Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna ianuarie 2020.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
9 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Nedepunerea declaraţiilor fiscale – implicaţii.
2. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
15 10:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
A.J.F.P. Argeş 1 .Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020.
2. Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ”
3. Aspecte cu privire la Taxa pe Valoarea Adaugata : inregistrare, decont, evidenta operatiunilor, sfera de aplicarea dreptului de deducere, ajustarea taxei
4. Obligatii declarative privind vectorul fiscal
5. Noutati legislative
15 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor generale de declarare şi de plată din luna ianuarie 2020.
2. Noutăţi legislative.
3. Prezentare cazuri întâlnite în practică.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
16 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de sedinte
A.J.F.P. Giurgiu 1. Deficiente privind modalitatea de calcul al rezultatului fiscal, modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii și aspecte cu privire la TVA -prezentare cazuri concrete de deficiente întâlnite în activitatea de inspectie.
2 . Obligații generale de declarare în luna ianuarie 2020.
16 14:00 84 Sediul A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A ,et. 2
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
2. Înregistrarea în scopuri de TVA depăşire plafon.
3. Noutăţi legislative.
1.Facilităţi fiscale.
2.Avantajele înscrierii în SPV.
3. Noutăţi legislative.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
17 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020.
2.Prezentarea noutăţilor legislative.
3.Deficiențe constatate la persoanele juridice ca urmare a inspecțiilor fiscale referitoare la determinarea rezultatului fiscal -prezentare cazuri întâlnie în practică.
21 10:30 40 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202, B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
AJFP Prahova-SFO Mizil 1.Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
22 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020.
2.Prezentarea noutăţilor legislative.
3.Aspecte referitoare la ajustarea TVA și limitări speciale ale dreptului de deducere TVA -prezentare cazuri întâlnie în practică de structura de inspecție fiscală.
28 10:30 40 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202, B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul SloboziaDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Ordinul 1886/2017 instructiuni de completare a formularului 208 "declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cod Fiscal CAPITOLUL IX - Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Deficiente constate la persoane juridice ca urmare a inspectiilor fiscale in domeniul exercitarii dreptului de deducere al TVA
Noutăti legislative
Servicii electronice oferite de ANAF
16 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea / Denumirea organismelor care organizează intalnirea Tematica ce va fi prezentata in luna următoare Data organizarii intalnirii in luna urmatoare Ora desfășurării intâlnirii Număr de locuri disponibile Locația
( Denumirea instituției și adresa: localitate, stradă, număr, sală/cameră )
SFO VISEU 1,Aspecte din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Informatii generale privind depunerea Declaratiei Unice pe anul 2020. 10 10:00 8 SFO Viseu de Sus,str.22 Decembrie,nr.15,camera 7
A.J.F.P. Maramures 1.Aspecte din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Informatii generale privind depunerea Declaratiei unice pe anul 2020. 14 12:00 60 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.2A, sala de sedinte et.I
A.J.F.P. Maramures ORDIN pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/20162. 2. Informatii generale privind depunerea Declaratiei Unice pe anul 2020. 16 13:00 60 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.2A, sala de sedinte et.I
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj Intalnire cu notarii publici-completarea Declaratiei 208 -declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 16 14:00 60 AJFP Cluj, Piata Avram Iancu, nr.19, etajul II camera 219
A.J.F.P. Cluj in colaborare cu D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Aspecte privind Taxa pe valoarea adaugata 2.Declaratia 208-Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 3.Noutati legislative 4.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale 5.Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor6.Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora 20 10:00 60 AJFP Cluj, Piata Avram Iancu, nr.19, etajul II camera 219
SFM SIGHETU MARMATIEI 1,Aspecte din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Informatii generale privind depunerea Declaratiei unice pe anul 2020. 21 10:00 20 Serviciul Fiscal Municipal Sighetu Marmatiei ,Loc. Sighetu Marmatiei , str. Corneliu Coposu , nr.3 , camera 13
SFO TARGU LAPUS 1,Aspecte din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 2.Informatii generale privind depunerea Declaratiei Unice pe anul 2020. 22 11:00 15 Tg.Lapus str. Doinei nr.5 camera 17-18
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor Ordin 660/2017, Ordin 90/2016, Legea 207/2015, OUG 28/1999, H.G. 479/2003, procedura de mediere, poprirea electronica, modalitatea de calcul a rezultatului fiscal, modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții, aspecte cu privire la TVA: înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, ajustarea taxei 23 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative;
2.Aspecte cu privire la taxa pe valoare adăugată precum:
- înregistrarea în scopuri de TVA;
- decontul de TVA;
- evidenţa operaţiunilor;
- sfera de aplicare a dreptului de deducere;
- limitări speciale ale dreptului de deducere;
- condiţii de exercitare a dreptului de deducere;
- ajustarea taxei.
3.Servicii oferite de ANAF;
28 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures Prelucrare depunere Declarație unica an 2020 cu U.A.T.urile de pe raza AJFP Maramures 30 09:00 60 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.2A, sala de sedinte et.I
A.J.F.P. Maramures Prelucrare depunere Declarație unica an 2020 cu U.A.T.urile de pe raza AJFP Maramures 30 12:30 60 AJFP Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor nr.2A, sala de sedinte et.I
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFM Falticeni 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6 10:00 15 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică 2.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții - prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 6. Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice

7 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFO SIRET 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 . 4.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020 , cu UAT .
14 12:00 7 SFO Siret Str. Sucevei nr.1 cam 5
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal - Prezentare cazuri întâlnite în practică, Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri întâlnite în practică, HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020. 15 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică 2.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții - prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 6. Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice


16 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, conditii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei )- prezentare cazuri intalnite in practica 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 6.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 7.Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice
17 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal - Prezentare cazuri întâlnite în practică, Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri întâlnite în practică, HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020. 17 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
SFM Radauti 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 . 4.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020 , cu UAT .
17 12:00 7 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFM VATRA DORNEI 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 . 4.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020 , cu UAT .
17 12:00 12 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Serviciul Fiscal Municipal Onesti in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, conditii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei )- prezentare cazuri intalnite in practica 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 6.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 7.Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice
20 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică 2.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții - prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 6. Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice


21 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 . 4.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020 , cu UAT .
21 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică 2.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții - prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 6. Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice


23 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
AJFP Suceava Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020, cu UAT. 23 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFM Falticeni Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020, cu UAT. 23 10:00 15 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani Aspecte privind aplicarea Ordinului comun al Ministrului Finantelor Publice si al Viceprim-ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1938/26.04.2018, respectiv nr.4735/07.05.2018. Depunerea şi transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi înregistrarea în Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice 23 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) -Prezentare cazuri intalnite in practica . 2. Modalitatea de calcul si de plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in SPV a persoanelor fizice 4.Noutati fiscale ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020; 23 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) -Prezentare cazuri intalnite in practica . 2. Modalitatea de calcul si de plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in SPV a persoanelor fizice 4.Noutati fiscale ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020; 23 11:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
SFO GURA HUMORULUI 1.Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii.Prezentare cazuri intalnite in practica.
2. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata ,precum:
- inregistrarea in scopuri de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-decontul de TVA.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-evidenta operatiunilor.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-sfera de aplicare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-limitari speciale ale dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-conditii de exercitare a dreptului de deducere.Prezentare cazuri intalnite in practica.
-ajustarea taxei. Prezentare cazuri intalnite in practica.
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 . 4.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019 si/sau estimate pentru anul 2020 , cu UAT .
23 12:00 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului Str. Manastirea Humorului nr.6
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) -Prezentare cazuri intalnite in practica . 2. Modalitatea de calcul si de plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in SPV a persoanelor fizice 4.Noutati fiscale ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020; 23 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor și amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică 2.Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții - prezentare cazuri întâlnite în practică
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 5.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 6. Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice


28 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice. 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6.Taxa pe valoarea adăugată - aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale şi condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri întâlnite în practică.
28 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi Depunerea şi transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi înregistrarea în Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice 28 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani Depunerea şi transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi înregistrarea în Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice 28 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
S.F.M. ROMAN 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice. 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6.Taxa pe valoarea adăugată - aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale şi condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri întâlnite în practică.
29 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice. 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6.Taxa pe valoarea adăugată - aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale şi condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri întâlnite în practică.

30 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
S.F.O. BICAZ 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice. 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020
6.Taxa pe valoarea adăugată - aspecte referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale şi condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri întâlnite în practică.


31 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov Noutăţi legislative fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF- Spaţiul Privat Virtual; Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal; Decontul de TVA; Limitări speciale ale dreptului de deducere; Ajustarea taxei.
Modalitatea de depunere/ transmitere a declaraţiei unice şi Asistenta acordată la nivelul sediilor ANAF şi primăriilor pentru înregistrarea în SPV şi completarea şi transmiterea declaraţiei unice
14 10:00 40 Braşov str.Mihail Kogalniceanu nr. 7 et. VIII – sala şedinţă
AJFP Harghita-S.F.M. Odorheiu Secuiesc Noutățile legislativ fiscale; Serviciul Spațiul Privat Virtual; Calendarul obligaţiilor fiscale din luna ianuarie; Sfera de aplicare a dreptului de deducere-prezentare cazuri întâlnite în practică. 14 11:00 20 Odorheiu Secuiesc, str.Morii, nr.5, Sala de şedinţă
AJFP Sibiu-Serviciul Asistenta pentru Contribuabili in colaborare cu Activitatrea de inspectie fiscala Promovarea serviciilor oferite de ANAF;Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice; Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal si apecte legate de TVA-prezentare cazuri intalnite in practica; Noutati legislative. 16 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP MURES-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna IANUARIE 2020; Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată: înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA,evidenţa operaţiunilor,sfera de aplicare a dreptului de deducere,limitări speciale ale dreptului de deducere, ajustarea taxei -prezentare cazuri întâlnite în practică ; Noutăți legislative cu incidență fiscală. 16 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Alba Instrucţiuni de completare a formularului 208;Calendarul obligatiilor fiscale. Servicii oferite de ANAAF; Tratamentul fiscal al activitaţii economice în cazul unei persoane fizice neautorizate-prezentarea unor cazuri întîlnite în practica.
Depunerea şi transmiterea declaraţiei unice
22 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale;Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din tranferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"; Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) – prezentare cazuri întâlnite în practică; Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii – prezentare cazuri întâlnite în practică; .Aspecte cu privire la taxa pe valoare adăugată(înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică; Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici   29 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 8 11:00 50 AJFPGorj,Str.SiretuluiNr.6,Tg.Jiu,ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 9 10:00 90 AJFP Dolj,Str.Mitropolitul Firmilian Nr.2,Craiova,ora 10
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 9 11:00 100 AJFP Valcea,B-dul Ghe. Magheru,Nr.17,Ramnicu Valcea,ora11
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 14 10:00 30 AJFP Mehedinti,Str.Radu Negru nr.1,Dr.Tr. Severin,ora 10
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 15 11:00 55 AJFP Olt,Str.Arcului Nr.2, ora11
Serviciul Fiscal Municipal Caracal 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Ianuarie 2020; 2.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din tranferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" - prezentare cazuri întâlnite în practică; 3. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică; 4. Modalitatea de calcul a rezultatului fical, regului generale, inregistrarea cheltuielilor si a amortizarii - prezentare cazuri intalnite in practica; 5. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată, înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, condiţii de exercitare ale dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri întâlnite în practică; 6. Prezentarea serviciilor electronice oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual 16 10:00 14 Sediul S.F.M.Caracal,str.Toma Ruşcă,nr.5-7,cp 235200,etaj I,camera nr.14,municipiul Caracal,jud.Olt.
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 22 11:00 50 AJFPGorj,Str.SiretuluiNr.6,Tg.Jiu,ora 11
Serviciul Fiscal Orăşenesc Balş 1.Categoriile de persoane care au obligaţia de depunere a declaraţiei unice; 2.Modalităţile de depunere electronică a declaraţiei unice ; 3.Avantajele utilizării serviciilor electronice (Serviciul de depunere on-line,Spaţiul Privat Virtual etc); 4.Modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice. 22 11:00 15 S.F.O. Bals , strada N. Balcescu, nr.13, Bals, judeţul Olt, sala de protacol, etaj 1
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1.Prevederi legale privind intocmirea și depunerea Declaratiei unice 2. Modificari ale legislatiei AMEF – Legea 136/2019 3. Sinteza modificarilor survenite asupra Codului fiscal în anul 2019 4. Prezentare cazuri întâlnite în practica: a) modalitatea de calcul al rezultatului fiscal b) modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii c) aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (inregistrare în scopuri de TVA, decontul de TVA), evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, condiții de exercitare ale dreptului de deducere, ajustarea taxei) 5. Promovarea serviciilor ANAF – SPV 6. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro 7. Case de marcat – facilitati, obligații și termene 23 10:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 23 11:00 55 AJFP Olt,Str.Arcului Nr.2, ora11
Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia 1.Categoriile de persoane care au obligaţia de depunere a declaraţiei unice; 2.Modalităţile de depunere electronică a declaraţiei unice ; 3.Avantajele utilizării serviciilor electronice (Serviciul de depunere on-line,Spaţiul Privat Virtual etc); 4.Modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice. 23 11:00 20 Sediul SFO Corabia, str.C.A.Rosetti,nr.64,Corabia,jud.Olt
Serviciul Fiscal Municipal Caracal 1.Categoriile de persoane care au obligaţia de depunere a declaraţiei unice; 2.Modalităţile de depunere electronică a declaraţiei unice ; 3.Avantajele utilizării serviciilor electronice (Serviciul de depunere on-line,Spaţiul Privat Virtual etc); 4.Modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice. 28 11:00 14 Sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, str. Toma Rusca nr. 5-7, CP 235200, etajul I, camera nr. 14, Municipiul Caracal, jud. Olt
AJFP VALCEA Completarea şi depunerea Declaraţiei unice 29 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării)-prezentare cazuri întâlnite in practică,
4.Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii--prezentare cazuri întâlnite in practică,
5.Aspecte cu privire la TVA(înregistrarea în scopuri de TVA,decontul de TVA,evidenţa operaţiunilor,sfera de aplicare a dreptului de deducere,limitări speciale ale dreptului de deducere,condiţii de exercitare a dreptului de deducere,ajustarea taxei)-prezentare cazuri întâlnite in practică
30 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
DGRFP Craiova-SASPNPR
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 30 15:00 100 AJFP Valcea,B-dul Ghe. Magheru,Nr.17,Ramnicu Valcea,ora15Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova Prezentare cazuri intalnite in practica (modalitatea de calcul al rezultatului fiscal, modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, conditii de exercitare a dreptului de deducere, ajustare TVA) 7 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal (prezentare cazuri întâlnite în practică) 2.Calendarul obligațiilor fiscale- ianuarie 2020 9 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Servicii electronice oferite de ANAF, Noutati fiscale. Prezentare cazuri întâlnite în practică privitoare la : -modalitatea de calcul a rezultatului fiscal -modalitatea de calcul si plata a impozitului pe investiții; 9 12:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020. Noutati legislative; Înregistrarea in scopuri de TVA, Decontul de TVA, Evidenţa operaţiunilor, Ajustarea taxei pe valoarea adăugată – prezentare cazuri intalnite in practica, Modalitate de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii – prezentare cazuri intalnite in practica 9 14:00 10 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Orăşenesc Băneasa Prezentare cazuri intalnite in practica: - sfera de aplicare a dreptului de deducere,- limitari speciale ale dreptului de deducere, - condiții de exercitare a dreptului de deducere, - modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii, Formularul 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal. 16 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1. Declararea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 208) 16 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Calendarul obligațiilor fiscale pentru ianuarie 2020. 2.Nedepunerea declarațiilor fiscale - consecinte și implicații fiscale 3.Serviciile electronice oferite de ANAF 4. Prezentare cazuri întâlnite în practică privitoare la: -modalitatea de calcul a rezultatului fiscal -modalitatea de calcul si plata a impozitului pe investiții; -aspecte privitoare la TVA
16 14:30 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, sala 606, et 6
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial al României. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2020. Modalităţi de calcul al rezultatului fiscal (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii (prezentare cazuri întâlnite în practică). Aspecte privind taxa pe valoarea adăugată (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modul de intocmire şi depunere al formularului 205. 17 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial al României. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna ianuarie 2020. Modalităţi de calcul al rezultatului fiscal (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii (prezentare cazuri întâlnite în practică). Aspecte privind taxa pe valoarea adăugată (prezentare cazuri întâlnite în practică). Modul de intocmire şi depunere al formularului 205. 17 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Completarea și depunerea declaratiei unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contributiile sociale datorate în 2019.Prezentare cazuri întâlnite în practica: - modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, inregistrarea cheltuielilor si amortizării) - modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii 17 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 23 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, alte noutati legislative , prezentare cazuri întâlnite în practică - modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile investitii, aspecte cu privire la TVA 23 14:00 200 Sediul AJFP Brăila, str. Delfinului nr.1, parter, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 24 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Stabilire rezultat fiscal PF și PJ; Stabilirea impozitului pe veniturile din investiții; Reglementări în domeniul TVA:înregistrare, D300, D301,evidență operațiuni, sfera de deducere, inclusiv limitări în deducerea TVA, exercitarea dreptului de deducere, ajustarea TVA. Cazuri prezentate de inspectori AIF. 24 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii) – prezentare cazuri întâlnite în practica,- Modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investiţii – prezentare cazuri întâlnite în practica 28 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Completarea formularului 208"Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal". 30 14:30 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, FocşaniDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Serviciul de Inspecție Fiscală 4 1. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată - Sfera de aplicare a dreptului de deducere. 14 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 14 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Declaratia 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. 15 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți 1. Regim special de TVA M1SS.
2. Modificări legislative 2019.
3. Prevederi legale privind extinderea sistemului M1SS.
16 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - Serviciul Asistență Contribuabili / Serviciul Dosarul Prețurilor de Transfer Dosarul prețurilor de transfer 27 12:00 60 Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, Corp A, Sector 3, București, Camera 111