Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
August  2018

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Noutăţile fiscale legislative. 2. Legea nr 163/ 2018 - repartizare dividende 3. Ordinul nr. 1612/2018 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic 4. Obligaţii generale de declarare şi plată din luna august 2018.
03.08.2018 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii august 2018. 2. Noutăţi legislative . 3. Declaraţia Unică 4. SPV şi diverse speţe întâlnite în practică privind impozitarea persoanelor fizice 5. Promovarea HG nr 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat. 06.08.2018 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
Administraţia pt.Contribuablii Mijlocii 1.Obligaţii fiscale generale de declarare şi de plată din luna august 2018. 2.Noutăţi legislative fiscale. 3. Promovare schemă de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 4.Spaţiu privat virtual. 08.08.2018 11:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spaţiul Privat Virtual ”
3.Aspecte referitoare la instituirea unor scheme de ajutor de stat.
4.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
5. Noutăţi legislative.
08.08.2018 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna august 2018.
2. Alte noutăţi legislative fiscale.
3. Servicii electronice. Modalităţi de stingere şi de plată a obligaţiilor fiscale.Eşalonare la plată.
4. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
5. Scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor majore.
09.08.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P.Dâmboviţa, municipiul Târgovişte ,str.Calea Domnească, nr.199,sala de conferinţe.
A.J.F.P. Călăraşi 1.Avantajele utilizării Spaţiului Privat Virtual în comunicarea cu organul fiscal. 2. Calculul impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale aferente veniturilor din arendă.3.Ajutoare de stat acordate agenţilor economici.4.Calendarul fiscal al lunii august. 09.08.2018 13:00 35 Sediul A.J.F.P. Câlâraşi, municipiul Câlâraşi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de şedinţe.
AJFP Prahova - SFO Băicoi 1. OMF 2531/11.07.2018 privind raportarea contabilă la 30.06.2018. 2. Legea 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legea contabilităţii nr 82/1992. 3. Noutăţi legislative. 10.08.2018 10:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Prahova - SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare şi plată din luna curenta 2. Noutăţi legsilative. 14.08.2018 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Legea nr 163/ 2018 - repartizare dividende 2. OPANAF nr 1494 - stabilire din oficiu CASS. 3 .Noutăţi legislative. 17.08.2018 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
A.J.F.P. Giurgiu 1. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor. 3. Serviciile electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizarii acestor. 4. Facilităţi- ajutor de stat conform H.G. nr.807/2018. 21.08.2018 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora. 2.H.G.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. 3.Prezentarea noutătilor legislative. 29.08.2018 10:00 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
S.F.M. Caransebes 1.Servicii ANAF
2.Noutati fiscale
22.08.2018 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Caras Severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
A.J.F.P. Hunedoara 1. Noutati din legislatia fiscala
2. Popularizarea serviciului Spatiul Privat Virtual
28.08.2018 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, sala de sedinte
A.J.F.P Timis + A.F.P.C.M. Timisoara 1. Noutati legislative
2. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual
16.08.2018 11:00 200 Sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative; 2.Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual;
3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
4. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor.
08.08.2018 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii-D.G.R.F.P Cluj-Napoca. 1.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2.Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor; 3.Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora; 4.Noutati legislative. 14.08.2018 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
S.F.O. Targu Lapus 1.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Titlul VII,Capitolul IV -inlesniri la plata. 2.OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central 3.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Titlul VII,Capitolul II si VIII privind stingerea obligatiilor fiscale 4.Ordin nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale 16.08.2018 12:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
S.F.O. Viseu de Sus 1. Legea nr.145/2018 din 20.06.2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. 2. Legea nr.163/10.07.2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991,modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990,precum si modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. 3.Ordinul ANAF nr.1494/2018 din 18.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice,precum si modelul si continutul unor formulare; 4.Ordinul nr.90/14.01.2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia,precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ; 5. OPANAF nr.1612/28.06.2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic; 6. OPANAF nr.1613/28.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a bligatiilor fiscale 17.08.2018 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale; 2. Calendarul obligaţiilor fiscale -aug. 2018;
3. Spete dezbatute in ultima perioada 4. H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare
17.08.2018 12:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fisca central ; 2.OPANAF nr.1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic ; 3.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Titlul VII,Capitolul II si VIII privind stingerea obligatiilor fiscale 4.Hotarirea Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat , avind ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin Hotarirea Guvernului nr.476/2018 ;5.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF . 21.08.2018 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Modificari la H.G. nr. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie; 2. Serviciile electonice oferite de ANAF si avantajele utilizarii acestora; 3. Noutati legislative. 22.08.2018 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Maramures 1.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Titlul VII,Capitolul IV -inlesniri la plata. 2.OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central 3.H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, modificata si completata prin H.G. nr. 476/2018 4.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Titlul VII,Capitolul II si VIII privind stingerea obligatiilor fiscale 5.Ordin nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale 22.08.2018 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Bihor
1. Modificari la H.G. nr. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie
24.08.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud 1. H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare 28.08.2018 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Bihor 1. Modificari la H.G. nr. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie 31.08.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Legea nr. 153/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică 3.Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central; 4. Ordinul 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale
31.08.2018 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1,1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 01.08.2018 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 2.Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor 3. Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 4.Noutăţi legislative 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018. 07.08.2018 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
SFO SIRET 1, 1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 07.08.2018 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
S.F.M. ROMAN 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 2.Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor 3. Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 4.Noutăţi legislative 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018. 08.08.2018 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1 .Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. 3.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018. 08.08.2018 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1 .Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. 3.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018. 08.08.2018 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 2.Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor 3. Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 4.Noutăţi legislative 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018. 09.08.2018 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
S.F.O. BICAZ 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 2.Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor 3. Prezentarea serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. şi avantajele utilizării acestora 4.Noutăţi legislative 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018. 10.08.2018 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1,Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2.Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor;
3.Noutati fiscale; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018;
5.Servicii electronice oferite de ANAF
13.08.2018 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1,Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2.Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor;
3.Noutati fiscale; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018;
5.Servicii electronice oferite de ANAF
14.08.2018 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale 2.Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Transmiterea declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018, noutati legislative.
14.08.2018 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale 2.Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Transmiterea declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta 4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018, noutati legislative.
16.08.2018 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1,Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2.Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor;
3.Noutati fiscale; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018;
5.Servicii electronice oferite de ANAF
17.08.2018 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor; 3.Noutăţi legislative; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018; 5.Serviciile oferite de ANAF 17.08.2018 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SFM Falticeni 1, 1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 17.08.2018 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor; 3.Noutăţi legislative; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018; 5.Serviciile oferite de ANAF 20.08.2018 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI şi ADMINISTRAŢIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII IAŞI 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor; 3.Noutăţi legislative; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018; 5.Serviciile oferite de ANAF 21.08.2018 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
SFO GURA HUMORULUI 1, 1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 21.08.2018 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
SFM VATRA DORNEI 1,1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 21.08.2018 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1,1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 21.08.2018 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor; 3.Noutăţi legislative; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018; 5.Serviciile oferite de ANAF 23.08.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 2. Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor; 3.Noutăţi legislative; 4.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii august 2018; 5.Serviciile oferite de ANAF 23.08.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFM Radauti 1, Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;2, Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor 3.Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative. 24.08.2018 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1 .Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. 3.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018. 24.08.2018 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1 .Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; 2. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. 3.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018. 24.08.2018 13:00 17 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ALBA Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale. Schema de ajutor de stat conform H.G. 807/2014 cu modificarile ulterioare. Inregistrarea in SPV. 09.08.2018 12:00 50 AJFP ALBA Str. Primaverii nr. 10 sala de sedinţă
A.J.F.P. SIBIU Promovarea serviciilor oferite de ANAF; Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice ; ORDIN nr. 90 din 14 ianuarie 2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal centra; ORDIN nr. 1612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. 14.08.2018 11:00 80 AJFP SIBIU STR. CALEA DUMBRĂVII NR. 17 CAM 111
A.J.F.P. Harghita-Colectare Noutatile legislativ fiscale; Spatiul Privat Virtual, un serviciu gratuit, pus la dispozitia contribuabililor; Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor; Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2018; Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. 20.08.2018 11:00 60 Miercurea Ciuc str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20 Sala Sedinta
DGRFP BV în colab cu AJFP şi ACM BV Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale; Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor; Noutati legislative; SPV; Mediatizarea schemei de ajutor de stat instituita de HG nr.807/2014. 21.08.2018 10:00 50 DGRFP BV str. M. Kogalniceanu nr. 7 et 8
AJFP MURES-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Prezentarea OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/ organ fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică ; Prezentarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale; Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale; Noutăți legislative. 21.08.2018 14:00 80 AJFP Mures str. Ghe. Doja nr. 1-3 sala de ședințe
A.J.F.P. Covasna Noutăți legislative fiscale; Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale;Modalități de stingere a obligațiilor fiscale și modalități de efectuare a plăților; Servicii electronice oferite de ANAF Spațiul Privat Virtual. 28.08.2018 11:00 40 AJFP Covasna str. Bem Jozef nr. 9 sala de ședințe
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. OLT 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018;
2.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
3.Modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor;
4.Ordinul Preşedintelui ANAF nr.1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic;
5.Spaţiul Privat Virtual-modalităţi de înregistrare, facilităţi înrolare în SPV. Prezentarea altor servicii oferite de ANAF contribuabililor.

08.08.2018 11:00 55 sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
A.J.F.P. GORJ 1. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV.
2. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
3. Promovarea schemei de ajutor de stat instituită prin HG 804/2014 şi modIficată prin H.G. 476/2018.
08.08.2018 11:00 80 Sediul Primăriei oraş Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor Nr.41
A.J.F.P. GORJ 1. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV.
2. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
09.08.2018 12:00 45 Sediul A.J.F.P. Gorj, str.Siret, nr.6, camera 402, etaj 4
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018;
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice’’;
4. Modificările referitoare la utilizarea AMEF.

16.08.2018 10:00 14 sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
A.J.F.P. MEHEDINŢI 1. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonareala plata obligatiilor fiscale.
2. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
3. Beneficiile inrolarii în SPV.
4. Calendar fiscal august 2018.
5.Noutati legislative
16.08.2018 12:00 30 Sediul SFO Vanju Mare,str.Rahovei,nr.3
A.J.F.P. MEHEDINŢI 1. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonareala plata obligatiilor fiscale.
2. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
3. Beneficiile inrolarii în SPV.
4. Calendar fiscal august 2018.
5.Noutati legislative
23.08.2018 10:30 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
A.J.F.P. DOLJ - Birou Asistenţă Contribuabili, APCM Craiova, Serviciul Asistenta Contribuabili 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane juridice si fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor.
23.08.2018 14:00 100 Casa Multiculturală, municipiul Motru, Zona parc, nr. 41
A.J.F.P. VÂLCEA 1. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF
2. Spatiul privat virtual
3. Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna august
4. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, Modalitatile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor.
30.08.2018 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Servicii oferite de ANAF-SPV . 02.08.2018 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Noutati legislative 07.08.2018 13:00 12 Sediul A.J.F.P.Constanta, Str. I. G. Duca nr. 18. , Sala de conferinte
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Esalonarea la plata. Noutati legislative. Popularizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual. 08.08.2018 10:00 15 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Noutati fiscale si calendarul obligatiilor fiscale. Inregistrare si utilizare SPV. 09.08.2018 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, mun. Tecuci, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF. Noutati legislative. Prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. 09.08.2018 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Obligatii fiscale generale de declarare si de plata din luna august 2018. Noutati legislative fiscale.
09.08.2018 15:30 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. Serviciile electronice oferite de ANAF. Promovarea SPV, avantaje/facilitati 10.08.2018 10:00 30 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale . 13.08.2018 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia.
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Legea nr. 145/20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind aprobarea unor masuri fiscal bugetare si pentru modificarea unor acte normative . 16.08.2018 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Prevederi legislative privind esalonarea la plata datoriilor fiscale. 17.08.2018 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. 20.08.2018 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. 21.08.2018 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale. 21.08.2018 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
DGRFP Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Accesul la Spatiul Privat Virtual. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. 22.08.2018 13:00 20 Sediul Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii , Str. Avram Iancu, 34 A, loc. Constanta, camera 16.
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile iulie şi august 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna august 2018. Modalităţile de efectuare a plăţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 24.08.2018 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile iulie şi august 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna august 2018. Modalităţile de efectuare a plăţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 24.08.2018 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţeDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea/sosirea din/in Romania. - Precizari privind documentele justificative anexate "Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice in vederea unei analize corecte si luarea unei decizii juste in ceea ce priveste mentinerea sau scoaterea din evidenta fiscala a persoanei fizice care paraseste sau a parasit tara. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Impozitul pe microintreprindere. 2. Modificari aduse Contului unic potrivit OPANAF nr.1612/2018. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti 1. CAPITOLUL XIII - Aspecte fiscale internationale, respectiv art. 126, art. 127, art.128, art.129, art.130, art.131, Titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovarea si diseminarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 28.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. Aspecte legislative cu privire la modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. 29.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1.Modalitatile de plata si de stingere a obligatiilor fiscale. 29.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1.Esalonari la plata a debitelor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat. 29.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovarea si diseminarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 29.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual 2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 29.08.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319