Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Octombrie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Servicii electronice oferite de ANAF.
2. Noutati legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna OCTOMBRIE 2019.
4. O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
7 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
AJFP Teleorman 1. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 8 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de ședințe,et.1.
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2019. 2.Prezentarea noutăţilor legislative. 3. OUG nr 6/ 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 4.Spațiul privat virtual. 8 13:30 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202, B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ”
3.OG 6/2019 - privind instituirea unor facilitati fiscale
4.Noutati legislative.
9 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
A.J.F.P. Dămbovița 1.Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna octombrie 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. O.G. 6/2019 – Procedura de anulare a obligațiilor accesorii.
4. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
5. Promovare SPV.
10 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Spaţiul Privat Virtual
2. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
11 10:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor generale de declarare şi de plată din luna octombrie. 2. Noutăţi legislative. 3. OUG nr 6/ 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 16 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de sedinte
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ”
3.OG 6/2019 - privind instituirea unor facilitati fiscale
4.Noutati legislative.
16 12:00 70 Sediul Primaria Curtea de Arges, bdul Basarabilor nr.99
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative. 3. Avantajele utilizarii Spatiului Privat Virtual. 4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
17 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
A.J.F.P. Giurgiu 1. Ordinul M.F.P nr. 2810 /2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018. 2. Ordinul M.F.P nr. 3126/2019 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii. 3. Inrolarea in Spațiul Privat Virtual și îndrumarea contribuabililor in vederea utilizării serviciilor electronice oferite de A.N.A.F. 17 11:00 84 Sediul A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A ,et. 2
AJFP Teleorman 1. Noutati legislative cu incidenta fiscala. 2. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2019. 17 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de ședințe,et.1.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Facilitati fiscale.
2. Modificare decont de TVA.
3. Noutati legislative.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
18 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
AJFP Teleorman 1.Servicii oferite de A.N.A.F. contribuabililor. 30 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de ședințe,et.1.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2.Serviciile electronice oferite de ANAF
3. Noutăţile şi avantajele înrolării în SPV
10 12:00 20 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.30, biroul 3, parter.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis 1.O.G. nr. 6 din 31 iulie 2019 publicată în data de 05 august 2019 privind instituirea unor facilităti fiscale
2.Noutăti legislative
3.Servicii electronice oferite de ANAF
17 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative;
2.Facilități fiscale - Anularea unor obligaţii accesorii ;
3.Servicii oferite de ANAF;
3 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 10 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
S.F.O. Viseu de Sus 1.Ordonanta Guvernului nr.6/2019 din 31 iulie 2019,privind instiuirea unor facilitati fiscale.
2.Ordinul presedintelui ANAF nr.1757/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere,precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare;
3.Ordinul nr.691/12.05.2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distantaa acetlor de executare si a procedurii de comunicare a acestora;
4.Ordinul 1960/2019 pentru modificarea si completarea anexei nr.1"Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata si documentele justificative anexate acesteia" si a anexei nr.2"Procedura de aplicare a acordarii esalnarii la plata de catre organul fiscal central"la Ordinulpresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr.90/2016;
5.Prezentarea problemelor frecvente intalnite de contribuabili.
11 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 16 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Ordonanta Guvernului nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
2.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare .
3.Prezentarea problemelor frecvente întâlnite de contribuabili .
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare
17 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 18 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
8.Procedura de mediere;
9, Poprirea electronica.
10. Ordin 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
18 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
S.F.O. Targu Lapus Ordonanta Guvernului 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale – măsuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei; 2. Ordinul presedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezinta în susţinerea situaţiei economice şi financiare. 3.Proiect poprire electronica. 4. Prezentarea serviciilor oferite de către ANAF. 18 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Cluj in colaborare cu D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Noutati legislative;
2. Facilitati fiscale - procedura de aplicare
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
4. Modalitatea de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor ;
5. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora.
21 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1. Ordonanta Guvernului nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ;
2.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare ;
3. Mecanismul popririi electronice .
4.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF
22 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 24 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 24 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 24 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 24 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 25 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
1 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFM Falticeni 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
2 10:00 15 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
2 12:00 7 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO SIRET 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
4 12:00 7 SFO Siret Str. Sucevei nr.1 cam 5
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
2. Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
3. Serviciile oferite de ANAF
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
10 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
11 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019


15 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
15 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
2. Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
3. Serviciile oferite de ANAF
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
16 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
S.F.M. ROMAN 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
16 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
SFM VATRA DORNEI 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
16 12:00 12 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019


17 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019


17 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
17 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
17 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
S.F.O. BICAZ 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
18 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
21 12:00 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
2. Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
3. Serviciile oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
22 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1. Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si prioectele de ordin privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii si de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 2.Servicii electronice oferite de ANAF 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 4.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2019 22 11:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
2. Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
3. Serviciile oferite de ANAF
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
24 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1. Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si prioectele de ordin privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii si de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 2.Servicii electronice oferite de ANAF 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 4.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2019 24 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1. Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si prioectele de ordin privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii si de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 2.Servicii electronice oferite de ANAF 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 4.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2019 24 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
2. Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii
3. Serviciile oferite de ANAF
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
25 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SFO GURA HUMORULUI 1. Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale si proiectele de ordin privind Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
2. Servicii electronice oferite de ANAF
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii octombrie 2019
28 14:30 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului Str. Manastirea Humorului nr.6
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1. Ordonanta nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si prioectele de ordin privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii si de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 2.Servicii electronice oferite de ANAF 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 4.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii octombrie 2019 29 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Brașov Prezentarea Serviciilor electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora şi a Declaraţiei Unice întocmite de persoanele fizice, studenţilor de la secţiile economice de la Universitatea Braşov. 7 09:00 40 DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr. 7 Et VIII Sala Şedinţe
AJFP Brașov Prezentarea Serviciilor electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora şi a Declaraţiei Unice întocmite de persoanele fizice, studenţilor de la secţiile economice de la Universitatea Braşov. 8 09:00 40 DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr. 7 Et VIII Sala Şedinţe
AJFP Brașov Prezentarea Serviciilor electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora şi a Declaraţiei Unice întocmite de persoanele fizice, studenţilor de la secţiile economice de la Universitatea Braşov. 9 09:00 40 DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr. 7 Et VIII Sala Şedinţe
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov Noutăţi legislative fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii; Dezbatere speţe propuse de contribuabili 15 10:00 40 DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr. 7 Et VIII Sala Şedinţe
AJFP Harghita -S.F.M. Topliţa Noutățile legislativ fiscale; Serviciul Spațiul Privat Virtual; Ordonanţa nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale; Procedura de mediere conform OPANAF 1757/2019; Calendarul obligaţiilor fiscale din luna octombrie. 16 11:00 20 Topliţa, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 59,
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili Promovarea serviciilor oferite de ANAF;Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice; Prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; Noutati legislative. 17 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP MURES-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna OCTOMBRIE 2019; OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale- proceduri de aplicare ; Noutăți legislative cu incidență fiscală. 22 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Alba Calendarul obligatiilor fiscale .Spaţiul Privat Virtual.Noutăţi legislative 24 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale; Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual; Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici 29 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate GORJ HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 2 11:00 50 AJFPGorj, Str.Siretului Nr.6,Tg.Jiu, ora 11
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 9 10:00 90 AJFP Dolj, Str.Mitropolitul Firmilian Nr.2, Craiova, ora 10
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 9 11:00 55 AJFP Olt, Str.Arcului Nr.2, Slatina, ora11
DGRFP Craiova-SASPNPR VALCEA HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10 11:00 100 AJFP Valcea,Str.G-ral Magheru, Nr.17, Rm.Valcea; ora 11
Serviciul Fiscal Municipal Caracal 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Octombrie 2019;
2. Prezentarea serviciilor electronice oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Aplicarea prevederilor OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi OMFP nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.
17 10:00 14 Sediul S.F.M.Caracal,str.Toma Ruşcă,nr.5-7,cp 235200,etaj I,camera nr.14,municipiul Caracal,jud.Olt
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. OG 6/2019 Facilitati fiscale
2. OG 19/2019 – Modificarea Codului de procedura fiscala
3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
4. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
17 14:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 18 10:00 30 AJFP Mehedinti, Str Radu Negru, Nr.1, Dr.Tr.Severin;ora 10
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Noutati legislative
2. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
22 12:00 45 Casa Multiculturală, municipiul Motru, Zona parc, nr. 41
DGRFP Craiova-SASPNPR Administratia Judeteana a finantelor Publice Olt HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 23 11:00 55 AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Slatina, ora 11
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna octombrie
29 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate GORJ HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 30 11:00 50 AJFP Gorj, Str.Siretului, Nr.6, Tg.Jiu, ora11
DGRFP Craiova-SASPNPR si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 31 15:00 100 AJFP Valcea, Str.G-ral Magheru,Nr.17, Rm.Valcea; ora 15
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova OPANAF nr. 2806/2019 3 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 4 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Facilități fiscale-elemente de noutate
2.Eșalonarea la plata obligațiilor fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
9 10:00 30 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galati, str. Brailei nr. 33, cam. 606, et. 6
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octomrie 2019. Noutăţi legislative. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 9 14:00 10 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Orăşenesc Băneasa Noutăţi legislative 15 9:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci 1.Servicii electronice oferite de ANAF
2.Facilități fiscale- OG 6/31 iulie 2019
17 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, prezentare O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale ,alte noutati legislative 17 14:00 200 Sediul AJFP Brăila, str. Delfinului nr.1, parter, sala de şedinţe
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile septembrie 2019 şi octombrie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna octombrie 2019. Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati. 18 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile septembrie 2019 şi octombrie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna octombrie 2019. Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati. 18 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor 1.Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
2.Servicii electronice oferite de ANAF
3.Avantajele utilizării serviciilor electronice oferite de ANAF
25 10:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 25 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 29 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 30 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 30 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Înregistrarea/ înrolarea ca utilizator in serviciul "Spațiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice și juridice. 29 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare și diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major in economie, cu modificările și completările ulterioare, către agenții economice. 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice 1. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
2. O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, capitolul II-Anularea unor obligatii accesorii.
30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Înregistrarea/ înrolarea ca utilizator in serviciul "Spațiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice și juridice. 30 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice 1. Certificatul rezidenței fiscale pentru persoane juridice rezidente in România, persoane fizice rezidente in România, persoane fizice rezidente in România care desfășoară activitate independentă, în conformitate cu prevederile Convențiilor/Acordurilor de evitare a dublei impuneri.
2. Ordin nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice. - Documentația necesară la depunerea Chestionarelor pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea/sosirea din/în România.
29 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319