AscultăLISTA SEMINARELOR WEB


Durata seminarelor este de 2 ore.

Înscrierile se pot efectua până la data şi ora începerii seminarelor, în limita locurilor disponibile.

La un seminar pot participa simultan un număr de maximum 500 de persoane.

Prin continuarea procedurii de înregistrare sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Menţionăm că seminarele sunt înregistrate.

REGULI PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A SEMINARELOR:

1. Accesaţi link-ul de participare cu cel puţin 5 minute înainte de începerea seminarului;

2. În timpul seminarului microfoanele participanţilor vor fi închise de moderator.

3. Întrebările vor fi adresate doar în timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri.

4. În timpul sesiunii de întrebări şi răspunsuri vă puteţi înscrie pentru adresarea întrebărilor fie prin ridicarea mâinii (raise hand), moment în care, în funcţie de numărul de întrebări, moderatorul vă va porni microfonul, fie prin intermediul funcţiei Q&A disponibilă pe platforma video.

5. La întrebările din cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri se va răspunde în plen, în funcţie de numărul şi de complexitatea acestora.


DATA ORA TEMA SEMINARULUI STRUCTURA CARE ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERE
06.06.2024 11.00 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, conform art.317 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal DGRFP PLOIEŞTI
AJFP ARGEŞ
MĂ ÎNSCRIU
12.06.2024 12:00 Aspecte fiscale privind veniturile realizate de persoanele fizice din prestarea activităţilor independente de înfrumuseţare/ întreţinere corporală DGRFP GALAŢI
AJFP BUZÂU
MĂ ÎNSCRIU
13.06.2024 13:00 Impozitul şi contribuţiile sociale pentru veniturile obţinute din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii DGRFP TIMIŞOARA
AJFP ARAD
MĂ ÎNSCRIU
17.06.2024 12:00 Tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de persoanele fizice din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultră DGRFP CLUJ NAPOCA
AJFP MARAMUREŞ
MĂ ÎNSCRIU
19.06.2024 10:00 Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal DGRFP IAŞI
AJFP IAŞI
MĂ ÎNSCRIU
20.06.2024 12:00 Impozitul pe venitul microîntreprinderilor DGRFP BRAŞOV MĂ ÎNSCRIU
21.06.2024 09:30 Recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene DGRFP CRAIOVA
AJFP GORJ
MĂ ÎNSCRIU
27.06.2024 12:00 Eşalonarea la plată în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal - Persoane fizice DGRFP BUCUREŞTI
AS6FP
MĂ ÎNSCRIU