Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Decembrie  2018

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Noutăţile legislative fiscale.
2. OMFP 3456/2018 – Modificare reglementări contabile:
- metoda de amortizare a imobilizărilor
- entităţile obligate să raporteze informaţii nefinanciare
- tratamentul contabil al contractelor de leasing"
3. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora – SPV.
4. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna DECEMBRIE 2018
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
04.12.2018 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2018.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Reglementari privind casele de marcat.
4.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.
5. Aspecte referitoare la instituirea unor scheme de ajutor de stat.
6.Noutati legislative.
05.12.2018 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii decembrie 2018.
2. Noutăţi legislative.
3. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora – SPV .
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
5. Diverse speţe.
06.12.2018 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. OMFP 3456/2018- Modificare reglementări contabile.
3. Certificat digital calificat şi Spaţiu Privat Virtual.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
11.12.2018 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Prahova -SFO Slanic 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii decembrie 2018.
2. Noutăţi legislative.
3. Eşalonarea la plată a obligatiilor fiscale.
4. Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora – SPV.
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018. 6. Diverse spete.
11.12.2018 10:00 100 SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI SLANIC STRADA ALEXANDRU ODOBESCU NR 2 SLANIC , SALA DE SEDINTE.
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna decembrie 2018.
2. Alte noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
12.12.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2018.
2.Prezentarea noutătilor legislative. 3.Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice în Spaţiul Privat Virtual.
12.12.2018 10:00 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14, et.2, cam.202
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2018.
2.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
3. Reglementari privind casele de marcat.
4.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.
5. Aspecte referitoare la instituirea unor scheme de ajutor de stat.
6.Noutati legislative.
12.12.2018 12:00 70 Sediul Primăriei Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 1, Sala Consiliu
A.J.F.P. Călăraşi 1.Aspecte legale referitoare la ajustarea TVA. 2 Spaţiul Privat Virtual.
3. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
4. Case de marcat.
5. Noutăţi legislative.
13.12.2018 13:00 35 Sediul A.J.F.P. Câlâraşi, municipiul Câlâraşi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de şedinţe.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1.Eşalonarea la plată.
2. Modificări legislative contabile.
3. Servicii electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
14.12.2018 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
AJFP Prahova - SFO Băicoi 1. OUG nr. 88/2018.
2.OUG 89/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
3. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată aferente lunii decembrie 2018.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
14.12.2018 10:00 20 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
A.J.F.P. Giurgiu 1. Case de marcat - facilităţ, obligaţii, termene. 2. Servicii electronice oferite de A.N.A.F.
3. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale.
20.12.2018 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P Timis + AFP Contribuabili Mijlocii 1.OUG nr.89/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 2 Noutati legislative si servicii electronice oferite de ANAF - Spatiul privat virtual 04.12.2018 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
A.J.F.P. Hunedoara 1.Noutati din legislatia fiscala
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
14.12.2018 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, birou 105.
S.F.M. Caransebes 1.Servicii ANAF
2.Noutati fiscale
19.12.2018 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Cars severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 06.12.2018 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj, Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna decembrie.
2. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale
3.Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor;
4. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora
5. Noutati legislative
11.12.2018 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
S.F.M. Sighetu Marmatiei -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.Case de marcat - facilitati , obligatii , termene - O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare , H.G. nr.479/2003 , republicata , privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.28/1999 si OPANAF nr.4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat fiscale in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti , precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora ;
2. OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ; 4.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF; 5.Hotarirea Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat , avind ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare.
11.12.2018 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. Calendarul obligaţiilor fiscale - DEC.. 2018;
3.Case de marcat-facilitati, obligatii, termene 4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018. cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
11.12.2018 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.O. Viseu de Sus - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. OMFP.nr.3456/01.11.2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile
2.OMFP nr.3359/18.10.2018 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.801/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;
3.Ordinul ANAF nr.2716/05.11.2018 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii;
4. Ordinul nr.90/2010 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia,precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre organul fiscal central.
5.HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie,cu modificarile si completarile ulterioare.
11.12.2018 13:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Maramures- Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.Ordin 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.
2. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central.
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
12.12.2018 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Satu Mare- Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi legislative;
2. Regimul bonificaţiilor la plata impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale;
3. Particularităţi privind obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2018. 5. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
12.12.2018 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 13.12.2018 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Bihor -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018
14.12.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/ organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.
2. Ordin 90/2016 odificat prin OG 30/2017, cap - IV - Inlesniri la plata din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala
3. Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala;
4. OUG 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 5.OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale electronice fiscale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.479/2003 republicata, privind aprobarea Normelor metodoloice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 6. H.G. 479/2003 - privind aprobarea Normelor metodoloice pentru aplicarea OUG nr.28/1999
14.12.2018 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 17.12.2018 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.O. Targu Lapus - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate 1. HG nr.804/2017,privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - "Case de marcat-facilitati,obligatii,termene".
2.OUG nr.89/04.10.2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
3. Ordinul nr.90/2010 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia,precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre organul fiscal central.
4.HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie,cu modificarile si completarile ulterioare.
18.12.2018 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Satu Mare- Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 19.12.2018 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 20.12.2018 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Bihor -Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018. 21.12.2018 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
03.12.2018 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol;
2. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018;
5. Noutăţi fiscale
07.12.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol;
2. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene;
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018;
6. Noutăţi fiscale
11.12.2018 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol.
2. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene.
3. Servicii electronice oferite de A.N.A.F..
4 Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018.
5. Noutăţi fiscale.
11.12.2018 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol
2.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6.Noutati fiscale
12.12.2018 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
S.F.M. ROMAN 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol.
2. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene.
3. H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat.
4. Servicii electronice oferite de A.N.A.F.
5 Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018.
6. Noutăţi fiscale.
12.12.2018 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol
2, Noutati fiscale
3. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
13.12.2018 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol.
2. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene.
3. Servicii electronice oferite de A.N.A.F.
4 Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018.
5. Noutăţi fiscale.
13.12.2018 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuieli de protocol
2. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 3.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
4. Servicii electronice oferite de ANAF ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6. Noutati fiscale
13.12.2018 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
13.12.2018 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol;
2. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018;
5. Noutăţi fiscale
14.12.2018 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
S.F.O. BICAZ 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol.
2. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene.
3. Servicii electronice oferite de A.N.A.F.
4 Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018.
5. Noutăţi fiscale.
14.12.2018 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
SFO SIRET 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
14.12.2018 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
SFM Falticeni 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
14.12.2018 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
14.12.2018 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol
2. Noutati fiscale
3. Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Servicii electronice oferite de ANAF
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
17.12.2018 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol;
2. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018;
5. Noutăţi fiscale
17.12.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare şi cheltuielilor de protocol;
2. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018;
5. Noutăţi fiscale
19.12.2018 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol
2.Case de marcat - facilitati, obligatii, termene
3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
4.Servicii electronice oferite de ANAF
5.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6.Noutati fiscale
19.12.2018 12:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
SFM VATRA DORNEI 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
19.12.2018 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuieli de protocol
2. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 3.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
4. Servicii electronice oferite de ANAF ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6. Noutati fiscale
19.12.2018 14:00 12 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuieli de protocol
2. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 3.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
4. Servicii electronice oferite de ANAF ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6. Noutati fiscale
20.12.2018 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1. Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuieli de protocol
2. Case de marcat -facilitati , obligatii , termene ; 3.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
4. Servicii electronice oferite de ANAF ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018
6. Noutati fiscale
20.12.2018 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
SFO GURA HUMORULUI 1,Regimul fiscal aplicabil cheltuielilor de sponsorizare si cheltuielilor de protocol;
2,Case de marcat - facilitati, obligatii,termene;
3,HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stst;
4,Servicii electronice oferite de ANAF;
5,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2018;
6,Noutati fiscale.
21.12.2018 12:00 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P.ALBA Noutati legislative.Inrolare SPV.Case de marcat-facilitati, obligatii, termene. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale,Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si efectuarea platilor. 12.12.2018 12:00 50 AJFP ALBA, Str.Primaverii, nr.10, Sala de sedinte, et.1
DGRFP Braşov impreună cu AJFP Braşov şi CECCAR Braşov Noutăţi legislative; Cota redusăde TVA la servicii de restaurant şi catering; Bonificaţii pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice;Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi destingere a obligaţiilor fiscale şi efectuarea plăţilor; Case de marcat, facilităţi, obligaţii, termene; Spaţiul Privat Virtual 11.12.2018 10:00 50 DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr. 7 sala de şedinte
AJFP Covasna Noutăţi legislative; Servicii electronice oferite de ANAF; Spaţiul Privat Virtual; Promovare şi diseminare a H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 19.12.2018 11:00 40 AJFP Covasna , Sf. Gheorghe str. Bem Jozef nr.9 Sala mare
S.F.O Gheorgheni Noutăţile legislativ fiscale; Serviciul Spaţiul Privat Virtual; Case de marcat-facilităţi, obligaţii, termene. 19.12.2018 11:00 20 Gheorghieni ,str. Libertăţii nr. 22 Sala de şedinta
AJFP MURES-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Noutăți legislative; Case de marcat cu jurnal electronic, obtinerea numarului unic de identificare si verificarea casei de marcat in evidenta ANAF, reguli de transmitere a datelor, obligații declarative; Obligații declarative și de plată în luna decembrie 2018; Compensarea creanțelor fiscale. 18.12.2018 14:00 80 AJFP MURES, Tg.Mureş, str.Gh.Doja nr.1-3, sala de şedinţe
AJFPSibiu Promovarea serviciilor oferite de ANAF; Noutati legislative cu incidenta fiscala; Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice. 12.12.2018 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Craiova ; HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 05.12.2018 10:00 90 Sala de sedinte AJFP Dolj, Str.Mitropolitul Firmilian,Nr.2,Craiova
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 05.12.2018 11:00 50 Sala de sedinte, Str.Siretului,Nr.6,Targu Jiu
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2018; 2.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual; 3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 4.Case de marcat - facilităţi , obligaţii şi termene; 5.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna decembrie 2018. 12.12.2018 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200,etaj I, camera nr. 14.
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
2. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor
3. Case de marcat - facilităţi, obligaţii, termene
4. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
12.12.2018 11:00 25 Sediul Primăriei oraş Rovinari, Str. Florilor, Nr. 1
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt ; HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 13.12.2018 15:00 55 Sala de sedinte AJFP Olt, Srt.Arcului.Nr.2,Slatina
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.12.2018 10:00 60 Sala de sedinte, Str.Radu Negru,Nr.1,Drobeta Tr.Severin
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt ; HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 17.12.2018 12:00 55 Sala de sedinte AJFP Olt, Srt.Arcului.Nr.2,Slatina
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj ; HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 19.12.2018 12:00 50 Sala de sedinte, Str.Siretului,Nr.6,Targu Jiu
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale. 2. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro 3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV 4. OMFP nr. 1099/2016 și declararea veniturilor din strainatate 5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene 20.12.2018 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova- SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea; HG 807/2014 stimularea investitiilor cu imact major in economie 20.12.2018 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea
AJFP VÂLCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale,
4.Modalitatile de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţile de efectuare a plăţilor,
5.Case de marcat -facilitati , obligatii si termene,
6.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna decembrie
27.12.2018 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mareDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi Noutăţi legislative. Case de marcat, facilitati, obligatii, termene. Spatiul privat virtual - avantaje, facilităţi 03.12.2018 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, cam. 606
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Hotărârea nr. 354/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 05.12.2018 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2018. Servicii electronice oferite de ANAF. 10.12.2018 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Eşalonarea la plata obligaţiilor fiscale 12.12.2018 14:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale.Case de marcat, facilitati, obligatii, termene 13.12.2018 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale;case de marcat- facilitati, obligatii, termene
13.12.2018 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  13.12.2018 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale.Case de marcat, facilitati, obligatii, termene 14.12.2018 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative; Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; Modalităţi de plată şi de stingere a obligaţiilor fiscale.Case de marcat, facilitati, obligatii, termene 14.12.2018 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile noiembrie şi decembrie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2018. Bonificaţiile acordate contribuabililor pentru plata cu anticipaţie a sumelor din declaraţia unică şi din deciziile de impunere . 14.12.2018 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile noiembrie şi decembrie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2018. Bonificaţiile acordate contribuabililor pentru plata cu anticipaţie a sumelor din declaraţia unică şi din deciziile de impunere . 14.12.2018 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Ordinul nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate 17.12.2018 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Noutăţi legislative privind Codul de Procedură Fiscală 20.12.2018 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Spaţiul privat virtual. 21.12.2018 10:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. OMFP 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice. 10.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Depunerea in anul 2019 a Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice conform OPANAF 888/2018.
2. Inregistrarea /inrolareaca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
10.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Spatiul Privat Virtual. 10.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti 1. Art. 230 "Coroborarea prevederilor Codului Fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 10.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Date privind veniturile realizate. 10.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. Aspecte legislative cu privire la depunerea chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea/ sosirea din/in Romania. 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1. Esalonarea la plata a obligatiilor de plata. 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1. Declaratia unica - venituri efective anul 2018 si autoimpunere anul 2019. 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1. Inregistrarea fiscala si reguli de impozitare specifice crescatorilor de animale. 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual 11.12.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319