Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Aprilie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. OPANAF 169 – modificare procedură actualizare perioadă tva.
2. Noutăţi legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna aprilie 2019.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
04.04.2019 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
AJFP Teleorman 1. Noutati legislative cu incidenta fiscala. 2.Declaratia unica 2019. 05.04.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna aprilie 2019.
2.Servicii oferite de ANAF: „ Spatiul Privat Virtual ”.
3. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2018.
4.Noutati legislative.
10.04.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna aprilie 2019.
2.Prezentarea nouţătilor legislative.
10.04.2019 13:30 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna aprilie 2019.
2. Noutăţile legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
11.04.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată.
2. Noutăţi legislative.
3. Diverse speţe.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
11.04.2019 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
A.J.F.P. Giurgiu 1.Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
2. Înrolare în Spaţiul Privat Virtual.
3 Obligaţii declarative cu termen în luna aprilie 2019.
12.04.2019 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018..
12.04.2019 11:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Teleorman 1. Noutati legislative cu incidenta fiscala. 2.Servicii electronice oferite de A.N.A.F. si avantajele utilizarii acestora. 12.04.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1.Procedura acordare bonificaţii pentru impozit şi contribuţii, prelungire termen depunere DUF.
2. Procedura actualizare perioada fiscală TVA .
3. Noutăţi legislative.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
18.04.2019 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
AJFP Prahova-SFO Mizil 1.Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
18.04.2019 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Teleorman 1. Noutati legislative cu incidenta fiscala. 2.Completarea declaratiei unice pentru venituri din activitati agricole. 23.04.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ARAD Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
Spatiul Privat Virtual03.04.2019 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
A.J.F.P. ARAD Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
Spatiul Privat Virtual


04.04.2019 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
SFM Caransebes Declaratie unica,Servicii ANAF, Noutati fiscale 17.04.2019 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Cars severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis Noutati legislative, Servicii electronice oferite de ANAF 18.04.2019 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
AJFP Hunedoara; Biroul asistenta pentru contribuabili 1.Noutăţi din legislaţia fiscală 2. Serviciile electronice oferite de ANAF 3. Declaraţia unică 2019 18.04.2019 12:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, biroul 3, parter.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Maramures 1. Ordinul M.F.P.nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile. 02.04.2019 11:00 70 Centrul de Instruire si Marketing al CCI Maramures, Aleea Expozitiei nr.1, Baia Mare
A.J.F.P. Sălaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Spaţiul Privat Virtual şi serviciile oferite de ANAF;
2. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală.
3.Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
4. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
5. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
6. Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
04.04.2019 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
2. Ordinul M.F.P.nr.10 /2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile; 3.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare
11.04.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 modificata si completata de HG 476/2018 12.04.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
S.F.O. Viseu de Sus 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.15/12.03.2019 pentru prorogarea unor termene.
2. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.509/2019 pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante,precum si cuantumul acestor obligatii,aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Aadministrare Fiscala nr.558/2016.
3.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.451/2019 privind completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand contributie asiguratorie pentru munca platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora.
12.04.2019 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Satu Marein colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 12.04.2019 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca in colaborare A.J.F.P. Cluj 1,Noutati legislative
2,Cazuri speciale intalnite la completarea si transmiterea Declaratiei unice prin SPV
3,Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale
4,Modalitatile de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor
5,Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora
15.04.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 15.04.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice " ;
2. Ordinul M.F.P. nr.611/2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a " Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate " ;
3. OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ;
4.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
16.04.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. Calendarul obligaţiilor fiscale - aprilie 2019;
3. Intocmirea si depunerea Declaratiei unice
4. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie,cu modific. ulterioare
16.04.2019 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Satu Mare 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual
17.04.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 18.04.2019 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 18.04.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 19.04.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor Ordin 611/2019, Ordin 660/2017, Ordin 90/2016, Legea 207/2015, OUG 28/1999, H.G. 479/2003, Ordin 819/2019 19.04.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Satu Marein colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 19.04.2019 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
S.F.O. Targu Lapus 1.Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice /organul fiscal central si persoanele fizice , persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica ;
2.Hotarirea Guvernului nr.354/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.1/2016 ;
3. Ordinul presedintelui ANAF nr. 49 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului , continutului , modalitatii de depunere si de gestionare a formularului ,, Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
4 . Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
19.04.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 23.04.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
01.04.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. ORDIN Nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene
05.04.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
4. Noutăţi fiscale
09.04.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFO SIRET 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
09.04.2019 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 10.04.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2.Noutati legislative;
3.Servicii electronice oferite de ANAF;
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
11.04.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2.Noutati legislative;
3.Servicii electronice oferite de ANAF;
4.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
12.04.2019 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani Aspecte privind aplicarea Ordinului comun al Ministrului Finantelor Publice si al Viceprim-ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.1938/26.04.2018, respectiv nr.4735/07.05.2018. 12.04.2019 10:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
SFM Radauti Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 12.04.2019 10:00 24 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 12.04.2019 10:00 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
15.04.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
4. Noutăţi fiscale
15.04.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 15.04.2019 10:00 20 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 15.04.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
5. Noutăţi fiscale
16.04.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;

16.04.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 - instruire cu persoanele desemnate din cadrul fiecărei unități administrativ teritoriale
2. Servicii electronice oferite de ANAF.
16.04.2019 11:00 50 Casa de Cultură "Ion Creangă" - Tg.Neamţ, b-dul Ştefan cel Mare, nr.55
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
17.04.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI și BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 17.04.2019 10:00 60 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 17.04.2019 10:00 10 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SFM VATRA DORNEI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 17.04.2019 10:00 11 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
S.F.M. ROMAN 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;

17.04.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 - instruire cu persoanele desemnate din cadrul fiecărei unități administrativ teritoriale
2. Servicii electronice oferite de ANAF.
17.04.2019 11:00 100 Primăria Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe
SFM VATRA DORNEI 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
17.04.2019 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
4. Noutăţi fiscale
18.04.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Servicii electronice oferite de ANAF;
3. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
4. Noutăţi fiscale
18.04.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 18.04.2019 10:00 30 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;

18.04.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 - instruire cu persoanele desemnate din cadrul fiecărei unități administrativ teritoriale
2. Servicii electronice oferite de ANAF.
18.04.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1.Ordinul presedintelui ANAF NR.819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2 .Noutati legislative ;
3.Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii aprilie 2019
18.04.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Ordinul presedintelui ANAF NR.819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2 .Noutati legislative ;
3.Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
 5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii aprilie 2019
18.04.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 18.04.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 18.04.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
18.04.2019 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
19.04.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
S.F.O. BICAZ 1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
2. Noutati legislative
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
19.04.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 - instruire cu persoanele desemnate din cadrul fiecărei unități administrativ teritoriale
2. Servicii electronice oferite de ANAF.
19.04.2019 11:00 40 Primăria Bicaz, sala sedinţe - parter bloc ANL - Bicaz, Str. Piatra Corbului, nr. 13 A
SFM Falticeni 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
19.04.2019 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM Radauti 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
19.04.2019 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Ordinul presedintelui ANAF NR.819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2 .Noutati legislative ;
3.Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii aprilie 2019
19.04.2019 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 19.04.2019 12:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
SFO GURA HUMORULUI 1. OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii aprilie 2019;
19.04.2019 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 22.04.2019 10:00 10 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
AJFP Suceava Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 25.04.2019 10:00 27 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFO SIRET Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 25.04.2019 10:00 7 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Ordinul presedintelui ANAF NR.819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale;
2 .Noutati legislative ;
3.Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii aprilie 2019
25.04.2019 13:00 12 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2018 si/sau estimate pentru anul 2019 25.04.2019 13:00 12 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita – S.F.O. Gheorgheni Noutăţile legislativ fiscale;
Serviciul Spaţiul Privat Virtual ;
Despre declaraţia unică 2019;
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Aprilie 2019; Esalonarea la plată a obligaţiilor fiscale.
10.04.2019 11:00 20 SFO Gheorghieni str. Carpaţi nr. 3
DGRFP Brașov în colaborare cu AJFP Brașov Noutăţi legislative; SPV;
Declaraţia Unică;
Registre entităţi non profit
17.04.2019 10:00 50 DGRFP Brașov str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 et VIII
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili Promovarea serviciilor oferite de ANAF;
Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice;
Modul de completare si de transmitere a formularului Declaratie unica privind impozitul pe venit și contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul 2019 ;
Noutati legislative
18.04.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP MURES-Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora;
Obligații declarative și de plată în luna aprilie 2019; Noutăți legislative ;
18.04.2019 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Alba Inrolare SPV persoane fizice si juridice 22.04.2019 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale;
Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual
25.04.2019 11:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 03.04.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti, Piata Radu Negru, nr.1; sala de sedinte
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10.04.2019 10:00 90 AJFP Dolj, str. Mitropolitul Firmilian nr.2, Craiova,
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate Gorj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10.04.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10.04.2019 11:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea,
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1 Declaratia unica - modul de completare şi modalităţile de depunere.
2. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor
3. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
11.04.2019 12:00 45 Casa Multiculturală, municipiul Motru, Zona parc, nr. 41
DGRFP Craiova - SASPNPR ,Asistenta contribuabili Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 16.04.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt,
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT 1.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice .
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ) : avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice ,
16.04.2019 11:00 55 sediul A.J.F.P OLT , strada Arcului, nr.2A, Slatina, judeţul Olt, sala de şedinţe, etaj 1
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Aprilie 2019; 2.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice;
4.Eficientizare procedură înregistrare în scopuri de TVA – OPANAF nr. 167/2019.
17.04.2019 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200,etaj I, camera nr. 14
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. DU și OUG 15/2018 – privind modificarea Codului fiscal (termene DU și D230)
2. OPANAF 509/2019 privind publicarea listelor cu datoriile
3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
18.04.2019 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova - SASPNPR si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 18.04.2019 15:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea,
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2.Spatiu privat virtual,
3.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna aprilie
18.04.2019 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate Gorj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 24.04.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 28.04.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.DECLARAŢIA UNICĂ - obligaţii, termene, depunerea prin mijloace de transmitere la distanţă.
2. SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL
3. Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
04.04.2019 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, str. Brăilei nr. 33, parter - sala mare.
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna aprilie 2019.Noutati legislative. Servicii electronice oferite de ANAF 04.04.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova OPANAF nr. 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă  05.04.2019 15:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
11.04.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia O.U.G. nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene 11.04.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Noutati legislative. 16.04.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Declaratia unica. Spatiul privat virtual 16.04.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile martie 2019 şi aprilie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna aprilie 2019. Obligaţia operatorilor economici de a utiliza case de marcat. 19.04.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile martie 2019 şi aprilie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna aprilie 2019. Obligaţia operatorilor economici de a utiliza case de marcat. 19.04.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 24.04.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Completarea și depunerea "Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice ", Servicii oferite ANAF, înrolare SPV - persoane fizice 25.04.2019 09:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 25.04.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 25.04.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Precizari cu privire la SPV pentru PF si PJ 25.04.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 17.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
17.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. OMFP nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112).
17.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
18.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala de Asistenta pentru Contribuabili/Directia Generala de Informații fiscale 1. O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare. 18.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
18.04.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319