Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Iunie 2018

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2018.
2.. Principalele aspecte privind completarea si depunerea formularului „ Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice ”
3.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
4.Noutati legislative.
06.06.2018 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna iunie 2018.
2. Alte noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
07.06.2018 10:00 60 Sediul A.J.F.P.Dâmboviţa, municipiul Târgovişte ,str.Calea Domnească, nr.199,sala de conferinţe.
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Noutatile fiscale legislative. 2. OMFP 1931/ 2018- Noul formular 112 3. OPANAF nr 1203/ 2018- modificare declaratia 100 4. Obligatiile fiscale generale de declarare si de plata in luna iunie 2018 07.06.2018 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii iunie 2018. 2.Completarea si depunerea declaratiei unice. 3.Inrolarea in SPV a persoanelor fizice si juridice. 4.Prezentarea noutătilor legislative. 11.06.2018 10:00 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
AJFP Prahova-SFO Mizil 1. Obligatii generale de declarare si plata din luna curenta 2. Noutati legsilative. 3. Declaratia Unica 11.06.2018 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Prahova 1. Calendarul obligatiilor fiscale declarative si de plata aferente lunii IUNIE 2018 2. Noutati legislative . 3. SPV. 4. Declaratia Unica 5. Prezentarea facilitatilor fiscale oferite angajatorilor si obligatiile ce revin acestora in conformitate cu legea 76/ 2002 in colaborare cu reprezentanti ai AJOFM PRAHOVA 12.06.2018 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2018.
2. Principalele aspecte privind completarea si depunerea formularului „ Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice ”
3.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
4.Noutati legislative.
13.06.2018 12:00 50 Primaria Orasului Topoloveni, Topoloveni, Calea Bucureşti, Nr. 111, Jud. Arges
A.J.F.P. Giurgiu 1.Modalitatea de completare si depunere a Declaratiei Unice. 2. Spatiul Privat Virtual. 14.06.2018 11:00 64 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
AJFP Prahova 1.Declaratia unica fiscala. 14.06.2018 11:00 100 Casa de Cultură Lilieşti,oraşul Băicoi, Strada Dorobanţi, nr 4
Administraţia pt.Contribuablii Mijlocii 1.Obligaţii fiscale generale de declarare şi de plată din luna iunie 2018.2. Noutăţi legislative fiscale. 3.Spatiu privat virtual 14.06.2018 11:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
A.J.F.P. Călăraşi Inregistrarea in Spaţiul Privat Virtual si avantajele utilizarii acestuia; Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale pt. persoane fizice 14.06.2018 13:00 35 Sediul A.J.F.P. Câlâraşi, municipiul Câlâraşi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de şedinţe.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Declaratia Unica 2. Modificare declaratia 100 3.Noutati legislative 26.06.2018 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
S.F.M. Caransebes 1.SPV.
2. Declaratia unica
08.06.2018 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Cars severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
A.J.F.P Timis + A.F.P.C.M. Timisoara 1.Ordinul nr. 888/2018 -Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice - D212
2.Noutati legislative
3.Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual
14.06.2018 11:00 200 sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1
A.J.F.P. Hunedoara 1.Aspecte referitoare la declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice si modalitatile de transmitere a declaratiei unice 2. Inregistrarea persoanelor fizice in serviciul Spaţiul Privat Virtual pe baza numarului document 22.06.2018 11:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, sala de sedinte
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
S.F.O. Viseu de Sus 1.Ordinul ministrului finantelor publice nr.1938/26.04.2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii,precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
2.Ordinul presedintelui Agentieie Nationale de Administrare Fiscala nr.1155/27.04.2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.888/2018 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatii de depunere si de gestionare a formularului"Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
3.Ordinul ministrului Finantelor Publice nr.1850/18 aprilie 2018 pentru modificarea si completarea Procedurii de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririlor conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului,aprobata prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2336/2011.
08.06.2018 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud 1. Noutati din domeniul legislatiei fiscale;
2. Calendarul obligatiilor fiscale - iunie 2018;
3. Spete si cazuri practice privind completarea si transmiterea Declaratiei unice.
13.06.2018 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Satu Mare 1.Noutăţi legislative;
2. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. O.M.F.P. 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice;
4.Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual
13.06.2018 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, A.J.F.P. Cluj, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii-D.G.R.F.P Cluj-Napoca. 1. Completare si depunere Declaratie unica, prezentarea noului mecanism fiscal impozit pe venit, CAS si CASS; 2.Depunerea declaratiei unice prin intermediul Spatiului Privat Virtual si e-guvernare;
3. Inrolare in SPV;
4. Noutăți legislative.
14.06.2018 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Salaj 1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
2. Spaţiul Privat Virtual;
3. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală.
14.06.2018 10:00 100 Camera de Comert si Industrie a Judetului Salaj, Zalau, str. Corneliu Coposu, nr.3, Jud. Salaj.
A.J.F.P. Maramures 1.OPANAF nr.888/2018 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatii de depunere si de gestionare a formularului"Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice"
2.Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei Nr.25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare
3. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
14.06.2018 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.888/2018 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatii de depunere si de gestionare a formularului"Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice"
2.Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei Nr.25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare;
3.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
19.06.2018 11:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
S.F.O. Targu Lapus 1.OPANAF nr.888/2018 pentru aprobarea modelului,continutului,modalitatii de depunere si de gestionare a formularului"Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice"
2.Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei Nr.25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare
3. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
22.06.2018 12:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2.Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică;
3.Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central;
4. Ordin nr. 1938/ 4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice
29.06.2018 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
05.06.2018 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2.Completarea declaraţiei unice pe suport hârtie sau format electronic;
3.Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 4.Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual;
5.Noutăţi legislative;
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018;
7.Serviciile oferite de ANAF
11.06.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFO SIRET 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
12.06.2018 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS
2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ;
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta
4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ;
5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.
13.06.2018 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3.Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4.Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5.Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative
14.06.2018 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3.Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4.Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5.Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative
18.06.2018 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS
2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ;
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta
4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ;
5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.
18.06.2018 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta
4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative.


19.06.2018 10:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
DGRFP IAȘI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI şi ADMINISTRAŢIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII IAŞI 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2.Completarea declaraţiei unice pe suport hârtie sau format electronic;
3.Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 4.Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual;
5.Noutăţi legislative;
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018;
7.Serviciile oferite de ANAF
19.06.2018 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2.Completarea declaraţiei unice pe suport hârtie sau format electronic;
3.Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 4.Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual;
5.Noutăţi legislative;
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018;
7.Serviciile oferite de ANAF
19.06.2018 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2.Completarea declaraţiei unice pe suport hârtie sau format electronic;
3.Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 4.Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual;
5.Noutăţi legislative;
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018;
7.Serviciile oferite de ANAF
20.06.2018 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
SFM VATRA DORNEI 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
20.06.2018 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2.Completarea declaraţiei unice pe suport hârtie sau format electronic;
3.Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 4.Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual;
5.Noutăţi legislative;
6.Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018;
7.Serviciile oferite de ANAF
21.06.2018 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS
2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ;
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta
4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ;
5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.
21.06.2018 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1 Noul mecanism fiscal Impozit pe venit , CAS si CASS
2. Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic ;
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmiterea la distanta
4. Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMF nr.660/2017 ;
5.Servicii oferite electronic , servicii oferite telefonic , calendarul obligatiilor fiscale.
21.06.2018 14:00 17 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
21.06.2018 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3.Depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4.Inregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5.Servicii oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative
22.06.2018 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
SFM Falticeni 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
22.06.2018 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFO GURA HUMORULUI 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
22.06.2018 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informatii cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau format electronic
3.Transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta
4. Inregistrarea in SPV potrivit OMFP nr.660/2017 5. Serviciile oferite electronic, servicii oferite telefonic, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2018, noutati legislative.


26.06.2018 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
S.F.O. TG.NEAMŢ 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă 4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018.·
26.06.2018 11:00 10 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
S.F.M. ROMAN 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018.·
27.06.2018 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
A.J.F.P. NEAMŢ 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018.·
28.06.2018 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
S.F.O. BICAZ 1.Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice
2.Informaţii cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hartie sau format electronic
3. Transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
4. Înregistrarea in Spaţiu Privat Virtual potrivit OMF nr. 660/2017
5. Prezentarea serviciilor oferite de A.N.A.F. 6.Noutăţi legislative
7. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2018.·
29.06.2018 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
SFM Radauti 1, Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit,CAS si CASS aplicabil contribuabililor persoane fizice;
2, Completarea si transmiterea declaratiei unice pentru veniturile realizate in 2017 si pentru cele estimate a se realiza in 2018 conform OPANAF nr.888/2018 cu modificari;
3,Inregistrarea in Spatiul Privat Virtual potrivit OMFP nr. 660/2017;
4,Noutati si modificari legislative;
5, Catalogul serviciilor oferite contribuabililor de ANAF;
6,Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2018.
29.06.2018 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
S.F.M.Odorheiu Secuiesc 1.Noutăţile legislativ fiscale
2.Spaţiul Privat Virtual, un serviciu gratuit, pus la dispoziţia contribuabililor,
3.O.U.G. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
4.O.U.G. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor
măsuri fiscal-bugetare
12.06.2018 11:00 60 Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei, nr.2, Sala de şedinţă
AJFP Mureş Prezentarea OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/ organ fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică ; Prezentarea noului mecanism de declarare și impozitare a veniturilor persoanelor fizice; Prezentarea modului de completare a ” Declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice ; Noutăți legislative. 19.06.2018 14:00 80 AJFP MURES, Tg.Mureş, str.Gh.Doja nr.1-3, sala de şedinţe
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Bv ACM Bv Prezentarea modului de completare a ” Declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de către persoanele fizice ; Noutăți legislative. SPV 20.06.2018 10:00 50 DGRFP Braşov,str. M. Kogălniceanu nr. 7 et. VIII
A.J.F.P. Sibiu Noutăţi legislative, Promovarea serviciilor oferite de ANAF, Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal şi persoanele fizice şi persoanele juridice,Prezentarea noului mecanism de declarare şi platăaimpozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale de către persoanele fizice 20.06.2018 11:00 80 AJFP Sibiu ,Calea Dumbrăvii nr. 17 et. I cam 111
A.J.F.P.ALBA Inrolare SPV.Completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 26.06.2018 12:00 50 AJFP ALBA, Str.Primaverii, nr.10, Sala de sedinte, et.1
AJFP Covasna Noutăți legislative. Serviciioferite deANAF-SPV 27.06.2018 11:00 40 AJFP Covasna, Sf Gheorghe,str.Bem Jozef nr. 9 Sala mare de Sedinţă ,cam 207Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul A.J.F.P. Gorj 1.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
2.Noul mecanism de declarare şi plată a impozitului pe venit şi contribuţii sociale - Declaraţia unică.
3.Noutăţi legislative
05.06.2018 12:00 25 Sediul Primăriei oraş Rovinari, Str. Rovinari Nr. 1
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Iunie 2018;
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1938/26.04.2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice(M.Of. nr. 399 din 9 mai 2018). 4. Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice’’.
14.06.2018 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt,
Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT 1.Informare privind completarea şi depunerea formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
2.Spaţiul Privat Virtual-modalităţi de înregistrare, facilităţi înrolare în SPV.Prezentarea altor servicii oferite de ANAF contribuabililor.
14.06.2018 11:00 55 A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Modul de completare si depunere al Declaratiei Unice (OPANAF 888/2018 modificat)
2. Procedura de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii, depunerii si transmiterii DU (OMFP 1938/2018) 3. Promovarea serviciilor ANAF prin Spatiul Privat Virtual
21.06.2018 12:00 30 Sediul SFO Baia de Arama
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. Modul de completare si depunere al Declaratiei Unice (OPANAF 888/2018 modificat)
2. Procedura de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii, depunerii si transmiterii DU (OMFP 1938/2018) 3. Promovarea serviciilor ANAF prin Spatiul Privat Virtual
28.06.2018 10:30 60 Sediul AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
AJFP VÂLCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2. Spatiu privat virtual,
3..Informare privind completarea şi depunerea formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
28.06.2018 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Ordin nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionarea a declaratiei unice 06..06.2018 14:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Principalele aspecte privind completarea si depunerea Declaratiei unice impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice 07.06.2018 15:30 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Ordin nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului , continutului, modalitatii de depunere si gestionare a formularulu 212 “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale fatorate de persoanele fizice 11.06.2018 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Noutati legislative, prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 14.06.2018 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa OPANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea procedurii privind procesarea formularelor 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii. 15.06.2018 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile mai şi iunie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iunie 2018. Completarea si transmiterea declaratiei unice 15.06.2018 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi şi modificări intervenite în legislaţia fiscală şi serviciile oferite de ANAF. 20.06.2018 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi şi modificări intervenite în legislaţia fiscală şi serviciile oferite de ANAF. 21.06.2018 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi şi modificări intervenite în legislaţia fiscală şi serviciile oferite de ANAF. 21.06.2018 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile mai şi iunie 2018. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iunie 2018. Completarea si transmiterea declaratiei unice 22.06.2018 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Noutati legislative privind Codul de procedura fiscala. 25.06.2018 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
DGRFP Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Noutati legislative . 27.06.2018 13:00 20 Sediul Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii , Str. Avram Iancu, 34 A, loc. Constanta, camera 16.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice 1. Prezentarea noului mecanism de declarare si impozitare a veniturilor persoanelor fizice. -Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice; -Modalitati de depunere a declaratiei; 18.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor Publice 1. Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecareasosirea din/in Romania. - Ordin nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art.230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 18.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii 1. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 18.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti 1. Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii potrivit art.131 18.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor Publice 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. 18.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov 1. Aspecte legislative cu privire la completarea si depunerea declaratiei unice, conform OPANAF nr.888/2018 19.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice 1.Prezentarea noului mecanism de declarare si impozitare a veniturilor persoanelor fizice: - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice; - Modalitati de depunere a declaratiei. 19.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice 1.Noul mecanism de declarare si impozitare a veniturilor persoanelor fizice. 19.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor Publice 1.Inregistrare fiscala si reguli de impozitare specifice crescatorilor de animale. 19.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. Servicii oferite de ANAF - Spatiul Privat Virtual
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice;
19.06.2018 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319