Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE DE ANAF ÎN VEDEREA ÎNDRUMĂRII
CONTRIBUABILILOR CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIILE FISCALE
Iunie 2019

înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Dâmboviţa 1. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată din luna iunie 2019.
2. Noutăţi legislative fiscale.
3. Cele mai interesante speţe dezbătute în ultima perioadă.
06.06.2019 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova 1. Calendarul obligaţiilor fiscale declarative şi de plată.
2. Noutăţi legislative.
3.Declaraţia Unică- termen de depunere şi modalităţi de completare.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
06.06.2019 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de şedinţă
AJFP Teleorman 1. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale. 06.06.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
AJFP Prahova-SFO Vălenii de Munte 1. Servicii electronice oferite de ANAF.
2. Noutăţi legislative.
3. Obligaţiile fiscale generale de declarare şi de plată in luna iunie 2019.
4. Facilităţile acordate prin OUG 114/ 2018 în domeniul construcţiilor..
5. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018..
07.06.2019 10:00 20 Sediul SFO Vălenii de Munte, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă, nr.7
A.J.F.P. Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2019.
2.Prezentarea noutătilor legislative.
10.06.2019 13:30 60 Sediul AJFP Ialomiţa, municipiul Slobozia,-B-dul Matei Basarab nr.14.
A.J.F.P. Giurgiu 1.Completarea şi depunerea Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
2. Înrolare în Spaţiul Privat Virtual.
3 Obligaţii declarative cu termen în luna iunie 2019.
11.06.2019 11:00 84 Sediul AJFP Giurgiu,municipiul Giurgiu,str.Bucureşti,nr.12,sala de şedinţe,corp A,et.2.
AJFP Prahova - SFM Câmpina 1. Modificare legislatie zilieri.
2. Modificare competenţă pentru valorificare bunuri confiscate.
3. Noutăţi legislative.
4. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018
12.06.2019 10:00 30 Sediul S.F.M. Câmpina, municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.31
A.J.F.P. Argeş 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2019.
2. Registrul entitatiilor/unitatilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale şi regimul fiscal al sponsorizărilor.
3.Servicii oferite de ANAF : „ Spatiul Privat Virtual ” .
4.Noutati legislative.
12.06.2019 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, nr. 118, sala de şedinţe.
AJFP Teleorman 1.Servicii electronice oferite de A.N.A.F. si avantajele utilizarii acestora. 13.06.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
AJFP Prahova- SFO Baicoi 1. Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolventei.
2. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
14.06.2019 11:00 15 Sediul SFO Băicoi,oraşul Băicoi, str. Republicii, nr.75 Bis
AJFP Prahova-SFO Mizil 1.Obligaţii generale de declarare si plată din luna curentă.
2. Noutăţi legislative.
3. Schema de ajutor de stat instituită de HG nr 807/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de HG nr. 476/ 2018.
20.06.2019 10:00 15 Sediul SFO Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului, nr 8, parter
AJFP Teleorman 1.Completarea si depunerea declaratiei unice. 27.06.2019 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,municipiul Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de şedinţe,et.1
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
18.06.2019 14:00 20 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30, etaj 1, biroul 3 parter.
AJFP CS in colaborare cu CECCAR filiala CS 1.Declaratie unica
2.Servicii ANAF
3.Noutati fiscale
26.06.2019 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp B
SFM Caransebes 1.Declaratie unica
2.Servicii ANAF
3. Noutati fiscale
26.06.2019 11:00 6 Serviciul Fiscal Municipal Caransebes, Municipiul Caransebes, jud. Caras Severin Str General Trapsa nr 1 camera nr. 1 (birou asistenta )
AJFP Timis 1.Noutati legislative
2.Servicii electronice oferite de ANAF
27.06.2019 11:00 200 Sediul D.G.R.F.P. Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 9B, Timisoara, etajul 1

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Salaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1. Serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
4. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
5.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
11.06.2019 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
AJFP Bistrita - Nasaud - C.E.C.C.A.R Bistrita - Nasaud - DGRFP Cluj - Biroul Ajutor de stat, Practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. Calendarul obligaţiilor fiscale - iunie 2019;
3. Intocmirea si depunerea Declaratiei unice
4. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie,cu modific. ulterioare
12.06.2019 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Satu Mare 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Detalii privind serviciul Spaţiul Privat Virtual.
12.06.2019 14:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.OPANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului “Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
2.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare
13.06.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
S.F.O. Viseu de Sus 1.Legea nr.60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
2. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1086/2019 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale,precum si a modelului si continutului unor formulare;
3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal nr.942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei;
14.06.2019 10:00 8 La sediul S.F.O. Viseu de Sus, Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr.15, camera 7
A.J.F.P. Satu Mare in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 14.06.2019 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
S.F.M. Sighetu Marmatiei 1.OPANAF nr.819/19.03.2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale , precum si a modelului si continutului unor formulare ; 2.OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia , precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central ;
3.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF.
18.06.2019 10:00 20 La sediul S.F.M. Sighetu Marmatiei, Sighetu Marmatiei,str. Corneliu Coposu nr.3, camera 13
A.J.F.P. Bistrita-Nasaud - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 19.06.2019 10:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
S.F.O. Targu Lapus 1.Case de marcat-facilitati,obligatii,termene -OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale electronice fiscale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.479/2003 republicata, privind aprobarea Normelor metodoloice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 si OPANAF nr.4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat fiscale in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora. 2). Ordinul nr.90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii de plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii de plata de catre de catre organul fiscal central.3) Ordonanta de Urgenta a Guvernului 89/2018 privind unele masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.4) Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF. 20.06.2019 11:00 15 La sediul S.F.O. Tg Lapus,Targu Lapus, str.Doinei nr.5, camera 17-18
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 21.06.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 21.06.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. O.U.G. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
21.06.2019 11:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca in colaborare A.J.F.P. Cluj 1. Noutati legislative;
2. Declaratia unica;
3. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
4. Modalitatea de stingere a obligatiilor fiscale si modalitatile de efectuare a platilor ;
5. Servicii electronice oferite de ANAF si avantajele acestora.
26.06.2019 10:00 60 Sediul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu, nr.19, et. 2, camera 219.
D.G.R.F.P. Cluj -Napoca - Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 27.06.2019 11:00 25 Biroul Vamal Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.149, sala E05, Cluj - Napoca
A.J.F.P. Maramures in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , cu modificarile si completarile ulterioare 27.06.2019 11:00 50 A.J.F.P Maramures, Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 10A sala de sedinte et.1
A.J.F.P. Satu Mare in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 27.06.2019 11:00 130 AJFP Satu Mare, P-ta Romana nr.3-5, et.1, sala de sedinţe
A.J.F.P. Bihor in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie , modificata si completata prin HG nr.476/2018 cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 28.06.2019 10:00 100 AJFP Bihor, Oradea, Str. D. Cantemir nr. 2B, Sala mare de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;

03.06.2019 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFM Falticeni 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;

03.06.2019 12:00 7 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;

03.06.2019 14:30 100 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 10.06.2019 10:00 20 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 10.06.2019 10:00 10 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 10.06.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
11.06.2019 10:00 80 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC HÂRLĂU 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
11.06.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. HÂRLĂU Hârlău, Str. Ştefan cel Mare, bl.24A, parter
SFM Falticeni Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 11.06.2019 10:00 19 SFM FALTICENI str.Republicii nr.28, judetul Suceava
SFO SIRET 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;

11.06.2019 11:00 10 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
SFM CAMPULUNG MOLDOVENESC Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 12.06.2019 10:00 10 SFM C-LUNG MOLD,STR.22 DECEMBRIE,NR.2,sala de sedinte
SFM VATRA DORNEI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 12.06.2019 10:00 11 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
SFO GURA HUMORULUI Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 12.06.2019 10:00 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
SFM VATRA DORNEI 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;

13.06.2019 14:00 7 Sediul SFM Vatra Dornei, str. M. Eminescu nr. 47
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi, Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
14.06.2019 10:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
SFM Radauti Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 14.06.2019 10:00 24 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
18.06.2019 10:00 6 SEDIUL S.F.O. TÂRGU FRUMOS Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă, nr.41-42
S.F.O. TG.NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
18.06.2019 11:00 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Municipal Onesti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
19.06.2019 10:00 30 Onesti. Directia de Asistenta Sociala a Primariei Onesti, Str. Postei , Nr. 5, Sala de Sedinte
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI și BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 19.06.2019 10:00 60 SEDIUL A.J.F.P. IAŞI Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.26, etaj I, sala de şedinţe
S.F.M. ROMAN 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
19.06.2019 11:00 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
20.06.2019 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
20.06.2019 10:00 15 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
A.J.F.P. NEAMŢ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
20.06.2019 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;


20.06.2019 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
Serviciul Fiscal Orasanesc Negresti 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2019
20.06.2019 13:00 14 Sediul SFO Negresti , str.Decebal nr.7
BIROUL FISCAL COMUNAL RĂDUCĂNENI 1. Noutăţi legislative;
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
21.06.2019 10:00 15 SEDIUL B.F.C. RĂDUCĂNENI Comuna Răducăneni, Strada Principală, bl.3A
S.F.O. BICAZ 1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. Noutati legislative;
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
21.06.2019 11:00 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
21.06.2019 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
SFM Radauti 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
21.06.2019 12:00 12 SFM RADAUTI STR. 1 MAI NR.3
SFO GURA HUMORULUI 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
21.06.2019 12:30 9 Sediul S F O GURA HUMORULUI ,str.Manastirea Humorului,nr.6
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL PAŞCANI 1. Campania de depunere a declarației unice - instruire a personalului din cadrul organelor fiscale locale 26.06.2019 10:00 30 SEDIUL S.F.M. PAŞCANI Paşcani, Str. M. Kogălniceanu, nr.28, parter, Corp B
AJFP Suceava Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 27.06.2019 10:00 27 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
SFO SIRET Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019 cu UAT 27.06.2019 10:00 7 Serviciul Fiscal Orasenesc Siret,str. Sucevei ,nr.1,cam.5
Serviciul Fiscal Municipal Husi 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2019
27.06.2019 11:00 20 Sediul SFM Husi , str General Teleman, nr.18
Serviciul Fiscal Municipal Barlad 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2019
27.06.2019 13:00 40 Sediul SFM Barlad , str.1 Decembrie nr.23
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui 1.Noutati legislative ;
2. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice; 3 .Servicii electronice oferite de ANAF ;
4.H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; ;
5. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2019
28.06.2019 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov Noutaţi legislative, Regimul special pentru agricultori, Completarea declaraţiei unice pentru veniturile din agricultură,Spaţiul privat virtual, Facilităţi fiscale prevăzute de OUG 31/2019 pentru persoanele fizice. 12.06.2019 10:00 50 DGRFP Braşov , str. M. Kogălniceanu nr. 7 et. VIII- Sala şedinţe
AJFP Harghita-S.F.M. Odorheiu Secuiesc Noutăţile legislativ fiscale, Serviciul Spaţiul Privat Virtual,Despre declaraţia unică 2019, Prevederile legale în ceea ce priveşte sponsorizările,Procedura privind organizarea registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 18.06.2019 11:00 20 Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr.5, Sala de şedinţă
AJFP MURES-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili Serviciile electronice oferite de ANAF şi avantajele utilizării acestora; Obligații declarative și de plată în luna IUNIE 2019; Declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru veniturile realizate de către persoanele fizice; Modificări legislative referitoare la veniturile realizate de zilieri; Noutăți legislative. 20.06.2019 14:00 80 AJFP MURES, Tg. Mures, str. Ghe Doja nr.1-3, sala de ședinte
AJFP Sibiu-Biroul Asistenta pentru Contribuabili Promovarea serviciilor oferite de ANAF , Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre organul fiscal si persoanele fizice si persoanele juridice, Modul de completare si de transmitere a formularului Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul 2019, Noutati legislative. 24.06.2019 11:00 80 Sediul AJFP Sibiu Calea Dumbravii nr.17,et.I,cam.111
AJFP Covasna Noutăţi legislative fiscale, Servicii electronice oferite de ANAF Spaţiul Privat Virtual, Promovare şi diseminare a H.G. nr 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, către agenţii economici. 26.06.2019 10:00
AJFP Covasna Sf Gheorghe str. Bem Jozef nr. 9 Sala mare de şedinţă Camera 207.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 05.06.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. HG 213/2019 – modificari legislative referitoare la TVA(pachete de servicii cu cote diferite)
2. OUG 31/2019 – facilitati fiscale și modificari Cod fiscal 3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
06.06.2019 14:00 200 Sediul CECCAR – Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr. 3
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10.06.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 11.06.2019 11:00 100 AJFP Valcea, str. G-ral Magheru nr.17, Rm. Valcea, ora 11
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 12.06.2019 10:00 90 AJFP Dolj, str. Mitropolitul Firmilian nr.2, Craiova
SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CARACAL 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna Iunie 2019;
2. Prezentarea serviciilor oferite de ANAF, modalităţi şi facilităţi înrolare în Spaţiul Privat Virtual;
3. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice, modalitatea de completare ,modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice;
4 .OUG nr. 26 din 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ( zilieri, Codul muncii, Codul fisca
12.06.2019 10:00 14 Serviciul Fiscal Municipal Caracal, Municipiul Caracal, jud. Olt, Str. Toma Ruşcă, nr. 5-7, CP 235200, camera nr. 14.
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Declaratia unica - modul de completare şi modalităţile de depunere
2. Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale şi modalităţi de efectuare a plăţilor
3. Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
12.06.2019 11:00 45 Sediul Casei de Cultura , oras Novaci, str. Parangului, nr. 94
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. HG 213/2019 – modificari legislative referitoare la TVA(pachete de servicii cu cote diferite)
2. OUG 31/2019 – facilitati fiscale și modificari Cod fiscal 3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
20.06.2019 12:00 60 Sediul AJFP Mehedinti - Drobeta Turnu Severin str. Piata Radu Negru nr. 1
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 21.06.2019 10:00 60 AJFP Mehedinti, Piata Radu Negru, nr.1- sala de sedinte
DGRFP Craiova - Serviciul ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 26.06.2019 11:00 50 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj,strada Siretului,nr.6
DGRFP Craiova - SASPNPR , Administratia Judeteana a Finantelor Publice OLT HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 27.06.2019 11:00 55 Sediul AJFP Olt, Str.Arcului, Nr.2, Mun.Slatina, Jud.Olt
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. HG 213/2019 – modificari legislative referitoare la TVA(pachete de servicii cu cote diferite)
2. OUG 31/2019 – facilitati fiscale și modificari Cod fiscal 3. Prevederi ale Ordinului 90/2016 privind esalonarea la plata obligatiilor fiscale.
4. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
5. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
6. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
27.06.2019 12:00 30 Sediul SFO Orsova – Orsova str. 1 decembrie 1918 nr. 16B
AJFP VALCEA 1.Prezentarea serviciilor oferite de ANAF,
2. Spatiu privat virtual,
3.Declaraţia unică,
4.Modificări legislative cu incidenţă fiscală în luna iunie
27.06.2019 15:00 100 Sediul AJFP Vâlcea, Rm Vâlcea,str General Magheru nr 17, Sala mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați


Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Serviciul Fiscal Orăşenesc Harsova Ordin 819/2019 04.06.2019 14:00 5 SFO Harsova, Str. Vadului nr. 27 bloc V8M, localitatea Harsova, camera 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi DECLARAŢIA UNICĂ - obligaţii, termene, depunerea prin mijloace de transmitere la distanţă. SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL. Calendarul obligațiilor fiscale 06.06.2019 10:00 40 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galati, str. Brailei nr. 33, parter, SalaMare
Serviciul Fiscal Municipal Mangalia Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2019.Noutati legislative. Spatiul privat virtual. 10.06.2019 14:00 5 SFM Mangalia, Str. Mihai Viteazu nr. 13, localitatea Mangalia, camera 12
Serviciul Fiscal Municipal Tecuci Declarația unică. Spațiul Privat Virtual. Noutăți legislative. Calendarul obligațiilor de declarare și plată aferente lunii iunie 2019. 13.06.2019 12:00 10 Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918 nr 43, cam. 7
Serviciul Fiscal Orăşenesc Baneasa Noutati legislative. 14.06.2019 09:00 5 SFO Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, localitatea Băneasa
Serviciul fiscal municipal Rm. Sărat Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile mai 2019 şi iunie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iunie 2019. Completarea si depunerea declaratiei unice. 14.06.2019 10:30 30 Serviciul Fiscal Municipal Rm. Sărat, Localitatea Rm. Sărat, str. Victoriei, nr. 104, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău- Colectare Prevederile legislative cu incidenţă fiscală publicate în Monitorul Oficial în lunile mai 2019 şi iunie 2019. Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iunie 2019. Completarea si depunerea declaratiei unice. 14.06.2019 11:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Serviciul Fiscal Municipal Medgidia Ordin nr. 1086/2019 privind modificarea OPANAF nr. 819/2019 şi aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 14.06.2019 14:00 10 SFM Medgidia, Str. Decebal nr. 37, localitatea Medgidia
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
20.06.2019 14:00 200 Sediul AJFP Braila, str. Delfinului nr.1, parter sala de sedinte
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea Noutăţi legislative 2019 25.06.2019 10:00 80 AJFP Vrancea - Sala de şedinţe, Bdul Independenţei nr. 24, Focşani
Serviciul Fiscal Municipal Adjud Noutăţi legislative 2019 26.06.2019 10:00 30 SFM Adjud - Str. Siret nr. 6, bl.32, Adjud
Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu Noutăţi legislative 2019 26.06.2019 10:00 25 SFO Panciu- Bdul Independenţei nr. 6, Panciu
Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie Noutati legislative referitoare la depunerea Declaratiei unice 26.06.2019 11:00 15 SFO Eforie, Str. Vasile Alecsandri nr. 24, localitatea Eforie Nord
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor Înrolarea în SPV. Depunerea declarației unice. 28.06.2019 09:00 10 Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Bujor, oraş Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 28, et. 1, cam. 3Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentată Data desfășurării întâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti - Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate 1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, catre agentii economice. 12.06.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
12.06.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Judeteana a Finanţelor Publice ILFOV 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
12.06.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Administraţia Finantelor pentru Contribuabili Mijlocii 1. Solicitarea si aprobarea plafonului de incasari in numerar, in baza OUG nr. 192/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare. 13.06.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti 1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului " Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul "Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice si juridice.
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrarea contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune".
13.06.2019 14:00 47 D.G.R.F.P. Bucureşti Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, Cam. 319