Ascultă

Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi împotriva deciziei de reverificare se depun de către persoanele interesate la organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale.

Fax. 021/3368548

E-mail contestatii.anaf@anaf.ro