Ascultă

ANAF oferă îndrumare și asistență în domeniul fiscal și cel al tehnologiei informației la numărul de telefon: 031.403.91.60
Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceștia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale de declarare sau de plată.
În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că pentru îndeplinirea obligaţiei fiscale contribuabilul/plătitorul are nevoie de asistenţă în vederea accesării unor servicii disponibile pe portal-ul ANAF, acesta este îndrumat să contacteze Call-center-ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe portal-ul ANAF. În acest sens contribuabilul/plătitorul completează datele de identificare solicitate de acest serviciu.
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul solicită prin intermediul serviciului de chat alte informaţii decât cele referitor la serviciile oferite pe portal-ul ANAF, acesta este îndrumat să solicite îndrumare şi asistenţă prin celelalte modalităţi de oferire a asistenței contribuabililor.
Prin intermediul Call-center-ului nu sunt oferite informații în domeniul contabil.
În situația în care în timpul convorbirii telefonice, agenții Call-center constată că problematica expusă prezintă un grad ridicat de complexitate vă vor îndruma în mod corespunzător către alte canale prin care puteți obține informațiile de care aveți nevoie.


Vă rugăm să nu transmiteţi date cu caracter personal prin intermediul serviciului de Chat.

Informații cu privire la situația fiscală proprie, supuse secretului fiscal, puteți obține din Spațiul Privat Virtual.

Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor /plătitorilor nu includ furnizarea de informații care se încadrează în una dintre categoriile următoare:
a) informații de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
b) informații prin care se sugerează sau se prezintă modalități de optimizare a sarcinii fiscale;
c) informații care contravin secretului fiscal;
d) informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal și în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile și alte venituri ale bugetului general consolidat care fac obiectul controlului fiscal;
e) informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale;
f) informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau asupra cărora se efectuează cercetări penale sau disciplinare;
g) elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;
h) informații care nu intră în sfera de competență a MF și/sau ANAF;
i) materiale de presă sau pentru uz didactic, cum sunt, fără a se limita la, cele pentru lucrări de licență, proiecte de cercetare, master, doctorat;
j) alte informații a căror furnizare este interzisă, conform legislației în vigoare.

Pentru a beneficia de îndrumare și asistență prin Call-Center, ne puteți contacta la numărul de telefon 031.403.91.60 și prin intermediul serviciului de CHAT, în intervalul orar al programului de lucru:
Luni - Joi: 8.30 - 16.30
Vineri: 8.30 - 14.00

×
×
--