Briefing Schema M1SS

 

Articolul 24(2) din Directiva TVA:

"Servicii de telecomunicații" înseamnă servicii care au ca obiect transmiterea, emiterea și recepția de semnale, înscrisuri, imagini și sunete sau de informații de orice natură prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmiteri, emiteri sau recepții, inclusiv furnizarea accesului la rețelele mondiale de informații

Articolul 6b(1) din Regulamentul de Implementare TVA

Serviciile de radiodifuziune şi televiziune includ servicii cu conţinut audio şi audio-vizual, precum programe de radio şi televiziune care sunt furnizate publicului prin intermeniul reţelelor de comunicaţii de către şi în responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, pentru ascultare sau vizualizare simultană, pe baza unui program de difuzare.

Art 7(1) Regulamentul de Implementare TVA

"Serviciile prestate pe cale electronică" prevăzute în Directiva 2006/112/CE includ serviciile furnizate prin internet sau printr-o rețea electronică si a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației.

 

Măsurile incluse în Regulamentul de punere în aplicare nr. 1042/2013 de amendare a Regulamentului 282/2011 clarifica modul in care regulile privind locul furnizării serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune si televiziune, aşa cum sunt prevăzute în Directiva TVA ar trebui inţelese şi implementate.

Notele explicative la Regulamentul nr. 1042/2013 clarifica aspectele privind determinarea locului furnizării serviciilor (de exemplu determinarea reşedintei consumatorului, aplicarea şi respingerea presupunerilor etc.)

 

 

Procesul de inregistrare

 

Companiile se pot înregistra în schema M1SS începând cu data de 1 octombrie 2014, utilizând un certificat digital calificat, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40 din 18 iunie 2014.

      Schema UE

Statul Membru de Identificare va fi Statul Membru în care persoana impozabilă şi-a stabilit activitatea economică. Dacă nu şi-a stabilit activitatea economică în UE, Statul Membru de Identificare va fi Statul Membru în care are un sediu fix. Dacă are mai multe sedii fixe în UE, persoana impozabila poate să-şi aleagă ca Stat Membru de Identificare unul din respectivele State Membre. Persoana impozabila este obligată să-şi menţină această decizie în cursul anului respectiv şi în următorii 2 ani calendaristici.

Persoana impozabilă se va identifica în M1SS cu acelaşi cod de înregistrare special în scopuri de TVA cu care este identificat în sistemul naţional de declarare TVA.

      Schema non-UE

Persoana impozabilă (care nu are nici sediul activităţii, nici sediu fix, nici nu este obligat să se înregistreze în UE) poate alege orice Stat Membru ca Stat Membru de Identificare. Statul Membru va aloca persoanei impozabile un cod de înregistrare special în scopuri de TVA.

           

Radierea/Excluderea

Persoana impozabilă poate renunţa la utilizarea schemei M1SS în mod voluntar (radiere) sau poate fi exclusă de către Statul Membru de Identificare.

Persoana impozabilă poate fi exclusă / radiată din următoarele motive:

·         Persoana impozabilă notifică SMI faptul că nu mai furnizează servicii de telecomunicaţii, transmisiuni şi servcii electronice

·         Se apreciază că activităţile impozabile ale PIN acoperite de schema speciala au încetat (dacă PIN nu a furnizat serviciile acoperite de regimul special pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice)

·         PIN nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special (de exemplu, unei persoane impozabile care utilizeaza schema non-UE i se solicita inregistrarea intr-un SM)

·         PIN, în mod sistematic, nu respectă regulile privind regimul special, referitoare la cel putin urmatoarele cazuri:

-   depunerea deconturilor TVA pentru o perioadă de trei trimestre calendaristice consecutive

-   plata valorii totale a TVA pentru trei trimestre calendaristice consecutive, cu excepţia cazului în care suma de plată este mai mică de 100 Euro pentru fiecare trimestru calendaristic

- punerea la dispoziţia  SMI sau a unui SMC, în format electronic, a înregistrărilor tranzacţiilor, pe o perioadă de 6 luni de la solicitarea acestora sau după cel puţin doua mesaje succesive de reamintire transmise de către unul dintre SM respective.

 

Perioadele de carantina sunt prezentate in Ghidul M1SS.

 

Declaraţia specială de TVA

Declaraţia este depusă în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale acoperite de decont.

Cele patru perioade de depunere ale declaraţiei sunt:

Trimestru

Perioada fiscală

Data de depunere a decontului TVA

Data transmiterii mesajului de reamintire

1

1 Ianuarie - 31 Martie

20 Aprilie

30 Aprilie

2

1 Aprilie - 30 Iunie

20 Iulie

30 Iulie

3

1 Iulie - 30 Septembrie

20 Octombrie

30 Octombrie

4

1 Octombrie - 31 Decembrie

20 Ianuarie

30 Ianuarie

 

Datele de depunere pentru aceste perioade sunt 20 aprilie, 20 iulie, 20 octombrie şi 20 ianuarie.

În cazul în care nu se furnizează servicii către orice consumator UE în decursul unui trimestru, se va transmite o declaraţie nulă.

Moneda în care se va completa declaraţia este LEI, similar cu plata datoratî.

Statul Membru de Identificare împarte sumele din declaraţia TVA aferente Statelor Membre de Consum şi transmite respectivele informaţii către Statele Membre de Consum şi către Statele Membre de Stabilire.

Statul Membru de Identificare generează un număr unic de referinţă pentru fiecare declaraţie şi transmite persoanei impozabile acest număr. Respectivul număr este important întrucât persoana impozabilă trebuie să facă referire la acest număr în momentul în care efectuează plata corespondentă.

M1SS nu poate fi utilizat în Statul Membru de Stabilire. În acest caz, declaraţiile trebuie transmise prin intermediul sistemului naţional.

 

            Corecţii la declaraţie

Modificarea declaraţiilor poate fi efectuată prin transmiterea unei corecţii la declaraţia iniţială. Modificările pot fi realizate în termen de 3 ani de la sfârşitul perioadei relevante (Regulamentul 967/2012, Articolul 61 paragraful 2), dar regulile Statului Membru de Consum vor prevala. În acest caz, dacă Statul Membru de Consum permite perioade mai mari de transmitere a corecţiilor, acestea vor fi realizate în afara schemei UE, contactând direct Statul Membru de Consum.

 

            Procesul de plată

Termenele limită pentru efectuarea plăţilor TVA sunt similare cu termenele privind transmiterea declaraţiilor TVA. Este obligatoriu a se menţiona în fişierul de plată numărul unic de referinţă al declaraţiei.

A se reţine că plata este considerată ca fiind efectuată în momentul în care este înregistrată în sistemul bancar al Statului Membru de Identificare. Informaţiile privind detaliile bancare M1SS vor fi transmise în timp util.

În cazul în care există o plată restantă, Statul Membru de Identificare are obligaţia de a transmite electronic către persoana impozabilă un mesaj de reamintire privind obligaţia de plată a sumei datorate, în cea de a zecea zi după ultima zi în care plata ar fi trebuit efectuată, respectiv la 30 de zile de la sfârşitul perioadei fiscale.

După ce Statul Membru de Identificare a reamintit persoanei impozabile asupra obligaţiei de plată, următorii paşi pentru recuperarea TVA vor fi aplicaţi de către Statul Membru de Consum. Din acel moment, orice plată pentru respectivul trimestru trebuie efectuată direct către Statul Membru de Consum şi nu către Statul Membru de Identificare. Statul Membru de Identificare nu va accepta respectiva plată datorata Statul Membru de Consum pentru respectivul trimestru.

Moneda de plată pentru România este moneda naţionala - LEI.

Aspectele privind a) rambursarea plăţilor în exces şi b) dobânzi şi penalităţi vor fi tratate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare din Statul Membru de Consum.

 

Alte aspecte:

·        Perioada de reţinere

Pentru schema UE, Statul Membru de Identificare are dreptul să reţină o parte a plăţii dacă perioada corespunzătoare decontului este între 01.01.2015 şi 31.12.2018, astfel:

·         de la 01.01.2015 la 31.12.2016 – 30%

·         de la 01.01.2017 la 31.12.2018 – 15%

·         de la 01.01.2019 – 0%.

 

·        Evidenţe

Persoana impozabilă trebuie să ţină o evidenţă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se aplică acest regim special, în conformitate cu regulamentul Consiliului nr. 967/2012. Acestea includ informaţii generale precum Statul Membru de Consum în care s-au furnizat servicii, tipul serviciilor, data furnizării şi valoarea TVA de plată, dar şi informaţii mai specifice precum detalii ale oricăror plăţi în cont sau informaţii utilizate pentru determinarea locului în care consumatorul este stabilit, are adresa permanentă sau reşedinţa obişnuită.

Persoana impozabilă va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile indiferent daca au renuntat sau nu la utilizarea schemei.

Aceste evidenţe trebuie transmise electronic, la cerere, fără întarziere, către Statul Membru de Identificare sau Statul Membru de Consum.

În cazul în care nu se depun aceste evidenţe la dispoziţia Statului Membru, în termen de o lună de la primirea mesajului de reamintire din partea Statul Membru de Identificare, acest lucru va fi considerat ca nerespectare a regulilor de utilizare a regimului special şi va determina excluderea din schema.