Ascultă

  • Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi interese, varianta septembrie 2018 - actualizat în data de 06.11.2018
  • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  • Declaraţie de interese format pdf   format doc
  • Declaraţie de avere format pdf   format doc
  • Ghidul privind incompatibilitatea şi conflictele de interese - 2011