Ascultă
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2014 - trimestrul IV 2014
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2014 - trimestrul III 2014
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2014 - trimestrul II 2014
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2014 - trimestrul I 2014