Ascultă
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2013 - trimestrul IV 2013
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2013 - trimestrul III 2013
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2013 - trimestrul II 2013
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2013 - trimestrul I 2013