Ascultă
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2012 - trimestrul IV 2012
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2012 - trimestrul III 2012
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2012 - trimestrul II 2012
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2012 - trimestrul I 2012