Ascultă
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2011 - trimestrul IV 2011
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2011 - trimestrul III 2011
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2011 - trimestrul II 2011
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2011 - trimestrul I 2011