Ascultă
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2010 - trimestrul IV 2010
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2010 - trimestrul III 2010
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2010 - trimestrul II 2010
  • Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2010 - trimestrul I 2010