Ascultă

Etapizarea EMCS

In ceea ce priveste implementarea sistemului informatizat conform cu FESS:

Proiectul EMCS este divizat in mai multe etape si nu va functiona in integralitatea sa inca din prima zi;

- functionalitatea EMCS a fost divizata in "pachete" ce vor fi puse la dispozitie progresiv administratiilor Statelor Membre si operatorilor economici;

- punerea la dispozitie a unei versiuni operationale a EMCS se va face in aproximativ 2 ani.

Documentul in care este descrisa implementarea EMCS si etapele acestei implementari se numeste Specificatia privind intinderea si etapele proiectului (PSS).

EMCS se va introduce in 1+2 faze din 2003 pana in 2009 (faza 0 si fazele 1, 2), urmand de la acea data inca o faza (faza 3) care sa acopere toate functionalitatile dezvoltate. Fiecare faza are propriul plan de gestiune.

Schema etapelor EMCS se prezinta astfel:

Faza 0 (2003 in derulare) asigura suportul operational, mentinerea si imbunatatirea sistemelor actuale folosite in domeniul accizelor, anticipand faza operationala a EMCS; Faza 0 asigura ca aceste sisteme sunt aliniate in concordanta cu obiectivele EMCS.

Faza 1 (2003 in derulare) pregateste si intampina lansarea proiectului de computerizare EMCS si a productiei Specificatiilor de sistem ale EMCS (ESS). Printre diversele specificatii produse in Faza 1, cele mai importante sunt :

- Functionalitatea acoperita de EMCS

- Fazele implementarii EMCS.

Fazele 2 (2006-2009) si 3 (2007-2011) sunt fazele de dezvoltare si implementare, incluzand proiectarea detaliata a aplicatiilor nationale de accize, dezvoltarea aplicatiilor centrale si nationale, precum si implementarea lor in etape.

Faza 2 se va focaliza pe functionalitatile esentiale necesare a asigura intrarea cu succes in functiune a EMCS.

Faza 3 va adauga legatura cu procedurile vamale (precum miscarile de produse accizabile in regim suspensiv intre locul importului si un antrepozit fiscal) si extinde numarul de posibilitati conferite administratiilor.

×
--