Ascultă

SEED si date de referinta

Sistemul pentru schimb de informatii privind accizele (SEED) si datele de referinta sunt esentiale pentru functionarea corecta a EMCS.

1. SEED

Operatorii economici implicati in deplasarea bunurilor accizabile in regim suspensiv sunt inregistrati intr-un registru national (antrepozitari autorizati, antrepozite fiscale si operatori inregistrati) sau sunt inregistrati pentru fiecare operatiune in parte (operator neinregistrati). Aceste informatii trebuie comunicate tuturor Administratiilor statelor membre, astfel incat sa aiba informatiile necesare pentru a putea efectua validarile oficiale.

Prin SEED fiecare Administratie a unui stat membru are acces la o copie actualizata cu caracteristicile tuturor operatorilor economici autorizati, imputerniciti sa efectueze validarea unui e-DAI, fara a mai fi nevoie de informatii incrucisate intre administratiile statelor membre.

SEED contine date despre operatorii economici inregistrati, un registru cu antrepozitele fiscale si autorizatiile temporare (acordate operatorilor neinregistrati care vor primi bunuri in regim suspensiv).

Registrul contine:

- codul de acciza al operatorului economic, ex. numarul de identificare emis de autoritatea competenta operatorului sau locatiei

- numele si adresa operatorului sau locatiei;

- categoria de produse accizabile si/sau produsele care pot fi detinute sau primite de catre operator sau care pot fi detinute sau primite la aceste locatii;

- identificarea Biroului Central de Legaturi sau Biroului de accize de la care se pot obtine informatii suplimentare;

- data emiterii, modificarii si, unde este cazul, data expirarii autorizatiei;

- alte informatii relevante cum ar fi autorizatii specifice (ex. Autorizarea pentru efectuarea livrari directe).

EMCS asigura un mecanism rapid de actualizare, ce permite fiecarei administratii sa aiba acces la aceleasi date de inregistrare, in acelasi timp, ceea ce este esential pentru functionarea corecta a EMCS. In plus, site-ul SEED-on-Europa permite operatorilor economici sa verifice on-line validitatea autorizatiilor si sa contacteze imediat administratia fiscala daca au fost observate discrepante.

SEED-on-Europa este accesibil utilizand link-ul:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp

2. Date de referinta

Datele de referinta sunt toate tipurile de coduri si parametri pe care EMCS trebuie sa le mentina pentru propriile operatiuni:

- lista birourilor de accize (ELO),

- diferite liste de coduri ce vor fi folosite in mesajele EMCS, incluzand categoriile de produse accizabile si codurile lor.

- parametri sistemului comun, cum ar fi cei privind intarzierile, frecventele si listele cu categoriile de bunuri autorizate pentru functii specifice.

Operatorii economici pot afla codurile aferente produselor accizabile si categoriile de produse accizabile de la administratia statului membru de origine.

×
--