Ascultă

DESCRIEREA FUNCTIONARII SISTEMULUI

Functiile principale ale EMCS, conform FESS

Functiile principale ale EMCS implica toate situatiile care au legatura directa cu deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv.

Deplasarea este monitorizata in EMCS prin intermediul DAI electronic (e-DAI) la fiecare etapa a deplasarii produselor, incepand cu emiterea lui de catreexpeditor pana la confirmarea de primire efectuata de catre destinatar.

Stadiile unui e-DAI: stadiile in care se poate afla un DAI electronic in timpul ciclului sau de viata, de exemplu “acceptat” cand se valideaza la expediere, sau “trimis” cand acceptarea produselor a fost notificata la livrare printr-un raport de primire. Aceste functii se refera atat la un scenariu standard, dar si la alte situatii diferite prezentate mai jos.

1. Situatia standard

Situatia standard se refera la cele mai frecvente cazuri de deplasari EMCS dintre expeditor si destinatar; si consta in expedierea de catre un antrepozitar autorizat de bunuri accizabile in regim suspensiv de la un antrepozit fiscal la un alt antrepozit fiscal sau la un operator inregistrat.

Antrepozitar autorizat: persoana fizica/juridica autorizata sa produca, sa prelucreze, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produsele accizabile in timpul activitatii sale, plata accizelor fiind suspendata conform legislatiei in vigoare.

Operator înregistrat: persoana fizică sau juridică, fara statut de antrepozitar autorizat,  autorizată să primească produse accizabile în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deţine sau expedia astfel de produse în regim suspensiv.

Atat expeditorul cat si destinatarul sunt inregistrati in baza de date SEED, de catre Administratia fiscala a Statului Membru respectiv.

SEED contine toate datele necesare pentru functionarea corecta a EMCS. Consultati capitolul 3 pentru mai multe informatii.

Situatia standard EMCS

Pasii sunt descrisi mai jos:

 

1 – Expeditorul inainte de expedierea produselor completeaza si incarca in sistem un DAI electronic, ce va fi analizat de catre aplicatia statului membru de plecare

2 – Statul membru de expeditie valideaza automat si trimite inapoi expeditorului DAI-ul electronic. Acesta este un pas instantaneu.

3 – Expeditorul livreaza bunurile accizabile;

4 – Statul membru de expeditie transmite e-DAI Statului Membru de destinatie;

5 – Statul Membru de destinatie trimite e-DAI-ul destinatarului;

6 – Bunurile accizabile ajung la destinatie;

7 – Destinatarul trimite un raport de receptie electronic;

8 – Statul membru de destinatie valideaza raportul de receptie si il trimite inapoi destinatarului;

9 – Statul membru de destinatie trimite raportul de receptie Statului Membru de expeditie;

10 – Statul Membru de expeditie transmite raportul de receptie expeditorului.

Validarea e-DAI

DAI-ul electronic transmis de catre expeditor Administratiei Statului Membru de expeditie este verificat in baza de date SEED, in special in ceea ce priveste validitatea codurilor de acciza atat ale expeditorului cat si ale destinatarului.

Daca una din aceste date este incorecta, atunci nu se va face validarea DAI-ului electronic. Odata validat, e-DAI i se atribuie un cod unic de inregistrare al DAI-ului (ARC); apoi este stabilit continutul e-DAI; nu se accepta actualizarea continutului cu exceptia cazului in care se schimba destinatia (printr-o procedura specifica). ARC-ul trebuie sa fie disponibil pe parcursul transportului produselor.

Utilizarea cronometrului

Dupa validarea unui e-DAI, un cronometru  este pornit de catre sistem.

Daca nu este primit un raport de receptie in aceasta perioada, e-DAI este marcat si Administratia statului membru de expeditie trimite un mesaj de reamintire expeditorului si Administratiei statului membru de destinatie, aceasta din urma transmitandu-l destinatarului.

Dupa acest mesaj de reamintire, destinatarul si/sau expeditorul ar trebui sa rezolve situatia prin mijloace adecvate; fie destinatarul trimite un raport de receptie, fie operatorii economici trimit mesaje de explicare catre Administratiile statelor membre (ex. indicand existenta unui incident de transport care a intarziat deplasarea produselor sau ca acele bunuri sunt inca in inventar la destinatie).

Transmiterea raportului de receptie

Primirea bunurilor este confirmata de catre destinatar, prin trimiterea unui raport de receptie, precizand ca bunurile au ajuns la destinatie.

Dupa sosirea bunurilor, destinatarul face un inventar, acordand o atentie speciala surplusurile si lipsurile. Inregistreaza rezultatele intr-un raport de receptie trimis spre validare Administratiei SM de destinatie.

Din punct de vedere legal, raportul de receptie are aceeasi valoare pentru expeditor ca si copia nr. 3 a DAI-ului folosit in prezent. Aceasta inseamna ca este o descarcare generala a produselor, supusa:

- platii taxelor aferente lipsurilor ne-scutite;

- rezultatelor unor posibile proceduri viitoare, ce ar putea confirma nereguli pentru care ar fi angajata responsabilitatea financiara a garantorului.

 

Tehnic, in EMCS aceasta descarcare se va face prin validarea raportului de receptie de catre aplicatia SM de destinatie, care este automat transmisa la toate administratiile SM implicate, precum si expeditorului si destinatarului.

2. Alte situatii

Mai multe situatii care privesc e-DAI sunt prevazute in FESS. Acestea vizeaza:

2.1. Anularea

Expeditorul poate anula un transport planificat. Aceasta situatie este posibila inainte de expedierea propriu-zisa a bunurilor, in cazul in care e-DAI validat nu descrie corect transportul sau daca circulatia nu se poate face din anumite motive.

Anularea este folosita de exemplu atunci cand un expeditor a transmis un e-DAI care nu este in conformitate cu cererea destinatarului (cantitatea sau natura bunurilor), sau atunci cand tranzactia comerciala este pur si simplu anulata, sau e-DAI aferent validat a fost gasit incorect inainte de expedierea bunurilor. In astfel de situatii expeditorul poate anula e-DAI-ul.

Dupa iesirea fizica a bunurilor din antrepozitul de expeditie, nu mai poate fi anulat nici un e-DAI.

In cazul in care, dupa expedierea bunurilor se constata ca e-DAI-ul nu este corect, furnizorul poate transmite fie un raport asupra evenimentului (daca administratia SM de expeditie accepta sa-l inregistreze) sau un mesaj de explicare dupa receptia bunurilor.

Daca tranzactia comerciala este anulata dupa ce bunurile au fost expediate, furnizorul trebuie sa ceara in primul rand returnarea bunurilor prin schimbarea destinatiei, dupa aceea le primeste inapoi prin transmiterea unui raport de receptie.

2.2. Schimbarea destinatiei

Un expeditor poate schimba destinatia unui transport. De asemenea este posibila actualizarea campurilor referitoare la destinatie intr-un DAI, fie in timpul transportului fie ca urmare a unui refuz la livrare fie ca urmare a neacceptarii transportului. Expeditorul face o asemenea schimbare prin modificarea identitatii destinatarului (care poate deveni chiar expeditorul insusi) sau doar prin numirea unui nou loc de destinatie (ex. in situatia in care bunurile trebuie livrate in alt antrepozit fiscal al aceluiasi destinatar).

Modificarea este validata de catre administratia statului membru de expeditie si o confirmare a acestei actualizari este transmisa inapoi la expeditor.

In acelasi timp, schimbarea destinatiei este adusa la cunostinta destinatiei anterioare (administratia statului membru si destinatar) si e-DAI actualizat este trimis la noua destinatie (administratia statului membru si destinatar). Dupa primirea e-DAI, Administratia noului stat membru de destinatie o trimite mai departe destinatarului.

2.3 Divizarea (doar pentru produsele energetice)

Un expeditor poate diviza un transport de produse energetice in doua sau mai multe parti, menite unor destinatii diferite.

In acest sens, expeditorul trimite o serie de e-DAI pentru a-l inlocui pe cel initial. Cantitatea totala trebuie sa ramana neschimbata.

Divizarea (doar pentru produsele energetice) este utilizata de exemplu in cazul transportului de-a lungul coastei, caz in care o parte din bunuri sunt livrate in mai multe porturi sau catre mai multi destinatari din acelasi port, fara ca expeditorul sa stie din timp cine va fi destinatarul final.

2.4 Operator neinregistrat

Un destinatar poate fi un operator neinregistrat

In acest caz, operatorul neinregistrat obtine o autorizatie temporara pentru a primi o cantitate anume de bunuri accizabile in regim suspensiv; bunurile urmand a fi eliberate in consum, in momentul livrarii. Destinatarul trebuie sa garanteze in avans plata taxelor la sosirea bunurilor.

Autorizatia temporara este inregistrata in SEED pentru perioada in care este valida. O autorizatie temporara este emisa fie pentru o singura deplasare a bunurilor (autorizatie ne-reutilizabila) sau pentru mai multe transporturi, astfel incat cantitatea totala de bunuri ce se deplaseaza in regim suspensiv, sa nu depaseasca cantitatea inregistrata in autorizatie (autorizatia refolosibila).

2.5 Refuzul (inainte de sosirea bunurilor)

Un destinatar poate refuza bunurile inainte de sosirea lor.

Inainte de sosirea bunurilor, destinatarul poate trimite un mesaj de alerta sau de refuz, pentru a instiinta Administratia statului membru si expeditorul ca DAI-ul electronic nu se potriveste cu comanda lui sau ca nu a cerut efectuarea acestei livrari.

Destinatarul trebuie sa emita un asemenea mesaj de indata ce observa discrepanta.

Un mesaj de alerta este trimis, de exemplu cand sunt declarate cantitati gresite, e- DAI-ul nu se potriveste exact cu comanda destinatarului; destinatarul poate astepta pentru a controla transportul la sosire.

Un mesaj de refuz este trimis de exemplu atunci cand destinatarul nu asteapta deloc bunurile descrise.

Daca e-DAI este respins, expeditorul trebuie sa modifice destinatia (sau sa faca o divizare a transportului). O modificare a destinatiei inseamna modificarea destinatiei pentru returul bunurilor, de exemplu noua destinatie devine locul initial de expediere .

Daca e-DAI nu este refuzat, expeditorul poate:

- sa continue transportul, cand motivele de alerta nu impiedica bunurile sa fie acceptate de catre destinatar; sau

- sa efectueze schimbarea destinatiei (ex. dupa verificare, e-DAI descrie corect bunurile expediate, dar acestea nu corespund cu comanda destinatarului), astfel incat modificarea destinatiei sa se faca cat mai curand inainte ca bunurile sa ajunga la destinatia initiala; sau

- sa efectueze o divizare a transportului, daca este permisa;

- sa anuleze e-DAI-ul daca bunurile nu au parasit antrepozitul fiscal de expeditie.

2.6. Refuzul (dupa sosirea bunurilor)

Un destinatar poate refuza complet livrarea.

Aceasta se face printr-un raport de receptie ce include, daca este relevant, evaluarea lipsurilor si surplusurilor. Livrarea nu se descarca si expeditorul trebuie sa schimbe destinatia pentru a permite bunurilor sa ajunga la alta destinatie (posibil sa se intoarca la antrepozitul fiscal de expeditie).

Daca livrarea este refuzata, trebuie sa fie dat cel putin un motiv. De notat faptul ca fisele de specificatii FESS nu prevad inca o procedura de refuz partial al livrarii. Aceasta este inca in discutii. In asteptarea unei solutii finale, un destinatar care doreste sa refuze doar o parte a livrarii, poate, de exemplu, sa accepte in totalitate bunurile si imediat sa trimita un nou e-DAI pentru a acoperi transportul bunurilor refuzate catre expeditor sau catre alta destinatie desemnata de catre expeditor.

2.7 Cazuri vamale

O deplasare EMCS poate sa interactioneze cu procedurile vamale, in special atunci cand bunurile sunt importate sau exportate.

Atunci cand bunurile accizabile sunt importate trebuind sa ramana in regim suspensiv, deplasarea bunurilor incepe de la biroul vamal de import, imediat dupa punerea in regim de libera circulatie.

In vama punerea bunurilor in regim in circulatia libera determina plata taxelor de import si aplicarea tuturor masurilor si formalitatilor in ceea ce priveste bunurile, dupa care acestea pot deveni disponibile pentru importator.

Bunurile pot parasi biroul vamal de import doar dupa ce e-DAI a fost comparat cu datele declarate in declaratia vamala de import.

Aceasta operatiune este similara cu scenariul standard descris in paragraful 2.1, cu exceptia faptului ca deplasarea produselor nu incepe de la un antrepozit fiscal, si din acest motiv, necesita interventia unui expeditor inregistrat care sa trimita e-DAI la locul de import.

In prezent, atunci cand bunurile accizabile aflate in regim suspensiv sunt exportate in afara UE, destinatia transportului este biroul vamal de iesire, prin care bunurile vor parasi teritoriul UE. Acest birou trimite o copie a DAI-ului (format hartie) expeditorului pentru descarcarea livrarii.

Prin EMCS, se prevede folosirea ECS (Sistemul de control al exportului) pentru a monitoriza iesirea bunurilor accizabile de pe teritoriul UE.

ECS este un proiect de informatizare a procedurilor vamale de export care este in dezvoltare si care va fi operational inainte de lansarea EMCS. In cele din urma, destinatia transportului EMCS poate face subiectul unei alte proceduri vamale.

De exemplu, cand bunurile importate sunt refuzate de catre importator, pentru ca sunt cu defecte sau nu indeplinesc conditiile contractului pe baza caruia au fost importate, pot fi plasate intr-un antrepozit vamal, cu scopul de a obtine o restituire a taxelor vamale inainte de a fi re-exportate.

×
--