Decizia Nr. 1152/2003/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind computerizarea miscarilor si a supravegherii produselor accizabile.

            PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

            Referindu-se la  tratatul ce infiinteaza Comunitatea Europeana si in special Articolul 95 din acesta,

            Referindu-se la sugestia Comisiei(1),

            Referindu-se la opinia Comitetului Social si Economic European(2),

            Actionand in conformitate cu procedurile prevazute de Articolul 251 din Tratat (3),

            Avand in vedere:

(1)   Directiva Consiliului 92/12/EEC din 25 Februarie 1992 privind acordurile generale pentru produsele accizabile si deţinerea, miscarea si monitorizarea acestor produse (4) prevede ca miscarea produselor pe teritoriul Statelor Membre in regim suspensiv trebuie īnsoţite de un document completat de catre expeditor.

(2)   Regulamentul Comisiei (EEC) Nr. 2719/92 din 11 septembrie 1992 privind documentul de insotire a miscarilor produselor accizabile in regim suspensiv (5) stabileşte formularul si continutul documentului de insotire prevazut in Directiva 92/12 EEC.

(3)   Este necesara existenta unui sistem computerizat pentru monitorizarea miscarilor bunurilor accizabile, astfel incat sa permita Statelor Membre sa obtina informatii in timp real despre aceste miscari si sa realizeze verificarile cerute, inclusiv cele pe parcursul miscarii produselor, in intelesul Articolului 15 din Directiva 92/12/EEC.

(4)   Punerea in aplicare a unui sistem computerizat va permite de asemenea simplificarea miscarilor intra-Comunitare a bunurilor in regim suspensiv.

(5)   Un sistem computerizat pentru miscarile intra-Comunitare si monitorizarea bunurilor accizabile (EMCS) ar trebui fie compatibil si, daca este tehnic posibil, unificat cu noul sistem de tranzit computerizat (NCTS), pentru a usura procedurile administrative si comerciale.

(6)   In scopul implementarii acestei Decizii, Comisia ar trebui sa coordoneze activitatea Statelor Membre, astfel incat sa asigure operarea lina pe piata interna.

(7)   Din cauza marimii si complexitatii acestui sistem computerizat, si Comunitatea si Statele Membre vor avea nevoie de resurse suplimentare considerabile atat financiare cat si umane in acest scop. In consecinta, dispozitiile vor fi luate imediat ce Comisia si Statele Membre vor dispune de resursele necesare pentru dezvoltarea si desfasurarea sistemului.

(8)   In dezvoltarea componentelor nationale, Statele Membre ar trebui sa aplice principiile stabilite pentru sistemele electronice guvernamentale si care trateaza operatorii economici in acelasi fel ca si in alte domenii in care opereaza sistemele computerizate. Indeosebi, trebuie sa permita operatorilor economici, in special intreprinderilor mici si mijlocii ce sunt active in acest sector, sa foloseasca aceste componente nationale la cel mai mic pret posibil si trebuie sa promoveze toate masurile ce au ca scop protejarea competitivitatii acestora.

(9)   Separarea intre componentele Comunitare si non-Comunitare ale sistemului computerizat ar trebui de asemenea definite, asa cum ar trebui sa fie si sarcinile  Comisiei si Statelor Membre cu privire la dezvoltarea si desfasurarea sistemului.

(10)          Ar trebui evaluata implementarea sistemului electronic de monitorizare a bunurilor accizabile.

(11)           Finanţarea sistemului ar trebui impartita intre Comunitate si Statele Membre, partea Comunitatii fiind cuprinsă in bugetul general al Uniunii Europene.

(12)          Punerea in aplicare a sistemului electronic foloseste la īntărirea aspectelor pietei interne in privinta miscarii bunurilor accizabile. Orice aspect fiscal cu privire la miscarile bunurilor accizabile ar trebui să fie abordate prin modificarea Directivei 92/12/EEC. Această Decizie nu prejudiciază baza legală a oricărei modificări viitoare a Directivei 92/12/EEC.

(13)          Inainte ca EMCS sa devina operational si date fiind problemele intampinate, Comisia, in colaborare cu Statele Membre, si tinand cont de punctele de vedere ale sectoarelor economice implicate, ar trebui sa caute cai de imbunatatire a actualul sistem bazat pe suport hartie.

(14)          Aceasta Decizie statuează, pentru īntreaga perioada necesara dezvoltarii si desfasurarii sistemului, cadrul financiar ce constituie prima referinţă īn intelesul Punctului 33 al Acordului inter-institutional din 6 Mai 1999 incheiat intre Parlamentul European, Consiliu si Comisie privind disciplina bugetara si imbunatatirea procedurilor bugetare (6), pentru autoritatea bugetara in decursul procedurilor bugetare anuale.

(15)          Masurile necesare implementarii acestei Decizii ar trebui adoptate in concordanta cu Decizia Consiliului 1999/468/EC din 28 Iunie 1999 statuānd procedurile pentru exercitarea puterilor de implementare acordate Comisiei (7),

 

SE ADOPTA ACEASTA DECIZIE:

 

Articolul 1

 

1.      Un sistem electronic pentru miscarea si supravegherea produselor accizabile de tipul celor la care se face referire īn Articolul 3 (1) al Directivei 92/12/EEC, numit de acum incolo "sistem electronic", este stabilit (īnfiinţat) prin prezenta.

2.      Sistemul electronic urmează :

a)     Permită transmiterea electronica a documentului de insotire prevazut in Regulamentul (EEC) Nr. 2719/92, si imbunatatirea controalelor;

b)     Imbunatatească functionarea pietei interne, prin simplificarea miscarilor intra-Comunitare a produselor accizabile in regim suspensiv, si dand Statelor Membre  posibilitatea monitorizarii fluxurilor in timp real si realizarii controalelor atunci cānd este necesar.

 

Articolul 2

 

Statele Membre si Comisia trebuie sa creeze sistemul electronic īn sase ani de la intrarea in vigoare a acestei Decizii.

Activitatile referitoare la iniţierea aplicatiei sistemului electronic nu trebuie sa inceapa mai tarziu de 12 luni de la intrarea in vigoare a Deciziei.

 

Articolul 3

 

1. Sistemul electronic va cuprinde componente Comunitare si non-Comunitare.

2. Comisia se va asigura ca in practică, īn ceea ce priveşte componentele Comunitare ale sistemului computerizat, se va acorda toata atentia reutilizarii NCTS-ului cat mai mult posibil pentru a asigura compatibilitatea sistemul computerizat cu acesta si daca este posibil din punct de vedere tehnic, integrat in NCTS. Obiectivul celor precizate mai sus este de a crea un sistem integrat computerizat pentru supravegherea atat a miscarilor intracomunitare de produse accizabile cat si a  miscarilor de produse accizabile si bunuri care intra in sfera altor categorii de impozite si taxe  si care vin din ori merg către ţări ţerţe..

            3. Componentele Comunitare ale sistemului vor fi specificatiile comune, produsele tehnice, serviciile retelei de comunicatii comune/interfata sistemelor comune (CCN/CSI) si serviciile de coordonare utilizate de toate Statele Membre, in afara oricarei variante sau trăsături speciale ale oricăror servicii desemnate a indeplini cerintele nationale.

            4. Componentele non-comunitare ale sistemului vor fi specificatiile nationale, bazele nationale de date care sunt o component ale sistemului, reteaua de legaturi intre componentele comunitare si non-comunitare, precum si alte echipamente si programe informatice pe care un Stat Membru le considera necesare in vederea asigurarii unei utilizari depline a sistemului īn īntreaga sa administraţie.

 

            Articolul 4

 

            1. Comisia, actionand in concordanta cu procedura mentionata in Art 7(2), va coordona punerea in functiune si operarea componentelor comunitare si non-comunitare ale sistemului computerizat, si in particular:

(a)     infrastructura si instrumentele necesare pentru a garanta legaturile interne ale sistemului si interoperabilitatea de ansamblu;

(b)     dezvoltarea unei politici de securitate la cele mai inalte standarde posibile pentru a preveni accesul neautorizat la date si pentru a garanta integritatea sistemului;

(c)      instrumentele necesare pentru exploatarea datelor in combaterea fraudelor.

 

 

2. Pentru atingerea obiectivelor din paragraful 1, Comisia va īncheia contractele necesare in vederea punerii in functiune a componentelor Comunitare ale sistemului computerizat si, in cooperare cu Statele Membre ce se vor intalnii la Comitetul mentionat in Art 7(1), va concepe un plan general si un plan de management necesare stabilirii si functionarii sistemului.

            Planul general si planul de management vor specificasarcinile initiale si de rutina pe care Comisia si fiecare Stat Membru le vor implementa. Planul de management va specifica data de realizare a sarcinilor necesare īndeplinirii fiecărui proiect identificat īn planul general.

 

            Articolul 5

 

            1. Statele Membre se vor asigura ca vor realiza, pana la data specificată in planul de management menţionat īn art.4(2), sarcinile initiale si cele de rutina alocate lor.

            Acestea vor raporta Comisiei rezultatele īndeplinirii fiecarei sarcini si data la care s-a realizat acest lucru. Comisia va informa la randul ei Comitetul asa cum s-a mentionat in art 7(1).

            2. Nici un Stat Membru nu va actiona privitor la stabilirea sau functionarea sistemului computerizat afectand astfel legaturile interne ale sistemului, interoperabilitatea   sau functionarea de ansamblu a acestuia.

            Orice măsură pe care un Stat Membru ar putea dori să o ia şi care poate afecta atāt legaturile interne ale sistemului, interoperabilitatea  sau functionarea de ansamblu a acestuia, va fi luată  numai cu acordul prealabil al Comisiei, actionand in concordanta cu procedura mentionata in art 7(2).

            3. Statele Membre vor informa Comisia in mod regulat in legatura cu orice măsură pe care ar fi putut să o ia pentru a permite administratiei in cauza sa beneficieze la maximum de sistemul computerizat. Comisia va informa la randul ei Comitetul asa cum s-a mentionat in art. 7(1).

 

            Articolul 6

 

            Masurile necesare pentru implementarea acestei Decizii in legatura cu stabilirea si functionarea sistemului computerizat si cu elementele mentionate in art. 4(1) si art. 5(2) al doilea paragraf vor fi adoptate in concordanta cu procedurile mentionate in art. 7(2). Aceste sub-masuri de implementare nu vor afecta prevederile Comunitare in legatura cu  colectarea si verificarea impozitelor indirecte sau in legatura cu cooperarea administrativa si asistenta mutuala in problema impozitelor indirecte.

 

Articolul 7

 

1.      Comisia va fi sprijinita de Comitetul pentru Accize reglementat in articolul 24 al Directivei 92/12/EEC.

2.      Cand se face referire la acest paragraf, vor trebui aplicate articolele 4 si 7 al Deciziei 1999/468/EC, tinand seama totusi si de prevederile articolului 8. Perioada prevazuta in articolul 4(3) al Deciziei 1999/468/EC va fi stabilita la 3 luni.

3.      Comitetul va adopta propriile reguli si proceduri.

 

Articolul 8

 

1.      Comisia va face orice alte demersuri necesare pentru a verifica daca masurile de finantare de la bugetului general al Uniunii Europene sunt corect aduse la indeplinire si in conformitate cu prevederile acestei Decizii. In mod regulat, si in colaborare cu Statele Membre, ce se intalnesc in Comitetul mentionat in articolul 7(1), Comisia va monitoriza diversele stagii de dezvoltare sau desfasurare ale sistemului computerizat, pentru a constata daca obiectiveleurmarite au fost realizate si pentru a emite instructiuni privind modalitatea de crestere a eficientei activitatilor necesare pentru implementarea sistemului computerizat.

2.      Dupa 30 de luni de la intrarea in vigoare a acestei decizii, Comisia va remite Comitetului mentionat in articolul 7(1) un raport interimar de monitorizare al operatiunilor. Daca este cazul, acest raport va preciza metodele si criteriile a fi utilizate in evaluarile ulterioare privind modul de functionare a sistemului computerizat.    

3.      La sfarsitul perioadei de 6 ani mentionata in primul subparagraf al articolului 2, Comisia va prezenta Parlamentului European si Consiliului un raport privind implementarea sistemului computerizat. Raportul va preciza printre altele, metodele si criteriile ce vor fi utilizate la o evaluare ulterioara a modului de functionare a sistemului.

 

Articolul 9

 

Acele tari ce au depus cereri pentru a devenii membre ale Uniunii Europene vor trebui tinute la curent de catre Comisie privitor la dezvoltarile si desfasurarea sistemului computerizat si, posibil, daca acestea doresc, sa participe la testarile ce urmeaza sa aiba loc.

 

Articolul 10

 

1.      Costurile de punere in functiune a sistemului computerizat vor fi impartite intre Comunitate si Statele Membre in concordanta cu paragrafele 2 si 3.

2.      Comunitatea va suporta costurile proiectarii, achizitiei, instalarii si intretinerii componentelor comunitare ale sistemului computerizat si costurile functionarii operationale a acelor componente ale Comunitatii instalate la sediile Comisiei, sau al acelora subcontractate de catre Comisie.

3.      Statele Membre vor suporta costurile de instalare si rulare a componentelor necomunitare ale sistemului si costurile de operare ale componentelor Comunitare instalate in spatiile lor, sau  in cele alea subcontractorului desemnat de Statul Membru in cauza.

 

Articolul 11

 

1.      Cadrul financiar pentru finantarea sistemului computerizat pentru perioada definita in primul subparagraf al articolului 2 se stabileste la 35 milioane de Euro, suma ce este prevazuta in bugetul general al Uniunii Europene. Alocatia anuala de fonduri, incluzand alocatiile destinate  utilizarii si functionarii sistemului dupa perioada de implementare mentionata anterior, va fi autorizata de catre autoritatea bugetara in limitele perspectivelor financiare.

2.      Statele membre vor estima si pune la dispozitie resursele umane si bugetare necesare  indeplinirii obligatiilor prevazute la articolul 5. Comisia si Statele Membre vor pune la dispozitie resursele umane, bugetare si tehnice necesare instalarii si rularii sitemului computerizat.

 

Articolul 12

 

Aceasta Decizie va intra in vigoare in ziua publicarii in Ziarul Uniunii Europene.

 

Articolul 13

Aceasta Decizie e adresata Statelor Membre.

 

Realizata la Luxemburg 16 iunie 2003