Depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate, formular 200


Dacă aveţi certificat digital calificat, dar nu v-aţi înregistrat pe portalul ANAF pentru a obţine dreptul de utilizare a acestui serviciu, şi doriţi să transmiteţi declaraţia 200 privind veniturile realizate de dvs., atunci veţi transmite doar documentul de confirmare, fără formularul  150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat.

 

Dacă aţi obţinut dreptul de utilizare a acestui serviciu în calitate de împuterniciţi ai altor contribuabili,  puteţi transmite direct declaraţia 200 privind veniturile realizate de dvs., fără a mai fi necesară transmiterea documentului de confirmare şi nici a formularului 150.

 

Dacă aţi obţinut dreptul de utilizare a serviciului pentru declaraţia 200 şi doriţi să transmiteţi şi celelalte formulare, în numele altui contribuabil, veţi depune formularul 150, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line.