INSTRUCŢIUNI

de utilizare a serviciului electronic pentru depunerea de declaraţii de

către persoane fizice

 

a. Certificatul digital calificat

b. Înregistrare prealabilă pentru depunerea electronică a declaraţiilor


a. Certificatul digital calificat

Pentru depunerea pe portal a declaraţilor este necesar semnarea acestora cu ajutorul unui certificat digital calificat. Conform OMEF 858/2008, începând cu data de 1 mai 2008 certificatele digitale se pot solicitata numai de la furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acest certificat digital este denumit în continuare " certificat calificat ".

Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale pe site-ul www.mcsi.ro


b. Înregistrare prealabilă pentru depunerea electronică a declaraţiilor

După ce intraţi în posesia unui certificat calificat trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

1. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF.

2. Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa "Semnătură utilizator", folosind certificatul digital calificat pe care

îl aveţi deja. Trimiteţi prin e-mail acest fişier pe adresa autorităţii de certificare care v-a eliberat certificatul digital.

3.Autoritatea de certificare va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa "Semnătură autoritate de certificare", după care va trimite pe adresa dvs. de e-mail documentul de confirmare.

4. Intraţi pe portalul ANAF, apoi navigaţi în meniul "Declaratii electronice" si accesaţi modulul " Înregistrare utilizatori persoane fizice ".

 

 

 

4. Cu comanda BROWSE, selectaţi de pe calculatorul dvs. fişierul .pdf conţinând documentul de confirmare.

5. Apăsaţi apoi butonul Transmite documentul pentru transmiterea acestor date.

6. Se va afişa următorul mesaj:

 

7. Veţi primi confirmarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line" prin poşta electronică, la adresa menţionată în cerere. Adresa de e-mail de la care veţi primi confirmarea activării contului este autoritate.MFP@mfinante.ro , având subiectul: " MFP - activare cont ", iar textul mesajului va fi de forma: " Contul dumneavoastra a fost activat pentru cnp-ul... Puteti utiliza serviciul Depunere electronica declaratii ." Din acest moment sunteţi înregistrat pe portalul ANAF şi puteţi depune declaraţiile electronice existente în meniul Persoane fizice/Descărcare declaraţii.


Reprezentanţii fiscali
prezintă anumite particularităţi la etapele de mai sus, după cum urmează:

1. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF.

2. Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa "Semnătură utilizator", folosind certificatul digital calificat pe care îl aveţi deja. Trimiteţi prin e-mail acest fişier pe adresa autorităţii de certificare care v-a eliberat certificatul digital.

3.Autoritatea de certificare va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa "Semnătură autoritate de certificare", după care va trimite pe adresa dvs. de e-mail documentul de confirmare.

3. Intraţi pe portalul ANAF, apoi navigaţi în meniul Depunere Declaratii si accesaţi modulul "Înregistrare certificate calificate persoane juridice/reprezentant fiscal". Acceptati termenii si conditiile, apasati butonul accepta

 

4. Cu comanda BROWSE , selectaţi de pe calculatorul dvs. fişierul .pdf conţinând documentul de confirmare.

Apăsaţi apoi butonul Transmite documentul pentru transmiterea acestor date.

5. În continuare sunteţi solicitat să introduceţi următoarele date:

- codul unic de identificare, unde veţi introduce codul contribuabilului pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale;

- denumire/Nume, prenume contribuabilului, unde veţi introduce denumirea contribuabilului de mai sus;

- adresa contribuabilului, unde veţi introduce adresa contribuabilului.

  Apăsaţi apoi butonul SUBMIT pentru transmiterea acestor date.
6. Pe ecranul dvs. se va afişa formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", completat cu datele pe care le-aţi introdus mai înainte. Apăsaţi butonul TIPARESTE CEREREA pentru a obţine un formular pe hârtie.

Atenţie! Dacă aveţi dreptul să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi link-ul "Continuă cu înregistrarea unui alt CNP" şi procedura se reia ca mai sus. Este necesar un singur certificat calificat pentru a depune on-line declaraţii fiscale pentru mai multi contribuabili.

7. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi formularul 150 care rezultă în urma transmiterii pe portalul ANAF a documentului de confirmare şi a completării datelor de înregistrare cerute după încărcărea documentului de confirmare.

Prezentaţi formularul 150 împreună cu documentele necesare la organul fiscal de care aparţine cu domiciliul fiscal, contribuabilul pe care-l reprezintă.

8. Veţi primi confirmarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaraţii on-line" prin poşta electronică, la adresa menţionată în cerere. Adresa de e-mail de la care veţi primi confirmarea activării contului este autoritate.MFP@mfinante.ro , având subiectul: "MFPactivare cont", iar textul mesajului va fi de forma: "Contul dumneavoastra a fost activat pentru cnp-ul... Puteţi utiliza serviciul Depunere electronică declaraţii." Din acest moment sunteţi înregistrat pe portalul ANAF.

9. Pentru Vizualizarea declaraţiilor trebuie să accesaţi link-ul www.anaf.ro/StareD112.