Ascultă

      Ca urmare a ultimei actualizări realizate de catre ADOBE, există posibilitatea să apară erori în procesul de semnare electronică a declaraţiilor fiscale. în aceste situaţii, pentru remediere trebuie să urmaţi procedurile indicate de furnizorul certificatului dumneavoastră.

      Dacă aveţi probleme cu descărcarea formularelor, vă rugăm să folosiţi Formularul de contact alegând categoria "Asistenţă tehnică servicii informatice".

Data ultimei actualizări: 30.03.2021


F1129 -  Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) V.16 - dată actualizare 07.01.2021
Formularul se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare
FOREXEBUG de către instituţiile publice şi, respectiv, prin portalul
e-guvernare.ro de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice
Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania - publicat în data de 07.04.2020

Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania - publicat în data de 07.04.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro şi prin link-ul
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF
It can be sent through e-guvernare.ro and  link
"Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF"
163 - Cerere de înscriere /radiere în /din Registrul entităţilor /unităţilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale - publicat în data de 01.04.2019 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro

168 - Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune conform cu prevederile OPANAF 114/21.01.2019 - publicat în data de 09.12.2019
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro şi prin link-ul
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF
D094 - Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent - publicat în data de 20.01.2021 Se transmite prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (098) Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020 - publicat în data de 28.09.2016 Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţii electronice (017, 085, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 120, 130, 180, 205, 207, 222, 300, 301, 307, 311, 390, 392, 393, 394, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 700, 710, 900) - actualizat în data de 22.10.2020 (B900) Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Declaraţie D092 Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 169/2019) - publicat în data de 10.12.2020

Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 01.02.2019
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie D318   Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin.(2) din Codul fiscal - publicat în 19.10.2017

Declaraţie 319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei - publicat în 04.12.2017
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular S1055 înştiinţare privind modificarea exerciţiului financiar în baza art. 27 din legea contabilităţii Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Notificare privind modificarea anului fiscal - publicat în data de 02.04.2020
Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit - publicat în data de 13.04.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Cerere de restructurare a obligaţiilor bugetare/Notificare privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare (D6) - publicat în data de 14.12.2020 Se transmit prin SPV
Cerere de acordare a eșalonării la plată (D5) - publicat în data de 19.11.2020
Se transmit prin SPV
Notificare/Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii (D2, D3) - actualizat în data de 07.08.2020
   Se transmit prin SPV
Situatii financiare interimare trimestriale 2018 - 2019 - 2020 - actualizat în data de 20.05.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Raportări contabile semestriale 2020 - publicat în data de 04.08.2020
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2020 - publicat în data de 07.01.2021 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă situaţii financiare anuale/Raportări anuale
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă raportări contabile semestriale Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formulare S1001, 1100
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (Declaraţia unică (212), 200, 201, 204, 208, 209, 220, 221, 223, 224, 230, 600) - actualizat în data de 17.12.2019 (D209, D224)
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie unică se depune  accesând link-ul:
Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF D200 se poate depune prin SPV
DAC6 - Formular utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării - publicat în data de 20.01.2021 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice pentru Control Trafic (T100, T101)
Formularul pentru PATRIMVEN,  P1000 - publicat în data de 16.11.2016 P2000
Formularul F3000 - publicat în data de 24.08.2016  
Formularul P4000, P5000  
Formularul L153 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
C801 - Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF - publicat în data de 16.07.2018
C802 - Cerere pentru obţinerea profilurilor de trecere a aparatelor de marcat electronice fiscale în funcţionare online - publicat în data de 30.03.2021
F4101 - Formulare utilizate pentru declararea în etapa pre-operaţionalizare a Registrului Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale - publicat în data de 29.05.2018
F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate - publicat în data de 11.06.2018
F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situaţia precum și livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale - publicat în data de 31.07.2018
F4105 - Notificare privind situaţia aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 07.08.2018
F4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate - publicat în data de 17.09.2018
F4110 - Declaraţie pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu OPANAF nr. 435/2021 - publicat în data de 30.03.2021
A4200 - aplicaţie pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conţinând registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevăzut în secţiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018
A4201 - aplicaţie pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (sectiunea II.1) și raportul Z (sectiunea II.5) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019
A4202 - aplicaţie pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, utilizate în activitatea de taximetrie conţinând registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secţiunea II.2 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019
A4203 - aplicaţie pentru validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.3) și raportul Z (secţiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018
 
^