Ascultă

   Din cauza unor probleme tehnice aferente domeniului YAHOO.*, mesajele transmise de Ministerul Finanțelor Publice către adresele de e-mail din acest domeniu sunt foarte mult întârziate. Este posibil ca unii utilizatori înregistrați în cadrul portalului MFP-ANAF cu adrese de e-mail de acest tip să nu se poată autentifica în portal și nici să nu primească e-mail-urile de activare, înregistrare, reînnoire și revocare aferente serviciilor din cadrul acestui portal.

      Ca urmare a ultimei actualizări realizate de catre ADOBE, exista posibilitatea să apară erori în procesul de semnare electronică a declarațiilor fiscale. În aceste situații, pentru remediere trebuie să urmați procedurile indicate de furnizorul certificatului dumneavoastră.

Dacă aveţi probleme cu descărcarea formularelor, vă rugăm să folosiţi  Formularul de contact alegând categoria "Asistenţă tehnică servicii informatice"

Data ultimei actualizări: 28.10.2019


 Cerere de înscriere /radiere în /din Registrul entităţilor /unităţilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. (163) - publicat în data de 01.04.2019 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (098) Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020 - publicat în data de 28.09.2016 Se depun la organul fiscal competent. Nu se transmit on-line.
Declaraţii electronice (017, 085, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 120, 130, 180, 205, 207, 300, 301, 307, 311, 390, 392, 393, 394, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 700, 710) - actualizat în data de 18.09.2019 (D300) Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art.316 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 01.02.2019
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţie D318  Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin.(2) din Codul fiscal - publicat în 19.10.2017

Declaraţie 319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei - publicat în 04.12.2017
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formular S1055 Înştiinţare privind modificarea exerciţiului financiar în baza art. 27 din legea contabilităţii Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Notificare/Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii - publicat în data de 28.10.2019
Se transmit prin SPV
Situatii financiare interimare trimestriale 2018 - 2019 - publicat în data de 27.09.2018
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Raportări contabile semestriale 2019 - publicat în data de 24.07.2019
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Situaţii financiare anuale / Raportări anuale an 2018 - publicat în data de 30.01.2019 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă situaţii financiare anuale / Raportări anuale
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Arhivă raportări contabile semestriale
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Formulare S1001, 1100
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţii electronice (Declaraţia unică, 200, 201, 204, 208, 220, 221, 223, 230, 600) - actualizat în data de 16.05.2018
Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
Declaraţia unică, D200 şi D230 se pot depune şi prin SPV
Declaraţii electronice pentru Control Trafic ( T100, T101 )  
Formularul pentru PATRIMVEN,  P1000 - publicat în data de 16.11.2016P2000
Formularul F3000 - publicat în data de 24.08.2016  
Formularul P4000, P5000  
Formularul L153 Se transmit prin portalul e-guvernare.ro
C801 - Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF - publicat în data de 16.07.2018
F4101 - Formulare utilizate pentru declararea în etapa pre-operaţionalizare a Registrului Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale - publicat în data de 29.05.2018
F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate. - publicat în data de 11.06.2018
F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situaţia precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale. - publicat în data de 31.07.2018
F4105 - Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017. - publicat în data de 07.08.2018
F4109 -Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate - publicat în data de17.09.2018
A4200 - aplicație pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținand registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018
A4201 - aplicație pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de schimb valutar, conținând bonurile fiscale (sectiunea II.1) și raportul Z (sectiunea II.5) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019
A4202 - aplicație pt. validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, utilizate în activitatea de taximetrie conținand registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secțiunea II.2 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 14.01.2019
A4203 -  aplicație pt. validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie  (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținand bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018. - publicat în data de 10.09.2018