Ascultă

   Din cauza unor probleme tehnice aferente domeniului YAHOO.*, mesajele transmise de Ministerul Finanțelor Publice către adresele de e-mail din acest domeniu sunt foarte mult întârziate. Este posibil ca unii utilizatori înregistrați în cadrul portalului MFP-ANAF cu adrese de e-mail de acest tip să nu se poată autentifica în portal și nici să nu primească e-mail-urile de activare, înregistrare, reînnoire și revocare aferente serviciilor din cadrul acestui portal.  

Norme şi instrucţiuni pentru utilizarea serviciului de depunere declaraţii electronice - actualizat în data de 20.01.2014

Instrucțiuni de completare a formularului 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit" - publicat în data de 18.01.2016  

Ordinul nr. 3605/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat în data de 18.01.2016

Pentru vizualizarea declaraţiilor, accesaţi www.anaf.ro/StareD112