Ascultă
 • NOMENCLATURA TARIFARĂ VAMALĂ PENTRU PRODUSELE CU TVA REDUS - Pentru delimitarea produselor pentru care se aplică noua cotă de TVA redusă de 9% puteţi accesa Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri, la următorul link
 • Definiţii, termeni şi expresii - extrase din Codul Fiscal
 • Titlul VI Taxa pe valoarea adăugată - extrase din Codul Fiscal
 • Diverse materiale explicative din modulul InfoTVA
 • Regulament UE nr. 282/2011 privind aplicarea uniformă a TVA

 • DECLARAŢIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011).

   Formular. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare.

  DECLARAŢIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale.

   Formular. La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează cu ajutorul programului aflat la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Aplicatii/11/decl2010/Decl_Vers20130422.zip


  Arhiva
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006