Asculta

NORME ANUALE DE  VENIT- 2015

 pentru judeţul Bihor

pentru activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale , pentru care venitul net se poate determina pe baza  normelor anuale de venit

                                                  RON

Nr. crt.

Denumire activitate cf. OMFP nr. 2875/2011 completat cuOMFP nr. 3022/2011

Denumire activitatecod CAEN REV. 2

Municipiul Oradea

Municipiile Beius, Marghita Salonta şi oraşele Aleşd Ştei

Comunele mari şi oraşele Vaşcău Valea lui Mihai şi Săcueni

Comunele mici şi oraşul Nucet

1

Boiangerie

1330:Finisareamaterialelortextile

12100

11800

11500

10850

2

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4711 : Comerţ cu amănuntul în magazine  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

12100

11800

11500

10850

3

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

4622 : Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4776  : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789  : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

4

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

 

4721 :Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comer ţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4724 : Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 : Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 4781 : Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun  efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789  : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

 

 

15200

 

 

 

     12100

 

 

12100

 

12100

 

 

   

     12100

 

 

11800

 

 

14800

 

 

 

11800

 

 

11800

 

11800

 

 

 

11800

11500

 

 

13700

 

 

 

11500

 

 

11500

 

11500

 

 

 

11500

10850

 

 

13440

 

 

 

10850

 

 

10850

 

10850

 

 

 

10850

5

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

 

4649 : Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4751 : Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 : Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 : Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 : Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 : Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz

casnic n.c.a., în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

    10850

 

6

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4771 : Come rţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 : Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4779 : Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12100

11800

11500

10850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Comerţ cu ambalaje din sticlă

4752 : Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate     

 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

 

8

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

4763 : Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

9

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

4743 : Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

10

Comerţ cu animale şi păsări vii

4611 : Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

4623 : Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

11

Comerţ cu lână, piei crude

4624 :Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

12

Comercializare de stuf

4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

13

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

4776  : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

14

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

2229 : Fabricarea altor produse din material plastic

3299 : Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                                                                     4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

15

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

4531 : Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 : Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

12750

12100

11800

11500

16

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

1520 : Fabricarea încălţămintei

4772 : Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4782 : Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

12100

11800

11500

10850

17

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

 

 

 

 

 

1392 : Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)         

1394 : Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395 : Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1399 : Fabricarea altor articole textile n.c.a.             

1411 : Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1431 : Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439 : Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1621 : Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1629 : Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1729 : Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

2219 : Fabricarea altor produse din cauciuc

2223 : Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 : Fabricarea altor produse din material plastic

2313 : Fabricarea articolelor din sticlă

2319 : Fabricarea de sticlărie tehnică

2342 : Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2511 : Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 : Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2593 : Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2599 : Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

4751 : Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9523  :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 : Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

18

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

1722 : Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

2341 : Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9521 : Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

19

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

2219 : Fabricarea altor produse din cauciuc

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

20

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

2511 : Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 : Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2571 : Fabricarea produselor de tăiat

2572 : Fabricarea articolelor de feronerie

2573 : Fabricarea uneltelor

2594 : Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

2599 : Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

21

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii

 

2332 : Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

2361 : Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 : Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2369 : Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370 : Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

4673 : Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

22

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

23

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

1420 : Fabricarea articolelor din blană

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

24

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

3212 : Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

952 5 : Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

10850

10850

10850

10850

25

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

3213 : Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

26

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării,  şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

1392 : Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1399 : Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1419 : Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

27

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

1629 : Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

28

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

1512  : Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

9523 : Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

12100

11800

11500

10850

29

Confecţionare, acordări şi/ sau reparaţii de instrumente muzicale

3220 :Fabricarea instrumentelor muzicale

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

12100

11800

11500

10850

30

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

3291 : Fabricarea măturilor şi periilor

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

31

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

3230 : Fabricarea articolelor pentru sport

3299 : Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

32

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

3011 : Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3012 : Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3315 : Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

10850

10850

10850

10850

33

Copiere acte

 

 

 

1812 : Alte activităţi de tipărire n.c.a.

8219 : Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

12100

12100

12100

10850

34

Creşterea şi/sau comercializarea cu peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

0321 : Acvacultură maritimă

0322 : Acvacultură în ape dulci

4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

35

Croitorie, Corsetărie

1412 : Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413 : Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 : Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 : Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

12750

12100

11800

11500

36

Dactilografiere şi stenografiere

8211 : Activităţi combinate de secretariat.

8219 : Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8299 : Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

12100

12100

12100

10850

37

Dărăcit şi/ sau toarcere

1310 : Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

10850

10850

10850

10850

38

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

3831 : Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

4677 : Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

15300

15300

15000

15000

39

Dogărie

1624 : Fabricarea ambalajelor din lemn

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

40

Dresura de animale

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9329 : Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12750

12100

11800

11500

41

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

1623 : Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

4332 : Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

14200

 

 

14800

13400

 

 

14200

11500

 

 

12900

10850

 

 

12900

 

42

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

 

 

0811 : Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei

0812 : Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

12100

11800

11800

11800

43

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1051 : Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

15400

14800

13600

13400

44

Fântânărie

3600 : Captarea, tratarea şi distribuţia apei

4221 : Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4399 : Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

12100

11800

11800

11800

45

Fierărie - potcovărie

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

2572 : Fabricarea articolelor de feronerie

2573 : Fabricarea uneltelor

2599 : Fabricarea altor articole din metal n.c.a

3311 : Repararea articolelor fabricate din metal

12100

11800

11500

10850

46

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

7420 : Activităţi fotografice

8219 : Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

12100

12100

12100

10850

47

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

 

3320 : Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12100

11800

11500

10850

48

Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

7721 : Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7729 : Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

12100

11800

11500

10850

49

Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

7721 : Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7729 : Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

12100

11800

11500

10850

50

Închirieri de casete audio-video CD si DVD

7722 : Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

11500

11300

10850

10850

51*

 

Închiriere de camere  în scop turistic

 

Intre 1 si 10 camere

 

5510 : Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 : Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5590 : Alte servicii de cazare     

 

15000

13400

11500

10850

 

Peste 10 camere

 

5510 : Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 : Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5590 : Alte servicii de cazare

25000

22000

20000

18000

52

Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

3312 : Repararea maşinilor

3317 : Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

4520 : Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

14100

13400

12750

12750

53

Intermedieri în turism

7911 : Activităţi ale agenţiilor turistice 

7990 : Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

12750

12100

11800

11500

54

Lăcătuşerie

2562 : Operaţiuni de mecanică generală

2573 : Fabricarea uneltelor

2599 : Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

8020 : Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

12100

11800

11500

10850

55

Legare de cărţi

1814 : Legătorie şi servicii conexe

10850

10850

10850

10850

56

Lucrări de escavare

 

4312 : Lucrări de pregătire a terenului

4313  : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

12100

11800

11800

11800

57

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

9313 : Activităţi ale centrelor de fitness

 9319 : Alte activităţi sportive

9329 : Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9604 : Activităţi de întreţinere corporală

12750

12100

11800

11500

58

Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

9321 : Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 : Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

12750

12100

11800

11500

59

Producerea şi/sau  comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşerie, covrigărie, cofetărie

1071 : Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 : Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie

4724 : Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 : Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 : Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12100

11800

11500

10850

60

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

1511 : Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

10850

10850

10850

10850

61

Prepararea cărbunelui din lemn

1629 : Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, şi din alte materiale vegetale împletite

1910 : Fabricarea produselor de cocserie

2014 : Fabricarea altor produse chimice organice, de bază         

12100

11800

11500

10850

62

Producere şi/sau comercializare de var

2352 : Fabricarea varului şi ipsosului

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

11500

63

Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări

2521 : Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2591 : Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592 : Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2893 : Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

12100

11800

11500

10850

64

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

2572 : Fabricarea articolelor de feronerie

4752 : Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

65

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

1082 : Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1089 : Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

66

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

1039 : Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

 

1052 : Fabricarea îngheţatei

 

4729 : Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 

4781 : Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12100

 

 

12750

 

12100

 

 

12100

 

11800

 

 

12100

 

11800

 

 

11800

11500

 

 

11500

 

11500

 

 

11500

10850

 

 

11500

 

10850

 

 

10850

67

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

1073 : Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

4729 : Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 : Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12100

11800

11500

10850

68

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

1320 : Producţia de ţesături

1629 : Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

2341 : Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

3299 : Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

69

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

1394 : Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

4778 : Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12100

11800

11500

10850

70

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

3102 : Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 : Fabricarea de saltele şi somiere

3109 : Fabricarea de mobilă n.c.a.

4759 : Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

9524 : Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

12900

12300

11500

10850

71

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

3240 : Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

4765 : Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

72

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

1084 :Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

4729 : Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

73

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10850

10850

10850

10850

74

Pescuit şi comercializare de peşte

0311 : Pescuitul maritim

0312 : Pescuitul în ape dulci

4638 : Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4723 : Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

12100

11800

11500

10850

75

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

76

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

 

9525 : Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10850

 

12100

10850

 

11800

10850

 

11500

10850

 

10850

77

Reparare aparate foto, radio, tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv  frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi gradină

3312 : Repararea maşinilor

3319 : Repararea altor echipamente

3313 : Repararea echipamentelor electronice şi optice

9511 : Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 : Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521 : Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

78

Reparare şi întreţinere moto-velo

4540 : Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

10850

79

Reparare şi recondiţionare încălţăminte

9523 : Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

12100

11800

11500

10850

80

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

3317 : Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

4329 : Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

12100

11800

11500

10850

81

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

1629 : Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

3099 : Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3299 : Fabricarea. altor produse manufacturiere n.c.a

12100

11800

11500

10850

82

Servicii de bătut porumb cu maşina

0161 : Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

 0163: Activităţi după recoltare

10850

10850

10850

10850

83

Servicii de afumare carne şi slănină

1011 : Prelucrarea şi conservarea cărnii

1013 : Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

10850

10850

10850

10850

84

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

5530 : Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

12100

11800

11500

10850

85

Servicii de cântărire

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

10850

10850

10850

10850

86

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

2720 : Fabricarea de acumulatori şi baterii

3314 :Repararea echipamentelor electrice

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12300

11500

10850

10850

87

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

1101 : Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1104 : Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

12100

11800

11500

10850

88

Servicii de strungărie, frezare, alezare

2562 : Operaţiuni de mecanică generală

2592 : Fabricarea ambalajelor uşoare din metal  

2594 : Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

12100

11800

11500

10850

89

Servicii de încărcat stingătoare

2829 : Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

8425 : Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12750

12100

11500

11500

90

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

4321 : Lucrări de instalaţii electrice

4322 : Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 : Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4399 : Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

9522 : Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12100

11800

11500

11500

91

Servicii de încărcat sifoane

1107 : Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

10850

10850

10850

10850

92

Servicii de incubare ouă

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10850

10850

10850

10850

93

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10850

10850

10850

10850

94

Servicii executate de ipsosari

4331 : Lucrări de ipsoserie

10850

10850

10850

10850

95

Servicii executate de lustragii

8129 : Alte activităţi de curăţenie  

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

10850

10850

10850

10850

96

Servicii executate de tehnicieni veterinari

0162 : Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

 

7500 : Activităţi veterinare

12750

 

12750

12100

 

12100

11500

 

11500

11500

 

11500

97

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

9602 : Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9604 : Activităţi de întreţinere corporală

12900

12300

10850

10850

98

Servicii executate de măcelari

1011 : Prelucrarea şi conservarea cărnii

10850

10850

10850

10850

99

Servicii de morărit şi urluit

1061 : Fabricarea produselor de morărit

1091 : Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

12100

11800

11500

10850

100

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

4120 : Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4333 : Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 : Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 : Alte lucrări de finisare

4399 : Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

15300

14700

14050

12750

101

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

4399 : Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

8121 : Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 : Activităţi specializate de curăţenie

8129 : Alte activităţi de curăţenie

12100

11800

11500

10850

102

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

  2562 : Operaţiuni de mecanică generală

4391 : Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

12100

11800

11500

10850

103

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

3700 : Colectarea şi epurarea apelor uzate

3900 : Activităţi şi servicii de decontaminare

 8129: Alte activităţi de curăţenie

12750

12100

11500

11500

104

Servicii executate de meditatori

8559 : Alte forme de Învăţământ n.c.a.

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic – pentru meditatori

12750

12100

11500

11500

105

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

8230 : Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

9002 : Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9004 : Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

11500

11200

10850

10850

106

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

1330 : Finisarea materialelor textile

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12100

11800

11500

10850

107

Servicii executate cu pive

1395 : Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396 : Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

10850

10850

10850

10850

108

Servicii de presare metale la rece, bobinare

2431 : Tragere la rece a barelor

2432 : Laminare la rece a benzilor înguste

2433 : Producţia de profile obţinute la rece

2434 : Trefilarea firelor la rece

2445 : Producţia altor metale neferoase

2550 : Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2593 : Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2711 : Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

3314 : Repararea echipamentelor electrice

10850

10850

10850

10850

109

Servicii executate cu uleiniţe

1041 : Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

2053 : Fabricarea uleiurilor esenţiale

10850

10850

10850

10850

110

Servicii executate de bucătari

1085 : Fabricarea de mâncăruri preparate 

5629 : Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

12750

12100

11500

11500

111

Servicii de pompe funebre

9603 : Activităţi de pompe funebre şi similare

12750

12100

11500

11500

112

Servicii executate de instructori auto

8553 : Şcoli de conducere (pilotaj)

14100

14100

11500

11500

113

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

0161 : Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

14100

13400

12750

12750

114

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari - betonişti, tinichigii

2562 : Operaţiuni de mecanică general ă

2573 : Fabricarea uneltelor

2591 : Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592 : Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2594 : Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

2599 : Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

12100

11800

11500

10850

115

Servicii executate de sobari, teracotari, coşari

2331 : Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

4322 : Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 : Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4399 : Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

8122 : Activităţi specializate de curăţenie

9609 : Alte activităţi de servicii n.c.a.

12100

11800

11500

10850

116

Servicii de spălătorie si curăţătorie a produselor din textile şi din  blănuri

9601 : Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

12750

12100

11500

11500

117

Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto

3312 : Repararea maşinilor

4520 : Întreţinerea şi repararea autovehiculelor,

8122 : Activităţi specializate de curăţenie

16600

15300

14100

12750

118

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi

4761 : Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 : Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4799 :  Comerţ cu amanuntul  efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

 

12100

11800

11500

10850

119

Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

8891 : Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8899 : Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

8810 : Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

10850

10850

10850

10850

 

119^1

Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor

6202 : Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

 

6203 : Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

30000

 

 

30000

30000

 

 

30000

30000

 

 

30000

30000

 

 

30000

120

Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular

1610 : Tăierea şi rindeluirea lemnului

1629 : Fabricarea altor produse din lemn;

12100

11800

11500

10850

121

Tăiere şi şlefuire piatră

2370 : Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

12100

11800

11500

10850

122

Ţesut covoare, preşuri

1393 : Fabricarea de covoare şi mochete

10850

10850

10850

10850

123

Tescuire

1032 : Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1102 : Fabricarea vinurilor din struguri

1103 : Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1104 : Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

12100

11800

11500

10850

124

Tocilărie

2562 : Operaţiuni de mecanică generală

9529 : Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

12100

11800

11500

10850

125

Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală

4941 : Transporturi rutiere mărfuri

5221 : Activităţi de servicii anexe pentru transporturi  terestre 

12750

12100

11500

11500

126

 

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mai puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi

4932 : Transporturi cu taxiuri

16600

14050

13400

13400

127

Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare

5030 : Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 : Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

10850

10850

10850

10850

128

Vulcanizare

2211 :  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

4520 : Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

13700

12550

11400

11400

129

Vopsire, emailare şi cositorie

2561 : Tratarea şi acoperirea metalelor

10850

10850

10850

10850

 

NOTA :

·      Nivelul normelor de venit stabilit se aplică pentru fiecare cod CAEN din cadrul unei activităţi;

·      Nivelul normei de venit stabilit în cadrul unei activităţi din nomenclator se aplică şi în cazul în care apare un alt cod CAEN corespunzător activităţii respective.

 

COEFICIENŢI DE CORECŢIE ŞI ACORDAREA ACESTORA :      

1.     Normele de venit stabilite pentru anul 2015 se diminuează cu:

-     60% pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat în baza unui contract de muncă de 8 ore pe zi, pe perioada pentru care dovedesc cu acte această situaţie;

-     30% pentru elevi şi studenţi;

-      30% pentru contribuabilii care depăşesc 55 de ani femeile şi 60 de ani bărbaţii;

-      30% pentru persoanele cu handicap care dovedesc cu acte handicapul.

 

2.    Coeficienţii de corecţie pentru contribuabilii persoane fizice care justifică cu acte doveditoare situaţiile de mai sus se acordă de unităţile fiscale teritoriale conform Normelor metodologice de aplicare a art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

     În cazul în care contribuabilul poate beneficia de două reduceri de normă, i se va acorda cea mai mare dintre ele.

 

CLASIFICAREA COMUNELOR

1.    Comune mari: Borş, Biharia, Cefa, Diosig, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Oşorhei;

2.     Comune mici: restul comunelor.