AscultăNomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

conform OPANAF 587/2016, modificat și completat prin
OPANAF 1053/2016, OPANAF 869/2017, OPANAF 3781/2017, OPANAF 1203/2018 și OPANAF 3105/2018


Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1 Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4 Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7 Impozit pe veniturile din dobânzi art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9 Impozit pe veniturile din premii art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11 Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile din alte surse art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13 Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
14 Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
15 Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
16 Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, art. 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
17 Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment art. 223 alin. (1) lit. h), art.224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18 Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20 Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21 eliminat prin OPANAF 3105/2018
22 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
25 Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
26 Redevențe miniere Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
27 Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29 Dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
30 Accize pentru bere art. 346 și 349 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
31 Accize pentru vinuri liniștite art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
32 Accize pentru vinuri spumoase art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
33 Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
34 Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
35 Accize pentru produse intermediare art. 346 și 352 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
36 Accize pentru alcool etilic art. 346 și 353 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
37 Accize pentru țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
38 Accize pentru țigări și țigări de foi art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
39 Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
40 Accize pentru alte tutunuri de fumat art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
41 Accize pentru benzină cu plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
42 Accize pentru benzină fără plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
43 Accize pentru motorină art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
44 Accize pentru kerosen art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
45 Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
46 Accize pentru gaz natural art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
47 Accize pentru păcură art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
48 Accize pentru cărbune și cocs art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
49 Accize pentru energie electrică art. 346 și 358 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
50 Accize pentru produse din tutun încălzit art. 439 alin. (2) lit. a) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
51 Accize pentru lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic tip țigareta electronică art. 439 alin. (2) lit. b) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
52 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI "Finanțarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
53 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
54 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
55 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
56 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
57 Contribuție trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015
58 Contribuție trimestrială datorată pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare
59 Contribuție datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare
60 Redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
61 Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare
62 Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare
63 Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
64 eliminat prin OPANAF 869/2017
65 Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
66 Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
67 Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
68 Taxa de acces pentru jocurile de noroc art. 13 alin. (4) și art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
69 Contribuție individuală la bugetul de stat art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare
70 Taxa de viciu pct. 3 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
71 Taxa pentru videoloterie pct. 3 lit. A din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (3) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
72 Impozit specific unor activități art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
73 Impozit pe veniturile din pensii art. 101 și art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
74 Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
75 Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
76 Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore