Conventii pentru evitarea dublei impuneri
 • Informare privind menţinerea cotei zero în legislaţia internă a statelor cu care România are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri - actualizat în data de 18.04.2024
 • Lista convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state - actualizat în data de 14.12.2023
 • Precizări legate de ratificarea şi intrarea în vigoare pentru România a convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor -publicat în data de 13.03.2023
 • Precizări referitoare la impozitele reţinute la sursă de Republica Federală Nigeria în baza Convenţiei de Evitare a Dublei Impuneri încheiată cu România -publicat în data de 23.08.2022
 • Precizări legate de ratificarea în România a Convenţiei multilatrale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor - publicat în data de 25.07.2022
 • Informare referitoare la publicarea Legii nr. 5/2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017. - publicat în data de 31.01.2022
 • Legea Nr. 5/2022 din 4 ianuarie 2022 privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017. (Monitorul Oficial nr. 28 şi 28 bis din 10 ianuarie 2022) - publicat în data de 27.01.2022
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 577/2021 din 17 mai 2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor juridice străine - publicat în data de 26.05.2021
 • Informare privind aplicarea corectă a prevederilor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri care prevăd o cotă "zero" de impunere pentru unele categorii de venituri, atâta timp cât celălalt stat partener are în legea sa internă în vigoare o prevedere cu aplicabilitate generală de neimpozitare a acelor venituri realizate de nerezidenţi - publicat în data de 13.05.2021
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice
 • Circulară privind impunerea dobânzilor în cadrul Convenţiei de evitare a dublei impuneri cu Austria
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 16.05.2016
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr.131 din 22 februarie 2011 - abrogat prin Ordinul 583/2016
×
--
^