Asculta

DECRET   Nr. 215 din 26 iunie 1984

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 51 din 29 iunie 1984

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    (…)

    ART. 2

    Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Zambia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Lusaka la 21 iulie 1983.

  (…)

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

(…)

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Zambia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Zambia, dorind să promoveze şi să īntărească relaţiile economice īntre cele două ţări, pe baza suveranităţii naţionale şi a respectării independenţei, a egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi neamestecului īn treburile interne, au convenit să īncheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se va aplica persoanelor rezidente ale unuia sau ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īn contul fiecărui stat contractant, ale unităţilor sale administrativ-teritoriale sau autorităţilor locale, indiferent de modul īn care sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele stabilite pe venitul total, pe averea totală ori asupra elementelor de venit sau avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenite din īnstrăinarea bunurilor mobile ori imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii averii.

    3. Impozitele existente cărora li se aplică prevederile convenţiei sīnt următoarele:

    a) Īn cazul Romāniei:

    (i) impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice şi juridice;

    (ii) impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite cu participarea unor organizaţii economice romāne şi a unor parteneri străini;

    (iii) impozitul pe venitul realizat din activităţi agricole.

    (denumite mai jos impozit romān).

    b) Īn cazul Zambiei:

    (i) impozitul pe venit;

    (ii) impozitul pe minerale;

    (iii) contribuţia personală;

    (iv) contribuţia pentru educaţie;

    (v) impozitul pe acţiuni.

    (denumite mai jos impozit zambian).

    4. Prezenta convenţie se aplică, de asemenea, oricăror impozite de natură identică sau analoagă care se vor stabili ulterior īn locul celor existente la data semnării prezentei convenţii.

    5. La sfīrşitul fiecărui an autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări importante sau adăugiri care au fost aduse īn legislaţiile lor de impozite.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, dacă contextul nu cere altfel:

    a) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică, după cum cere contextul, Romānia sau Zambia;

    b) termenul Romānia īnseamnă Republica Socialistă Romānia;

    c) termenul Zambia īnseamnă Republica Zambia;

    d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane;

    e) termenul societate indică orice persoană juridică sau oricare entitate considerată ca persoană juridică īn vederea impozitării, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne;

    f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) termenul autoritate competentă indică:

    (i) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat legal;

    (ii) īn cazul Zambiei, şeful Departamentului de impozite sau reprezentantul său autorizat legal;

    h) expresia naţionali indică:

    (i) toate persoanele fizice care au cetăţenia unui stat contractant;

    (ii) toate persoanele juridice, societăţile de persoane şi asociaţiile sau alte entităţi care īşi dobīndesc statutul lor juridic īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īntr-un stat contractant; şi

    i) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat de o navă sau aeronavă exploatată de către o īntreprindere care īşi are locul conducerii efective īntr-un stat contractant, cu excepţia cazului cīnd un astfel de transport este efectuat numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant.

    2. Pentru aplicarea prezentei convenţii de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit va avea, dacă contextul nu cere altfel, īnţelesul pe care īl are conform legislaţiei acelui stat cu privire la impozitele care fac obiectul prezentei convenţii.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul rezident al unui stat contractant indică orice persoană care, conform prevederilor legale ale acelui stat, este supusă impozitării īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, locului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură similară. Termenii rezident al Romāniei şi rezident al Zambiei vor fi definiţi conform celor de mai sus.

    2. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci domiciliul său se va rezolva īn conformitate cu următoarele reguli:

    a) ea va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn ambele state contractante, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant cu care relaţiile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat ori dacă nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau īn nici unul dintre ele, va fi considerată rezidentă a statului contractant a cărui cetăţenie o are;

    d) dacă această persoană este un naţional al ambelor state contractante sau nu este naţional al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, atunci va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care este situat locul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul sediu permanent īnseamnă un loc fix de afaceri īn care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Termenul sediu permanent cuprinde, īn mod deosebit:

    a) un loc de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o fabrică;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră sau un alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) o fermă sau o plantaţie;

    h) un şantier de construcţii sau montaj a cărui durată este mai mare de 12 luni.

    3. Nu se consideră sediu permanent dacă:

    a) folosirea de instalaţii se face īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) produsele sau mărfurile aparţinīnd īntreprinderii sīnt păstrate īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) produsele sau mărfurile aparţinīnd īntreprinderii sīnt păstrate exclusiv īn scopul de a fi prelucrate de o altă īntreprindere;

    d) un loc fix de afaceri este menţinut īn scopul exclusiv al cumpărării de produse sau de mărfuri ori pentru culegerea de informaţii pentru īntreprindere;

    e) un loc fix de afaceri este menţinut numai īn scopul desfăşurării pentru īntreprindere a oricărei activităţi cu caracter preparator sau auxiliar;

    f) un loc fix de afaceri este menţinut numai īn scopul desfăşurării de activităţi combinate din categoria celor menţionate la subparagrafele a) la e), cu condiţia ca īntreaga activitate a locului fix de afaceri rezultată din această combinare să aibă un caracter auxiliar sau preparator.

    4. O persoană activīnd īntr-un stat contractant īn numele unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant - alta decīt un reprezentant cu statut independent căruia i se aplică paragraful 5 - va fi considerată ca sediu permanent īn primul stat contractant menţionat, dacă o asemenea persoană are şi exercită īn mod obişnuit īn acel stat contractant īmputernicirea de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activitatea sa este limitată la cumpărarea de produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    5. O īntreprindere a unui stat contractant nu va fi considerată că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai pentru că īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat contractant printr-un intermediar (broker), comisionar general sau orice alt reprezentant cu statut independent, īn măsura īn care astfel de persoane lucrează īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate rezidentă īn celălalt stat contractant sau īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat contractant (fie printr-un sediu permanent ori īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient de a face din oricare dintre societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Venitul provenind din bunuri imobile este impozabil īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Expresia bunuri imobile este definită īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile respective sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile proprietăţii imobiliare, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi a altor bogăţii naturale ale solului; navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica venitului obţinut din folosirea directă, īnchirierea sau folosirea sub orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se vor aplica, de asemenea, venitului din proprietatea imobiliară a unei īntreprinderi şi venitului din proprietatea imobiliară folosită pentru exercitarea unei profesii libere.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea īn celălalt stat contractant prin intermediul unui sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea īn celălalt stat contractant īn condiţiile menţionate, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai acea parte din beneficii care sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitate īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat, īn acest caz, īn fiecare stat contractant se vor atribui acelui sediu permanent beneficiile pe care le-ar realiza dacă ar fi o īntreprindere distinctă şi independentă care exercită activităţi identice sau analoage īn condiţii identice ori analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiului unui sediu permanent se vor acorda ca deduceri cheltuielile care au fost făcute pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere, precum şi cheltuielile generale de administraţie făcute ca atare, indiferent dacă au fost efectuate īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte să se determine beneficiile de atribuit unui sediu permanent pe baza unei repartizări a beneficiilor totale ale īntreprinderii către diversele părţi componente ale acesteia, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu va īmpiedica acel stat contractant să determine beneficiile impozabile īn conformitate cu asemenea metodă de repartizare, īn măsura īn care este uzuală; cu toate acestea, metoda de repartizare adoptată trebuie să fie, īn orice caz, ca rezultat, īn concordanţă cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent pe considerentul simplei cumpărări de produse sau de mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit unui sediu permanent vor fi determinate prin aceeaşi metodă īn fiecare an, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda contrar.

    7. Cīnd beneficiile cuprind şi elemente de venit care sīnt reglementate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, atunci prevederile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile acestui articol.

    ART. 8

    Transporturi navale şi aeriene

    1. Beneficiile provenite din exploatarea navelor şi aeronavelor īn trafic internaţional sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă locul conducerii efective al unei īntreprinderi de transporturi navale se află la bordul unei nave, atunci se va considera că acesta se află īn statul contractant īn care este situat portul de armare sau, dacă nu există un atare port de armare, īn statul contractant īn care cel care exploatează nava este rezident.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participarea īntreprinderilor statelor contractante īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant sau cīnd

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, şi cīnd, īn ambele cazuri, īntre cele două īntreprinderi se stabilesc sau se impun condiţii, īn relaţiile lor comerciale sau financiare, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficiu care, dacă nu ar fi acele condiţii, ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi, īnsă, datorită acelor condiţii, nu i-au revenit ca atare, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn mod corespunzător.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de către o societate care este rezidentă a unui stat contractant către o persoană rezidentă a celuilalt stat contractant se impun īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi impuse şi īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

    Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili, de comun acord, modalităţile de aplicare a acestei limitări.

    Prevederile acestui paragraf nu afectează impozitarea societăţii privitoare la beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, indică veniturile provenind din acţiuni, acţiuni sau titluri de folosinţă, părţi miniere, părţi de fondator, precum şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor. Īn acest context, beneficiile repartizate de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu au aplicare dacă primitorul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are, īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv participarea generatoare de dividende. Īn acest caz se aplica prevederile art. 7.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate persoanelor care nu sīnt rezidente ale acestui celălalt stat contractant, nici să preleve vreun impozit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acest celălalt stat contractant.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat contractant.

    2. Cu toate acestea, dobīnda poate fi, de asemenea, impusă īn statul contractant din care provine, potrivit legilor acelui stat, dar dacă persoana care īncasează dobīnda este beneficiarul efectiv al dobīnzii, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzii.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, dobīnzile provenind dintr-un stat contractant de la un īmprumut acordat de celălalt stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală ori o instituţie financiară oricărui rezident al primului stat contractant menţionat vor fi scutite īn acel prim stat contractant cīnd un atare īmprumut şi condiţiile lui de plată sīnt aprobate de guvernul acelui prim stat contractant.

    4. Termenul dobīnzi, aşa cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă venituri din efecte publice, din titluri de obligaţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii şi din creanţe de orice natură, precum şi orice alte venituri asimilate veniturilor din sume īmprumutate, de legislaţia fiscală a statului contractant din care provin veniturile, inclusiv primele şi premiile ce se dau la asemenea efecte publice sau obligaţiuni.

    5. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile un sediu permanent sau desfăşoară īn acel celălalt stat contractant activităţi profesionale printr-o bază fixă situată īn acel celălalt stat contractant şi creanţele sīnt legate efectiv de un atare sediu permanent sau bază fixă. Īn asemenea caz se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

    6. Dobīnda va fi considerată ca provenind dintr-un stat contractant cīnd debitorul este acel stat contractant, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident din acel stat. Cu toate acestea, cīnd persoana plătitoare a dobīnzii, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plăteşte dobīnda şi o atare dobīndă se suportă de sediul permanent respectiv, atunci acea dobīndă se va considera ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi terţe persoane, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt vărsate, excede pe aceea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant, plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15 la sută din suma redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe, astfel cum este folosit īn prezentul articol, indică remuneraţiile de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea dreptului de folosire a oricărui drept de autor cu privire la o operă literară, artistică sau ştiinţifică, inclusiv drepturile de autor privind filmele de cinematograf sau filmele ori benzile magnetice folosite pentru radiodifuziune ori televiziune, a oricărui brevet, marcă de fabrică sau altor asemenea drepturi de proprietate ori de aceeaşi natură, desen ori model, plan, formulă sau procedeu secret sau pentru folosirea sau concesionarea dreptului de a folosi un utilaj industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru transmiterea de informaţii referitoare la experienţă īn domeniul industrial, comercial ori ştiinţific.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă primitorul redevenţelor, fiind un rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele un sediu permanent de care sīnt legate efectiv bunurile sau drepturile generatoare de redevenţe. Īn asemenea caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd debitorul este acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident din acel stat. Cu toate acestea, dacă debitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent pentru care a fost īncheiat contractul dīnd naştere la obligaţia plăţii redevenţelor şi sarcina plăţii acestor redevenţe este suportată de acel sediu permanent, atunci atari redevenţe sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, datorită relaţiilor speciale existe īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care ele sīnt plătite, excede suma asupra căreia s-ar fi convenit de debitor şi creditor īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, pot fi impuse īn statul contractant īn care sīnt situate bunurile.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii libere, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a acestei baze fixe, sīnt impozabile īn celălalt stat. Cu toate acestea, cīştigurile provenind din īnstrăinarea vapoarelor sau avioanelor exploatate īn trafic internaţional şi a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de vapoare şi avioane sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care, urmare prevederilor art. 8, sīnt impozabile beneficiile din atari activităţi.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    4. Dispoziţiile paragrafului 3 nu impietează asupra dreptului fiecăruia dintre statele contractante de a percepe, conform legislaţiei sale, un impozit asupra cīştigurilor provenind din īnstrăinarea unui bun şi realizate de o persoană fizică care este rezidentă a celuilalt stat contractant şi care la un moment dat, īn cursul a 5 ani imediat precedenţi īnstrăinării bunului, a fost rezidentă a primului stat contractant.

    ART. 14

    Profesiuni independente

    1. Veniturile realizate de către un rezident al unui stat contractant din exercitarea pe cont propriu a unei profesii libere sau a altor activităţi independente cu caracter analog sīnt impozabile numai īn acel stat, dacă rezidentul nu dispune pentru exercitarea activităţii sale īn celălalt stat contractant de o bază fixă. Dacă dispune de o astfel de bază, veniturile sīnt impozabile īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care sīnt atribuibile menţionatei baze fixe.

    2. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea pe cont propriu a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 15

    Profesiuni dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19, 20 şi 21, salariile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru servicii prestate ca persoană īncadrată īn muncă sīnt impozabile numai īn acest stat, cu condiţia ca activitatea sa să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţiile primite pentru această activitate sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant la primeşte pentru servicii prestate ca persoană īncadrată īn muncă īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat contractant dacă:

    a) beneficiarul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal vizat;

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat; şi

    c) sarcina remuneraţiilor nu este suportată de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, remuneraţiile īn legătură cu munca prestată ca angajat, desfăşurată la bordul unei nave sau aeronave īn trafic internaţional, sīnt impozabile īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 16

    Remuneraţiile membrilor consiliilor de administraţie sau de conducere

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat contractant.

    ART. 17

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile prezentei convenţii, veniturile obţinute de profesioniştii de spectacole publice, cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi de sportivi din activitatea lor personală desfăşurată īn această calitate, pot fi impuse īn statul contractant īn care aceste activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd venitul din activităţile exercitate personal de un artist de spectacole sau de un sportiv este atribuit unei alte persoane decīt artistul sau sportivul īnsuşi, prin derogare de la dispoziţiile art. 7, 14 şi 15, el poate fi impus īn statul contractant īn care se desfăşoară activităţile artistului sau sportivului.

    3. Prevederile paragrafului 2 al acestui articol nu se vor aplica dacă se stabileşte că nici artistul, nici sportivul şi nici persoanele arătate mai sus nu participă direct sau indirect la beneficiile persoanei la care se face referire īn acel paragraf.

    ART. 18

    Pensii

    1. Pensiile (altele decīt pensiile a căror impunere este reglementată de prevederile paragrafului 1 al art. 19) şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut şi orice anuitate plătită unui atare rezident vor fi impozabile numai īn acel stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, contribuţiile de asigurări sociale provenind dintr-un stat contractant īn conformitate cu legislaţia acelui stat şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn primul stat contractant menţionat.

    3. Termenul anuitate īnseamnă o sumă determinată, plătibilă īn mod periodic, la scadenţe fixe īn timpul vieţii sau īn timpul unei perioade de timp specificate sau determinabile, īn virtutea unui angajament de efectuare a plăţilor īn schimbul unor contraprestaţii depline şi corespunzătoare făcute īn bani sau evaluabile īn bani.

    4. Termenul pensie īnseamnă o plată periodică pentru munca prestată īn trecut sau sub formă de compensaţii pentru vătămări survenite īn cursul desfăşurării activităţii.

    ART. 19

    Funcţii guvernamentale

    1. a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile plătite de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau de o autoritate locală din acel stat unei persoane fizice pentru servicii prestate acelui stat contractant, unităţi administrativ-teritoriale sau autorităţi locale, se vor impune numai īn acel stat contractant.

    b) Cu toate acestea, o astfel de remuneraţie este impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat contractant, iar primitorul este rezident al acelui celălalt stat contractant şi dacă:

    (i) este un naţional al acelui stat contractant; sau

    (ii) nu a devenit rezident al acelui stat contractant numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri create de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală din acesta oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţi administrativ-teritoriale sau autorităţi locale din acesta este impozabilă numai īn acel stat contractant.

    b) Cu toate acestea, atare pensie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă primitorul este un naţional sau un rezident al acelui stat contractant.

    3. Prevederile art. 15, 16 şi 18 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor cu privire la serviciile prestate īn cadrul unei activităţi comerciale desfăşurate de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală din acesta.

    ART. 20

    Profesori şi īnvăţători

    Un profesor sau un īnvăţător care este sau a fost, imediat īnainte de sosirea īntr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat pentru o perioadă care nu depăşeşte 2 ani, īn scopul desfăşurării de studii sau de cercetări sau pentru a preda la o universitate, colegiu, şcoală sau altă instituţie educaţională, va fi scutit de impozit īn primul stat contractant menţionat pentru orice remuneraţie pe care el o primeşte pentru această activitate, cu condiţia ca această remuneraţie să o primească din afara acelui stat contractant.

    ART. 21

    Cercetători, studenţi şi persoane aflate la specializare

    1. Sumele pe care le primeşte pentru īntreţinere, educare sau instruire un student, un practicant sau un stagiar, care este sau a fost, anterior venirii sale īntr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul educării sau instruirii, nu vor fi impuse īn primul stat menţionat, cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse din afara acelui stat. Īn cazul persoanelor trimise la specializare şi care beneficiază īn acest scop de burse sau indemnizaţii, scutirea de impozit nu va depăşi o perioadă de 3 ani.

    2. Aceeaşi scutire se va aplica venitului obţinut de către o persoană menţionată la paragraful 1, din munca salariată pe care o prestează īn acel prim stat contractant menţionat pentru a-şi suplimenta mijloacele sale de īntreţinere, educare şi instruire, pentru o sumă ce nu depăşeşte 1000 de dolari īntr-un an fiscal sau echivalentul acestora īn moneda naţională.

    ART. 22

    Venituri nemenţionate expres

    Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant care sīnt de o categorie sau din surse care n-au fost menţionate īn mod expres īn articolele anterioare ale prezentei convenţii sīnt impozabile numai īn acel stat, cu excepţia cazurilor cīnd acest venit este obţinut din surse din celălalt stat contractant; venitul poate fi, de asemenea, impus īn celălalt stat contractant şi īn conformitate cu legea acelui celălalt stat contractant.

    ART. 23

    Evitarea dublei impuneri

    Dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    1. Īn ce priveşte Romānia, impozitele plătite īn Zambia de rezidenţii Romāniei asupra veniturilor obţinute sau averii deţinute care, īn conformitate prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Zambia, vor fi scăzute din impozitele datorate īn Romānia.

    Beneficiile vărsate de īntreprinderile de stat romāne la bugetul statului sīnt considerate ca impozit romān.

    2. Īn ce priveşte Zambia, impozitele plătite īn Romānia de rezidenţii Zambiei asupra veniturilor obţinute sau averii deţinute care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Romānia, vor fi scăzute din impozitele datorate īn Zambia.

    ART. 24

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant, fie că sīnt sau nu rezidenţi ai statului contractant menţionat, nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat contractant aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va stabili īn acel celălalt stat contractant īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea stabilită īntreprinderilor acelui celălalt stat contractant desfăşurīnd aceleaşi activităţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau controlat, direct sau indirect, de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu sīnt supuse īn primul stat contractant menţionat unui impozit sau obligaţii legate de impunere care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuse alte īntreprinderi de aceeaşi natură ale acestui prim stat contractant menţionat.

    4. Termenul impozitare indică īn prezentul articol impozitele de orice natură sau denumire.

    ART. 25

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unu sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acelor state contractante, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie satisfăcătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica īn mod direct īntre ele, pentru realizarea unei īnţelegeri īn vederea aplicării prevederilor prezentei convenţii. Cīnd, pentru a ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc prin intermediul unei comisii compuse din reprezentanţii autorităţilor competente ale statelor contractante.

    5. Un stat contractant nu va modifica beneficiile sau veniturile unui rezident al celuilalt stat contractant, după expirarea termenului limită prevăzut de legislaţia sa naţională şi, īn orice caz, după 3 ani de la sfīrşitul anului īn care aceste beneficii sau venituri care ar face proiectul acestei modificări au fost atribuite unui rezident al acelui stat contractant. Acest paragraf nu se aplică īn caz de fraudă, culpă sau neglijenţă.

    6. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc, dacă modificările aduse legislaţiei lor fiscale necesită amendarea convenţiei.

    ART. 26

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii de natură fiscală pe care le deţin īn mod obişnuit, īn măsura īn care va fi necesar pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi celor ale legilor interne ale statelor contractante relativ la impozitele vizate prin convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conformă cu convenţia.

    Orice informaţie astfel schimbată va fi tratată ca secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi, altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care ar divulga un secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 27

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    1. Prevederile prezentei convenţii nu aduc nici o atingere privilegiilor fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, precum şi birourile de reprezentanţă deschise de un stat pe teritoriul celuilalt stat contractant, privilegii care au fost acordate fie īn baza normelor generale ale dreptului internaţional, fie īn virtutea unor convenţii la care cele două state contractante sīnt părţi.

    2. Convenţia nu se aplică organizaţiilor internaţionale, organelor sau funcţionarilor acestora sau persoanelor care sīnt membre ale misiunilor diplomatice sau consulare ale unui stat terţ, dacă sīnt prezente pe teritoriul unui stat contractant şi nu sīnt trataţi ca rezidenţi īn oricare stat contractant din punct de vedere al impozitelor pe venit şi avere.

    ART. 28

    Intrarea īn vigoare

    Prezenta convenţie va fi aprobată īn conformitate cu prevederile constituţionale īn vigoare īn fiecare dintre cele două state contractante şi va intra īn vigoare īn a 30-a zi următoare datei schimbului de note prin care se arată īndeplinirea de ambele părţi a acestor prevederi şi va fi aplicată pentru prima dată:

    a) īn Romānia, pentru anii de impunere īncepīnd la sau după 1 ianuarie al anului calendaristic următor datei intrării īn vigoare;

    b) īn Zambia, pentru anii de impunere īncepīnd la sau după 1 aprilie al anului următor datei intrării īn vigoare.

    ART. 29

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată. Fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia pīnă la 30 iunie inclusiv al fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de-al cincilea an următor celui īn care convenţia a intrat īn vigoare, prin remiterea pe cale diplomatică a unei note de denunţare; īn acest caz aplicarea prezentei convenţii īncetează la 31 decembrie al anului īn care a fost remisă nota de denunţare.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă de către guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.

    Făcută la 21 iulie 1983 īn Lusaka, īn două exemplare originale, redactate fiecare īn limbile romānă şi engleză, ambele texte fiind egal autentice. Īn caz de divergenţă īn interpretarea prevederilor prezentei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

Pentru Guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

Ştefan Andrei

 

Pentru Guvernul

Republicii Zambia,

Lameck K. N. Goma