Asculta

 

 

LEGE Nr. 98/2017 din 9 mai 2017

pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre Romānia și Republica Uzbekistan

pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital,

semnată la București la 6 iunie 1996

publicată īn Monitorul Oficial  nr. 349 din 11 mai 2017

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

    Se ratifică Protocolul semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre Romānia și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 și ratificată prin Legea nr. 26/1997, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția Romāniei, republicată.

 

                      p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

                           PETRU-GABRIEL VLASE

 

                      p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

                           NICULAE BĂDĂLĂU

 

    București, 9 mai 2017.

    Nr. 98.

 

 

 

PROTOCOL

de modificare a Convenției dintre Romānia și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996

 

 

Romānia și Republica Uzbekistan,
dorind să modifice Convenția dintre Romānia și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 (denumită īn continuare "Convenția"),
au convenit următoarele:


    ART. I
Paragraful 3 al articolului 2 "Impozite vizate" din Convenție este eliminat și īnlocuit cu următoarele:
"3. Impozitele existente asupra cărora se aplică Convenția sunt, īn special:
a) īn cazul Republicii Uzbekistan:
(i) impozitul pe profitul entităților;
(ii) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
(iii) impozitul pe proprietate;
(denumite, īn continuare, «impozit uzbec»);
b) īn cazul Romāniei:
(i) impozitul pe venit;
(ii) impozitul pe profit;
(denumite, īn continuare, «impozit romān»)."

    ART. II
1. Literele b) și c) ale paragrafului 1 al articolului 3 "Definiții generale" din Convenție sunt eliminate și īnlocuite cu următoarele:
"b) termenul «Uzbekistan» īnseamnă Republica Uzbekistan; folosit īn sens geografic, acesta īnseamnă teritoriul Republicii Uzbekistan, inclusiv apele teritoriale și spațiul aerian asupra cărora Republica Uzbekistan poate exercita drepturi suverane și jurisdicție, inclusiv drepturi de folosire a subsolului și a resurselor naturale, īn baza legislației Republicii Uzbekistan și īn conformitate cu dreptul internațional;
c) termenul «Romānia» īnseamnă teritoriul de stat al Romāniei, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora Romānia īși exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă asupra cărora Romānia exercită drepturi suverane și jurisdicție, īn conformitate cu legislația sa și cu normele și principiile dreptului internațional;".
2. Litera j) a paragrafului 1 al articolului 3 "Definiții generale" din Convenție este eliminată și īnlocuită cu următoarele:
"j) expresia «autoritate competentă» īnseamnă:
(i) īn cazul Republicii Uzbekistan, președintele Comitetului de Stat pentru Impozite sau reprezentantul său autorizat;
(ii) īn cazul Romāniei, ministrul finanțelor publice sau reprezentantul său autorizat;".

    ART. III
Textul articolului 27 "Schimb de informații" din Convenție este eliminat și īnlocuit cu următoarele:
"ART. 27
Schimbul de informații
1. Autoritățile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informații care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenții sau pentru administrarea ori aplicarea legislațiilor interne privitoare la impozitele de orice fel și natură percepute īn numele statelor contractante sau al autorităților locale sau unităților administrativ-teritoriale ale acestora, īn măsura īn care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenției. Schimbul de informații nu este limitat de articolele 1 și 2.
2. Orice informație obținută īn baza paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă īn același mod ca și informația obținută īn baza legislației interne a acelui stat și va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităților (inclusiv instanțelor judecătorești și organelor administrative) īnsărcinate cu stabilirea, īncasarea, aplicarea, urmărirea sau soluționarea contestațiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea acțiunilor menționate anterior. Asemenea persoane sau autorități vor folosi informația numai īn astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informația īn procedurile judecătorești sau īn deciziile judiciare.
3. Prevederile paragrafelor 1 și 2 nu vor fi interpretate īn niciun caz ca impunānd unui stat contractant obligația:
a) de a lua măsuri administrative contrare legislației și practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informații care nu pot fi obținute pe baza legislației sau īn cadrul practicii administrative obișnuite a acelui sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informații care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricație sau informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice (ordre public).
4. Dacă un stat contractant solicită informații īn conformitate cu prezentul articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informațiilor pentru a obține informațiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informații pentru scopurile sale fiscale. Obligația prevăzută īn propoziția anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, īnsă aceste limitări nu vor fi interpretate īn niciun caz ca permițānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informații doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes național față de informațiile respective.
5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate īn niciun caz ca permițānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informații doar pentru faptul că informațiile sunt deținute de o bancă, de o altă instituție financiară, de un īmputernicit sau de o persoană care acționează ca agent sau īn calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate deținute īn cadrul unei persoane."

    ART. IV
Articolul 27A se adaugă la Convenție și va avea următorul cuprins:
"ART. 27A
Asistență īn colectarea impozitelor
1. Statele contractante īși vor acorda reciproc asistență īn colectarea creanțelor fiscale. Această asistență nu este limitată de articolele 1 și 2. Autoritățile competente ale statelor contractante pot stabili de comun acord modul de aplicare a prezentului articol.
2. Expresia «creanță fiscală» folosită īn prezentul articol īnseamnă o sumă datorată īn legătură cu impozite de orice fel și natură percepute īn numele statelor contractante sau al autorităților locale sau unităților administrativ-teritoriale ale acestora, īn măsura īn care impozitarea la care se referă nu este contrară prezentei Convenții sau oricărui altui instrument la care sunt parte statele contractante, precum și dobānzile, penalitățile administrative și cheltuielile de colectare sau cele privind măsurile asigurătorii legate de o astfel de sumă.
3. Cānd o creanță fiscală a unui stat contractant este executorie īn baza legislației acelui stat și este datorată de o persoană care nu poate la momentul respectiv să īmpiedice colectarea sa īn baza legislației acelui stat, acea creanță fiscală va fi acceptată īn scopul colectării, la solicitarea autorității competente a acelui stat, de către autoritatea competentă a celuilalt stat contractant. Creanța fiscală respectivă va fi colectată de către celălalt stat īn conformitate cu prevederile legislației sale aplicabile īn cazul executării silite și colectării propriilor sale impozite, ca și cānd creanța fiscală ar fi o creanță fiscală a celuilalt stat.
4. Cānd o creanță fiscală a unui stat contractant este o creanță īn legătură cu care acel stat poate să ia măsuri asigurătorii, īn baza legislației sale, īn vederea asigurării colectării acesteia, acea creanță fiscală va fi acceptată īn scopul luării măsurilor asigurătorii, la solicitarea autorității competente a acelui stat, de către autoritatea competentă a celuilalt stat contractant. Celălalt stat va lua măsurile asigurătorii cu privire la creanța fiscală respectivă īn conformitate cu prevederile legislației sale, ca și cānd creanța fiscală ar fi o creanță fiscală a celuilalt stat, chiar dacă la momentul cānd aceste măsuri sunt aplicate creanța fiscală nu este executorie īn primul stat menționat sau este datorată de o persoană care are dreptul să īmpiedice colectarea sa.
5. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 3 și 4, o creanță fiscală acceptată de un stat contractant īn scopul paragrafului 3 sau 4 nu va fi supusă īn acel stat termenului de prescripție sau acordării oricărei priorități aplicabile unei creanțe fiscale īn baza legislației acelui stat pe considerente legate de natura acesteia. Īn plus, o creanță fiscală acceptată de un stat contractant īn scopul paragrafului 3 sau 4 nu va avea īn acel stat nicio prioritate aplicabilă acelei creanțe fiscale īn baza legislației celuilalt stat contractant.
6. Procedurile legate de existența, valabilitatea sau suma unei creanțe fiscale a unui stat contractant nu vor fi aduse īn atenția instanțelor judecătorești sau organelor administrative ale celuilalt stat contractant.
7. Cānd, īn orice moment după ce a fost făcută o solicitare de către un stat contractant īn baza paragrafului 3 sau 4 și īnainte ca celălalt stat contractant să colecteze și să transmită respectiva creanță fiscală primului stat menționat, respectiva creanță fiscală īncetează să fie:
a) īn cazul unei solicitări făcute īn baza paragrafului 3, o creanță fiscală a primului stat menționat care este executorie īn baza legislației acelui stat și este datorată de o persoană care nu poate la momentul respectiv să īmpiedice colectarea sa īn baza legislației acelui stat; sau
b) īn cazul unei solicitări făcute īn baza paragrafului 4, o creanță fiscală a primului stat menționat īn legătură cu care acel stat poate să ia măsuri asigurătorii, īn baza legislației sale, īn vederea asigurării colectării acesteia,
autoritatea competentă a primului stat menționat va informa cu promptitudine autoritatea competentă a celuilalt stat īn legătură cu acest fapt și, īn funcție de opțiunea celuilalt stat, primul stat menționat fie īși va suspenda, fie īși va retrage solicitarea.
8. Prevederile prezentului articol nu vor fi interpretate īn niciun caz ca impunānd unui stat contractant obligația:
a) de a lua măsuri administrative contrare legislației și practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
b) de a lua măsuri care ar fi contrare ordinii publice (ordre public);
c) să asigure asistență īn cazul īn care celălalt stat contractant nu a luat toate măsurile rezonabile de colectare sau asigurătorii, după caz, disponibile īn baza legislației sau practicii administrative a acestuia;
d) să asigure asistență īn acele cazuri īn care povara administrativă pentru acel stat este īn mod evident disproporționată īn raport cu beneficiul ce va fi obținut de celălalt stat contractant."

    ART. V
Articolul 28A se adaugă la Convenție și va avea următorul cuprins:
"ART. 28A
Modificări
Prezenta convenție poate fi modificată de comun acord de către statele contractante prin protocoale separate care vor face parte integrantă din prezenta convenție."

    ART. VI
Ambele state contractante īși vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, īndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea īn vigoare a prezentului protocol. Prezentul protocol va intra īn vigoare la data ultimei notificări și va produce efecte īn sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului īn care acesta a intrat īn vigoare.

    ART. VII
Prezentul protocol va face parte integrantă din convenție și va rămāne īn vigoare pānă la īncetarea valabilității convenției.

Drept care, subsemnații, autorizați īn mod corespunzător īn acest scop, au semnat prezentul protocol.

Semnat la București, la 4 iulie 2016, īn două exemplare originale, īn limbile romānă, uzbecă și engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de divergențe de interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

Pentru Romānia,
Gabriel Biriș,
secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice

Pentru Republica Uzbekistan,
Botir Parpiev,
președintele Comitetului de Stat pentru Impozitare