Asculta

DECRET   Nr. 331 din 14 octombrie 1986

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 61 din 20 octombrie 1986

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    (…)

 

    ART. 3

    Se ratifică Acordul dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1986.

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele

Republicii Socialiste Romānia

 

 

ACORD

īntre Republica Socialistă Romānia şi Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Turcia,

    dorind să īncheie un Acord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi īn vederea promovării şi īntăririi relaţiilor economice dintre cele două ţări, au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezentul acord se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezentul acord se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īn numele fiecărui stat contractant sau al unităţilor sale administrativ-teritoriale ori al autorităţilor sale locale, indiferent de modul īn care sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele stabilite pe venitul total, pe averea totală sau pe elementele de venit sau de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, impozitele pe suma totală a salariilor plătite de īntreprinderi, precum şi impozitele pe creşterea valorii averii.

    3. Impozitele existente cărora li se aplică acordul sīnt, īn special:

    a) Īn cazul Republicii Socialiste Romānia:

    i) impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice şi juridice;

    ii) impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite cu participarea unor organizaţii economice romāne şi a unor parteneri străini;

    iii) impozitul pe venitul realizat din activităţi agricole

    (denumite mai jos impozit romān).

    b) Īn cazul Republicii Turcia:

    i) impozitul pe venit;

    ii) impozitul pe societăţi;

    iii) impozitul pentru susţinerea industriei de apărare

    (denumite mai jos impozit turc).

    4. Acordul se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau analoage care se vor institui ulterior, īn plus sau īn locul celor existente. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări importante aduse legislaţiilor lor fiscale respective, la care se referă acest acord.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentului acord, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) i) termenul Romānia īnseamnă Republica Socialistă Romānia şi, folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Romāniei, platoul continental şi o zonă dincolo de marea teritorială īn cadrul căreia Romānia poate, pe baza legislaţiei interne şi īn conformitate cu dreptul internaţional, să exercite drepturi suverane de explorare şi exploatare a resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele mării, pe fundul şi subsolul acesteia;

    ii) termenul Turcia īnseamnă Republica Turcia şi, cīnd este folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Turciei īn care legislaţia Turciei este īn vigoare, precum şi platoul continental asupra căruia Turcia are, īn conformitate cu dreptul internaţional, drepturi suverane de a explora şi de a exploata resursele sale naturale;

    b) termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă Romānia sau Turcia, după cum cere contextul;

    c) termenul impozit indică impozitul romān sau impozitul turc, după cum cere contextul, şi cuprinde, de asemenea, orice impozit la care se referă art. 2 al acestui acord;

    d) termenul persoană include o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane;

    e) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată persoană juridică īn vederea impozitării şi include, de asemenea, societăţile mixte constituite īn conformitate cu legislaţia statelor contractante;

    f) termenul sediu īnregistrat īnseamnă sediul central legal, īnregistrat īn conformitate cu codul comercial turc sau cu legislaţia romānă;

    g) termenul naţionali īnseamnă:

    i) cu privire la Romānia, orice persoană fizică care posedă cetăţenia romānă şi orice persoană juridică, societate de persoane şi asociaţie care īşi dobīndeşte statutul juridic īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īn Romānia;

    ii) cu privire la Turcia, orice persoană fizică care posedă naţionalitatea turcă conform Codului turc al naţionalităţii şi orice persoană juridică, societate de persoane şi asociaţie care īşi dobīndeşte statutul juridic īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īn Turcia.

    h) termenii īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant īnseamnă, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    i) termenul autoritate competentă īnseamnă:

    I) īn Romānia, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    II) īn Turcia, ministrul finanţelor şi vămilor sau reprezentantul său autorizat;

    j) expresia beneficiar efectiv indică un rezident al unui stat contractant sau al celuilalt stat contractant. Această expresie nu include un rezident al unui stat terţ şi acest rezident nu va fi īndreptăţit să beneficieze de prevederile acestui acord.

    2. Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit are sensul ce i se atribuie de către legislaţia acelui stat contractant care reglementează impozitele ce fac obiectul prezentului acord, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentului acord, termenul rezident al unui stat contractant īnseamnă orice persoană care, īn virtutea legislaţiei acelui stat, este subiect de impunere īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei, sediului legal (sediu īnregistrat), locului conducerii efective sau oricărui alt criteriu de natură analoagă.

    2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său va fi determinat īn conformitate cu următoarele reguli:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn ambele state contractante, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant al cărui naţional este;

    d) dacă această persoană este un naţional al ambelor state contractante sau dacă nu este un naţional al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor tranşa problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1, o societate este rezidentă a ambelor state contractante, autorităţile competente ale statelor contractante vor tranşa problema de comun acord, īn conformitate cu prevederile art. 25.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentului acord, expresia sediu permanent indică un loc fix de afaceri prin care īntreprinderea exercită, īn total sau īn parte, activitatea sa.

    2. Expresia sediu permanent cuprinde, īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, un puţ petrolifer sau de extracţie a gazelor, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) i) un şantier de construcţii, de montaj sau un proiect de instalaţii, dar numai dacă un astfel de şantier sau proiect continuă pe o perioadă mai mare de 6 luni;

    ii) prestarea de servicii, inclusiv servicii de consulting, de o īntreprindere prin intermediul salariaţilor sau al altui personal angajat de īntreprindere īn acest scop, dar numai cīnd activităţile de această natură continuă (pentru acelaşi şantier sau pentru un altul legat de aceasta) īn ţară, pe o perioadă sau perioade care depăşesc īn total 6 luni īn cadrul oricărei perioade de 12 luni.

    Statele contractante au dreptul ca, īn conformitate cu legislaţia lor internă, să aplice impozitul la sursă din īncasările brute sau să efectueze impunerea pe venitul net.

    3. Prin derogare de la prevederile precedente ale prezentului articol, se consideră că expresia sediu permanent nu cuprinde:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul de a fi prelucrate de o altă īntreprindere;

    d) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    e) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a desfăşura, pentru īntreprindere, orice alte activităţi cu caracter preparator sau auxiliar, de a strīnge informaţii ori pentru cercetări ştiinţifice sau pentru activităţi analoage;

    f) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv pentru desfăşurarea de activităţi combinate din categoria celor menţionate la subparagrafele a) la e), cu condiţia ca īntreaga activitate a locului fix de afaceri rezultată din această combinaţie să aibă un caracter preparator sau auxiliar.

    4. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, atunci cīnd o persoană - alta decīt un agent cu statut independent căruia i se aplică paragraful 6 - acţionează īntr-un stat contractant īn numele unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, acea īntreprindere se consideră că are un sediu permanent īn primul stat contractant menţionat, īn legătură cu orice activitate pe care acea persoană o desfăşoară pentru īntreprindere, dacă o asemenea persoană:

    a) dispune de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit īn acel stat, care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activităţile acestei persoane sīnt limitate la cele menţionate paragraful 3, care, dacă ar fi exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu ar face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent conform dispoziţiilor acelui paragraf; sau

    b) nu dispune de asemenea puteri, dar menţine īn mod obişnuit īn primul stat menţionat un stoc de produse sau mărfuri din care livrează, īn mod obişnuit, produse sau mărfuri īn numele īntreprinderii.

    Totuşi, dacă o persoană menţine ocazional, īn primul stat menţionat, un stoc de produse sau de mărfuri din care livrează rareori produse sau mărfuri īn numele īntreprinderii, acea persoană nu constituie un sediu permanent pentru acea īntreprindere.

    5. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, expresia sediu permanent se consideră că nu cuprinde vīnzarea produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii, expuse, īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare ocazionale, numai la acel tīrg sau expoziţie.

    6. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat prin intermediul unui curtier, al unui comisionar general sau al oricărui alt agent cu statut independent, dacă aceste persoane acţionează īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    7. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate rezidentă a celuilalt stat sau care exercită activitatea sa īn acel celălalt stat (printr-un sediu stabil sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una dintre aceste societăţi un sediu stabil al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Veniturile din bunuri imobile (inclusiv veniturile din agricultură sau silvicultură) sīnt impozabile īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Termenul bunuri imobile se defineşte īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn cauză sīnt situate. Termenul va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile bunurilor imobile, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, a izvoarelor şi a altor resurse naturale; navele, ambarcaţiunile şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a bunurilor imobile.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunurile imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunurile imobile folosite la exercitarea unei profesii libere.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activităţi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activităţi īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care sīnt atribuibile, direct sau indirect, acelui sediu permanent. Beneficiile provenind din tranzacţiile īn care este implicat sediul permanent sīnt considerate ca atribuibile sediului permanent īn măsura corespunzătoare rolului jucat de sediul permanent īn acele tranzacţii. Beneficiile vor fi atribuibile īn acest fel, chiar dacă contractul sau ordinul referitor vīnzare sau comanda de produse ori pentru prestarea serviciilor sīnt făcute direct cu sediul central din străinătate al īntreprinderii īn mai mare măsură decīt cu sediul permanent.

    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activităţi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat, se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată, exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sīnt admise ca deduceri cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte. Totuşi, nici o asemenea deducere nu va fi acordată cu privire la participarea la cheltuielile şi pierderile īntreprinderii īnsăşi sau ale altui sediu permanent situat īn străinătate, altele decīt restituirea cheltuielilor efectiv ocazionate.

    4. Nici un beneficiu nu va fi atribuit unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    5. Īn cazul cīnd beneficiile includ elemente de venit care sīnt tratate separat īn alte articole ale prezentului acord, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de prevederile prezentului articol.

    6. Beneficiile unei societăţi a unui stat contractant care desfăşoară activităţi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, după ce au fost impozitate īn conformitate cu acest articol, pot fi impozitate īn statul īn care este situat sediul permanent asupra sumei rămase şi īn conformitate cu legislaţia fiscală a acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu va depăşi 15 la sută.

    7. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, plăţile efectuate unui intermediar, unui comisionar general sau oricărei alte persoane asimilată unui astfel de intermediar sau comisionar de către legislaţia fiscală a statului contractant din care provine o asemenea plată, pot fi impuse īn acel stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu va depăşi 6 la sută din sumă brută a comisioanelor. Totuşi, cīnd beneficiarul efectiv al comisionului, fiind rezident al celuilalt stat contractant, are īn primul stat menţionat un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv activitatea generatoare de comisioane, dispoziţiile precedente ale acestui paragraf nu vor fi aplicate. Īn acest caz se vor aplica celelalte dispoziţii ale acestui articol.

    ART. 8

    Īntreprinderi de transport

    1. Beneficiile obţinute de o īntreprindere a unui stat contractant din exploatarea īn trafic internaţional a navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sīnt impozabile numai īn acel stat.

    2. Expresia trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat cu o navă, aeronavă sau vehicul rutier de către o īntreprindere romānă sau turcă, cu excepţia situaţiei cīnd nava, aeronava sau vehiculul rutier sīnt exploatate numai īntre puncte situate pe teritoriul Romāniei sau Turciei.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participările īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    1. Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant şi cīnd, fie īntr-un caz fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit sau impus condiţii, īn relaţiile lor comerciale sau financiare, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care, dacă nu ar fi fost acele condiţii, ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi, dar datorită acelor condiţii nu i-au revenit ca atare, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn mod corespunzător.

    2. Atunci cīnd un stat contractant include īn beneficiile unei īntreprinderi a acelui stat - şi impozitează īn mod corespunzător - beneficiile unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant care au fost impozitate īn acel celălalt stat, iar beneficiile astfel incluse sīnt beneficii care ar fi trebuit să revină īntreprinderii primului stat menţionat, dacă condiţiile stabilite īntre cele două īntreprinderi ar fi fost cele care s-ar fi stabilit īntre īntreprinderi independente, atunci acel celălalt stat va modifica corespunzător suma impozitului stabilit acolo asupra acelor beneficii, dacă acel celălalt stat consideră modificarea justificată. La determinarea unei asemenea modificări se va ţine cont şi de celelalte prevederi ale prezentului acord, iar, dacă este cazul, autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant către un rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse şi īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 15 la sută din suma brută a dividendelor.

    3. Termenul dividende, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă veniturile din acţiuni, din acţiuni sau titluri de folosinţă, părţi de fondator sau alte drepturi care nu sīnt creanţe, din participarea la beneficii, precum şi veniturile din alte părţi sociale care sīnt supuse aceluiaşi regim de impunere ca şi veniturile din acţiuni de către legislaţia statului a cărui rezidentă este societatea distribuitoare şi veniturile obţinute dintr-un fond de investiţii sau societate de investiţii. Īn acest context, beneficiile distribuite de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt considerate dividende.

    4. Sub rezerva prevederilor paragrafului 6 al art. 7, cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate, cu excepţia cazului cīnd aceste dividende sīnt plătite unui rezident al acelui celălalt stat sau cīnd acţiunile pentru care se plătesc dividendele sīnt īn mod efectiv legate de un sediu permanent sau de o bază fixă situată īn acel celălalt stat, nici să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii unui impozit pe beneficiile nedistribuite, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite sīnt compuse, īn total sau īn parte, din beneficii sau din venituri provenind din acel celălalt stat.

    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară īn celălalt stat contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, activităţi prin intermediul un sediu permanent situat acolo şi acţiunile pentru care se plătesc dividendele sīnt īn mod efectiv legate de acel sediu permanent. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi, de asemenea, impuse şi īn statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dobīnzilor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzilor.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2 dobīnzile provenind din:

    a) Romānia şi plătite Guvernului Turciei sau Băncii Centrale a Turciei sīnt scutite de impozitul romān;

    b) Turcia şi plătite Guvernului Romāniei sau Băncii Naţionale a Republicii Socialiste Romānia sīnt scutite de impozitul turc.

    4. Termenul dobīnzi, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă venituri din efecte publice, din titluri de obligaţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii, din creanţe de orice natură, penalităţi datorate pentru plata cu īntīrziere, precum şi orice alte venituri asimilate veniturilor din sume īmprumutate de legislaţia fiscală a statului din care provin veniturile.

    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi īn celălalt stat contractant, din care provin aceste dobīnzi, printr-un sediu permanent situat acolo şi creanţele īn baza cărora se plătesc dobīnzile sīnt īn mod efectiv legate de acel sediu permanent. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    6. Dobīnda va fi considerată ca provenind dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este chiar acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a dobīnzii, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată creanţa pentru care se plăteşte dobīnda şi această dobīndă este suportată de acel sediu permanent, atunci acea dobīndă va fi considerată ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi beneficiarul efectiv sau īntre ambii şi terţe persoane, suma dobīnzilor, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt plătite, excede suma asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentului acord.

    8. Cīnd un rezident al unui stat contractant vinde produse sau mărfuri unui rezident al celuilalt stat contractant, iar plăţile aferente acestor vīnzări sīnt efectuate īntr-o perioadă determinată de timp după livrarea acestor produse sau mărfuri, atunci orice element al acestor plăţi nu va fi considerat ca dobīndă īn sensul prezentului articol. Īn acest caz se aplică prevederile art. 5 şi 7.

    ART. 12

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi, de asemenea, impuse şi īn statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă primitorul este beneficiarul efectiv al redevenţelor impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă sumele de orice natură primite pentru folosirea, concesionarea folosirii sau vīnzarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv a filmelor cinematografice şi a īnregistrărilor pentru radio şi televiziune, a oricărui brevet de invenţie, a unei mărci de fabrică, a unui desen sau model, a unui plan, a unei formule sau procedeu secret sau pentru informaţii referitoare la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele, printr-un sediu permanent situat acolo, şi dreptul sau bunul īn legătură cu care se plătesc redevenţele este īn mod efectiv legat de acel sediu permanent. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este chiar acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a redevenţelor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care este legat īn mod efectiv dreptul sau bunul generator de redevenţe şi aceste redevenţe sīnt suportate de acel sediu permanent, atunci aceste redevenţe vor fi considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi beneficiarul efectiv sau īntre ambii şi terţe persoane, suma redevenţelor plătite, ţinīnd cont de folosirea, dreptul sau informaţia pentru care ele sīnt plătite, excede pe aceea asupra căreia s-ar fi convenit de plătitor şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant ţinīndu-se cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentul acord.

    ART. 13

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile menţionate la art. 6 şi situate īn celălalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile aparţinīnd unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant īn scopul exercitării unei profesii independente, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sīnt impozabile īn celălalt stat.

    Totuşi, cīştigurile unei īntreprinderi a unui stat contractant provenind din īnstrăinarea navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere exploatate īn trafic internaţional şi a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea acestor nave, aeronave sau vehicule rutiere sīnt impozabile numai īn acel stat.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, sīnt impozabile īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    Totuşi, cīştigurile din capital menţionate īn alineatele precedente şi realizate din celălalt stat contractant sīnt impozabile īn celălalt stat contractant dacă perioada de timp dintre achiziţie şi īnstrăinare nu depăşeşte un an.

    ART. 14

    Profesii independente

    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activităţi cu caracter independent sīnt impozabile numai īn acel stat. Totuşi, aceste venituri pot fi, de asemenea, impuse īn celălalt stat, dacă aceste profesii sau activităţi sīnt exercitate īn acel celălalt stat şi dacă acesta:

    a) are o bază fixă īn mod regulat la dispoziţia sa īn acel celălalt stat īn scopul exercitării acelor profesii sau activităţi; sau

    b) este prezent īn acel celălalt stat īn scopul exercitării acelor profesii sau activităţi pe o perioadă sau perioade care īnsumează īn total 183 de zile sau mai mult, īn orice perioadă continuă de 12 luni.

    Īn aceste situaţii, poate fi impusă īn acel celălalt stat numai partea din venit care este atribuibilă acelei baze fixe sau este realizată din profesiile sau activităţile exercitate īn timpul prezenţei sale īn acel celălalt stat, după caz.

    2. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiei de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil şi alte activităţi care necesită o pregătire profesională specifică.

    ART. 15

    Profesii dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19, 20 şi 21, retribuţiile şi alte remuneraţii similare obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată vor fi impozabile numai īn acel stat, dacă activitatea nu este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată este astfel desfăşurată, remuneraţia obţinută de acolo poate fi impusă īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţia obţinută de un rezident al unui stat contractant, pentru o activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant, va fi impozabilă numai īn primul stat menţionat, dacă:

    a) beneficiarul este prezent īn celălalt stat pe o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn anul calendaristic vizat, şi

    b) remuneraţia este plătită de către sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) remuneraţia nu este suportată de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează le are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru munca salariată prestată la bordul unei nave, aeronave sau vehicul rutier exploatate īn trafic internaţional vor fi impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este īntreprinderea.

    ART. 16

    Tantieme

    Tantiemele şi alte remuneraţii similare primite de un rezident al unui stat contractant, īn calitate de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant, sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    ART. 17

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15, veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant ca profesionist de spectacole, cum ar fi un artist de teatru, cinema, de radio sau televiziune ori interpret muzical, precum şi de un sportiv din activitatea lui personală desfăşurată īn această calitate īn celălalt contractant, pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Cīnd veniturile din activităţile exercitate personal de un artist sau sportiv īn această calitate nu revin artistului sau sportivului īnsuşi, ci unei alte persoane, acele venituri pot fi impuse, prin derogare de la prevederile art. 7, 14 şi 15, īn statul contractant īn care sīnt exercitate activităţile artistului sau sportivului.

    3. Totuşi, veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din astfel de activităţi desfăşurate īn celălalt stat contractant vor fi scutite de impozit īn celălalt stat, dacă activităţile sīnt desfăşurate īn cadrul unui acord cultural sau unei alte īnţelegeri īncheiate īntre statele contractante.

    ART. 18

    Pensii

    Sub rezerva prevederilor paragrafului 1 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată prestată īn trecut sīnt impozabile numai īn acel stat.

    Această prevedere se aplică, de asemenea, anuităţilor pe viaţă plătite unui rezident al unui stat contractant.

    ART. 19

    Funcţii guvernamentale

    1. Remuneraţiile, inclusiv pensiile plătite de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală a acestuia, din fonduri constituite de acestea, unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţi sau autorităţi a acestuia, la retragerea dintr-o funcţie guvernamentală, sīnt impozabile īn acel stat.

    2. Dispoziţiile art. 15, 16 şi 17 se aplică remuneraţiilor şi pensiilor referitoare la serviciile prestate īn legătură cu o activitate comercială exercitată de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală a acestuia.

    ART. 20

    Studenţi

    1. Sumele pe care un student sau un practicant, care este un naţional al unui stat contractant şi care prezent īn celălalt stat contractant numai īn scopul educării sau specializării sale, le primeşte īn scopul īntreţinerii, educării sau specializării sale nu vor fi impuse īn acel celălalt stat pe o perioadă care depăşeşte 6 ani, cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse aflate īn afara acelui celălalt stat.

    2. Remuneraţiile pe care un student sau un practicant, care este un naţional al unui stat contractant, le realizează din munca salariată pe care o prestează īn celălalt stat contractant, pe o perioadă sau perioade care nu depăşesc 183 de zile īntr-un an calendaristic, īn scopul cīştigării de experienţă practică cu privire la educarea şi formarea sa, nu vor fi impuse īn celălalt stat.

    ART. 21

    Profesori

    1. Remuneraţiile obţinute de un profesor sau de un īnvăţător, care este un naţional al unui stat contractant şi care este prezent īn celălalt stat contractant cu scopul principal de a preda sau pentru cercetări ştiinţifice pe o perioadă sau perioade care nu depăşesc doi ani, vor fi scutite, īn acel celălalt stat, de impozitul asupra remuneraţiilor din activitatea de predare sau cercetare, cu condiţia ca sumele respective să provină din surse aflate īn afara acelui celălalt stat.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu se vor aplica veniturilor din cercetare, dacă lucrările de cercetare nu sīnt īntreprinse īn interes general, ci īn primul rīnd īn interesul personal al uneia sau mai multor persoane determinate.

    ART. 22

    Alte venituri

    Elementele de venit provenind dintr-un stat contractant şi care nu au fost menţionate īn mod expres īn articolele precedente ale acestui acord pot fi impuse īn acel stat.

    ART. 23

    Averea

    1. Averea constīnd din bunuri imobile menţionate la art. 6, deţinută de un rezident al unui stat contractant şi situată īn celălalt stat contractant, poate fi impusă īn acel celălalt stat.

    2. Averea constīnd din bunuri imobile care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau din bunuri mobile care aparţin unei baze fixe folosită de un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant, īn scopul exercitării unei profesii independente, poate fi impusă īn acel celălalt stat.

    3. Averea constīnd din nave, aeronave sau vehicule rutiere exploatate īn trafic internaţional şi din bunuri mobile afectate exploatării unor astfel de nave, aeronave sau vehicule rutiere este impozabilă numai īn statul contractant al cărui rezident este īntreprinderea.

    4. Toate celelalte elemente ale averii unui rezident al unui stat contractant se impun numai īn acel stat.

    ART. 24

    Evitarea dublei impuneri

    Dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    1. Īn cazul Romāniei, impozitele plătite īn Turcia de rezidenţii romāni asupra veniturilor realizate sau averii deţinute, care īn conformitate cu prevederile acestui acord pot fi impuse īn Turcia, vor fi scăzute din impozitele datorate statului romān.

    Această scădere nu va depăşi, totuşi, acea parte a impozitului pe venit calculată īn Romānia īnainte ca scăderea să fie acordată şi care este corespunzătoare venitului ce poate fi impus īn Turcia.

    Beneficiile vărsate de īntreprinderile de stat romāne bugetului de stat vor fi considerate ca impozit romān.

    2. Īn cazul Turciei, cīnd un rezident al Turciei obţine venituri care, īn conformitate cu prevederile acestui acord, pot fi impuse īn Romānia, Turcia va acorda ca scădere din impozitul pe venit al acelei persoane, sub rezerva prevederilor legislaţiei fiscale turce privind creditarea impozitelor străine (care nu va afecta principiile generale ale acestui acord), o sumă egală cu impozitul pe venit plătit īn Romānia.

    Această scădere nu va depăşi, totuşi, acea parte a impozitului pe venit calculat īn Turcia īnainte ca scăderea să fie acordată şi care este corespunzătoare venitului ce poate fi impus īn Romānia.

    ART. 25

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 6 al art. 7, impunerea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi stabilită īn acel celălalt stat īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea īntreprinderilor acelui celălalt stat care desfăşoară aceleaşi activităţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este īn totalitate sau īn parte, direct sau indirect, deţinut sau controlat de către unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt impozitarea sau obligaţiile legate de impunere la care sīnt sau pot fi supuse īntreprinderile de acelaşi fel din primul stat menţionat.

    4. Aceste dispoziţii nu vor fi interpretate ca:

    a) obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant orice īnlesnire, reducere sau scutire de impozit cu caracter personal la plata impozitului, īn funcţie de situaţia sau de sarcinile familiale pe care le acordă propriilor săi rezidenţi;

    b) o discriminare, dacă un stat contractant limitează aplicarea unor īnlesniri, reduceri sau scutiri elaborate īn scopul īncurajării investiţiilor, pentru persoanele celuilalt stat contractant.

    ART. 26

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba informaţiile care sīnt necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord sau cele ale legislaţiei interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de acord, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd nu este contrară acordului. Orice informaţie primită de un stat contractant va fi tratată ca secret īn acelaşi fel ca informaţiile obţinute īn conformitate cu legislaţia internă a acelui stat şi va fi divulgată numai persoanelor sau autorităţilor, inclusiv instanţelor sau organelor administrative īnsărcinate cu stabilirea, īncasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor referitoare la impozitele vizate de acord. Aceste persoane sau autorităţi vor folosi informaţiile respective numai īn acest scop.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative īn contradicţie cu propria legislaţie sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute pe baza legislaţiei sau īn cadrul practicii administrative normale a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 27

    Asistenţa administrativă

    1. Statele contractante se angajează să-şi acorde reciproc sprijin şi asistenţă īn scopul īnştiinţării şi īncasării īn special a majorărilor de īntīrziere, dobīnzilor, cheltuielilor şi amenzilor care nu au caracter penal şi a impozitelor vizate de art. 2.

    2. La solicitarea autorităţii competente a unui stat contractant, autoritatea competentă a celuilalt stat contractant va asigura, īn ultimul stat, īn conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor aplicabile īnştiinţării şi īncasării impozitelor sus-menţionate, īnştiinţarea şi īncasarea drepturilor fiscale prevăzute la primul paragraf şi care revin primului stat. Aceste cereri nu vor beneficia de vreun privilegiu īn statul solicitat, iar acesta nu este obligat să aplice mijloace de executare care nu sīnt prevăzute de legislaţia şi reglementările statului solicitant.

    3. Solicitările prevăzute la paragraful 2 vor avea la bază copii oficiale ale documentelor de urmărire, īnsoţite, atunci cīnd este cazul, de copiile oficiale de pe sentinţele judecătoreşti definitive.

    4. Cu privire la drepturile fiscale care pot fi contestate, autoritatea competentă a unui stat contractant poate, īn scopul apărării drepturilor sale, să solicite autorităţii competente a celuilalt stat contractant să ia măsurile de protejare prevăzute de legislaţia ultimului stat; asupra acestor măsuri se aplică īn mod reciproc prevederile paragrafelor 1 la 3.

    5. Prevederile art. 26 paragraful 1 se aplică, de asemenea, tuturor informaţiilor aduse la cunoştinţa autorităţii competente a statului solicitant, īn scopul aplicării paragrafelor anterioare ale prezentului acord.

    6. Naţionalii unui stat contractant care desfăşoară activităţi dependente īn celălalt stat contractant pot solicita sprijinul, īn rezolvarea contestaţiilor legate de impunere, unor delegaţi trimişi de o agenţie autorizată a statului lor de origine. Īmputernicirile şi competenţele acestor agenţii şi delegaţi vor fi stabilite īn conformitate cu prevederile care reglementează īmputernicirile şi competenţele agenţiilor şi delegaţilor similari ai celuilalt stat contractant.

    ART. 28

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezentul acord, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acelor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie satisfăcătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu acordul.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea acordului. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de acord.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn vederea realizării unei īnţelegeri, aşa cum se prevede īn paragrafele precedente. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb de vederi oral, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    ART. 29

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Dispoziţiile acestui acord nu afectează privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari acordate fie īn virtutea normelor generale ale dreptului internaţional, fie īn baza prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 30

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezentul acord va fi ratificat şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate cīt mai curīnd posibil.

    2. Acordul va intra īn vigoare la schimbarea instrumentelor de ratificare şi prevederile sale īşi vor produce efectul īn Romānia şi Turcia pentru impozitele aferente fiecărui an fiscal, care īncep la sau după 1 ianuarie al anului următor celui īn care acordul a intrat īn vigoare.

    ART. 31

    Denunţarea

    Prezentul acord va rămīne īn vigoare pīnă la denunţarea lui de către unul dintre statele contractante. Oricare dintre statele contractante poate denunţa acordul pe cale diplomatică, după 1 ianuarie al celui de al 5-lea an de la intrarea īn vigoare a prezentului acord, transmiţīnd īn acest sens o notă de denunţare cu cel puţin 6 luni īnainte de sfīrşitul anului calendaristic. Īn acest caz, acordul va īnceta să se aplice īn Romānia şi īn Turcia pentru impozitele cu privire la fiecare an de impunere care īncepe la sau după 1 ianuarie al anului următor celui īn care s-a dat nota de denunţare.

    Drept care, subsemnaţii plenipotenţiari am semnat prezentul acord.

    Īncheiat la Bucureşti īn 1 iulie 1986, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romānă, turcă şi engleză, cele trei texte fiind egal autentice. Īn caz de divergenţe īn interpretarea prevederilor prezentului acord, textul englez are precădere.

 

Pentru Guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

Petre Gigea,

ministrul finanţelor

 

Pentru Guvernul

Republicii Turcia,

Abdullah Tenekeci,

ministru de stat