Asculta

DECRET   Nr. 40 din 11 februarie 1988

privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 1 decembrie 1987

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 9 din 12 februarie 1988

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 1 decembrie 1987.

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit şi pe avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Republicii Arabe Siriene,

    īn dorinţa de a promova şi īntări relaţiile economice īntre cele două ţări pe baza egalităţii īn drepturi, respectării principiilor suveranităţii şi independenţei naţionale, neamestecului īn treburile interne şi

avantajului reciproc,

    au convenit asupra următoarelor dispoziţii privind evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit şi pe avere:

 

    ART. 1

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică, după caz, Republica Socialistă Romānia sau Republica Arabă Siriană;

    b) termenul Romānia īnseamnă Republica Socialistă Romānia şi, folosit īn sens geografic, desemnează teritoriul Republicii Socialiste Romānia, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusivă şi platoul continental asupra cărora Romānia exercită drepturi suverane, īn conformitate cu dreptul internaţional şi propria sa legislaţie, privind explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele, īn solul şi subsolul mării;

    c) termenul Siria, folosit īn sens geografic, desemnează teritoriul Republicii Arabe Siriene, inclusiv marea teritorială, platoul continental şi orice alte regia situate īn afara mării teritoriale a Siriei, asupra cărora Siria īşi exercită drepturile suverane, īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie naţională, īn scopul explorării şi exploatării resurselor lor naturale, biologice şi minerale care se găsesc īn apele, īn solul şi subsolul mării;

    d) termenul persoană cuprinde persoanele fizice şi persoanele juridice şi orice alte grupări de persoane;

    e) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant īnseamnă o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi respectiv o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    f) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu legislaţia celor două state contractante sau orice entitate care este considerată ca o persoană juridică īn vederea impozitării;

    g) expresia autoritate competentă īnseamnă:

    1) īn Romānia, ministrul finanţelor sau reprezentantul său legal autorizat;

    2) īn Siria, ministrul finanţelor sau reprezentantul său legal autorizat;

    h) prin trafic internaţional se īnţelege orice transport efectuat de către o navă, o aeronavă, un vehicul rutier sau feroviar exploatat de către o īntreprindere care are sediul conducerii efective (principale) situat

īntr-unul dintre statele contractante, cu excepţia cazului cīnd nava, aeronava sau vehiculul rutier ori feroviar sīnt exploatate īntre puncte situate īn celălalt stat contractant;

    i) termenul naţionali īnseamnă:

    1) orice persoană fizică care posedă cetăţenia unuia dintre statele contractante;

    2) orice persoană juridică, societăţile de persoane sau asociaţiile constituite īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īntr-unul din statele contractante;

    j) expresia sediu permanent indică un loc fix de afaceri īn care īntreprinderea īşi exercită, īn totalitate sau īn parte, activitatea sa.

    2. Īn ce priveşte aplicarea convenţiei de către fiecare dintre statele contractante, orice termen care nu este astfel definit va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, īnţelesul pe care īl are īn cadrul legislaţiei acelui stat cu privire la impozitele la care prezenta convenţie se aplică.

    ART. 2

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante.

    ART. 3

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere percepute īn contul fiecăruia dintre statele contractante, al unităţilor lor administrativ-teritoriale şi al autorităţilor lor locale, indiferent de sistemul de percepere.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere impozitele percepute pe venit, pe averea totală sau pe elementele de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii, īn cazul īn care aceste ultime impozite există īntr-unul din cele două state contractante.

    3. Impozitele actuale care cad sub incidenţa prezentei convenţii sīnt:

    a) Īn ce priveşte Romānia:

    - impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi juridice;

    - impozitul pe veniturile societăţilor mixte constituite cu participarea organizaţiilor economice romāne şi a partenerilor străini;

    - impozitul pe veniturile din activităţi agricole (denumite īn continuare impozit romān).

    b) Īn ce priveşte Siria:

    - impozitul pe veniturile persoanelor fizice, juridice şi pe autoturisme;

    - impozitul pe veniturile societăţilor mixte constituite ca sedii sau societăţi siriene ale asociaţiilor sau societăţilor străine;

    - impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole (denumite īn continuare impozit sirian).

    4. Avīnd īn vedere paragraful 5 al art. 28, convenţia se va aplica, de asemenea, impozitelor viitoare identice sau similare care se vor adăuga impozitelor existente sau care le vor īnlocui. Autorităţile competente

ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc modificările importante aduse legislaţiilor fiscale respective.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant īnseamnă orice persoană care, īn virtutea legislaţiei acelui stat, este subiect de impunere īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură similară.

    2. Cīnd, conform prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a fiecărui stat contractant, atunci acest caz se rezolvă după următoarele reguli:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant cu

care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă nu dispune de o locuinţă permanentă īn nici unul din statele contractante, atunci va fi considerată rezidentă a statului īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn fiecare din statele contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul din ele, va fi considerată rezidentă a statului contractant a cărui naţionalitate o are;

    d) dacă această persoană are naţionalitatea fiecăruia din statele contractante sau dacă nu are naţionalitatea nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante rezolvă problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a fiecăruia din statele contractante, se consideră rezidentă a statului contractant unde este situat sediul conducerii

sale efective (principale).

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    e) un birou;

    f) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) un şantier de construcţii sau de montaj, dacă durata şederii depăşeşte 180 de zile din momentul īnceperii activităţii efective a lucrărilor prevăzute īn contract.

    2. Nu se consideră sediu permanent:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) păstrarea mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) păstrarea mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul de a fi prelucrate de o altă īntreprindere;

    d) vīnzarea mărfurilor aparţinīnd unei īntreprinderi, care au fost expuse la un tīrg comercial sau la o expoziţie, la īnchiderea tīrgului sau expoziţiei;

    e) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    f) menţinerea, pentru īntreprindere, a unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de reclamă, de a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau activităţi analoage care au un caracter preparator sau auxiliar.

    3. O persoană - alta decīt un agent cu statut independent īn sensul paragrafului 4 - care activează īntr-unul din statele contractante īn contul unei īntreprinderi din celălalt stat contractant se consideră că are un sediu permanent īn primul stat contractant dacă dispune īn acest prim stat de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit, care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, cu excepţia cazului cīnd activitatea acestei persoane se limitează la cumpărarea de mărfuri pentru īntreprindere.

    4. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai pentru faptul că aceasta īşi exercită activitatea prin intermediul unui curtier, al unui comisionar general sau al oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul obişnuit al activităţii mai sus arătate.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Veniturile provenind din bunurile imobile, inclusiv veniturile din exploatări agricole sau forestiere, sīnt impozabile īn conformitate cu legislaţia fiscală a statului contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Expresia bunuri imobile este definită īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care sīnt situate bunurile īn discuţie. Expresia cuprinde, īn orice caz, drepturile asupra cărora se aplică dispoziţiile dreptului comun privind proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi a altor bogăţii ale solului. Navele şi aeronavele nu sīnt considerate bunuri imobile īn sensul prezentei convenţii.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirieri ca şi din orice altă formă de folosire a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi, precum şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesii independente şi altele.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi care se află īntr-un stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat contractant, īn afară de cazul īn care īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel celălalt stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, beneficiile īntreprinderii sīnt impozabile īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt de atribuit acelui sediu permanent.

    2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, se atribuie, īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent situat īn acel celălalt stat beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată, exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărei sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sīnt admise la scădere cheltuielile efectuate pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, fie īn statul contractant īn care se află acest sediu permanent, fie īn altă parte, īn măsura īn care acestea sīnt atribuite īn mod rezonabil sediului permanent.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate prin repartizarea beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu īmpiedică acest stat contractant să determine beneficiile impozabile īn conformitate cu repartiţia uzuală; totuşi, metoda de repartizare adoptată trebuie să fie, ca rezultat, īn concordanţă cu principiile enunţate īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent a cumpărat mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit unui sediu permanent se determină īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive valabile şi suficiente de a proceda altfel.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acestor articole nu sīnt afectate de dispoziţiile prezentului articol.

    ART. 8

    Īntreprinderi de transport

    1. Beneficiile provenind din exploatarea īn trafic internaţional a navelor, a aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sau feroviare sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective (principale) a īntreprinderii.

    2. Dacă locul conducerii efective (principale) a unei īntreprinderi de transporturi navale se află la bordul unei nave, acest loc se consideră situat īn statul contractant īn care este situat portul de īnregistrare a navei.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau cīnd

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi al unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant;

   şi cīnd, şi īn unul şi īn celălalt caz, cele două īntreprinderi sīnt legate īn relaţiile lor comerciale sau financiare prin condiţii acceptate sau impuse care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi

independente, beneficiile care, fără aceste condiţii, ar fi fost obţinute de către una din īntreprinderi, dar nu au putut fi obţinute īn fapt datorită acestor condiţii, pot fi incluse īn beneficiile acestei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

    ART. 10

    Dividende

    1. Termenul dividende folosit īn prezentul articol indică veniturile provenind din acţiuni, din acţiuni sau din drepturi de folosinţă, din părţi miniere, din părţi de fondator, ca şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului īn care este rezidentă societatea distribuitoare. Acest termen desemnează, de asemenea, veniturile distribuite asociaţiilor lor de către societăţile mixte constituite īn conformitate cu legislaţia romānă sau legislaţia siriană.

    2. Ţinīnd seama de dispoziţiile art. 7, dividendele (cotele-părţi) plătite de o societate rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat contractant īn conformitate cu propria sa legislaţie fiscală.

    3. Aceste dividende nu pot fi supuse, īn statul contractant īn care este rezidentă societatea care plăteşte beneficiile, altor impozite decīt cele plătite īn conformitate cu art. 7 al acestei convenţii. Dispoziţiile acestui paragraf nu se referă la impozitarea societăţii pentru beneficiile din care se plătesc dividendele.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică cīnd beneficiarul dividendelor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende un sediu permanent de care este legată efectiv participarea generatoare de dividende. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Dacă o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate persoanelor care nu sīnt rezidente ale acelui celălalt stat, nici să preleve vreun impozit cu titlu de impunere asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acest celălalt stat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Termenul dobīnzi īnseamnă veniturile provenind din efecte şi din scrisori de creanţe guvernamentale de orice fel, fie că sīnt sau nu īnsoţite de garanţii ipotecare reale, fie că īnglobează un drept de participare la beneficii sau alte creanţe, ca şi orice alte venituri provenind dintr-o sumă īmprumutată, īn conformitate cu legislaţia fiscală a statului contractant din care provin veniturile. Penalizările pentru neplata īn termen nu sīnt considerate dobīnzi īn sensul prezentului articol.

    2. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plăţile unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat.

    3. Totuşi, aceste dobīnzi sīnt impozabile īn statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acestui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 7,5 la sută din suma brută a dobīnzilor.

    4. Dobīnzile plătite īn baza īmprumuturilor sau creditelor acordate sau garantate de unul din statele contractante sau de un organism public al acestui stat nu sīnt impozabile īn nici unul din cele două state contractante.

    5. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică cīnd beneficiarul efectiv al dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin aceste venituri un sediu permanent de care se leagă efectiv dobīnzile. Īn acest caz se aplică dispoziţiile art. 7.

    6. Dobīnzile sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd debitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acestui stat. Totuşi, cīnd debitorul dobīnzilor, fie

că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant un sediu permanent pentru care a fost contractată creanţa generatoare de dobīnzi şi care suportă sarcina acestor dobīnzi, atunci aceste venituri sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Dacă, urmare a relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau pe care şi unul şi celălalt le īntreţin cu terţe persoane, suma dobīnzilor achitate ţinīnd seama de creanţa pentru care acestea sīnt plătite depăşeşte pe cea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant şi ţinīndu-se seama de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Termenul comisioane folosit īn prezentul articol indică remuneraţiile plătite oricărei persoane pentru serviciile prestate īn calitate de intermediar; acest termen nu cuprinde remuneraţiile plătite cu titlu de venituri din profesii libere prevăzute la art. 15 sau de venituri din profesii dependente prevăzute la art. 16.

    2. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat.

    3. Totuşi, aceste comisioane sīnt impozabile īn statul contractant din care provin şi potrivit legislaţiei acelui stat; dacă persoana care primeşte

comisioanele este beneficiară efectivă a acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15 la sută din suma lor brută.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul efectiv al comisioanelor, rezident al unui stat contractant, exercită īn celălalt stat contractant din care provin comisioanele fie o activitate industrială sau comercială prin intermediul unui sediu permanent care este situat acolo, fie o profesie liberă prin intermediul unei baze fixe care este situată acolo, de care se leagă efectiv plata comisioanelor. Īn această situaţie sīnt aplicabile dispoziţiile art. 7 sau 15, după caz.

    5. Comisioanele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd plătitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd plătitorul comisioanelor, fie că este sau nu rezident īn celălalt stat contractant, are īntr-unul din statele contractante un sediu permanent pentru care a fost contractată obligaţia de a plăti comisioane şi care suportă plata acestora, atunci aceste comisioane sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, urmare a relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau a relaţiilor pe care şi unul şi celălalt le īntreţin cu terţe persoane, suma comisioanelor, ţinīnd seama de serviciile pentru care sīnt datorate, depăşeşte pe cea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultima sumă. Īn acest caz, partea excedentară a comisioanelor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant şi ţinīnd seama de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Termenul redevenţe folosit īn prezentul articol indică remuneraţiile şi sumele de orice fel plătite pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filmele de cinematograf şi filmele şi benzile magnetice de televiziune sau de radiodifuziune, a unui brevet de invenţie, a unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui desen sau a unui model, a unui plan, a unei formule sau a unui procedeu secret, ca şi pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific şi pentru informaţiile relative la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    2. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile numai īn acest celălalt stat.

    3. Totuşi, aceste redevenţe sīnt impozabile īn statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acelui stat contractant, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din remuneraţiile filmelor cinematografice, filmelor şi benzilor magnetice de televiziune, radio şi 15 la sută din suma plătită pentru celelalte drepturi menţionate la paragraful 1 al acestui articol.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul efectiv al redevenţelor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele un sediu permanent, de care este legat efectiv dreptul sau bunul generator de redevenţe. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd debitorul lor este acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acestui stat. Totuşi, cīnd plătitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident īn celălalt stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care se leagă efectiv dreptul sau bunul generator de redevenţe şi care suportă sarcina redevenţelor, atunci aceste redevenţe sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, urmare a relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau pe care şi unul şi celălalt le īntreţin cu terţe persoane, suma redevenţelor plătite, ţinīnd seama de serviciul pentru care sīnt datorate, depăşeşte pe cea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant şi ţinīndu-se seama de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din īnstrăinări de bunuri

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, sīnt impozabile īn statul contractant

īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile aparţinīnd unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii libere, inclusiv asemenea cīştiguri provenind din īnstrăinarea acestui sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a acestei baze fixe, sīnt impozabile īn acest celălalt stat.

    Cu toate acestea, cīştigurile provenind din īnstrăinarea navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere sau feroviare exploatate īn trafic internaţional, precum şi a bunurilor mobile necesare exploatării lor, sīnt impozabile potrivit art. 8 din această convenţie.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cedentul.

    ART. 15

    Profesii libere

    1. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, activităţi independente de ordin ştiinţific, administrativ, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiei de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    2. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activităţi similare cu caracter analog sīnt impozabile numai īn statul īn care este exercitată activitatea, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īn acel stat.

    ART. 16

    Profesii dependente

    1. Sub rezerva dispoziţiilor art. 17, 19 şi 20, retribuţiile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate retribuită sīnt impozabile numai īn acest stat, cu condiţia ca activitatea să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este desfăşurată īn celălalt stat contractant, remuneraţiile primite cu acest titlu sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Independent de dispoziţiile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate retribuită exercitată īn celălalt stat contractant sīnt impozabile numai īn primul stat contractant, dacă toate condiţiile următoare sīnt īndeplinite:

    a) beneficiarul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal vizat; şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de o persoană sau īn numele unei persoane care angajează, care nu este rezidentă a celuilalt stat; şi

    c) sarcina remuneraţiilor nu este suportată de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Independent de dispoziţiile prezentului articol, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate retribuită exercitată la bordul unei nave, aeronave sau vehicul rutier sau feroviar exploatate īn trafic internaţional sīnt impozabile īn statul contractant īn care se află sediul conducerii efective (principale).

    ART. 17

    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie sau de conducere

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de un rezident al unui stat contractant īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau de conducere al unei societăţi rezidente a celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat contractant.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Independent de prevederile art. 15 şi 16, veniturile pe care artiştii de spectacole, cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radiodifuziune sau de televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii, le obţin īn această calitate din activităţile lor personale sīnt impozabile īn statul contractant īn care aceste activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd venitul provenind din activităţile personale īn această calitate ale artistului de spectacole sau sportivului nu revin artistului sau sportivului, ci altei persoane, acest venit poate, independent de dispoziţiile art. 7, 15 şi 16, să fie impus īn statul contractant īn care se desfăşoară activitatea artistului sau sportivului.

    3. Independent de prevederile paragrafului 1, veniturile obţinute din activităţi exercitate de artiştii de spectacole sau de sportivii care sīnt rezidenţi ai unuia din statele contractante sīnt impozabile numai īn acest stat, dacă activităţile sīnt exercitate īn celălalt stat contractant īn cadrul unui program de schimburi culturale sau sportive aprobate de statele contractante.

    ART. 19

    Pensii

    1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 20, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru o muncă desfăşurată anterior sīnt impozabile numai īn acest stat.

    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, dacă un rezident dintr-un stat contractant primeşte plăţi cu titlu de pensie de īntreţinere pentru copil de la un rezident al celuilalt stat contractant, asemenea plăţi sīnt scutite de impozit īn ambele state contractante.

    Expresia pensie de īntreţinere, astfel cum este folosită īn acest articol, īnseamnă plăţi periodice pentru īntreţinerea unui minor pe baza unei hotărīri de divorţ sau pe baza unui acord de īntreţinere separator sau baza unui acord mutual de īntreţinere sau de separare.

    3. Rentele viagere sau de altă natură primite de un rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat contractant.

    ART. 20

    Funcţii publice

    a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile, plătite de stat contractant, de o unitate administrativ-teritorială sau de o autoritate locală unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, acelei unităţi sau acelei autorităţi locale din acest stat sīnt impozabile numai īn acest stat şi cuprind remuneraţiile plătite celor care lucrează īn domeniul transportului internaţional, terestru, maritim şi aerian.

    b) Totuşi, aceste remuneraţii sīnt impozabile numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acest stat şi dacă beneficiarul remuneraţiei este rezident al acestui stat care:

    i) posedă naţionalitatea acestui stat, sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Pensiile plătite de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală, fie direct fie prin prelevarea din fondurile pe care le-a constituit, unei persoane fizice, pentru serviciile prestate acestui stat sau acelor unităţi sau autorităţi, sīnt impozabile numai īn acest stat.

    b) Totuşi, aceste pensii sīnt impozabile numai īn celălalt stat contractant, dacă beneficiarul este rezident al acestui stat şi dacă posedă naţionalitatea acestuia.

    c) Prevederile art. 16, 17 şi 19 se aplică remuneraţiilor plătite pentru serviciile prestate īn cadrul activităţii comerciale sau industriale exercitate de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală.

    ART. 21

    Profesori

    1. Remuneraţiile primite de profesori şi alţi membri ai personalului didactic, rezidenţi ai unui stat contractant, care predau īntr-o universitate sau īn orice altă instituţie de īnvăţămīnt din celălalt stat contractant, sīnt impozabile numai īn primul stat, pe durata unei perioade care nu depăşeşte un an de la prezenţa acestora īn statul īn care predau; după această perioadă remuneraţiile se impozitează numai īn celălalt stat contractant.

    2. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, remuneraţiilor pe care o persoană fizică, rezidentă a unuia dintre statele contractante, le primeşte pentru lucrări de cercetare executate īn celălalt stat contractant, dacă aceste lucrări sīnt īntreprinse īn interesul public şi nu īn vederea realizării unui avantaj special de care profită o īntreprindere sau o persoană.

    ART. 22

    Studenţi, stagiari şi persoane īn curs de pregătire profesională

    1. Sumele pe care le primeşte un student sau un stagiar, inclusiv orice persoană īn curs de perfecţionare profesională, care este sau a fost imediat anterior venirii sale rezident al unui stat contractant şi care locuieşte īn celălalt stat contractant numai īn scopul de a-şi continua studiile sau de a se forma īntr-o perioadă de 6 ani, pentru a-şi acoperi cheltuielile de īntreţinere, de studii sau de instruire, nu pot fi impuse īn acel celălalt stat, cu condiţia ca sumele să provină din surse situate īn afara acelui celălalt stat.

    2. Persoanele prevăzute la paragraful 1 care exercită o activitate remunerată īn celălalt stat pentru a-şi completa resursele necesare īntreţinerii şi pentru acoperirea cheltuielilor de studii sau de instruire nu sīnt supuse impozitării pentru o perioadă limitată la doi ani de la sosirea īn acest din urmă stat.

    ART. 23

    Impunerea averii

    1. Averea constituită din bunuri imobile, astfel cum acestea sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, este impozabilă īn statul contractant īn care sīnt situate aceste bunuri, īn conformitate cu legislaţia sa fiscală.

    2. Averea constituită din bunuri imobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau din bunuri mobile aparţinīnd unei baze fixe servind la exercitarea unei profesii libere este impozabilă īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă, īn conformitate cu legislaţia sa fiscală.

    3. Navele, aeronavele şi vehiculele rutiere sau feroviare exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile afectate exploatării navelor, aeronavelor şi vehiculelor rutiere sau feroviare, sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective a īntreprinderii, īn conformitate cu legislaţia sa fiscală.

    4. Toate celelalte elemente ale averii unui rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn conformitate cu legislaţia sa fiscală.

    ART. 24

    Alte venituri

    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, despre care nu se tratează īn articolele precedente ale prezentei convenţii sīnt impozabile numai īn acest stat.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica dacă beneficiarul venitului, rezident al unui stat contractant, desfăşoară īn celălalt stat contractant fie o activitate industrială sau comercială prin intermediul unui sediu permanent care este situat īn acel celălalt stat, fie o profesie liberă prin intermediul unei baze fixe situată īn acel celălalt stat, şi dacă dreptul său bunul generator de venit este legat efectiv de acestea. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    ART. 25

    Asistenţă la īncasări

    1. Fiecare stat contractant se va strădui să īncaseze, īn numele celuilalt stat contractant, impozitele stabilite de acel celălalt stat contractant.

    2. Acest articol nu va fi, īn nici un caz, interpretat īn sensul că impune unui stat contractant obligaţia de a lua măsuri contrare legislaţiei sau practicii administrative a oricărui stat contractant cu privire la īncasarea impozitelor proprii.

    ART. 26

    Dispoziţii privind evitarea dublei impuneri

    1. Īn ce priveşte Romānia, dubla impunere este evitată īn modul următor:

    - impozitul sirian plătit de un rezident romān pentru veniturile impozabile īn Siria, īn aplicarea prezentei convenţii, se va scădea din suma impozitului sau beneficiilor datorate bugetului romān īn conformitate cu legislaţia fiscală romānă.

    2. Īn ce priveşte Siria, dubla impunere este evitată īn modul următor:

    - impozitul romān plătit de un rezident sirian pentru veniturile impozabile īn Romānia, īn aplicarea prezentei convenţii, se va scădea din suma impozitului sirian, exigibilă īn conformitate cu legislaţia fiscală siriană.

    ART. 27

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant, indiferent că sīnt sau nu rezidenţi ai unuia dintre statele contractante, nu sīnt supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere, diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acestui celălalt stat contractant, aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va face īn acest celălalt stat īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea īntreprinderilor acestui celălalt stat care desfăşoară aceeaşi activitate.

    Nici o dispoziţie a prezentului articol nu poate fi interpretată ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant deduceri personale, scutiri şi reduceri de impozite, īn funcţie de situaţia sau de sarcinile familiale pe care le acordă propriilor săi rezidenţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, direct sau indirect, deţinut sau controlat de unu sau de mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu sīnt supuse īn primul stat contractant la nici un impozit sau obligaţie legată de impunere diferită sau mai īmpovărătoare decīt acelea la care sīnt sau vor putea fi supuse alte īntreprinderi de acelaşi fel ale primului stat.

    4. Termenul impozitare indică īn prezentul articol impozitele de orice natură sau denumire.

    ART. 28

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de un stat contractant sau de fiecare din cele două state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, independent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului al cărui rezident este. Cazul va trebui supus īn termen de trei ani următori primei notificări a măsurii care atrage impozitarea care nu este īn conformitate cu prevederile convenţiei.

    2. Această autoritate competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie satisfăcătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări neconforme cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea procedurii amiabile orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se pună de acord īn vederea evitării dublei impuneri cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri, astfel cum se prevede la paragrafele precedente. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    5. Autorităţile competente ale celor două state contractante se vor pune de acord reciproc pentru a decide dacă schimbările intervenite īn legislaţia lor fiscală necesită modificarea convenţiei.

    ART. 29

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba informaţiile de ordin fiscal de care dispun īn mod normal şi care sīnt necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi cele ale legilor interne ale celor două state referitoare la impozitele vizate prin convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care o stabilesc este conformă convenţiei. Orice informaţie astfel obţinută va fi ţinută secret şi nu va putea fi divulgată decīt reprezentanţilor autorităţilor īnsărcinate cu stabilirea sau cu īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un fel interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute pe baza propriei sale legislaţii ori īn cadrul practicii sale administrative normale sau a celei a celuilalt stat contractant;

    c) de a transmite informaţii care ar divulga un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu comercial ori informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 30

    Funcţionarii diplomatici şi consulari

    1. Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, ca şi funcţionarii altor reprezentanţe oficiale deschise de un stat contractant pe teritoriul celuilalt stat contractant īn virtutea fie a regulilor generale ale dreptului internaţional, fie a dispoziţiilor din acordurile speciale.

     2. Convenţia nu se aplică organizaţiilor internaţionale, organelor şi funcţionarilor acestora, nici persoanelor care sīnt membre ale misiunilor diplomatice sau consulare ale statelor terţe, cīnd se află pe teritoriul unuia dintre statele contractante şi nu sīnt considerate ca rezidenţi īntr-unul sau īn celălalt stat contractant īn materie de impozite pe venit.

    ART. 31

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezenta convenţie va fi ratificată īn conformitate cu dispoziţiile constituţionale īn vigoare īn fiecare din cele două state şi va intra īn vigoare īn a 30-a zi următoare datei schimbului notificărilor prin care se constată că ambele părţi s-au conformat acestor prevederi.

    2. Prezenta convenţie se va aplica īn ambele state contractante veniturilor aferente fiecărui an impozabil, īncepānd cu 1 ianuarie al anului care va urma anului intrării īn vigoare a prezentei convenţii.

    ART. 32

    Denunţarea

    Această convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată, fiecare stat putīnd să o denunţe după expirarea a cinci ani īncepīnd de la aplicare.

    Nota de denunţare se va prezenta pe cale diplomatică pīnă la 30 iunie al fiecărui an care urmează după primii cinci ani.

    Īn acest caz, aplicarea convenţiei va īnceta la 31 decembrie al anului īn care se prezintă nota de denunţare.

    Drept care, subsemnaţii legal īmputerniciţi īn acest scop de către guvernele respective au semnat prezenta convenţie.

    Făcută la Bucureşti la 1 decembrie 1987, īn două exemplare originale, redactate fiecare īn limbile romānă, arabă şi franceză, toate cele trei texte avīnd aceeaşi valoare juridică. Īn caz de divergenţă īn interpretarea dispoziţiilor acestei convenţii, textul īn limba franceză are precădere.

 

Pentru Guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

ministrul finanţelor

 

Pentru Guvernul

Republicii Arabe Siriene,

ministrul economiei şi

comerţului exterior