Asculta

DECRET   Nr. 213 din  5 iulie 1976

pentru ratificarea Convenţiei dintre Republica Socialistă Romānia şi Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tokio la 12 februarie 1976

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 69 din 13 iulie 1976

 

EXPUNERE DE MOTIVE

    Dezvoltarea relaţiilor economice, culturale şi de cooperare industrială şi tehnico-ştiinţifică dintre Republica Socialistă Romānia şi Japonia a făcut necesară reglementarea juridică a regimului fiscal al veniturilor rezidenţilor uneia dintre părţi, realizate pe teritoriul celeilalte părţi. Ca urmare, la 12 februarie 1976 a fost semnată la Tokio Convenţia dintre Republica Socialistă Romānia şi Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit.

    Īn convenţie sīnt precizate impozitele din ambele ţări care cad sub incidenţa acesteia şi este reglementat modul cum vor acţiona, sub raport fiscal, statele contractante īn legătură cu diferite bunuri şi venituri impozabile realizate din surse aflate pe teritoriul unui stat şi cuvenite beneficiarilor din celălalt stat contractant.

    Totodată, īn convenţie se prevede modul cum va acţiona fiecare stat contractant pentru īnlăturarea dublei impuneri, pentru evitarea unei impozitări care nu este conformă cu prevederile din convenţie sau pentru soluţionarea situaţiilor neprevăzute īn convenţie.

    Prin dispoziţiile pe care le conţine, convenţia stabileşte un cadru juridic fiscal adecvat pentru dezvoltarea īn continuare a relaţiilor economice, culturale şi de cooperare industrială şi tehnico-ştiinţifică dintre cele două state.

    Prin decretul alăturat al Consiliului de Stat se ratifică convenţia menţionată mai sus.

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă Romānia şi Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tokio la 12 februarie 1976.

 

                        NICOLAE CEAUŞESCU

             Preşedintele Republicii Socialiste Romānia


 

CONVENŢIE

īntre Republica Socialistă Romānia şi Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit*)

--------------

    *) Traducere.

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Japoniei,

    dorind să īncheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    1. Impozitele care cad sub incidenţa prezentei convenţii sīnt următoarele:

    a) īn Romānia:

    (i) impozitele pe retribuţii şi venituri din lucrări de litere, artă şi ştiinţă, precum şi pe veniturile obţinute din colaborări la publicaţii, la spectacole, din expertize şi din alte activităţi similare;

    (ii) impozitele pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;

    (iii) impozitele asupra veniturilor societăţilor mixte;

    (iv) impozitele asupra veniturilor din activităţi lucrative ca meserii, profesii libere, precum şi pe veniturile obţinute de īntreprinderi, altele decīt īntreprinderile de stat şi societăţile mixte;

    (v) impozitul asupra veniturilor din īnchirieri de clădiri şi terenuri;

    (vi) impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole şi

    (vii) impozitele asupra veniturilor cooperativelor de consum şi cooperativelor meşteşugăreşti (mai jos menţionate ca impozit romān);

    b) īn Japonia:

    (i) impozitul pe venit;

    (ii) impozitul pe societăţi şi

    (iii) impozitele locale asupra locuitorilor

    (mai jos menţionate ca impozit japonez).

    2. Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite de natură identică sau analogă, de stat sau locale, care se vor stabili după data semnării prezentei convenţii īn plus faţă de cele existente sau le vor īnlocui pe cele menţionate īn paragraful precedent. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări intervenite īn legislaţia lor fiscală, īntr-o perioadă de timp rezonabilă după efectuarea acestor modificări.

    3. Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, impozitelor menţionate la art. 8 paragraful 2 cu privire la īntreprinderile care exploatează nave sau aeronave.

    ART. 3

    1. Īn prezenta convenţie, dacă contextul nu cere altfel:

    a) termenul Romānia indică Republica Socialistă Romānia;

    b) termenul Japonia, cīnd este folosit īn sens geografic, īnseamnă īntreg teritoriul īn care se aplică legislaţia japoneză cu privire la impozite;

    c) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică Romānia sau Japonia, după cum cere contextul;

    d) termenul impozit indică impozit romān sau impozit japonez, după cum cere contextul;

    e) termenul persoană include o societate şi orice alte grupări de persoane;

    f) termenul societate indică orice persoană juridică şi orice entitate care este tratată ca persoană juridică īn scopuri fiscale;

    g) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    h) termenul naţionali indică:

    (i) cu privire la Romānia, toţi cetăţenii Romāniei şi toate persoanele juridice şi asociaţiile care īşi obţin statutul juridic ca atare, conform legislaţiei īn vigoare īn Romānia;

    (ii) cu privire la Japonia, toate persoanele fizice care posedă naţionalitatea Japoniei şi toate persoanele juridice constituite sau organizate īn conformitate cu legislaţia Japoniei şi toate organizaţiile fără personalitate juridică, care sīnt tratate, īn scopul aplicării impozitelor japoneze, ca persoane juridice constituite sau organizate īn conformitate cu legislaţia Japoniei;

    i) termenul autoritate competentă, īn raport cu un stat contractant, indică ministrul finanţelor al acelui stat contractant sau reprezentantul său autorizat;

    j) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport cu vaporul sau avionul exploatat de către o īntreprindere a unui stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava este exploatată numai īntre locuri din celălalt stat contractant.

    2. Īn ce priveşte aplicarea prezentei convenţii de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit īn această convenţie va avea, dacă contextul nu cere altfel, īnţelesul pe care īl are īn conformitate cu legislaţia acelui stat contractant referitoare la impozitele care fac obiectul prezentei convenţii.

    ART. 4

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul rezident al unui stat contractant īnseamnă orice persoană care īn conformitate cu legislaţia acelui stat este supusă impozitului īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale sau oricărui alt criteriu de natură similară; termenul nu cuprinde nici o persoană fizică care este supusă impozitului īn acel stat contractant numai datorită faptului că obţine venituri din surse din acel stat.

    2. Cīnd, datorită prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci autorităţile competente vor hotărī de comun acord al cărui stat contractant va fi considerată ca rezidentă acea persoană, īn vederea aplicării prezentei convenţii.

    3. Cīnd, datorită prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, atunci ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant īn care īşi are sediul social sau principal.

    ART. 5

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia sediu permanent indică o instalaţie fixă de afaceri īn care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră sau orice alt loc a bogăţiilor naturale;

    g) un şantier de construcţie sau de montaj a cărui durată depăşeşte 12 luni

    3. Nu se consideră că este sediu permanent dacă:

    a) se folosesc instalaţii numai īn scopul depozitării, expunerii sau livrării de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) mărfuri aparţinīnd īntreprinderii sīnt antrepozitate numai īn scopul depozitării, expunerii sau livrării;

    c) mărfuri aparţinīnd īntreprinderii sīnt antrepozitate numai īn scopul prelucrării lor de către o altă īntreprindere;

    d) o instalaţie fixă de afaceri este folosită numai īn scopul cumpărării de produse sau mărfuri ori pentru a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    e) o instalaţie fixă de afaceri este folosită pentru īntreprindere numai īn scopuri publicitare, de a furniza informaţii, de cercetări ştiinţifice sau activităţi analoge care au un caracter pregătitor sau auxiliar.

    4. O persoană, alta decīt un reprezentant cu statut independent căruia īi sīnt aplicabile prevederile paragrafului 5, care activează īntr-un stat contractant īn contul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant este considerată ca sediu permanent īn primul stat contractant dacă ea dispune de īmputerniciri pe care le exercită de obicei şi care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, afară de cazul cīnd activitatea acestei persoane se limitează la cumpărarea de produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    5. O īntreprindere a unui stat contractant nu va fi considerată că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi desfăşoară activitatea īn acest stat prin intermediul unui curtier (brocher), a unui comisionar general sau a oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant sau este controlată de către o societate rezidentă a celuilalt stat contractant sau care desfăşoară afaceri īn acel celălalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din oricare dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    1. Veniturile provenind din bunuri imobile pot fi impuse īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Expresia bunuri imobile se defineşte īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn cauză sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile bunurilor imobile, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor mobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi altor bogăţii naturale ale solului; navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica veniturilor obţinute din exploatarea directă, īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se vor aplica, īn egală măsură, şi veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi, precum şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesii libere.

    ART. 7

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant se vor impune numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat, se vor atribui īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată desfăşurīnd activitate identică sau analogă īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent se vor acorda ca deduceri cheltuielile făcute pentru scopurile sediului permanent, inclusiv cheltuieli de conducere şi cheltuieli generale de administrare, indiferent de faptul dacă s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant este uzual ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate pe baza unei repartiţii a beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu va īmpiedica acel stat contractant să determine beneficiile impozabile printr-o asemenea repartiţie īn măsura īn care poate fi uzual; metoda repartiţiei adoptată trebuie, īn orice caz, să fie  - ca rezultat - īn concordanţă cu principiile enunţate īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit unui sediu permanent se vor determina īn fiecare an prin aceeaşi metoda, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda īn alt mod.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acestor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.

    ART. 8

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant realizate din exploatarea īn trafic internaţional a navelor şi aeronavelor vor fi scutite de impozit īn celălalt stat contractant.

    2. Cu privire la exploatarea īn trafic internaţional a navelor şi aeronavelor efectuată de către o īntreprindere a unui stat, dacă acea īntreprindere este o īntreprindere a Romāniei, va fi scutită de impozitul pe īntreprindere īn Japonia, şi īn cazul unei īntreprinderi a Japoniei, aceasta va fi scutită de orice impozit similar impozitului pe īntreprindere japonez care ar putea fi stabilit īn viitor īn Romānia.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participarea īntr-un pool, la o exploatare comună sau īntr-o agenţie internaţională.

    ART. 9

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant,

    şi, fie īntr-un caz fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit ori impus condiţii īn relaţiile lor comerciale sau financiare care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi, dacă nu ar fi fost acele condiţii, dar datorită acelor condiţii nu i-au mai revenit, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impozitate īn mod corespunzător.

    ART. 10

    1. Dividendele plătite de către o societate rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn celălalt stat contractant.

    2. Totuşi, astfel de dividende pot fi impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat contractant, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu vor afecta impozitarea societăţii referitoare la beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, indică venituri din acţiuni sau alte drepturi care nu sīnt titluri de creanţă, din participări la beneficii, precum şi din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv participarea generatoare de dividende. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel celălalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate unor persoane care nu sīnt rezidente ale acelui celălalt stat contractant sau să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii unui impozit asupra beneficiilor nedistribuite, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite constau, īn total sau īn parte, din beneficii sau venituri provenind din acel celălalt stat contractant.

    ART. 11

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat contractant.

    2. Cu toate acestea, astfel de dobīnzi pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat contractant, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzilor.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi obţinute de guvernul celuilalt stat contractant, inclusiv autorităţile locale din acel stat, banca centrală a acelui celălalt stat contractant sau orice instituţie financiară aparţinīnd īn totalitate acelui guvern sau de orice rezident al celuilalt stat contractant cu privire la titluri de creanţă garantate sau īn mod indirect finanţate de guvernul acelui celălalt stat contractant, inclusiv autorităţile locale din acesta, banca centrală a acelui celălalt stat contractant sau orice instituţie financiară aparţinīnd īn totalitate acelui guvern vor fi scutite de impozite īn primul stat contractant menţionat.

    4. Termenul dobīnzi, aşa cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă venituri din efecte publice, din titluri de credit sau obligaţiuni, indiferent dacă sīnt sau nu garantate ipotecar, indiferent dacă dau sau nu dreptul de a participa la beneficii şi din alte creanţe de orice natură şi orice surplus al cuantumului rambursat peste suma īmprumutată, īn legătură cu astfel de titluri de creanţă, precum şi alte venituri asimilate veniturilor din īmprumuturi băneşti de către legislaţia fiscală a statului contractant din care provin veniturile.

    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul de dobīnzi, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile un sediu permanent de care este legată efectiv creanţa producătoare de dobīnzi. Īn acest caz se vor aplica prevederile art. 7.

    6. Dobīnzile vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este īnsuşi acel stat contractant, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat contractant. Cīnd, cu toate acestea, persoana plătitoare a dobīnzilor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată creanţa pentru care se plătesc dobīnzile şi care dobīnzi sīnt suportate de sediul permanent respectiv, atunci astfel de dobīnzi sīnt considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care sīnt plătite, excede suma asupra căreia s-ar fi convenit de către plătitor şi primitor īn lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant, plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, astfel de redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a redevenţelor culturale sau 15 la sută din suma brută a redevenţelor industriale.

    3. a) Expresia redevenţe culturale, aşa cum este folosită īn paragraful 2, īnseamnă plăţi de orice natură primite drept compensare pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor pentru opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinematograf sau filme ori benzi magnetice folosite la emisiunile de radio sau televiziune.

    b) Expresia redevenţe industriale, aşa cum este folosită īn paragraful 2, īnseamnă plăţi de orice fel primite drept compensare pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui brevet, marcă de fabrică, desen sau model, plan, formulă sau procedeu secret ori pentru folosirea sau concesionarea folosirii de echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţii privind experienţa īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă primitorul redevenţelor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele un sediu permanent de care se leagă efectiv dreptul sau proprietatea generatoare de redevenţe. Īn asemenea caz se vor aplica dispoziţiile art. 7.

    5. Se consideră că redevenţele provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este īnsuşi acel stat contractant, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat contractant. Cu toate acestea, cīnd persoana plătitoare de redevenţe, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a contractat obligaţia de a plăti redevenţe şi care sediu permanent suportă aceste redevenţe, atunci astfel de redevenţe sīnt considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi altă persoană, cuantumul redevenţelor plătite, ţinīnd cont de folosirea, concesionarea folosirii sau informaţia pentru care ele sīnt plătite, excede pe acelea asupra cărora s-ar fi convenit de plătitor şi primitor īn lipsa unor asemenea relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la ultima sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobiliare, aşa cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6 pot fi impuse īn statul contractant īn care sīnt situate astfel de bunuri.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt bunuri imobile, făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a oricăror bunuri, altele decīt bunuri imobile, ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant īn scopul exercitării unei profesii libere, inclusiv cīştiguri provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau īmpreună cu īntreaga īntreprindere) sau a unei astfel de baze fixe, pot fi impuse īn celălalt stat contractant. Ca toate acestea, cīştigurile obţinute de către un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea de nave sau aeronave exploatate īn trafic internaţional şi orice bunuri, altele decīt bunuri imobile, ţinīnd de exploatarea unor atare nave sau aeronave, se vor impune numai īn acel stat contractant.

    3. Cīştigurile obţinute de către un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, se vor impune numai īn acel stat contractant.

    ART. 14

    1. Venitul obţinut de către un rezident al unui stat contractant din servicii cu caracter profesional sau din alte activităţi de natură asemănătoare vor fi impozabile numai īn acel stat contractant, īn afară de cazul cīnd rezidentul dispune de o bază fixă la dispoziţia sa īn celălalt stat contractant īn scopul desfăşurării activităţii sale sau este prezent īn celălalt stat contractant o perioadă sau perioade care īnsumate depăşesc 183 de zile īn anul fiscal vizat. Dacă el are o astfel de bază fixă sau şederea īn acel celălalt stat contractant depăşeşte perioada sau perioadele mai sus menţionate, venitul poate fi impus īn acel celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acesta este atribuibil acelei baze fixe sau este obţinut īn acel celălalt stat contractant īn timpul perioadei sau perioadelor sus-menţionate.

    2. Expresia servicii cu caracter profesional cuprinde īn special activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau de īnvăţămīnt, precum şi exercitarea pe cont propriu a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 15

    1. Cu excepţiile prevăzute la art. 16, 18, 19, 20 şi 21, retribuţiile şi alte remuneraţii similare obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru activitate retribuită vor fi impozabile numai īn acel stat contractant, dacă activitatea nu este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea retribuită este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţia astfel obţinută poate fi impusă īn acel celălalt stat contractant.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţia obţinută de un rezident al unui stat contractant, pentru o activitate retribuită exercitată īn celălalt stat contractant, va fi impozabilă numai īn primul stat contractant menţionat, dacă:

    a) primitorul este prezent īn acel celălalt stat contractant o perioadă sau perioade care īnsumate nu depăşesc īn total 183 de zile īn anul calendaristic vizat;

    b) retribuţia este plătită de către sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat contractant şi

    c) retribuţia nu este suportată de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la prevederile precedente ale prezentului articol, retribuţia pentru muncă salariată prestată la bordul unei nave sau aeronave exploatată īn trafic internaţional de către o īntreprindere a unui stat contractant poate fi impusă īn acel stat contractant.

    ART. 16

    Remuneraţia obţinută de către un rezident al unui stat contractant īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi care este rezidentă a celuilalt stat contractant poate fi impusă īn acel celălalt stat contractant.

    ART. 17

    1. Prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15, veniturile obţinute de un profesionist de spectacole, cum ar fi un artist de teatru, de cinema, de radio sau de televiziune, un muzician sau de către un sportiv din activitatea sa personală desfăşurată īn această calitate, pot fi impuse īn statul contractant īn care aceste activităţi ale profesionistului sau sportivului se desfăşoară.

    Cu toate acestea, astfel de venituri vor fi scutite de impozit īn acel stat contractant, dacă asemenea activităţi sīnt desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă a celuilalt stat contractant ca urmare a unui program special de schimburi culturale convenit īntre guvernele celor două state contractante.

    2. Cīnd veniturile īn raport cu activităţile personale ale unui astfel de profesionist de spectacole sau sportiv nu revin acelui profesionist sau sportiv īnsuşi, ci unei alte persoane, acele venituri, prin derogare de la prevederile art. 7, 14 şi 15, pot fi impuse īn statul contractant īn care īşi desfăşoară activitatea profesionistul de spectacole sau sportivul.

    Cu toate acestea, astfel de venituri vor fi scutite de impozit īn acel stat contractant, dacă asemenea venituri sīnt obţinute din activităţi exercitate de către o persoană fizică rezidentă a celuilalt stat contractant ca urmare a unui program special de schimburi culturale convenit īntre guvernele celor două state contractante şi revin unei alte persoane care este rezidentă a acelui celălalt stat contractant.

    ART. 18

    Cu excepţiile prevăzute de paragraful 2 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut şi orice rente plătite unui atare rezident se vor impune numai īn acel stat contractant.

    ART. 19

    1. a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile, plătite de către un stat contractant sau o autoritate locală din acel stat oricărei persoane fizice īn legătură cu servicii prestate acelui stat contractant sau autorităţi locale din acel stat, īn exercitarea de funcţii de natură guvernamentală, vor fi impozabile numai īn acel stat contractant.

    b) Cu toate acestea, astfel de remuneraţii vor fi impozabile īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat şi primitorul este rezident al acelui celălalt stat contractant şi dacă:

    (i) este un naţional al acelui celălalt stat contractant sau

    (ii) nu a devenit rezident al acelui celălalt stat contractant numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri constituite de un stat contractant sau o autoritate locală din acesta oricărei persoane fizice pentru servicii prestate acelui stat contractant sau autorităţi locale din acesta va fi impozabilă numai īn acel stat contractant.

    b) Cu toate acestea, atare pensie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant dacă pensionarul este un naţional şi rezident al acelui stat contractant.

    3. Prevederile art. 15, 16, 17 şi 18 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor cu privire la serviciile prestate īn legătură cu orice comerţ sau afacere exercitată de un stat contractant sau autoritate locală din acesta.

    ART. 20

    1. Un profesor universitar sau de alt grad care vine temporar īntr-un stat contractant pentru o perioadă care nu depăşeşte 2 ani, īn scopul de a preda sau de a conduce cercetări la o universitate, facultate, şcoală sau altă instituţie de īnvăţămīnt recunoscută şi care este sau care a fost, imediat anterior venirii, rezident  al celuilalt stat contractant, va fi impus numai īn acel celălalt stat contractant pentru remuneraţiile primite pentru predare sau cercetare.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica venitului īn cercetări, dacă astfel de cercetări sīnt īntreprinse, īn principal, īn interesul privat al unor anumite persoane.

    ART. 21

    Plăţile sau veniturile primite pentru īntreţinere, īnvăţămīnt sau instruire de către un student sau practicant care este prezent īntr-un stat contractant numai īn scopul de a īnvăţa, a se instrui sau de a dobīndi o experienţă tehnică specială şi care este sau a fost imediat anterior venirii rezident al celuilalt stat contractant vor fi scutite de impozit īn primul stat contractant menţionat, cu condiţia ca plăţile să fie făcute din afara acelui prim stat contractant menţionat, sau ca asemenea venituri să fie īncasate pentru servicii personale prestate īn acel prim stat contractant, iar suma să nu depăşească 600.000 yeni japonezi sau echivalentul lor īn lei, īn timpul unui an impozabil.

    ART. 22

    1. Sub rezerva prevederilor legislaţiei Romāniei privitoare la acordarea ca un credit faţă de impozitul romān a impozitului plătibil īn orice ţară alta decīt Romānia:

    Cīnd un rezident al Romāniei obţine venit din Japonia, care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, poate fi impus īn Japonia, suma impozitului japonez plătibil cu privire la acel venit se va acorda ca un credit faţă de impozitul romān stabilit acelui rezident. Cuantumul creditului, totuşi, nu va depăşi acea parte a impozitului romān care este corespunzătoare acelui venit.

    Beneficiile plătite de īntreprinderile romāne de stat bugetului de stat vor fi considerate ca impozit romān.

    2. Sub rezerva prevederilor legislaţiei Japoniei privitoare la acordarea ca un credit faţă de impozitul japonez a impozitului plătibil īn orice ţară alta decīt Japonia:

    a) Cīnd un rezident al Japoniei obţine venit din Romānia, care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii poate fi impus īn Romānia, suma impozitului romān plătibil cu privire la acel venit se va acorda ca un credit faţă de impozitul japonez stabilit acelui rezident. Cuantumul creditului, totuşi, nu va depăşi acea parte a impozitului japonez care este corespunzătoare acelui venit.

    b) Cīnd venitul obţinut din Romānia este un dividend plătit de o societate rezidentă a Romāniei unei societăţi rezidentă a Japoniei şi care deţine īn proprietate cel puţin 25 la sută, fie din acţiunile cu drept de vot ale societăţii plătitoare de dividende, fie din totalul acţiunilor emise de acea societate, creditul va lua īn considerare impozitul romān plătibil de societatea plătitoare de dividende cu privire la venitul ei.

    ART. 23

    1. Naţionalii unui stat contractant, fie că sīnt sau nu rezidenţi ai unuia dintre statele contractante, nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de aceasta, diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obligaţiile conexe la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat contractant aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va face īn acest celălalt stat contractant īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea īntreprinderilor acestui celălalt stat contractant desfăşurīnd aceleaşi activităţi.

    Această prevedere nu se va interpreta ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant deduceri, degrevări sau reduceri la impozitare pe considerentul statutului civil sau al sarcinilor familiale pe care le acordă rezidenţilor proprii.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau controlat, direct sau indirect, de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat la nici un impozit sau obligaţie conexă care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obligaţiile conexe la care sīnt sau ar putea fi supuse īntreprinderile similare ale acelui prim stat menţionat.

    4. Īn prezentul articol termenul impozitare indică impozite de orice fel sau denumire.

    ART. 24

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acelor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să ajungă la o soluţie corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este īn concordanţă cu prezenta convenţie.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea īnţelegerii amiabile orice dificultate sau dubii cu privire la interpretarea sau aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea eliminării dublei impuneri īn cazuri neprevăzute de prezenta convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn sensul paragrafelor precedente.

    ART. 25

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii, după cum va fi necesar, pentru aplicarea prezentei convenţii şi a legislaţiei interne a statelor contractante referitoare la impozitele vizate prin prezenta convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conformă cu convenţia. Orice informaţie astfel schimbată va fi considerată ca secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi, altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Īn nici un caz, dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunīnd unui stat contractant obligaţia:

    a) să īndeplinească măsuri administrative īn contradicţie cu legislaţia proprie şi cu practica administrativă a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu se pot dobīndi īn conformitate cu prevederile legale sau conform practicii administrative curente a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga un secret meşteşugăresc, de afaceri, industrial, comercial, profesional sau un procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 26

    Nici o prevedere a prezentei convenţii nu va afecta privilegiile fiscale ale funcţionarilor diplomatici sau consulari, acordate conform regulilor generale ale dreptului internaţional sau īn baza unor acorduri speciale.

    ART. 27

    1. Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti, cīt mai curīnd posibil.

    2. Prezenta convenţie va intra īn vigoare īn a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare şi se va aplica īn ambele state contractante tuturor veniturilor din anul impozabil care īncepe la sau după 1 ianuarie al anului calendaristic īn care prezenta convenţie intră īn vigoare.

    ART. 28

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată, dar oricare stat contractant poate, la sau īnainte de 30 iunie al oricărui an calendaristic īncepīnd după expirarea unei perioade de 5 ani de la data intrării īn vigoare a convenţiei, să o denunţe prin notificare scrisă remisă pe cale diplomatică; īn asemenea eventualitate, prezenta convenţie va īnceta de a-şi produce efecte īn ambele state contractante cu privire la veniturile din anul impozabil care īncepe la sau după 1 ianuarie al anului calendaristic următor aceluia care s-a remis nota referitoare la denunţare.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, au semnat prezenta convenţie.

    Făcută īn două exemplare, la Tokio, la 12 februarie 1976, īn limba engleză.

 

                   Pentru guvernul

                   Republicii Socialiste Romānia,

                   Nicolae Finanţu

 

                   Pentru guvernul Japoniei,

                   Kiichi Miyazawa