Asculta

DECRET   Nr. 331 din 14 octombrie 1986

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 61 din 20 octombrie 1986

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    (…)

    ART. 2

    Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Belgrad la 29 aprilie 1986.

(…)

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele

Republicii Socialiste Romānia

 

 

 

CONVENŢIE

īntre Republica Socialistă Romānia şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

    Republica Socialistă Romānia şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia,

    dorind să īncheie o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īntr-un stat contractant, indiferent de modul cum sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele percepute pe venitul total, pe averea totală sau pe elemente de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, impozitele pe totalul retribuţiilor plătite de īntreprinderi, precum şi impozitele pe creşterea valorii averii.

    3. Impozitele asupra cărora se aplică convenţia sīnt:

    a) Īn Iugoslavia:

    i) impozitul pe venit;

    ii) impozitul pe venitul personal al muncitorilor;

    iii) impozitul pe venitul personal obţinut din exercitarea activităţii agricole;

    iv) impozitul pe venitul personal obţinut din activităţii economice;

    v) impozitul pe venitul personal obţinut din activităţi profesionale;

    vi) impozitul pe redevenţele obţinute din drepturi de autor, patente şi inovaţii tehnice;

    vii) impozitul pe venitul obţinut din avere şi din drepturi asupra averii;

    viii) impozitul pe avere;

    ix) impozitul pe venitul total al cetăţenilor;

    x) impozitul pe venitul persoanelor străine angajate īn activităţi economice şi profesionale;

    xi) impozitul pe beneficiul obţinut de o persoană străină din investiţiile efectuate īntr-o organizaţie iugoslavă de muncă asociată;

    xii) impozitul pe beneficiul din activitatea de transport obţinut de o persoană străină care nu are agenţie pe teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

    (mai jos denumite impozit iugoslav).

    b) Īn Romānia:

    i) impozitul pe veniturile din retribuţii;

    ii) impozitul pe veniturile din lucrări de litere, artă şi ştiinţă;

    iii) impozitul pe veniturile din colaborări la publicaţii, expertize şi din alte asemenea surse;

    iv) impozitul pe veniturile din colaborări la spectacole, radio, televiziune sau cinematografie;

    v) impozitul pe veniturile obţinute din Romānia de persoanele fizice şi juridice nerezidente;

    vi) impozitul pe beneficiile societăţilor constituite īn Republica Socialistă Romānia cu participare romānă şi străină;

    vii) impozitul pe veniturile din activităţi creative, cum ar fi meseriile, profesiile libere, precum şi din īntreprinderi altele decīt cele de stat;

    viii) impozitul pe veniturile din īnchirieri de clădiri şi terenuri;

    ix) impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole

    (mai jos denumite impozit romān).

    4. Convenţia se va aplica, de asemenea, oricăror impozite de natură identică sau analoagă care, după data semnării convenţiei, se vor adăuga celor existente sau le vor īnlocui. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse legislaţiilor lor fiscale.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii:

    a) Termenul Iugoslavia īnseamnă Republica Socialistă Federativă Iugoslavia şi, folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Iugoslaviei şi o suprafaţă dincolo de marea teritorială a Iugoslaviei, īn cadrul căreia Iugoslavia poate, pe baza legislaţiei interne şi īn conformitate cu dreptul internaţional, să exercite drepturi explorare şi exploatare a resurselor naturale, biologice şi minerale aflate īn apele mării, solul şi subsolul acesteia.

    b) Termenul Romānia īnseamnă Republica Socialistă Romānia şi, folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Romāniei şi o suprafaţă dincolo de marea teritorială a Romāniei, īn cadrul căreia Romānia poate, pe baza legislaţiei interne şi īn conformitate cu dreptul internaţional, să exercite drepturi de explorare şi exploatare a resurselor naturale, biologice şi minerale aflate īn apele mării, solul şi subsolul acesteia.

    c) Termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă Iugoslavia sau Romānia, după cum cere contextul.

    d) Termenul naţional īnseamnă:

    i) īn cazul Iugoslaviei, orice persoană fizică avīnd naţionalitatea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, īn conformitate cu legislaţia iugoslavă;

    ii) īn cazul Romāniei, orice persoană fizică avīnd cetăţenia Republicii Socialiste Romānia, īn conformitate cu legislaţia romānă īn vigoare.

    e) Termenul persoană īnseamnă o persoană fizică şi orice persoană juridică.

    f) Termenul societate īnseamnă:

    i) īn ce priveşte Iugoslavia, o organizaţie de muncă asociată şi orice altă persoană juridică supusă impozitării;

    ii) īn ce priveşte Romānia, orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită conform legislaţiei romāne şi orice entitate considerată persoană juridică īn vederea impozitării.

    g) Termenii īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant īnseamnă:

    i) īn ce priveşte Iugoslavia, o organizaţie de muncă asociată şi alte organizaţii şi comunităţi autoconduse, oameni ai muncii care desfăşoară individual activităţi independente şi o īntreprindere constituită īn afara teritoriului Iugoslaviei, care este condusă de un rezident iugoslav;

    ii) īn ce priveşte Romānia, o īntreprindere condusă de un rezident romān.

    h) Termenul bază fixă īnseamnă un loc permanent īn care se desfăşoară activităţi profesionale.

    i) Termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat cu o navă, aeronavă, vehicul feroviar sau rutier exploatat de o īntreprindere care īşi are sediul conducerii efective īntr-un stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava, aeronava, vehiculul feroviar sau rutier este exploatat numai īntre locuri situate īn celălalt stat contractant.

    j) Termenul autoritate competentă īnseamnă:

    i) īn ce priveşte Iugoslavia, Secretariatul Federal pentru Finanţe sau reprezentantul său autorizat;

    ii) īn ce priveşte Romānia, Ministerul Finanţelor sau reprezentantul său autorizat.

    Īn aplicarea prezentei convenţii de un stat contractant, orice termen care nu este definit mai sus va avea sensul care i se atribuie prin legislaţia acelui stat referitoare la impozitele asupra cărora se aplică convenţia.

    ART. 4

    Rezident

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant īnseamnă orice persoană care, conform legislaţiei acelui stat, este subiect de impunere īn acel stat datorită domiciliului, rezidenţei, sediului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură analoagă.

    2. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al acestui articol, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său va fi rezolvat astfel:

    a) va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn ambele state, ea va fi considerată rezidentă a statului cu care legăturile sale personale şi economice sīnt mai strīnse (centrul intereselor sale vitale);

    b) dacă statul īn care are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă nu are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre state, va fi considerată rezidentă a statului īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, va fi considerată rezidentă a statului al cărui naţional este;

    d) dacă este un naţional al ambelor state sau al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor tranşa problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al acestui articol, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, va fi considerată ca rezidentă a statului īn care este situat sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul sediu permanent indică un loc fix de afaceri prin care īntreprinderea īşi exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Termenul sediu permanent cuprinde, īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    e) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier şi

    f) o mină, un puţ petrolier sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale.

    3. Un şantier de construcţii sau de montaj constituie un sediu permanent numai dacă durează mai mult de 24 de luni.

    4. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 ale prezentului articol, termenul sediu permanent nu include:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv de a fi prelucrate de o altă īntreprindere;

    d) produsele sau mărfurile aparţinīnd unei īntreprinderi expuse la un tīrg sau expoziţie şi care sīnt vīndute de către īntreprindere după īnchiderea tīrgului sau expoziţiei respective;

    e) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori pentru a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    f) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau activităţi analoage care au un caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprindere;

    g) menţinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinaţii din activităţile menţionate la subparagrafele de la a) la f), cu condiţia ca īntreaga activitate a sediului stabil de afaceri rezultīnd din această combinaţie să aibă caracter preparator sau auxiliar.

    5. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, cīnd o persoană - alta decīt un agent cu statut independent căruia i se aplică paragraful 6 - activează īn numele unei īntreprinderi şi dispune de īmputernicire, pe care o exercită īn mod obişnuit īntr-un stat contractant, de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, acea īntreprindere se va considera că are un sediu permanent īn acel stat cu privire la orice activităţi pe care acea persoană le desfăşoară pentru īntreprindere, īn afară de cazul cīnd activităţile unei asemenea persoane sīnt limitate la cele menţionate la paragraful 4 care, dacă ar fi exercitate printr-un loc fix de afaceri, n-ar constitui un sediu permanent conform prevederilor acelui paragraf.

    6. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acest celălalt stat prin intermediul unui curtier (broker), al unui comisionar general sau al oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    7. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea īn celălalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din oricare din aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri din proprietăţi imobiliare

    1. Venitul obţinut de un rezident al unui stat contractant din bunuri imobile (inclusiv venitul din exploatări agricole sau forestiere) situate īn celălalt stat contractant poate fi impus īn acel celălalt stat.

    2. Termenul bunuri imobile va avea īnţelesul prevăzut īn legislaţia statului contractant īn care bunurile respective sīnt situate. Navele, vapoarele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea sub orice altă formă a bunurilor imobile.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 ale prezentului articol se vor aplica, de asemenea, veniturilor provenind din bunurile imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunurile imobile folosite la exercitarea unor servicii personale independente.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitate īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat, se va atribui īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent se vor acorda ca deducere cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, efectuate fie īn statul contractant īn care se află sediul permanent, fie īn altă parte.

    4. Beneficiile de atribuit sediului permanent vor fi determinate pe baza registrelor ţinute separat de sediul permanent. Dacă aceste registre nu constituie o bază corespunzătoare pentru determinarea beneficiilor sediului permanent, atunci aceste beneficii se vor determina pe baza repartizării beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente. Metoda repartiţiei adoptată trebuie, totuşi, să fie astfel stabilită īncīt rezultatele să concorde cu principiile cuprinse īn acest articol. Dacă apare necesar, autorităţile competente din statele contractante se vor strădui să cadă de acord asupra metodei de repartizare a beneficiilor īntreprinderii.

    5. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit unui sediu permanent se vor determina īn fiecare an prin aceeaşi metodă, afară de cazul cīnd există motive valabile şi suficiente pentru a proceda altfel.

    6. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    7. Orice beneficiu obţinut īn Iugoslavia de un rezident al Romāniei din investiţiile sale īntr-o organizaţie de muncă asociată poate fi impus īn Iugoslavia, dar impozit nu va depăşi 10 la sută din asemenea beneficiu.

    8. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.

    ART. 8

    Transporturi internaţionale şi transporturi pe căi navigabile interioare

    1. Beneficiile obţinute din exploatarea īn trafic internaţional a navelor, aeronavelor, vehiculelor rutiere şi feroviare vor fi impuse numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Beneficiile obţinute din exploatarea ambarcaţiunilor angajate īn transportul pe căi navigabile interioare vor fi impuse numai īn statul contractant īn care situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    3. Dacă locul conducerii efective a īntreprinderii de transporturi maritime sau a unei īntreprinderi de transport pe căi navigabile interioare este situat la bordul unei nave sau ambarcaţiuni, atunci se va considera că acestea se află īn statul contractant īn care este situat portul de armare a navei sau ambarcaţiunii, sau, dacă nu există un atare port de armare, īn statul contractant īn care este rezident cel care exploatează nava sau ambarcaţiunea.

    4. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica, de asemenea, beneficiilor din participarea īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau printr-o agenţie internaţională.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant,

    şi, fie īntr-un caz, fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit ori impus condiţii īn relaţiile lor comerciale sau financiare care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi dacă n-ar fi fost acele condiţii, dar datorită acelor condiţii nu i-au mai revenit, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn mod corespunzător.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a Romāniei unui rezident al Iugoslaviei se impun īn Iugoslavia.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi impuse īn Romānia, unde societatea plătitoare de dividende este rezidentă, potrivit legislaţiei Romāniei, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 5 la sută din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu vor afecta impozitarea societăţilor pentru beneficiile obţinute din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende folosit īn acest articol indică beneficiile distribuite de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică dacă beneficiarul dividendelor, fiind rezident al Iugoslaviei, desfăşoară activităţi īn Romānia īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat acolo, sau exercită īn Romānia profesii independente printr-o bază fixă situată acolo şi deţinerea pachetului de acţiuni pe baza căruia sīnt plătite dividendele este legată īn mod efectiv de un astfel de sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de situaţii se vor aplica, după caz, prevederile art. 7 sau 15 din prezenta convenţie.

    5. Cīnd o societate rezidentă a Iugoslaviei obţine beneficii sau venituri din Romānia, Romānia nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate, decīt īn măsura īn care astfel de dividende sīnt plătite unui rezident din Romānia sau īn măsura īn care deţinerea pachetului de acţiuni īn virtutea căruia sīnt plătite dividendele este legată īn mod efectiv de un sediu permanent sau de o bază fixă situată īn Romānia, nici să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii vreunui impozit chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din Romānia.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, dobīnzile menţionate la paragraful 1 al acestui articol pot fi, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 7,50 la sută din suma brută a dobīnzilor. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestei limitări.

    3. Termenul dobīnzi, aşa cum este folosit īn acest articol, indică venituri din efecte publice de stat, din titluri de obligaţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii şi din creanţe de orice natură, precum şi alte venituri asimilate, de legislaţia fiscală a statului din care provin veniturile, cu alte venituri din īmprumuturi.

    Penalităţile pentru plata cu īntīrziere nu vor fi considerate dobīnzi īn sensul acestui articol.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică dacă beneficiarul dobīnzilor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăşoară profesii independente printr-o bază fixă situată acolo şi creanţa generatoare de dobīnzi este efectiv legată de un astfel de sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de situaţii se vor aplica prevederile art. 7 sau 15 din convenţie, după caz.

    5. Dobīnzile vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este un rezident al acelui stat.

    6. Prin derogare de la prevederile paragrafului 5 al acestui articol, dobīnzile vor fi considerate că provin din statul contractant īn care plătitorul de dobīnzi īşi are sediul permanent sau o bază fixă de care īmprumutatul pe baza căruia se plătesc dobīnzile este efectiv legat şi este purtător de dobīnzi, chiar dacă plătitorul dobīnzilor este sau nu rezident al statului contractant.

    7. Dacă, pe considerentul unor relaţii speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care s-a plătit aceasta, depăşeşte suma care ar fi fost convenită de plătitor şi primitor īn lipsa unei astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legii fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Redevenţele menţionate īn paragraful 1 al acestui articol pot fi, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acestui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a redevenţelor. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestei limitări.

    3. Termenul redevenţe folosit īn prezentul articol indică plăţile de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filmele cinematografice şi filmele sau benzile magnetice destinate televiziunii sau radiodifuziunii, oricărui brevet de invenţie, marcă de fabrică, desen sau model, plan, formulă sau procedeu secret ori pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţii cu privire la experienţa īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se vor aplica dacă beneficiarul redevenţelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant din cale provin redevenţele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăşoară īn acel celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, şi dreptul sau bunul pentru care sīnt plătite redevenţele este efectiv legat de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īntr-un astfel de caz se vor aplica prevederile art. 7 sau art. 15, după caz.

    5. Redevenţele vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este un rezident al acelui stat contractant.

    6. Prin derogare de la prevederile paragrafului 5 al acestui articol, redevenţele vor fi considerate că provin din statul contractant īn care plătitorul redevenţelor īşi are sediul permanent sau o bază fixă īn legătură cu care s-a stabilit obligaţia de plată a redevenţelor şi care sīnt purtătoare de redevenţe, chiar dacă plătitorul redevenţelor este sau nu rezident al statului contractant.

    7. Dacă, pe considerentul unor relaţii speciale īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor plătite, ţinīnd seama de utilizarea, dreptul sau informaţia pentru care acestea sīnt plătite, depăşeşte suma care ar fi fost convenită īntre plătitor şi beneficiar īn lipsa unei asemenea relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la ultima sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd seama şi de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind din Romānia şi plătite unui rezident al Iugoslaviei pot fi impuse īn Iugoslavia.

    2. Cu toate acestea, astfel de comisioane pot fi impuse īn Romānia, īn conformitate cu legislaţia Romāniei, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută suma comisioanelor.

    3. Termenul comisioane, aşa cum este folosit īn acest articol, īnseamnă o plată făcută unui intermediar, unui reprezentant comisionar general sau oricărei alte persoane asimilate, de către legislaţia fiscală a Romāniei, unui astfel de intermediar sau reprezentant.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă primitorul comisioanelor, fiind rezident al Iugoslaviei, are īn Romānia un sediu permanent de care este legată efectiv activitatea care generează comisioanele. Īn asemenea caz se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Comisioanele vor fi considerate că provin din Romānia cīnd plătitorul este rezident al Romāniei. Cīnd, totuşi, persoana care are de plătit comisioanele indiferent dacă este sau nu rezidentă a Romāniei, are īn Romānia un sediu permanent de care sīnt legate activităţile pentru care este făcută plata şi aceste comisioane sīnt suportate de acel sediu permanent, atunci comisioanele vor fi considerate că provin din Romānia, unde este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre aceştia şi o altă persoană, suma comisioanelor plătite, ţinīnd seama de activităţile pentru care se plătesc, depăşeşte suma pe care fi convenit-o plătitorul şi primitorul īn lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă. Īn acest caz partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile aflate īn celălalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unor profesii independente, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al acestui articol, cīştigurile obţinute din īnstrăinarea navelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare sau rutiere exploatate īn trafic internaţional, ambarcaţiunilor angajate īn transportul pe căi navigabile interioare sau a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor asemenea nave, aeronave, vehicule feroviare sau rutiere sau ambarcaţiuni vor fi impuse numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    4. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1, 2 şi 3 ale acestui articol, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Profesii independente

    1. Veniturile realizate de către un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activităţi cu caracter independent vor fi impuse numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd:

    a) are o bază fixă la dispoziţia sa īn celălalt stat contractant īn scopul desfăşurării activităţii; īn acest caz, numai partea de venit atribuibilă acelei baze fixe poate impusă īn acel celălalt stat contractant; sau

    b) şederea sa īn celălalt stat contractant este pe o perioadă sau perioade īn sumă de sau depăşind īn total 183 zile īn anul fiscal vizat; īn acest caz, numai partea din venit care este obţinută din activitatea sa desfăşurată īn acel celălalt stat contractant poate fi impusă īn acel celălalt stat.

    2. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a activităţii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 16

    Profesii dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 18, 19 şi 21 din prezenta convenţie, retribuţiile, salariile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate exercitată ca angajat sīnt impozabile numai īn acest stat, dacă activitatea nu este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea remunerată este exercitată īn acest fel, remuneraţiile primite acolo pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al acestui articol, remuneraţiile obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat contractant, dacă:

    a) primitorul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 zile īn cursul anului calendaristic vizat, şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către sau īn numele unei persoane care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care persoana o are īn celălalt stat.

    3. a) Remuneraţiile plătite de un stat contractant sau o subdiviziune politică, o autoritate locală sau o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane vor fi impuse numai īn acel stat.

    b) Remuneraţiile plătite de un stat contractant sau o subdiviziune politică, o autoritate locală sau o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane fizice vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant dacă beneficiarul, care a desfăşurat o muncă īn acel celălalt stat, este un rezident al acelui stat şi care:

    i) este un naţional al acelui stat; sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul de a presta o muncă.

    4. Remuneraţiile obţinute de o persoană fizică pentru munca prestată īn legătură cu o activitate desfăşurată de un stat contractant sau o subdiviziune politică, o autoritate locală sau o unitate administrativ-teritorială vor fi impuse īn conformitate cu prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol.

    5. a) Remuneraţia obţinută de un rezident al Iugoslaviei angajat īn cadrul reprezentanţei comerciale mixte a Iugoslaviei şi Federaţiei de turism iugoslave va fi impusă numai īn Iugoslavia.

    b) Remuneraţia obţinută de un rezident al Romāniei angajat īn cadrul Agenţiei comerciale a Romāniei şi Oficiului romān de turism va fi impusă numai īn Romānia.

    6. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, aeronave, vehicul feroviar sau rutier exploatat īn trafic internaţional sau la bordul unei ambarcaţiuni angajate īn transportul pe căi navigabile interioare pot fi impuse īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 17

    Venituri obţinute din participarea īn consiliile de administraţie (tantieme)

    1. Tantiemele şi alte venituri similare obţinute de un rezident al Iugoslaviei, īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi rezidente īn Romānia, pot fi impuse īn Romānia.

    2. Tantiemele şi alte venituri similare obţinute de un rezident al Romāniei, īn calitatea sa de membru al consiliului mixt de administraţie al unei societăţi rezidente īn Iugoslavia, pot fi impuse īn Iugoslavia.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16 ale prezentei convenţii, veniturile obţinute de artiştii de teatru, film, radio şi televiziune, muzicienii, sportivii, precum şi de alţi profesionişti de spectacole din activitatea lor personală desfăşurată īn această calitate, sīnt impozabile īn statul contractant īn care aceste activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd veniturile īn legătură cu activităţile practicate de un profesionist de spectacole sau sportiv, care sīnt menţionate īn paragraful 1 al acestui articol, nu revine acestui profesionist īnsuşi sau sportivului, ci altor persoane, prin derogare de la prevederile art. 7, 15 şi 16 ale acestei convenţii, acele venituri sīnt impozabile īn statul contractant īn care se desfăşoară activitatea artiştilor sau sportivilor.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, veniturile obţinute īn legătură cu activităţile menţionate īn paragraful 1 al acestui articol, īn cadrul programelor de schimburi culturale şi sportive aprobate de ambele state contractante, vor fi scutite de impozit īn statul contractant īn care se desfăşoară aceste activităţi.

    ART. 19

    Pensii

    1. Pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru munca desfăşurată īn trecut ca angajat vor fi impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este primitorul pensiei.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al acestui articol:

    a) orice pensie plătită de un stat contractant sau de o subdiviziune politică, o autoritate locală sau unitate administrativ-teritorială a acestuia īn afara bugetului sau a fondurilor speciale, oricărei persoane fizice, va fi impusă numai īn acel stat.

    b) totuşi, astfel de pensii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant, dacă beneficiarul este un naţional sau un rezident al acelui stat.

    3. Orice pensie obţinută de o persoană fizică pentru munca prestată īn legătură cu orice activitate industrială sau comercială desfăşurată de unul dintre statele contractante sau de o subdiviziune politică, o autoritate locală, o unitate administrativ-teritorială a acestuia va fi impusă numai īn statul contractant īn care persoana fizică este rezidentă.

    ART. 20

    Studenţi

    1. Sumele pe care le primeşte pentru īntreţinere, educare sau instruire un student, un practicant sau un stagiar, care este sau a fost, imediat anterior venirii sale īntr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul educării sau instruirii sale, nu vor fi impuse īn acel stat, cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse din afara acelui stat.

    2. Īn legătură cu alocaţiile, bursele şcolare şi remuneraţiile din muncă salariată necuprinse īn paragraful 1, un student, un practicant sau un stagiar la care se referă paragraful 1 va fi īn plus īndreptăţit, pe durata educării şi instruirii, la aceleaşi scutiri, uşurări şi reduceri de impozite care se acordă rezidenţilor statului contractant īn care studiază.

    ART. 21

    Profesori

    1. O persoană fizică care soseşte īntr-un stat contractant īn scopul predării sau al desfăşurării de cercetări ştiinţifice la o universitate, şcoală sau altă instituţie educaţională recunoscută īn acel stat contractant şi care este sau a fost imediat anterior sosirii sale rezident al celuilalt stat contractant va fi scutită de impozit īn primul stat contractant menţionat pentru remuneraţia aferentă unei astfel de activităţi de predare sau ştiinţifice, pe o perioadă care să nu depăşească 2 ani de la data primei sale sosiri īn acel scop.

    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplică asupra venitului din cercetare, dacă astfel de cercetare nu este īntreprinsă īn interesul general, ci īn primul rīnd īn interesul personal al uneia sau mai multor persoane determinate.

    ART. 22

    Alte venituri

    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, de oriunde provin, care n-au fost menţionate īn mod expres īn articolele precedente ale prezentei convenţii, sīnt impozabile numai īn acel stat.

    2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplică asupra venitului, altul decīt venitul din bunurile imobile, dacă beneficiarul unui astfel de venit, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi īn celălalt stat contractant, printr-un sediu permanent situat acolo sau exercită īn acel celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo şi dreptul sau bunurile pe baza cărora se plăteşte venitul sīnt efectiv legate de un astfel de sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de situaţii se vor aplica prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    ART. 23

    Averea

    1. Averea constituită din bunuri imobile deţinută de un rezident al unui stat contractant şi situată īn celălalt stat contractant se impozitează īn acel celălalt stat.

    2. Averea constituită din bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau din bunuri mobile ţinīnd de o bază fixă la dispoziţia unui rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant, īn scopul exercitării unei profesii libere, este impozabilă īn acel celălalt stat.

    3. Navele, aeronavele, vehiculele rutiere şi feroviare exploatate īn trafic internaţional, ambarcaţiunile angajate pe căi navigabile interne şi bunurile mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de nave, aeronave, vehicule rutiere şi feroviare şi ambarcaţiuni sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective al īntreprinderii.

    4. Toate celelalte elemente de avere ale unui rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat.

    ART. 24

    Metode de evitare a dublei impuneri

    1. Īn Iugoslavia, dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    1) cīnd un rezident al Iugoslaviei obţine venituri sau deţine avere care, īn conformitate cu prevederile prezentei convenţii, sīnt impuse īn Romānia, Iugoslavia, sub rezerva prevederilor subparagrafelor 2) şi 3) ale acestui paragraf, va scuti de impozit astfel de venituri sau avere;

    2) cīnd un rezident al Iugoslaviei obţine venituri care, īn conformitate cu prevederile art. 10, 11 şi 12 din prezenta convenţie, pot fi impuse īn Romānia, Iugoslavia va acorda ca scădere din impozitul pe venitul acelui rezident o sumă egală cu impozitul plătit īn Romānia. O astfel de scădere nu va depăşi, totuşi, acea parte a impozitului, aşa cum a fost calculat īnainte ca scăderea să fie acordată şi care este atribuibilă venitului obţinut din Romānia;

    3) cīnd, īn conformitate cu orice prevedere a convenţiei, venitul obţinut sau averea deţinută de un rezident al Iugoslaviei este scutită de impozit īn Iugoslavia, Iugoslavia poate aplica, īn calcularea impozitului pe venitul sau averea rămasă unui astfel de rezident, o cotă de impozit care ar fi fost aplicabilă dacă venitul sau averea scutită nu ar fi fost astfel scutită.

    2. Īn Romānia, dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    1) cīnd un rezident al Romāniei obţine venituri sau deţine avere care, īn conformitate cu prevederile prezentei convenţii, sīnt impuse īn Iugoslavia, Romānia, sub rezerva prevederilor subparagrafelor 2) şi 3) ale acestui paragraf, va scuti de impozit astfel de venituri sau avere;

    2) cīnd un rezident al Romāniei obţine venituri care, īn conformitate cu prevederile art. 11 şi 12, pot fi impuse īn Iugoslavia, Romānia va acorda acelui rezident ca scădere din impozitul pe venit şi din vărsămintele din beneficii efectuate de īntreprinderile de stat din Romānia la bugetul de stat o sumă egală cu impozitul plătit īn Iugoslavia. O astfel de scădere nu va depăşi, totuşi, acea parte a impozitului, aşa cum a fost calculat īnainte ca scăderea să fie acordată şi care este atribuibilă unui asemenea venit obţinut din Iugoslavia;

    3) cīnd, īn conformitate cu orice prevedere a convenţiei, venitul obţinut sau averea deţinută de un rezident al Romāniei este scutită de impozit īn Romānia, Romānia poate aplica īn calcularea impozitului pe venitul sau averea rămasă unui astfel de rezident o cotă de impozit care ar fi fost aplicabilă dacă venitul sau averea scutită nu ar fi fost astfel scutită.

    ART. 25

    Nediscriminarea

    1. Rezidenţii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea sau obligaţiile la care sīnt sau pot fi supuşi rezidenţii acelui stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va face īn acel celălalt stat īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea īntreprinderilor acelui celălalt stat desfăşurīnd aceleaşi activităţi. Această prevedere nu se va interpreta ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant nici un fel de īnlesniri, reduceri sau deduceri personale pentru impozitare, pe baza statutului civil sau a responsabilităţilor familiale, pe care le acordă propriilor rezidenţi.

    3. Cu excepţia cazurilor cīnd se aplică prevederile art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau ale paragrafului 7 al art. 12 din prezenta convenţie, dobīnzile, redevenţele şi alte sume plătite de o īntreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant, īn scopul determinării beneficiului impozabil al unei astfel de īntreprinderi, vor fi scăzute īn aceleaşi condiţii ca atunci cīnd ar fi fost plătite unui rezident al primului stat menţionat. Īn mod similar, orice datorii ale unei īntreprinderi a unui stat contractant faţă de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi scăzute, īn vederea determinării averii impozabile a unei astfel de īntreprinderi, īn aceleaşi condiţii ca atunci cīnd ar fi fost contractate faţă de un rezident al primului stat menţionat.

    4. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau controlat direct sau indirect de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat menţionat la nici un impozit sau obligaţie legată de impunere care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt acelea la care sīnt sau ar putea fi supuse īntreprinderile de acelaşi fel ale acestui prim stat menţionat.

    5. Prevederile prezentului articol se vor aplica impozitelor la care se referă art. 2 al prezentei convenţii.

    ART. 26

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să aducă o rezolvare satisfăcătoare, să soluţioneze problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu prezenta convenţie.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea īnţelegerii amiabile orice dificultăţi sau dubii rezultīnd din interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de prezenta convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn sensul paragrafelor 1, 2 şi 3 ale acestui articol. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb verbal de opinii, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţii autorităţilor competente ale statelor contractante.

    ART. 27

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de astfel de informaţii īn măsura īn care este necesar pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii sau ale legilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele vizate de prezenta convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conformă cu prezenta convenţie. Orice informaţie astfel schimbată va fi considerată ca secret şi va fi divulgată numai persoanelor sau autorităţilor implicate īn stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Īn nici un caz prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu vor fi interpretate ca impunīnd autorităţilor competente ale unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a dispune măsuri administrative contrare propriei legislaţii şi practicii administrative a acelui stat contractant sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care ar putea fi obţinute pe baza legislaţiei sau īn cadrul practicii sale administrative normale sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial sau oficial sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 28

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Nici o prevedere din prezenta convenţie nu va afecta privilegiile fiscale ale membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acordate conform regulilor generale ale dreptului internaţional sau īn baza prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 29

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti.

    2. Prezenta convenţie va intra īn vigoare īn a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare şi dispoziţiile sale vor fi aplicabile cu privire la impozitele pe venit şi pe avere aferente oricărui an fiscal īncepīnd cu sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic următor celui īn care s-au schimbat instrumentele de ratificare.

    3. La data cīnd această convenţie intră īn vigoare, Convenţia dintre Romānia şi Iugoslavia privitoare la suprimarea dublei impuneri şi reglementarea asistenţei administrative īn materie de impozite directe, semnată la Belgrad la 30 ianuarie 1933, īşi īncetează aplicabilitatea.

    ART. 30

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată.

    Totuşi, fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia, īnainte de a 30-a zi a lunii iunie a fiecărui an calendaristic, īncepīnd după al cincilea an următor celui intrării īn vigoare a convenţiei, prin transmiterea notei de denunţare pe căi diplomatice.

    Īn acest caz, convenţia īncetează de a mai avea efect cu privire la impozitele pe venit şi pe avere pentru orice an fiscal īncepīnd pe sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic următor aceluia īn care s-a transmis nota de denunţare.

    Drept care, subsemnaţii, fiind autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, am semnat prezenta convenţie.

    Făcută īn Belgrad la 29 aprilie 1986, īn două exemplare originale īn limbile romānă, sīrbo-croată şi engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de divergenţe īn interpretarea dispoziţiilor acestei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

Pentru Guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

Petre Gigea

 

Pentru Consiliul Executiv

Federal al Republicii

Socialiste Federative Iugoslavia,

Vlado Klemencici