Asculta

DECRET   Nr. 215 din 26 iunie 1984

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 51 din 29 iunie 1984

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    (…)

    ART. 3

    Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnată la Amman la 10 octombrie 1983.

  (…)

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, dorind să īncheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital, pe baza principiilor suveranităţii naţionale, respectării independenţei, egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi a neamestecului īn treburile interne, īn vederea promovării şi īntăririi relaţiilor economice şi culturale dintre cele două ţări, au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi capital percepute īn contul fiecărui stat contractant, al unităţilor administrativ-teritoriale ori autorităţilor locale, indiferent de modul cum sīnt stabilite.

    2. Sīnt considerate ca impozite pe venit şi pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii capitalului.

    3. Impozitele care cad sub incidenţa prezentei convenţii sīnt următoarele:

    a) Īn ceea ce priveşte Romānia:

    i) impozitul pe veniturile realizate īn Romānia de persoanele fizice şi juridice;

    ii) impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite īn Romānia cu participarea unor organizaţii economice şi a unor parteneri străini;

    iii) impozitul pe venitul realizat īn Romānia din activităţi agricole (denumite mai jos impozit romān).

    b) Īn ceea ce priveşte Iordania:

    - impozitul pe venit (denumit mai jos impozit iordanian).

    4. Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, impozitelor viitoare de natură identică sau substanţial asemănătoare care se vor adăuga celor existente sau care le vor īnlocui, după intrarea īn vigoare a prezentei convenţii. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc modificările importante aduse legislaţiei fiscale, care cad sub incidenţa prezentei convenţii.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă Romānia sau Iordania, după cum se cere īn contextul convenţiei;

    b) termenul Romānia īnseamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, inclusiv marea teritorială şi platoul continental, precum şi orice alte suprafeţe situate īn afara mării teritoriale a Romāniei asupra cărora Romānia īşi exercită drepturi suverane īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale din apele mării, fundul mării şi subsolul acestor ape;

    c) termenul Iordania īnseamnă teritoriul Regatului Haşemit al Iordaniei, inclusiv marea teritorială şi platoul continental, precum şi orice alte suprafeţe situate īn afara mării teritoriale a Iordaniei asupra cărora Iordania īşi exercită drepturi suverane īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale din apele mării, fundul mării şi subsolul acestor ape;

    d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane;

    e) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică sau orice entitate considerată ca persoană juridică īn scopul impozitării, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu legile statelor contractante;

    f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) expresia autoritate competentă indică:

    (i) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat; şi

    (ii) īn cazul Iordaniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    h) termenul naţionali indică toate persoanele fizice care au cetăţenia unui stat contractant şi toate persoanele juridice sau alte entităţi create īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īntr-un stat contractant;

    i) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport făcut de către o navă, aeronavă, un vehicul feroviar sau rutier exploatat de către o īntreprindere care are locul conducerii efective īntr-unul dintre statele contractante, cu excepţia cazului cīnd un atare transport este efectuat numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant.

    2. Īn ce priveşte aplicarea prezentei convenţii de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit are sensul ce i se atribuie de către legislaţia statului contractant, referitoare la impozitele care fac obiectul convenţiei, dacă contextul nu cere o interpretare diferită.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat, este subiect de impunere īn acest stat, datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau pe baza oricărui alt criteriu de natură analoagă.

    2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este considerată rezidentă īn ambele state contractante, atunci statutul ei juridic va fi determinat potrivit următoarelor reguli:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau dacă nu locuieşte īn nici unul dintre ele, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant a cărui cetăţenie o are;

    d) dacă această persoană are cetăţenia ambelor state contractante sau dacă nu are cetăţenia nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor tranşa problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant īn care este situat sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia sediu permanent indică un loc fix de afaceri, prin care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Expresia sediu permanent include, īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) un şantier de construcţii sau de montaj, a cărui durată depăşeşte 7 luni.

    3. Nu se consideră sediu permanent:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării, ca urmare a unui contract de vīnzare de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii unui stat contractant;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii unui stat contractant, īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) īntreţinerea unui loc stabil de afaceri, īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprinderea unui stat contractant;

    d) īntreţinerea unui loc stabil de afaceri, īn scopul exclusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii pentru cercetări ştiinţifice sau activităţi analoage care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprinderea unui stat contractant;

    e) menţinerea unor produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii unui stat contractant, īn scopul exclusiv de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere a acelui stat;

    f) vīnzarea īn cadrul unui tīrg sau al unei expoziţii ocazionale temporare internaţionale, īn cursul īnchiderii unui atare tīrg sau expoziţii, a produselor sau a mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii.

    4. O persoană activīnd īntr-unul dintre statele contractante īn contul unei īntreprinderi din celălalt stat contractant - alta decīt un agent care are un statut independent īn sensul paragrafului 5 - se consideră sediu permanent īn primul stat menţionat, dacă dispune īn acest stat de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit, care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activitatea acestei persoane este limitată la cumpărarea de produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    5. O īntreprindere a unui stat contractant nu va fi considerată că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat contractant prin intermediul unui curtier (broker), al unui comisionar general sau al oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea sa īn celălalt stat (fie printr-un sediu permanent, fie īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Veniturile provenind din bunuri imobile vor fi impozabile īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Expresia bunuri imobile este definită īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn discuţie sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile proprietăţii imobiliare, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi a altor bogăţii naturale; navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile īn sensul prezentului articol.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesii libere.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa, aşa cum s-a menţionat anterior, printr-un sediu permanent, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai acea parte din ele care sīnt atribuibile acelui sediul permanent.

    2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitatea sa şi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat, atunci se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage, şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sīnt admise la scădere cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte, īn măsura īn care ele sīnt alocate īn mod rezonabil sediului permanent.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate pe baza repartizării beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 al prezentului articol nu īmpiedică acest stat contractant de a determina beneficiile impozabile īn conformitate cu repartiţia uzuală; metoda de repartizare adoptată trebuie, īn orice caz, să fie - ca rezultat - īn concordanţă cu principiile enunţate īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile atribuibile unui sediu permanent trebuie determinate, īn fiecare an, prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda altfel.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat, īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de dispoziţiile prezentului articol.

    ART. 8

    Īntreprinderi de transport internaţional

    1. Beneficiile provenite din exploatarea navelor, aeronavelor ori a vehiculelor feroviare sau rutiere īn trafic internaţional sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă sediul conducerii efective al unei īntreprinderi de transporturi navale se află la bordul unei nave, atunci se consideră că se află īn statul contractant īn care este situat portul de armare sau, dacă nu există un atare port de armare, īn statul contractant īn care cel care exploatează nava este rezident.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, īn mod corespunzător, beneficiilor obţinute din participările īntreprinderilor statelor contractante īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant; sau cīnd

    b) aceleaşi persoane participă īn mod direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi al unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, şi cīnd, īntr-un caz sau īn celălalt, cele două īntreprinderi sīnt, īn relaţiile lor financiare sau comerciale, legate prin condiţii acceptate sau impuse, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, toate beneficiile care, dacă nu ar fi fost aceste condiţii, ar fi fost obţinute de către una dintre īntreprinderi, dar nu au putut fi obţinute īn fapt datorită acelor condiţii, pot fi incluse īn beneficiile acestei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de către o societate rezidentă a unui stat contractant unei persoane rezidente a celuilalt stat contractant se impun īn acest celălalt stat.

    Totuşi, aceste dividende pot fi impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acestui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15 la sută din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu afectează impozitarea societăţii pentru beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, indică veniturile provenind din acţiuni sau titluri de folosinţă, părţi miniere, părţi de fondator, precum şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor. Īn acest context, beneficiile repartizate de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică cīnd beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv participarea generatoare de dividende. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate persoanelor care nu sīnt rezidente ale acestui celălalt stat, nici să preleve vreun impozit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acest celălalt stat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat contractant.

    2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 12,5 la sută din suma brută a dobīnzilor.

    3. Termenul dobīndă folosit īn prezentul articol īnseamnă veniturile din efecte publice, din titluri de obligaţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii şi din creanţe de orice natură, precum şi orice alte venituri asimilate veniturilor din sume īmprumutate, de legislaţia fiscală a statului din care provin. Penalizările datorate pentru plata cu īntīrziere nu vor fi considerate ca dobīnzi īn sensul prevederilor prezentului articol.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică cīnd beneficiarul dobīnzilor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile un sediu permanent de care sīnt legate, īn mod efectiv, creanţele generatoare de dobīnzi. Īn acest caz se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Dobīnda va fi considerată că provine dintr-un stat contractant cīnd debitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, cu toate acestea, persoana plătitoare a dobīnzii, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractantă creanţa asupra căreia se plăteşte dobīnda şi această dobīndă se suportă de acel sediu permanent, atunci se va considera că dobīnda respectivă provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau dintre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzii plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care aceasta este vărsată, excede suma asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, asemenea comisioane pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 15 la sută din suma brută a comisionului.

    3. Termenul comision, aşa cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă o plată făcută unui intermediar (broker), unui agent comercial general plătit cu comision sau oricărei persoane asimilate unui atare intermediar (broker) sau agent comercial de către legislaţia de impozite a statului contractant īn care asemenea plăţi iau naştere.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul comisionului, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin comisioanele un sediu permanent sau desfăşoară īn acel celălalt stat activitate profesională prin intermediul unui baze fixe situate īn acel stat şi dobīndirea comisionului este legată direct de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īn asemenea caz se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Comisionul va fi considerat ca provenind dintr-un stat contractant cīnd debitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident din acel stat. Cu toate acestea, cīnd persoana plătitoare a comisionului, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată obligaţia plăţii comisionului şi un atare comision este suportat de sediul permanent respectiv, atunci un atare comision se va considera că provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15 la sută din suma brută a redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă remuneraţiile de orice natură plătite pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv pentru drepturi de autor pentru filme de cinematograf sau pentru benzi magnetice folosite pentru emisiunile de radio sau televiziune, pentru orice brevete de invenţie, pentru mărci de fabrică sau alte asemenea drepturi de proprietate ori alte drepturi, pentru un desen sau un model, un plan, formulă sau procedeu secret, ca şi pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific şi pentru informaţiile relative la experienţa cīştigată īn domeniul industrial comercial sau ştiinţific.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul redevenţelor fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele un sediu permanent sau desfăşoară īn acel celălalt stat contractant activitate profesională printr-o bază fixă situată īn acel stat. Īn această situaţie se aplică dispoziţiile art. 7 sau ale art. 15 după caz.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant dacă debitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident din acel stat. Cu toate acestea, dacă debitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant un sediu permanent de care este legat efectiv dreptul sau bunul generator al redevenţelor şi care suportă sarcina plăţii acestor redevenţe atunci aceste redevenţe sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care sīnt plătite (folosirea, concesionarea folosirii sau informaţii), excede suma asupra căreia s-ar fi convenit de debitor şi creditor īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, pot fi impuse īn statul contractant īn care sīnt situate aceste bunuri.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii libere, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, se impun īn celălalt stat. Cu toate acestea, cīştigurile provenind din īnstrăinarea navelor, aeronavelor, a vehiculelor feroviare sau rutiere exploatate īn trafic internaţional şi bunurile mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de nave şi aeronave sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care, urmare prevederilor art. 8, sīnt impozabile beneficiile din atare activităţi.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    4. Prin derogare de la prevederile paragrafului 3, nu vor fi afectate drepturile fiecărui stat contractant de a percepe, īn conformitate cu propria sa legislaţie, un impozit asupra cīştigurilor provenind din īnstrăinarea acţiunilor, a acţiunilor de folosinţă, a părţilor de folosinţă sau a altor drepturi īntr-o societate pe acţiuni sau o societate cu răspundere limitată care este rezidentă a acestui stat, cīnd aceste cīştiguri sīnt realizate de către o persoană fizică rezidentă a celuilalt stat contractant şi care a fost rezidentă a primului stat contractant īn timpul unei perioade oarecare īn decursul a 5 ani imediat anteriori īnstrăinării.

    ART. 15

    Profesiuni independente

    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea pe cont propriu a unei profesii libere sau a altor activităţi independente cu caracter analog sīnt impozabile numai īn acel stat, dacă rezidentul nu dispune pentru exercitarea activităţii sale de o bază fixă la dispoziţia sa īn celălalt stat contractant.

    Dacă dispune de o astfel de bază fixă, veniturile pot fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelei baze fixe.

    2. Expresia profesii libere cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independente a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 16

    Profesiuni dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19, 20, 21 şi 22, salariile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată sīnt impozabile numai īn acest stat, cu condiţia ca activitatea să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţiile primite din această activitate sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat contractant menţionat, dacă:

    a) beneficiarul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal vizat, şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) sarcina remuneraţiilor nu este suportată de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, unei aeronave sau la bordul unui vehicul feroviar sau rutier īn trafic internaţional sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care se află situat sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 17

    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie sau de conducere

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitate de membru al consiliului de administraţie sau de conducere al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16, veniturile obţinute de profesioniştii de spectacole, cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii din activitatea lor personală desfăşurată īn această calitate, pot fi impuse numai īn statul contractant īn care aceste activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd venitul īn legătură cu activităţile personale ale unor astfel de artişti sau sportivi nu revine acestora, ci altor persoane, contrar prevederilor art. 7, 15 şi 16, acele venituri pot fi impuse īn statul contractant īn care se desfăşoară activitatea artiştilor sau sportivilor menţionaţi.

    3. Venitul realizat din activităţi desfăşurate īn cadrul schimburilor culturale stabilite prin acorduri culturale īncheiate īntre cele două state contractante sīnt scutite reciproc de impozite.

    ART. 19

    Pensii

    1. Pensiile (altele decīt pensiile a căror impunere este reglementată de prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale art. 20) şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut şi orice anuitate plătită unui atare rezident vor fi impozabile numai īn acel stat.

    2. Contrar prevederilor paragrafului 1, contribuţiile de asigurări sociale provenind dintr-un stat contractant īn conformitate cu legislaţia acelui stat şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn primul stat menţionat.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, dacă un rezident dintr-un stat contractant primeşte plăţi cu titlu de pensie de īntreţinere pentru copil de la un rezident al celuilalt stat contractant, asemenea plăţi se vor scuti de impozit īn ambele state contractante.

    Expresia pensie de īntreţinere pentru copil, astfel cum este folosită īn prezentul articol, īnseamnă plăţi periodice pentru susţinerea unui minor urmare unei hotărīri de divorţ, acord de īntreţinere separată, convenire de īntreţinere sau separare.

    4. Termenul anuitate īnseamnă o sumă stabilită plătibilă periodic, la date fixate īn timpul vieţii sau īn cursul unei perioade de timp specificată sau care poate fi determinată cu obligaţia de a face īn schimb plăţi pentru deplină şi corespunzătoare recompensare īn bani sau echivalent bănesc.

    ART. 20

    Funcţii guvernamentale

    1. a) Remuneraţia, alta decīt o pensie, plătită de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală din acel stat oricărei persoane fizice īn legătură cu servicii prestate acelui stat, unităţii administrativ-teritoriale sau autorităţii locale din acel stat se vor impune numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, o astfel de remuneraţie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat, iar primitorul este rezident al acelui celălalt stat contractant şi dacă:

    i) este un naţional al acelui stat, sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri create de un stat contractant o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală din acesta, oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţii administrativ-teritoriale sau autorităţii locale din acesta este impozabilă numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, atare pensie va fi impusă numai īn celălalt stat contractant, dacă primitorul este un naţional sau un rezident al acelui stat.

    3. Prevederile art. 16, 17 şi 19 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor īn legătură cu orice activitate comercială sau de afaceri desfăşurată de un stat contractant, de o unitate administrativ-teritorială sau de o autoritate locală din acest stat.

    ART. 21

    Profesori

    1. Un profesor universitar ori un profesor sau alţi membri ai instituţiilor de īnvăţămīnt, rezidenţi ai un stat contractant, care predau la o universitate sau la orice altă instituţie de īnvăţămīnt autorizată a celuilalt stat contractant, sīnt impozabili numai īn acel prim stat contractant asupra totalităţii remuneraţiilor primite cu privire la acea activitate pe o perioadă care nu depăşeşte 2 ani de la īnceperea activităţii lor.

    2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, remuneraţiilor pe care o persoană fizică rezidentă a unui stat contractant le primeşte pentru lucrări de cercetare executate īn celălalt stat contractant, dacă asemenea cercetări nu sīnt īntreprinse īn principal pentru folosul privat al unei īntreprinderi sau persoane determinate.

    ART. 22

    Studenţi

    1. Sumele pe care le primeşte pentru īntreţinere, educare sau instruire un student, un practicant, un stagiar sau o persoană trimisă pentru a dobīndi experienţă tehnică, profesională sau comercială specială, care este sau a fost, imediat anterior venirii sale īntr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezentă īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul educării, instruirii sau şcolarizării, nu vor fi impuse īn primul stat menţionat cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse din afara acelui stat.

    2. Aceeaşi scutire se va aplica venitului obţinut de către o persoană dintre cele menţionate mai sus, din muncă salariată pe care o prestează īn acel prim stat contractant pentru a-şi suplimenta mijloacele sale de īntreţinere, educare, instruire şi alte cheltuieli pentru specializare, pentru o perioadă limitată la durata studiilor, cu condiţia ca venitul anual să nu depăşească 2000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestora īn monedă naţională.

    ART. 23

    Impunerea capitalului

    1. Capitalul reprezentat prin bunuri imobile, aşa cum sīnt ele definite la paragraful 2 al art. 6, poate fi impus īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Capitalul reprezentat prin bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau din bunuri mobile constitutive ale unei baze fixe servind la exercitarea unei profesii libere poate fi impus īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    3. Navele, aeronavele şi vehiculele feroviare sau rutiere exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile afectate exploatării unor astfel de mijloace de transport, sīnt impozabile numai īn statul care, īn conformitate cu prevederile art. 8, are dreptul să impoziteze beneficiile obţinute din atare exploatare.

    ART. 24

    Veniturile nemenţionate īn mod expres

    Elementele de venit care nu au fost reglementate prin articolele precedente ale prezentei convenţii sīnt impozabile numai īn statul din care provine venitul.

    ART. 25

    Evitarea dublei impuneri

    Dubla impunere va fi evitată īn modul următor:

    1. Īn ce priveşte Romānia, impozitele plătite īn Iordania de rezidenţi ai Romāniei asupra veniturilor obţinute sau capitalului deţinut care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Iordania, vor fi scăzute din impozitele datorate statului romān.

    Beneficiile vărsate de īntreprinderile de stat romāne la bugetul de stat, după plata impozitului iordanian, vor fi considerate ca impozit romān.

    2. Īn ce priveşte Iordania, impozitele plătite īn Romānia de rezidenţi iordanieni asupra veniturilor obţinute sau capitalului deţinut care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Romānia, vor fi deduse din venitul sau capitalul respectiv, īn vederea determinării impozitului iordanian.

    ART. 26

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant, fie că sīnt sau nu rezidenţi ai acestui stat contractant, nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impuneri sau cerinţe īn legătură cu aceasta, diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi cerinţele legate de această impunere la care naţionalii acestui celălalt stat sīnt sau pot fi supuşi.

    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi stabilită īn condiţii mai puţin favorabile īn acel celălalt stat decīt impunerea stabilită īntreprinderilor acestui celălalt stat care desfăşoară aceleaşi activităţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant al cărui este deţinut sau controlat, īn totalitate sau īn parte, īn mod direct sau indirect, de către unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat nici unei impuneri sau oricărei obligaţiuni īn legătură cu aceasta, care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obligaţiunile īn legătură cu aceasta, la care sīnt sau pot fi supuse īntreprinderile similare ale acelui prim stat menţionat.

    4. Īn sensul prezentului articol, termenul impunere īnseamnă impozitele vizate de prezenta convenţie.

    ART. 27

    Asistenţa la īncasări

    1. Fiecare stat contractant se va strădui să īncaseze, īn numele celuilalt stat contractant, impozitele stabilite de acel celălalt stat contractant.

    2. Acest articol nu va fi, īn nici un caz, interpretat īn sensul că impune unui stat contractant obligaţia de a lua măsuri contrare legislaţiei sau practicii administrative a oricărui stat contractant cu privire la īncasarea impozitelor proprii.

    ART. 28

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de un stat contractant sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să aducă o soluţionare corespunzătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute īn convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn vederea aplicării prevederilor prezentei convenţii. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    5. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc, dacă modificările aduse legislaţiei lor fiscale necesită modificări ale convenţiei.

    ART. 29

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba informaţiile de ordin fiscal de care ele dispun īn mod normal şi care vor fi necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi cele ale legilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele vizate prin convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conformă cu convenţia.

    Orice informaţie astfel obţinută va fi tratată īn secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial ori informaţional a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 30

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    1. Nici o prevedere a prezentei convenţii nu afectează privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, precum şi ai altor reprezentanţe oficiale deschise de un stat pe teritoriul celuilalt stat contractant, fie īn virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional, fie īn virtutea convenţiilor la care cele două state contractante sīnt părţi.

    2. Convenţia nu se aplică organizaţiilor internaţionale, organele sau funcţionarilor lor, nici persoanelor care sīnt membri ai misiunilor diplomatice sau consulare ale unui stat terţ, dacă se găsesc pe teritoriul unuia dintre statele contractante şi nu sīnt trataţi ca rezidenţi īn oricare stat contractant din punctul de vedere al impozitelor pe venit şi pe capital.

    ART. 31

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezenta convenţie va fi ratificată īn conformitate cu prevederile constituţionale īn vigoare īn fiecare dintre cele două state şi va intra īn vigoare īn a 30-a zi de la data schimbului de note prin care se notifică că ambele părţi s-au conformat acestor prevederi.

    2. Prezenta convenţie se va aplica īn ambele state contractante cu privire la veniturile aferente oricărui an impozabil, īncepīnd la 1 ianuarie al anului calendaristic următor anului īn care convenţia intră īn vigoare.

    ART. 32

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată. Fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia pīnă la 30 iunie inclusiv al fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de-al cincilea an următor intrării īn vigoare a convenţiei, prin notă de denunţare remisă pe cale diplomatică; īn asemenea situaţii, aplicarea prezentei convenţii īncetează la 31 decembrie al anului īn care a fost remisă nota de denunţare.

    Drept pentru care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă de către guvernele lor, am semnat prezenta convenţie.

    Făcută la Amman la 10 octombrie 1983, īn trei exemplare originale, redactate fiecare īn limbile romānă, arabă şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate.

    Īn caz de divergenţe īn interpretarea dispoziţiilor prezentei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

Pentru Guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

Ion Stănescu,

ministru, şeful Departamentului

pentru Construcţii īn Străinătate

 

Pentru Guvernul

Regatului Haşemit al Iordaniei,

Salem Masa Deh,

ministrul finanţelor