Asculta

LEGE   Nr. 25 din 12 martie 1992

privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din 20 martie 1992

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Atena la 17 septembrie 1991.

 

    Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 13 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BĪRLĂDEANU

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 9 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

    Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Elene,

    īn dorinţa de a promova şi de a īntări relaţiile economice īntre cele două ţări, pe baza suveranităţii naţionale şi a respectării independenţei, egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi neamestecului īn treburile interne,

    au convenit asupra celor ce urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se va aplica persoanelor rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se va aplica impozitelor pe venit şi pe avere stabilite de către un stat contractant, de unităţile sale administrativ-teritoriale sau autorităţile locale, indiferent de modul īn care sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele stabilite pe venitul total, pe averea totală ori asupra elementelor de venit sau avere inclusiv impozitele pe cīştigurile provenite din īnstrăinarea bunurilor mobile ori imobile, precum şi impozitele pe creşterea valorii averii.

    3. Impozitele existente cărora li se va aplica prezenta convenţie sīnt īn special:

    a) Īn cazul Romāniei:

    (i) impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice;

    (ii) impozitul pe salarii şi alte remuneraţii similare;

    (iii) impozitul pe profit;

    (iv) impozitul pe venit realizat de persoanele fizice din activităţi agricole

    (denumite īn continuare impozit romān);

    b) Īn cazul Republicii Elene:

    (i) impozitul pe venitul şi averea persoanelor fizice;

    (ii) impozitul pe venitul şi averea persoanelor juridice;

    (iii) contribuţia pentru Agenţia de Livrare şi Drenare a Apei, calculată asupra venitului total din clădiri

    (denumite īn continuare impozit elen);

    4. Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau substanţial similare, care se vor stabili după data semnării prezentei convenţii şi care se vor adăuga sau vor īnlocui impozitele existente.

    La sfīrşitul fiecărui an, autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor notifica reciproc orice modificări substanţiale aduse legislaţiei fiscale respective.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, dacă contextul nu cere altfel:

    a) termenul Romānia īnseamnă Romānia şi, folosit īn sens geografic, desemnează teritoriul Romāniei, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusivă şi platoul continental īn privinţa cărora Romānia exercită, īn conformitate cu dreptul internaţional şi propria sa legislaţie, drepturi suverane privind explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele mării, pe fundul şi īn subsolul acesteia;

    b) termenul Republica Elenă īnseamnă teritoriul Republicii Elene şi partea din fundul mării şi subsolul său din Marea Mediterană asupra cărora Republica Elenă are drepturi suverane īn conformitate cu dreptul internaţional;

    c) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate, şi orice altă entitate de persoane;

    d) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei statului contractant, sau orice entitate care este considerată ca persoană juridică īn scopul impozitării;

    e) termenii īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, respectiv, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    f) termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă Romānia sau Republica Elenă, după cum cere contextul;

    g) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat de o aeronavă exploatată de către o īntreprindere care īşi are locul conducerii efective īntr-un stat contractant sau de o navă care īşi are locul de īnregistrare sau documentele de īnregistrare īntr-un stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava operează numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant;

    h) termenul autoritate competentă īnseamnă:

    (i) īn cazul Romāniei, ministrul economiei şi finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    (ii) īn cazul Republicii Elene, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat.

    2. Īn ce priveşte aplicarea prezentei convenţii de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit va avea, dacă contextul nu cere altfel, īnţelesul pe care īl are īn cadrul legislaţiei acelui stat cu privire la impozitele la care prezenta convenţie se aplică.

    ART. 4

    Domiciliul fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat, este subiect de impunere īn acest stat, datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau īn virtutea oricărui alt criteriu de natură similară. Acest termen nu include acele persoane care sīnt supuse impozitării īn acest stat numai pentru veniturile din surse din acel stat sau avere situată īn interiorul acestuia.

    2. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său fiscal se va rezolva după cum urmează:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa; dacă dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn ambele state contractante, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul din statele contractante, atunci va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul din ele, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant al cărui naţional este;

    d) dacă această persoană este un naţional al ambelor state contractante sau nu este naţional al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, atunci se va considera că este rezidentă a statului contractant īn care este situat locul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediul permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia sediul permanent indică un loc fix de afaceri prin care īntreprinderea exercită īn totalitate sau īn parte activitatea sa.

    2. Expresia sediul permanent cuprinde, īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, un puţ, de extracţie a petrolului sau a gazelor, o carieră sau orice alt loc de exploatare sau explorare a resurselor naturale.

    3. Un şantier de construcţii sau montaj sau un proiect de instalaţii constituie un sediu permanent numai īn cazul īn care durata acestuia este mai mare de 9 luni.

    4. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, expresia sediul permanent se consideră că nu include:

    a) folosirea de instalaţii numai īn scopul depozitării, expunerii sau livrării de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, numai īn scopul de a fi depozitate, expuse sau livrate;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, numai īn scopul de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

    d) menţinerea unui loc stabil de afaceri numai īn scopul de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    e) menţinerea unui loc stabil de afaceri numai īn scopul desfăşurării pentru īntreprindere a oricărei alte activităţi cu caracter preparator sau auxiliar;

    f) menţinerea unui loc fix de afaceri numai īn scopul desfăşurării de activităţi combinate din categoria celor menţionate la subparagrafele a) - e), cu condiţia ca īntreaga activitate a locului fix de afaceri rezultată din această combinare să aibă un caracter auxiliar sau preparator.

    g) produsele sau mărfurile care aparţin īntreprinderii şi sīnt expuse īn cadrul unui tīrg sau expoziţii ocazional - temporare care se vīnd īn timpul tīrgului şi se livrează imediat după īnchiderea acestora.

    5. Independent de prevederile paragrafului 1 şi 2, cīnd o persoană - alta decīt un agent cu statut independent, căruia i se aplică paragraful 7 - acţionează īn numele unei īntreprinderi şi are ca activitate obişnuită īn statul contractant īmputernicirea de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, acea īntreprindere se va considera că are un sediu permanent īn acel stat cu privire la orice activităţi pe care acea persoană le efectuează pentru īntreprindere, afară de cazul cīnd activităţile acelei persoane sīnt limitate la acelea menţionate la paragraful 4 care, dacă ar fi exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent īn condiţiile acelui paragraf.

    6. O persoană a cărei activitate este legată de exploatarea sau explorarea fundului mării sau a subsolului acesteia ca şi a resurselor naturale situate īntr-un stat contractant va fi considerat că desfăşoară o activitate de afaceri printr-un sediu permanent īn acel stat.

    7. O īntreprindere nu va fi considerată că are un sediu permanent īntr-un stat contractant numai pentru faptul că acesta īşi exercită activitatea īn acel stat contractant prin intermediul unui broker, a unui agent comisionar general sau al oricărui alt agent cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    8. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant (fie printr-un sediu permanent ori īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una din aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri din bunuri imobile

    1. Venitul obţinut de un rezident al unui stat contractant din bunuri imobile (inclusiv din agricultură sau silvicultură) situate īn celălalt stat contractant poate fi impus īn acel stat.

    2. Expresia bunuri imobile este definită īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn discuţie sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, accesoriile proprietăţii imobiliare, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, surselor şi a altor resurse naturale ale solului; navele, vasele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica venitului obţinut din folosirea directă, īnchirierea sau folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se vor aplica, de asemenea, venitului din proprietăţi imobiliare ale unei īntreprinderi şi venitului din bunuri imobile folosite pentru desfăşurarea unei activităţi de prestări de servicii cu caracter personal independent.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită o activitate, astfel cum s-a menţionat anterior, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai acea parte care poate fi atribuită acelui sediu permanent.

    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant prin intermediul unui sediu permanent situat īn acel stat, atunci se atribuie īn fiecare stat contractant acelui sediu permanent beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată, exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiului unui sediu permanent se vor acorda ca scăderi cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administraţie, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul contractant īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate prin repartizarea beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu īmpiedică acel stat contractant să determine, după cum este uzual, beneficiile de impus pe baza unei astfel de repartizări; metoda de repartizare adoptată va fi īnsă īn aşa fel īncīt rezultatul să concorde cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn sensul paragrafelor precedente, beneficiile de atribuit sediului permanent vor fi determinate īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda īn alt mod.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit care sīnt tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, prevederile acelor articole nu vor fi afectate de dispoziţiile acestui articol.

    ART. 8

    Transporturi navale şi aeriene

    1. Beneficiile obţinute din exploatarea navelor īn trafic internaţional vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care navele sīnt īnregistrate sau pentru care au documente.

    2. Beneficiile obţinute din exploatarea aeronavelor īn trafic internaţional vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    3. Prevederile paragrafului 2 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participarea īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant,

şi, īn oricare din aceste două situaţii, se stabilesc sau se impun condiţii īntre cele două īntreprinderi, īn relaţiile lor comerciale sau financiare, ce diferă de acelea care ar fi stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care, dacă n-ar fi fost aceste condiţii, ar fi fost obţinute dar, datorită acelor condiţii, nu au putut fi obţinute, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de o societate rezidentă a unui stat contractant către o persoană rezidentă a celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat.

    2. Totuşi, astfel de dividende pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă cel care le īncasează este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi:

    a) 45 la sută din suma brută a dividendelor, dacă societatea care le distribuie este rezidentă a Greciei, şi

    b) 25 la sută din suma brută a dividendelor, dacă societatea care le distribuie este rezidentă a Romāniei.

    Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili, de comun acord, modalitatea de aplicare a acestor limitări.

    Acest paragraf nu va afecta impozitarea societăţii pentru beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, īnseamnă veniturile provenind din acţiuni, acţiuni sau titluri de folosinţă, părţi miniere, părţi de fondator sau alte drepturi, cu excepţia creanţelor, care participă la realizarea beneficiilor, precum şi veniturile din alte părţi sociale ce sīnt supuse aceluiaşi regim de impunere ca venituri din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat īn acel stat sau efectuează īn acel stat servicii independente, folosind o bază fixă situată acolo, iar pachetul de acţiuni deţinut, īn legătură cu care se plătesc dividendele, este efectiv legat de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate, exceptīnd situaţia īn care aceste dividende sīnt plătite unui rezident al acelui stat sau īn măsura īn care pachetul de acţiuni īn legătură cu care se plătesc dividendele sīnt legate īn mod efectiv de un sediu permanent sau o bază fixă situată īn acel stat, nici să preleve vreun impozit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acel stat contractant.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Totuşi, astfel de dobīnzi pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat dar, dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dobīnzilor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzilor. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili, de comun acord, modalitatea de aplicare a acestei limitări.

    3. Termenul dobīnzi, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă venituri din titluri de creanţă de orice fel garantate sau nu ipotecar şi indiferent dacă dau sau nu dreptul de a participa la beneficiile debitorului şi, īn special veniturile din efecte publice şi veniturile din obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile decurgīnd din aceste efecte publice sau obligaţiuni. Penalizările pentru plata cu īntīrziere nu sīnt considerate ca dobīnzi īn sensul prezentului articol.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care iau naştere dobīnzile printr-un sediu permanent situat acolo sau efectuează īn celălalt stat contractant servicii personale cu caracter independent, folosind o bază fixă situată acolo şi dacă titlurile de creanţe cu privire la care se plătesc dobīnzile sīnt legate īn mod efectiv de un astfel de sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Dobīnzile se vor considera că iau naştere īntr-un stat contractant cīnd debitorul este acel stat contractant, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a dobīnzilor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plătesc dobīnzile şi aceste dobīnzi se suportă de acel sediu permanent sau baza fixă, atunci aceste dobīnzi se vor considera că iau naştere īn statul īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt plătite excede suma asupra căreia ar fi convenit debitorul şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat.

    2. Totuşi, astfel de comisioane pot să fie impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 5 la sută din suma comisionului. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestei limitări.

    3. Termenul comisioane, astfel cum este folosit īn acest articol, īnseamnă o plată efectuată unui intermediar, unui agent comisionar general sau oricărei alte persoane asimilate unui astfel de intermediar sau agent, de către legislaţia fiscală a statului contractant din care provine o asemenea plată.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul comisionului, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provine comisionul un sediu permanent de care este legată efectiv activitatea generatoare de comision. Īn asemenea caz, se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Comisioanele se vor considera că iau naştere īntr-un stat contractant cīnd debitorul este chiar acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a comisioanelor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care este legată obligaţia de plată a comisioanelor şi aceste comisioane sīnt suportate de acel sediu permanent, atunci aceste comisioane se vor considera că iau naştere īn statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat.

    2. Totuşi, astfel de redevenţe pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat dar, dacă primitorul este beneficiarul efectiv al redevenţelor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 5 la sută din suma brută a redevenţelor plătite pentru folosirea sau pentru dreptul de folosire a oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filmele de cinematograf şi filmele sau benzile de televiziune sau radio şi 7 la sută din suma brută a redevenţelor plătite pentru folosirea sau dreptul de folosire a oricărui brevet de invenţie, marcă de fabrică, design sau model, plan, formulă sau procedeu secret, ca şi pentru folosirea unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţiile relative la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili, de comun acord, modul de aplicare a acestei limitări.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care iau naştere redevenţele, printr-un sediu permanent situat acolo sau efectuează īn celălalt stat contractant servicii personale cu caracter independent folosind o bază fixă situată acolo şi dreptul sau proprietatea īn legătură cu care se plătesc redevenţele sīnt legate efectiv de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    4. Se va considera că redevenţele iau naştere īntr-un stat contractant cīnd plătitorul este acel stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare de redevenţe, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă īn legătură cu care s-a născut obligaţia de a plăti redevenţele şi plata acestor redevenţe este suportată de acest sediu permanent sau bază fixă, atunci aceste redevenţe se vor considera că iau naştere īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    5. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor, ţinīnd seama de folosirea, concesionarea folosirii sau informaţia pentru care se plătesc, depăşeşte suma asupra căreia s-ar fi convenit de către debitor şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite īn art. 6, situate īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Cīştigurile care provin din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant, sau a bunurilor mobile care aparţin unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant īn scopul efectuării unor servicii personale cu caracter independent, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei baze fixe, pot impuse īn celălalt stat.

    3. Cīştigurile care provin din īnstrăinarea navelor sau aeronavelor folosite īn trafic internaţional şi a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea acestor nave sau aeronave vor fi impuse numai īn statul contractant īn care, urmare prevederilor art. 8 al acestei convenţii, sīnt impozabile beneficiile obţinute din astfel de activităţi.

    4. Cīştigurile obţinute din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1, 2 şi 3, vor fi impuse numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Servicii personale cu caracter independent

    1. Veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii sau a altor activităţi cu caracter independent vor fi impuse numai īn acel stat cu excepţia situaţiei īn care rezidentul are permanent la dispoziţia sa īn celălalt stat contractant o bază fixă īn scopul exercitării activităţii sau a situaţiei īn care rezidentul este prezent īn celălalt stat pentru o perioadă care depăşeşte 183 de zile īn cursul unui an fiscal sau perioade care īnsumează 183 de zile īn 2 ani fiscali consecutivi. Dacă dispune de o astfel de bază fixă sau dacă şederea depăşeşte perioada sus-menţionată, veniturile vor fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea pot fi atribuite acelei baze fixe sau perioade de şedere.

    2. Expresia profesii libere include, īn special, activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 16

    Servicii personale dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19 şi 20, salariile şi alte remuneraţii similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd această activitate este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţia primită din această activitate este impozabilă īn acel stat.

    2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat menţionat, dacă:

    a) primitorul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal al celuilalt stat, şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Independent de dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave sau al unei aeronave īn trafic internaţional pot fi impozabile īn statul contractant din care se obţin beneficii din activitatea acestor nave sau aeronave, īn conformitate cu prevederile art. 8.

    ART. 17

    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie sau de conducere

    Remuneraţiile directorilor şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitatea lui de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Independent de prevederile art. 15 şi 16, veniturile pe care un rezident al unui stat contractant, īn calitate de artist de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii le obţin din activitatea personală desfăşurată īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat.

    2. Cīnd veniturile privitoare la activităţile personale exercitate de un profesionist de spectacole sau de un sportiv īn această calitate nu revine acestuia ci altei persoane, independent de prevederile art. 7, 15 şi 16, acele venituri pot fi impuse īn statul contractant īn care se desfăşoară activităţile profesionistului de spectacole sau sportivului.

    3. Veniturile obţinute din astfel de activităţi, desfăşurate īn cadrul acordurilor culturale īncheiate īntre statele contractante, sīnt scutite reciproc de impozite.

    ART. 19

    Pensii

    Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 20, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut, vor fi impozabile numai īn acel stat.

    ART. 20

    Funcţii publice

    1. a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile, plătite de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală a acestuia oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţi sau autorităţi, vor fi impuse numai īn acel stat.

    b) Totuşi, astfel de remuneraţii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat şi persoana este un rezident al acelui stat care:

    (i) este un naţional al acelui stat; sau

    (ii) nu a devenit rezidentă a acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţi sau autorităţi a acestuia va fi impusă numai īn acel stat.

    b) Totuşi, astfel de pensii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant, dacă persoana este rezidentă şi naţional al acelui stat.

    3. Prevederile art. 16, 17 şi 19 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor referitoare la serviciile prestate īn legătură cu o activitate producătoare de venituri desfăşurată de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială sau o autoritate locală a acestuia.

    ART. 21

    Profesori

    1. Remuneraţiile pe care profesorii şi alţi membri ai corpului de īnvăţămīnt rezidenţi ai unui stat contractant care predau īntr-o universitate sau īn orice altă instituţie de īnvăţămīnt autorizată a celuilalt stat contractant le primesc pentru această activitate sīnt impozabile numai īn primul stat, pentru o perioadă care nu depăşeşte 2 ani de la īnceperea activităţii lor.

    2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, remuneraţiilor pe care o persoană fizică, rezidentă a unui stat contractant, le primeşte pentru lucrări de cercetare executate īn celălalt stat contractant, dacă asemenea cercetări nu sīnt īntreprinse īn principal pentru beneficiul privat al unei īntreprinderi sau persoane.

    ART. 22

    Studenţi, stagiari şi persoane aflate la specializare

    1. Sumele pe care un student, un practicant, un stagiar sau o persoană trimisă pentru a dobīndi experienţă tehnică, profesională sau comercială care este sau a fost imediat anterior prezenţei sale īntr-un stat contractant, un rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul instruirii sau pregătirii sale, le primeşte pentru īntreţinere, instruire sau pregătire, nu vor fi impuse īn primul stat menţionat cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse situate īn afara acelui stat.

    2. Aceeaşi scutire se va aplica venitului obţinut de către o persoană din cele mai sus-menţionate, din muncă salariată pe care o prestează īn acel prim stat contractant pentru a-şi suplimenta mijloacele sale pentru īntreţinere, educare, instruire şi alte cheltuieli pentru specializare, pentru o perioadă limitată la 2 ani de la sosirea sa īn acel prim stat contractant.

    ART. 23

    Alte venituri

    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, de oriunde ar proveni, care nu au fost menţionate īn articolele precedente ale prezentei convenţii, vor fi impuse numai īn acel stat.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi aplicate veniturilor, altele decīt veniturile care provin din proprietăţi imobiliare, aşa cum sīnt definite īn paragraful 2 al art. 6 dacă primitorul unor astfel de venituri, care este rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acesta sau desfăşoară īn acel stat servicii personale cu caracter independent folosind o bază fixă situată īn acesta şi drepturile sau bunurile cu privire la venitul plătit sīnt legate efectiv de acel sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    ART. 24

    Impunerea averii

    1. Averea constituită din bunuri imobile, la care se referă art. 6, deţinută de un rezident al unui stat contractant şi situată īn celălalt stat contractant se impozitează īn acel stat.

    2. Averea constituită din bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau din bunuri mobile ţinīnd de o bază fixă la dispoziţia unui rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant, īn scopul exercitării de servicii personale cu caracter independent, este impozabilă īn acel stat.

    3. Averea constīnd din nave sau aeronave exploatate īn trafic internaţional şi din bunuri mobile, ţinīnd de exploatarea unor astfel de nave sau aeronave sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care beneficiile aferente navelor sau aeronavelor sīnt impozabile īn conformitate cu prevederile art. 8 al acestei convenţii.

    4. Toate celelalte elemente de avere ale unui rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat.

    ART. 25

    Evitarea dublei impuneri

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant realizează venituri sau deţine avere care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii pot fi impuse īn celălalt stat contractant, primul stat menţionat va acorda:

    a) ca o deducere din impozitul pe venit al acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit īn acel stat;

    b) ca o deducere din impozitul pe avere al acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe avere plătit īn acel stat.

    O atare deducere īn fiecare stat nu va depăşi, cu toate acestea, acea parte din impozitul pe venit sau impozitul pe avere astfel cum a fost determinat īnainte de acordarea deducerii, care este, sau după caz, poate fi atribuită venitului sau averii care pot fi impuse īn acel stat.

    ART. 26

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant la nici un impozit sau altă obligaţie legată de acesta, care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi cerinţele legate de această impunere la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii celuilalt stat īn aceleaşi condiţii.

    2. Termenul naţionali indică:

    a) toate persoanele fizice care posedă naţionalitatea greacă sau cetăţenia romānă;

    b) toate persoanele juridice, societăţile de persoane şi asociaţiile constituite conform legislaţiei īn vigoare īntr-un stat contractant.

    3. Impunerea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi stabilită īn condiţii mai puţin favorabile īn celălalt stat, decīt impunerea stabilită īntreprinderilor acelui stat care desfăşoară aceleaşi activităţi. Această prevedere nu va fi interpretată ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant orice īnlesnire, reducere sau scutire, cu caracter personal, īn ce priveşte impunerea pe considerente privind statutul civil sau responsabilităţile familiale pe care le acordă rezidenţilor săi.

    4. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, integral sau parţial deţinut sau controlat, īn mod direct sau indirect de unul sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat nici unui impozit sau obligaţie legată de acesta care să diferită sau mai īmpovărătoare decīt impozitul sau obligaţiile legate de acesta, la care sīnt sau pot fi supuse alte īntreprinderi similare ale primului stat menţionat.

    5. Prevederile acestui articol se vor aplica impozitelor de orice fel şi natură, independent de prevederile art. 2.

    ART. 27

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd o persoană apreciază că măsurile luate de un stat contractant sau de ambele state contractante īi atrag sau īi pot atrage o impozitare care nu este conformă cu această convenţie, ea poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant a cărui rezidentă este sau dacă cazul său intră sub incidenţa prevederilor paragrafului 1 al art. 26, atunci acesta va fi prezentat statului contractant al cărui naţional este. Cazul trebuie prezentat īn termen de 3 ani de la prima notificare a acţiunii din care rezultă că impunerea este contrară prevederilor convenţiei.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să ajungă la o soluţionare corespunzătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri mutuale cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii mutuale, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn vederea aplicării prevederilor din paragrafele precedente. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de opinii, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţii autorităţilor competente ale statelor contractante.

    5. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc, dacă schimbările survenite īn legislaţia lor fiscală necesită modificări ale convenţiei.

    ART. 28

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii dacă este necesar pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii sau ale legilor interne ale statelor contractante privind impozitele prevăzute de convenţie, īn măsura īn care impozitarea nu este contrară convenţiei. Schimbul de informaţii nu este influenţat de art. 1. Orice informaţie obţinută de un stat contractant va fi tratată ca secret, īn acelaşi mod ca şi o informaţie obţinută īn condiţiile legislaţiei interne a acelui stat şi va fi făcută cunoscută numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv tribunale şi organe administrative) care au atribuţii īn legătură cu stabilirea sau īncasarea, executarea sau urmărirea judiciară sau rezolvarea apelurilor īn legătură cu impozitele care constituie obiectul convenţiei. Persoanele sau autorităţile menţionate trebuie să folosească informaţiile numai īn aceste scopuri. Ele pot face cunoscute informaţiile īn procesele publice la tribunale sau īn hotărīrile judecătoreşti.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei proprii sau īn cadrul practicii administrative normale ale celor două state contractante;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial, de afaceri, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 29

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Nici o prevedere a prezentei convenţii nu va afecta privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici şi consulari, fie īn virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional, fie īn virtutea prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 30

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti sau Atena, cīt mai curīnd posibil.

    2. Convenţia va intra īn vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare şi prevederile ei se vor aplica venitului realizat pe sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic următor celui īn care convenţia a intrat īn vigoare.

    ART. 31

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată. Fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia pīnă la 30 iunie a fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de al 5-lea an următor celui intrării īn vigoare a convenţiei, printr-o notă de denunţare transmisă pe cale diplomatică; īn acest caz convenţia va īnceta să aibă efect asupra venitului obţinut pe sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic următor celui īn care s-a dat nota de denunţare.

    Drept care, subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, am semnat prezenta convenţie.

    Īncheiată la 17 septembrie 1991 la Atena, īn 2 exemplare originale, īn limbile romānă, elenă şi engleză, fiecare din texte fiind egal autentice, textul īn limba engleză prevalīnd īn caz de divergenţe.

 

                      Pentru Guvernul Romāniei,

                      Eugen Dijmărescu,

                      ministru de stat,

                      ministrul economiei şi finanţelor

 

                      Pentru Guvernul Republicii Elene,

                      Constantin Giatrakos,

                      adjunct al ministrului finanţelor