Asculta

DECRET   Nr. 61 din  2 martie 1978

privind ratificarea Convenţiei dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a protocolului la aceasta, īncheiate la Helsinki la 18 august 1977

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 16 din  6 martie 1978

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi protocolul la aceasta, īncheiate la Helsinki la 18 august 1977.

 

                   NICOLAE CEAUŞESCU

        Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

 

CONVENŢIE

īntre Republica Socialistă Romānia şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Republicii Finlanda,

    īn dorinţa de a īncheia o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere,

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se va aplica persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īn numele fiecărui stat contractant sau al autorităţilor locale ori al colectivităţilor publice, indiferent de modul cum sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate ca impozite pe venit şi pe avere toate impozitele percepute pe venitul total, pe averea totală sau pe elemente de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii averii.

    3. Impozitele existente care cad sub incidenţa prezentei convenţii sīnt următoarele:

    a) Īn Romānia:

    (i) impozitele pe retribuţii, pe veniturile din lucrări de litere, artă şi ştiinţă, precum şi pe veniturile obţinute din colaborări la publicaţii sau la spectacole, din expertize şi din alte surse asemănătoare;

    (ii) impozitul pe veniturile realizate din Romānia de persoanele fizice şi juridice nerezidente;

    (iii) impozitul pe veniturile de la societăţile mixte constituite cu participarea unor organizaţii economice romāne şi a unor parteneri străini;

    (iv) impozitul pe veniturile obţinute din activităţi lucrative cum ar fi meserii, profesii libere, precum şi din īntreprinderi altele decīt cele de stat;

    (v) impozitul pe veniturile obţinute din īnchirierea clădirilor şi terenurilor; şi

    (vi) impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole;

    (mai jos denumite impozit romān).

    b) Īn Finlanda:

    (i) impozitul de stat pe venit şi avere;

    (ii) impozitul comunal;

    (iii) impozitul bisericii;

    (iv) impozitul marinarilor; şi

    (v) impozitul reţinut la sursă din venitul nerezidenţilor;

    (mai jos denumite impozit finlandez).

    4. Convenţia se va aplica, de asemenea, oricăror impozite de natură identică sau analoagă care se vor adăuga sau care le vor īnlocui pe cele existente după data semnării prezentei convenţii. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări mai importante aduse legislaţiilor fiscale respective.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) termenul Romānia īnseamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, fundul mării şi subsolul ariilor submarine situate īn afara apelor teritoriale asupra cărora Romānia exercită drepturi suverane īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie, īn scopul explorării şi pentru exploatarea resurselor naturale a unor astfel de arii;

    b) termenul Finlanda īnseamnă Republica Finlanda şi, cīnd este folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Republicii Finlanda şi orice suprafaţă adiacentă apelor teritoriale ale Republicii Finlanda īnăuntrul cărora, īn conformitate cu legislaţia Finlandei şi īn conformitate cu dreptul internaţional, Finlanda īşi exercită drepturile sale cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale fundului mărilor şi subsolului marin; īn ce priveşte impozitul comunal, termenul nu include ţinutul Aland;

    c) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică, după context, Romānia sau Finlanda;

    d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane; cuprinde, de asemenea, o societate de persoane;

    e) termenul societate indică orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne sau oricare entitate considerată ca persoană juridică īn vederea impozitării;

    f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) termenul naţionali īnseamnă:

    (i) cu privire la Romānia, orice persoană care are cetăţenia romānă şi orice persoană juridică sau altă entitate constituită potrivit legilor romāne īn vigoare;

    (ii) cu privire la Finlanda, orice persoană fizică care are cetăţenia finlandeză şi orice persoană juridică, societate de persoane şi asociaţie care īşi obţine statutul juridic ca atare, conform legislaţiei īn vigoare īn Finlanda;

    h) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport făcut de către o navă sau o aeronavă exploatate de către o īntreprindere care are sediul conducerii efective īntr-unul din statele contractante, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava este exploatată numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant;

    i) expresia autoritate competentă indică:

    (i) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    (ii) īn cazul Finlandei, Ministerul Finanţelor sau reprezentantul autorizat al acestuia.

    2. Īn ceea ce priveşte aplicarea convenţiei de către un stat contractant, orice expresie care nu este altfel definită va avea, dacă contextul nu cere altfel, īnţelesul ce i se atribuie de către legislaţia acelui stat contractant, referitoare la impozitele care fac obiectul convenţiei. Contrar prevederilor propoziţiei anterioare, dacă īnţelesul unei asemenea expresii conform legislaţiei unui stat contractant este diferit de īnţelesul expresiei conform legislaţiei celuilalt stat contractant sau dacă īnţelesul unei atari expresii nu este uşor determinabil conform legislaţiei unuia dintre statele contractante, autorităţile competente ale statelor contractante pot stabili un īnţeles comun al expresiei, īn sensul acestei convenţii.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant īnseamnă orice persoană care īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat este subiect de impunere īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau pe baza oricărui alt criteriu de natură analoagă.

    2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este considerată rezidentă īn ambele state contractante, atunci acest caz se va rezolva conform următoarelor reguli:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care dispune de o locuinţă permanentă. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci va fi considerată că este rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant a cărui cetăţenie o are;

    d) dacă această persoană are cetăţenia ambelor state contractante sau dacă nu are cetăţenia nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante tranşează problema de comun acord.

    3. Cīnd, după prevederile paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, ea va fi considerată ca rezidentă a statului unde se găseşte sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia sediu permanent indică un loc fix de afaceri, īn care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) un şantier de construcţie sau de montaj a cărui durată depăşeşte 12 luni.

    3. Nu se consideră sediu permanent:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării ca urmare a unui contract de vīnzare de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al stocării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul exclusiv de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

    d) vīnzarea produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii, expuse exclusiv īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare, care sīnt vīndute de către īntreprindere după īnchiderea acelui tīrg sau expoziţii;

    e) menţinerea unui loc stabil de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    f) menţinerea unui loc stabil de afaceri īn scopul exclusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau activităţi analoage care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprindere.

    4. O persoană activīnd īntr-unul dintre statele contractante īn contul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant - alta decīt un agent cu statut independent īn sensul paragrafului 5 - se consideră că este un sediu permanent īn primul stat contractant, dacă dispune de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit īn acest stat, care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activitatea acestei persoane este limitată la cumpărarea de mărfuri pentru īntreprindere.

    5. O īntreprindere a unui stat contractant nu va fi considerată că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat contractant prin intermediul unui curtier (broker), al unui comisionar general sau al oricărei alt intermediar (agent) cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care īşi exercită activitatea sa īn acest ultim stat contractant (printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din oricare dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Veniturile provenind din bunuri imobile, inclusiv veniturile din exploatările agricole şi forestiere, sīnt impozabile īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. a) Expresia bunuri imobile supuse prevederilor subparagrafelor b) şi c) se defineşte īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn discuţie sīnt situate;

    b) Expresia bunuri imobile va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile bunurilor imobile, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe ca plată pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, surselor şi altor bogăţii naturale ale solului;

    c) Navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Īn cazul cīnd deţinerea īn proprietate a acţiunilor sau a altor părţi sociale ale unei societăţi īndreptăţeşte pe deţinătorul de acţiuni sau părţi sociale la folosirea unor bunuri imobile proprietatea societăţii, veniturile obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din utilizarea īn orice altă formă a unui asemenea drept de folosinţă sīnt impozabile īn statul contractant īn care sīnt situate bunurile imobile.

    5. Prevederile paragrafelor 1, 3 şi 4 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la executarea unei profesiuni libere.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea īşi exercită activitatea īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Cīnd o īntreprindere a unui stat contractant īşi exercită activitatea īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat, se va atribui īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exercitīnd activităţi identice sau analoage īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent se vor acorda ca deducere cheltuielile făcute pentru scopurile sediului permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, efectuate fie īn statul contractant īn care se află sediul permanent, fie īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant este uzual ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate pe baza unei repartizări a beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu va īmpiedica acel stat contractant de a determina beneficiile de impus printr-o asemenea repartiţie, aşa după cum este uzual. Metoda de repartizare adoptată trebuie să fie, īn orice caz, astfel īncīt rezultatul să corespundă principiilor enunţate īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile atribuibile unui sediu permanent se vor determina īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive valabile şi suficiente de a proceda altfel.

    7. Īn cazul cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de prevederile prezentului articol.

    ART. 8

    Transporturi maritime şi aeriene

    1. Beneficiile obţinute din exploatarea īn trafic internaţional a navelor sau aeronavelor vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care este situat sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă sediul conducerii efective al unei īntreprinderi de transporturi navale se află la bordul unei nave, atunci se va considera că se află īn statul contractant īn care este situat portul de īnregistrare a navei sau dacă nu există un atare port de īnregistrare, īn statul contractant īn care este rezident cel care exploatează nava.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participarea īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    1. Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant sau cīnd

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant

    şi, fie īntr-un caz, fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit ori impus condiţii īn relaţiile lor comerciale sau financiare, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi dacă n-ar fi fost acele condiţii, dar, datorită acelor condiţii nu i-au mai revenit, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn mod corespunzător.

    2. Īn cazul cīnd beneficiile pentru care o īntreprindere a unui stat contractant a fost impusă īn acel stat sīnt de asemenea incluse īn beneficiile unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant şi impuse ca atare, iar beneficiile astfel incluse sīnt beneficii care ar fi trebuit să revină acelei īntreprinderi a celuilalt stat dacă condiţiile stabilite īntre īntreprinderi ar fi fost cele care s-ar fi stabilit īntre īntreprinderi independente, atunci primul stat menţionat va face o modificare corespunzătoare sumei impozitului stabilit asupra acelor beneficii īn primul stat menţionat. Pentru determinarea unei asemenea modificări se va acorda cuvenita atenţie celorlalte prevederi ale prezentei convenţii īn legătură cu provenienţa venitului, iar īn acest scop autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta dacă consideră necesar.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de o societate rezidentă a unui stat contractant unei persoane rezidentă a celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, astfel de dividende pot fi impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat; dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu vor afecta impunerea societăţii cu privire la beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende folosit īn acest articol indică venituri provenind din acţiuni sau alte drepturi, fără a fi drepturi de creanţă, participări la beneficii, precum şi venituri din alte părţi sociale, care sīnt supuse aceluiaşi regim de impunere ca şi veniturile provenite din acţiuni de legislaţia fiscală a statului īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor. Īn acest context beneficiile repartizate de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat īn acel celălalt stat contractant, sau prestează īn acel celălalt stat contractant servicii ca liber-profesionist servindu-se de o bază fixă situată īn acel celălalt stat, şi de care este legată īn mod efectiv participarea generatoare de dividende. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Īn cazul cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate persoanelor rezidente ale primului stat menţionat sau să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii unui impozit asupra beneficiilor nedistribuite chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite constau, īn total sau īn parte, din beneficii sau venituri provenind din acel celălalt stat. Prevederile acestui paragraf nu vor īmpiedica pe acel celălalt stat contractant de a impune dividendele plătite rezidenţilor acelui stat sau dividendele referitoare la o participare care este īn mod efectiv legată de un sediu permanent sau de o bază fixă menţinută īn acel celălalt stat de către un rezident al primului stat menţionat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat contractant.

    2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dobīnzilor.

    3. Contrar prevederilor paragrafelor 1 şi 2, dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite celuilalt stat contractant īnsuşi, unei autorităţi locale, unei colectivităţi publice sau oricărei instituţii din acesta aparţinīnd īn īntregime acelui stat sau autorităţi locale ori colectivităţi publice vor fi scutite de impozit īn primul stat contractant menţionat.

    4. Termenul dobīnzi folosit īn acest articol indică veniturile provenite din creanţe de orice fel indiferent dacă sīnt sau nu garantate ipotecar şi indiferent dacă dau sau nu dreptul de a participa la beneficiile debitorului şi īn special veniturile provenite din efecte publice de stat şi din obligaţiuni, incluzīnd prime şi premii legate de obligaţiuni. Penalităţile pentru plata cu īntīrziere nu vor fi considerate ca dobīnzi īn sensul acestui articol.

    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul dobīnzilor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile, printr-un sediu permanent situat īn acest stat, sau prestează servicii profesionale īn celălalt stat folosind o bază fixă situată īn acest stat, şi creanţa pentru care se plătesc dobīnzile sīnt legate efectiv de un atare sediu permanent sau bază fixă. Īn acest caz se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    6. Dobīnzile vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este statul īnsuşi, o autoritate locală sau o colectivitate publică ori un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd persoana care plăteşte dobīnzile, indiferent dacă este sau nu rezident al unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plătesc dobīnzile, iar aceste dobīnzi sīnt suportate de un atare sediu permanent, atunci se va considera că asemenea dobīnzi provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Īn cazul cīnd, datorită unor relaţii speciale dintre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care s-a plătit aceasta, depăşeşte suma care ar fi fost convenită de plătitor şi primitor īn lipsa unor asemenea relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, asemenea comisioane pot fi impuse īn statul contractant din care provin, conform legislaţiei acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi 3 la sută din suma comisioanelor.

    3. Termenul comision aşa cum este folosit īn acest articol īnseamnă orice plată făcută unui intermediar (broker), unui reprezentant comisionar general sau oricărei alte persoane asimilate unui asemenea intermediar sau agent prin legislaţia fiscală a statului contractant din care provine o asemenea plată.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă primitorul comisionului, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant din care provine comisionul printr-un sediu permanent situat īn acel celălalt stat sau prestează īn acel celălalt stat servicii ca liber-profesionist servindu-se de o bază fixă situată īn acel celălalt stat şi activitatea generatoare de comision este legată īn mod efectiv de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īn atare situaţie, se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Comisioanele vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este statul īnsuşi, o autoritate locală, o colectivitate publică sau un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd persoana care plăteşte comisioanele indiferent dacă este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care se leagă activităţile pentru care au fost făcute plăţile şi aceste comisioane sīnt suportate de un atare sediu permanent, atunci comisioanele vor fi considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Īn cazul cīnd, datorită unor relaţii special existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma comisioanelor plătite, ţinīnd seama de activităţile pentru care se plătesc, depăşeşte suma care ar fi fost convenită de plătitor şi primitor īn lipsa unor asemenea relaţii, se vor aplica prevederile prezentului articol numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant, plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe folosit īn prezentul articol indică remuneraţiile de orice natură primite ca plată pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filmele de cinematograf şi filmele sau benzile magnetice destinate televiziunii sau radiodifuziunii, oricărui brevet de invenţie, mărci de fabrică, desen sau model, plan, formulă sau procedeu secret ori pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţii cu privire la experienţă īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul redevenţelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant din care provin redevenţele, printr-un sediu permanent, sau īndeplineşte servicii profesionale īn celălalt stat printr-o bază fixă, iar dreptul sau bunul pentru care sīnt plătite redevenţele sīnt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Redevenţele vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este acel stat īnsuşi, o autoritate locală, o colectivitate publică sau un rezident din acel stat. Totuşi, īn cazul cīnd plătitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată obligaţia de a plăti redevenţele şi asemenea redevenţe sīnt suportate de un atare sediu permanent, atunci redevenţele vor fi considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi terţe persoane, suma redevenţelor plătite ţinīnd seama de prestarea pentru care ele sīnt plătite depăşeşte suma care ar fi fost convenită de plătitor şi primitor īn lipsa unor asemenea relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la ultima sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, ori plăţile sociale menţionate la paragraful 4 al art. 6 pot fi impuse īn statul contractant īn care sīnt situate astfel de bunuri imobile.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesiuni libere, inclusiv cīştiguri provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei astfel de baze fixe pot fi impuse īn celălalt stat. Cu toate acestea, cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile de natura celor menţionate la paragraful 3 al art. 23 vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care asemenea bunuri mobile sīnt impozabile conform menţionatului articol.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, vor fi impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Profesiuni independente

    1. Veniturile realizate de către un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii libere sau a altor activităţi independente cu un caracter analog sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd rezidentul dispune pentru exercitarea activităţii sale īn celălalt stat contractant de o bază fixă sau dacă este prezent īn celălalt stat pentru o perioadă sau perioade care īnsumate depăşesc īn total 183 de zile īn cursul unui an calendaristic īn scopul exercitării activităţii sale. Dacă dispune de o asemenea bază fixă sau este astfel prezent, veniturile sīnt impozabile īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelei baze fixe sau perioadei ori perioadelor de şedere.

    2. Expresia profesiuni libere cuprinde īn special activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 16

    Profesiuni dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19, 20 şi 21, retribuţiile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate exercitată ca angajat sīnt impozabile numai īn acest stat, dacă activitatea nu este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea remunerată este exercitată īn acest fel, remuneraţiile primite acolo pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate exercitată ca angajat īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat contractant, dacă:

    a) primitorul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului calendaristic vizat;

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat; şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru munca prestată ca angajat la bordul unei nave sau a unei aeronave īn trafic internaţional, pot fi impuse īn statul contractant īn care se află situat sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 17

    Tantieme

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitate de membru al consiliului de administraţie sau de conducere a unei societăţi rezidentă īn celălalt stat contractant pot fi impuse īn acest celălalt stat contractant.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 15, veniturile obţinute de profesioniştii de spectacole, cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi muzicienii, precum şi sportivii, din activitatea lor personală desfăşurată īn această calitate, pot fi impuse īn statul contractant īn care aceste activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd venitul īn legătură cu activităţile personale ale unui astfel de artist sau sportiv nu revine acestora, ci altei persoane, prin excepţie de la prevederile art. 7, 15 şi 16, acel venit poate fi impus īn statul contractant īn care sīnt exercitate activităţile artistului sau sportivului.

    ART. 19

    Funcţii guvernamentale

    1. a) Remuneraţia, alta decīt o pensie, plătită de un stat contractant, o autoritate locală sau de o colectivitate publică din acel stat oricărei persoane fizice īn legătură cu servicii prestate acelui stat ori autoritate locală sau colectivitate din acesta, se vor impune numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, o astfel de remuneraţie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat iar primitorul este rezident al acelui celălalt stat contractant şi dacă:

    (i) este cetăţean al acelui stat; sau

    (ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri create de un stat contractant ori autoritate locală sau o colectivitate publică din acesta oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, autoritate locală sau colectivitate din acesta va fi impozabilă numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, atare pensie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant dacă primitorul este cetăţean sau rezident al acelui stat.

    3. Prevederile art. 16, 17 şi 20 se vor aplica remuneraţiei şi pensiilor cu privire la serviciile prestate īn legătură cu orice activitate de afaceri desfăşurată de un stat contractant sau o autoritate locală ori de o colectivitate publică din acesta.

    ART. 20

    Pensii

    Cu excepţia prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru munca desfăşurată ca angajat īn trecut vor fi impozabile numai īn acel stat.

    ART. 21

    Studenţi

    1. Sumele pe care le primeşte īn scopul īntreţinerii, educării sau instruirii un student sau un practicant īn domeniul comercial, tehnic, agricol sau forestier, ori un stagiar care este prezent īntr-un stat contractant numai īn scopul īnvăţării şi instruirii sale şi care este sau a fost anterior venirii rezident al celuilalt stat contractant, nu va fi impus īn primul stat contractant menţionat, cu condiţia ca astfel de plăţi să-i fie făcute din surse din afara acelui stat.

    2. Un student al unei universităţi sau al altei instituţii de īnvăţămīnt superior dintr-un stat contractant sau un practicant īn domeniul comercial, tehnic, agricol sau forestier care se află īn celălalt stat contractant o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 zile īn anul calendaristic respectiv şi care este sau a fost imediat anterior venirii sale rezident al primului stat menţionat, nu va fi impus īn celălalt stat contractant pentru remuneraţiile primite pentru serviciile prestate īn acel celălalt stat, cu condiţia ca serviciile să fie legate de studiile sau instruirea sa, iar remuneraţia să constituie venitul necesar īntreţinerii.

    3. O persoană fizică care este sau a fost rezidentă a unui stat contractant imediat anterior venirii sale īn celălalt stat contractant şi se află īn acest celălalt stat numai ca student la universităţi sau la alte instituţii de īnvăţămīnt superior din acest celălalt stat sau ca practicant īn domeniul comercial, tehnic, agricol sau forestier, ori ca stagiar nu va fi supus impozitului īn acel celălalt stat cu privire la remuneraţiile primite pentru servicii prestate īn acel celălalt stat, cu condiţia ca remuneraţia să nu depăşească 125 dolari S.U.A. pe lună, sau echivalentul lor īn lei sau mărci finlandeze.

    Avantajele cuprinse īn prevederile acestui paragraf se vor acorda numai pentru perioada necesară īn mod rezonabil şi obişnuit pentru īndeplinirea scopului venirii sale şi īn nici un caz nu se vor putea extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani.

    ART. 22

    Venituri nemenţionate expres

    Alte venituri ale unui rezident al unui stat contractant care nu sīnt menţionate expres īn articolele anterioare ale prezentei convenţii vor fi impozabile numai īn acel stat.

    ART. 23

    Impunerea averii

    1. Averea constituită din bunuri imobile, aşa cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6 sau părţi sociale menţionate la paragraful 4 al art. 6, se impun īn statul contractant unde sīnt situate bunurile imobile.

    2. Averea constituită din bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau din bunuri mobile ţinīnd de o bază fixă folosită pentru exercitarea unor servicii profesionale este impozabilă īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    3. Navele şi aeronavele exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile legate de exploatarea unor asemenea nave şi aeronave, vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care este situat sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    4. Toate celelalte elemente ale averii unui rezident al unui stat contractant vor fi impozabile numai īn acel stat.

    ART. 24

    Evitarea dublei impuneri

    1. Īn cazul cīnd un rezident al Finlandei obţine venit sau deţine avere care, conform prevederilor prezentei convenţii, pot fi supuse impozitului īn Romānia, Finlanda, cīnd nu se aplică prevederile paragrafului 2, va acorda:

    a) ca o deducere din impozitele pe venit ale acelei persoane, o sumă egală cu impozitele pe venit plătite īn Romānia;

    b) ca o deducere din impozitul pe avere al acelei persoane, o sumă egală cu impozitul pe avere plătit īn Romānia.

    Deducerea, īn ambele cazuri, nu va depăşi totuşi acea parte a impozitului pe venit sau pe avere respectiv astfel cum s-a calculat īnainte de acordarea deducerii, care este corespunzătoare, după caz, venitului sau averii care pot fi supuse impozitului īn Romānia.

    2. Contrar prevederilor paragrafului 1, dividendele plătite de o societate care este rezidentă a Romāniei unei societăţi rezidentă a Finlandei vor fi scutite de impozitul finlandez īn măsura īn care dividendele ar fi fost scutite de impozit conform legii fiscale din Finlanda, dacă ambele societăţi ar fi fost rezidente ale Finlandei.

    3. Cīnd un rezident al Romāniei obţine venit sau deţine avere care, conform prevederilor prezentei convenţii, sīnt supuse impozitului īn Finlanda, Romānia va acorda ca o deducere din impozitul romān o sumă egală cu impozitele plătite īn Finlanda.

    Īn sensul acestui paragraf, plăţile făcute bugetului statului de către īntreprinderile de stat romāne din beneficiile lor vor fi considerate ca impozit romān.

    ART. 25

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impuneri sau obligaţii legate de aceasta, diferită sau mai īmpovărătoare decīt acelea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi făcută īn condiţii mai puţin avantajoase īn acest celălalt stat decīt impunerea īntreprinderilor acelui celălalt stat desfăşurīnd aceleaşi activităţi.

    Această prevedere nu va fi interpretată ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant deduceri cu caracter personal, degrevări şi reduceri de impozit īn funcţie de situaţia sau sarcinile de familie pe care le acordă propriilor rezidenţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant al căror capital este īn īntregime sau parţial deţinut sau controlat, direct sau indirect, de unul sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt acelea la care sīnt sau pot fi supuse īntreprinderile de acelaşi fel ale primului stat menţionat.

    4. Īn acest articol termenul impozitare indică impozite de orice natură sau denumire.

    ART. 26

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de măsurile prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia i se pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să aducă o rezolvare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei īnţelegeri de comun acord cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impuneri care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, de comun acord, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele īn scopul realizării unei īnţelegeri īn sensul paragrafelor precedente. Cīnd pentru a se ajunge la o īnţelegere apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    ART. 27

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii care vor fi necesare pentru aplicarea prezentei convenţii a legilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele vizate de convenţie, īn măsura īn care impunerea pe care ele o prevăd este conformă cu prezenta convenţie.

    Orice informaţie astfel obţinută va fi tratată ca secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi, inclusiv tribunale, altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea, īncasarea, executarea sau judecarea cu privire la impozitele vizate de prezenta convenţie.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate īn nici un caz ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute conform legislaţiei sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga orice secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 28

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Nici o prevedere din prezenta convenţie nu va afecta privilegiile fiscale acordate funcţionarilor diplomatici sau consulari īn conformitate cu normele dreptului internaţional sau cu prevederile unor acorduri speciale.

    ART. 29

    Aplicabilitatea extinderii teritoriale a convenţiei

    1. Prezenta convenţie poate fi extinsă, fie īn totalitatea ei, fie cu unele modificări necesare, ţinutului Aland cu privire la impozitul comunal. Extinderea va intra īn vigoare de la data şi cu modificările şi condiţiile - inclusiv cele referitoare la denunţare - ce se vor specifica şi conveni de către statele contractante prin note care vor fi schimbate pe cale diplomatică.

    2. Dacă nu se convine īn alt mod de către ambele state contractante, īn cazul īn care convenţia va fi denunţată de unul dintre state conform art. 31, aceasta īşi va īnceta aplicarea īn ţinutul Aland şi cu privire la impozitul comunal.

    ART. 30

    Intrarea īn vigoare

    1. Guvernele statelor contractante īşi vor notifica că au fost īndeplinite cerinţele de ordin constituţional pentru intrarea īn vigoare a prezentei convenţii.

    2. Convenţia va intra īn vigoare la 30 de zile după data ultimei notificări la care s-a referit paragraful 1, iar prevederile sale se vor aplica īn ambele state contractante:

    a) cu privire la impozitele reţinute la sursă, la sumele obţinute la sau după 1 ianuarie din anul calendaristic următor anului īn care intră īn vigoare convenţia;

    b) cu privire la alte impozite pe venit şi impozite pe avere, la impozitele stabilite pentru oricare an fiscal care īncepe la sau după 1 ianuarie īn anul calendaristic următor anului īn care intră īn vigoare convenţia.

    ART. 31

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pīnă cīnd va fi denunţată de către unul dintre statele contractante. Oricare stat contractant poate să denunţe convenţia pe cale diplomatică, notificīnd denunţarea cu cel puţin 6 luni īnainte de sfīrşitul anului calendaristic care urmează după perioada de 5 ani de la data la care intră īn vigoare convenţia. Īn acest caz, convenţia va īnceta de a mai fi īn vigoare īn ambele state contractante:

    a) cu privire la impozitele reţinute la sursă, la sumele obţinute la sau după 1 ianuarie din anul calendaristic care urmează anului īn care s-a făcut notificarea;

    b) cu privire la alte impozite pe venit şi impozite pe avere, la impozitele stabilite pentru oricare an fiscal care īncepe la sau după 1 ianuarie din anul calendaristic următor anului īn care s-a făcut notificarea.

    Drept care subsemnaţii autorizaţi pentru aceasta īn bună şi cuvenită formă au semnat prezenta convenţie.

    Īncheiată la Helsinki īn 18 august 1977, īn două exemplare īn limbile romānă, finlandeză şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate. Īn cazul oricărei divergenţe de interpretare, textul īn limba engleză are precădere.

 

             Pentru guvernul

             Republicii Socialiste Romānia

             Gheorghe Petrescu,

             ministru secretar de stat

 

             Pentru guvernul

             Republicii Finlanda

             Paul Paavela,

             ministrul finanţelor

 

                          PROTOCOL

 

    Cu ocazia semnării Convenţiei dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, statele contractante iau īn considerare Acordul de cooperare īn domeniul culturii, ştiinţei şi īn alte domenii asemănătoare dintre Republica Socialistă Romānia şi Republica Finlanda, semnat la 29 aprilie 1974, īn conformitate cu care statele contractante se vor strădui să promoveze şi să faciliteze exempli gratia schimburile de profesori universitari şi de alte grade.

    Statele contractante convin ca autorităţile competente ale ambelor state să reglementeze evitarea dublei impuneri cu privire la schimbul de profesori cu ocazia negocierii programelor de cooperare obişnuite ce se vor īncheia īn cadrul acordului menţionat.

    Īncheiat la Helsinki īn ziua de 18 august 1977, īn două exemplare īn limbile finlandeză, romānă şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate. Īn cazul oricărei divergenţe de interpretare, textul īn limba engleză are precădere.

 

                 Pentru guvernul

                 Republicii Socialiste Romānia

                 Gheorghe Petrescu,

                 ministru secretar de stat

 

                 Pentru guvernul

                 Republicii Finlanda

                 Paul Paavela,

                 ministrul finanţelor