Asculta

LEGE   Nr. 111 din  9 noiembrie 1992

pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit, pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Quito la 24 aprilie 1992

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din 20 noiembrie 1992

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Convenţia dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit, pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Quito la 24 aprilie 1992.

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 9 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

 

    Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 13 octombrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BĪRLĂDEANU

 

 

 

CONVENŢIE

īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri īn materie de impozite pe venit, pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale

 

    Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Ecuador,

    īn dorinţa de a promova şi a īntări relaţiile economice īntre ambele ţări,

    au convenit următoarele:

 

    I. Sfera de aplicare a convenţiei

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe capital percepute de fiecare stat contractant sau de unităţile lor administrativ-teritoriale, indiferent de modul īn care sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi capital*) impozitele asupra veniturilor totale, asupra capitalului total sau pe elemente de venituri sau de capital, inclusiv impozitele asupra cīştigurilor provenite din īnstrăinarea de bunuri mobile şi imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii capitalului.

    3. Convenţia se aplică următoarelor impozite existente:

    a) Īn ceea ce priveşte Romānia:

    - impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice;

    - impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice;

    - impozitul pe salarii şi alte remuneraţii similare;

    - impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole

    (denumite īn continuare impozit romān).

    b) Īn ceea ce priveşte Republica Ecuador:

    - impozitul pe veniturile persoanelor fizice;

    - impozitul pe veniturile societăţilor

    (denumite īn continuare impozit ecuadorian).

    4. Această convenţie se aplică, de asemenea, oricăror impozite de natură identică sau analoagă, care ar fi stabilite īn plus sau īn locul impozitelor existente.

    5. La sfīrşitul fiecărui an calendaristic, autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor notifica, reciproc, modificările efectuate īn legislaţiile lor fiscale. Dacă apare necesar să se modifice orice articol al prezentei convenţii, fără să fie afectate principiile generale ale acesteia, modificările necesare pot fi efectuate de comun acord, pe baza schimbului de note diplomatice.

------------

    *) Īn cazul Republicii Ecuador, se va folosi termenul patrimoniu, īnţelegīndu-se că cele două cuvinte au aceeaşi semnificaţie.

 

    II. Definiţii

 

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu stabileşte o interpretare diferită:

    a) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant desemnează īn acest context Romānia sau Republica Ecuador, după cum cere contextul;

    b) termenul Romānia īnseamnă Romānia şi, folosit īn sens geografic, indică teritoriul Romāniei, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusivă şi platoul continental, asupra cărora Romānia īşi exercită drepturile suverane īn conformitate legislaţia internă şi cu dreptul internaţional, cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele mării, pe fundul şi subsolul mării;

    c) termenul Ecuador īnseamnă Republica Ecuador, īn forma şi cu elementele teritoriale determinate de Constituţia şi legile sale;

    d) termenul persoană include o persoană fizică, o societate şi orice grup de persoane legal constituit īn unul dintre statele contractante;

    e) termenul societate indică orice persoană juridică, inclusiv reprezentanţele şi societăţile constituite pe baza legilor romāne sau legilor ecuadoriene sau oricare entitate care este considerată ca o persoană juridică īn scopul impozitării, īn conformitate cu legislaţiile fiscale ale fiecărui stat contractant;

    f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant semnifică o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) termenul naţionali īnseamnă toate persoanele fizice care au cetăţenia unui stat contractant şi toate persoanele juridice sau alte entităţi constituite pe baza legilor īn vigoare īntr-un stat contractant;

    h) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o īntreprindere a unui stat contractant, cu excepţia cazului cīnd respectivul transport se realizează numai īntre locuri situate īn celălalt stat contractant;

    i) termenul autoritate competentă īnseamnă:

    1. īn Romānia, ministrul economiei şi finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    2. īn Ecuador, ministrul finanţelor şi creditului public sau reprezentantul său autorizat.

    2. Īn ce priveşte aplicarea convenţiei de către fiecare stat contractant, orice termen care nu este definit īn convenţie va avea sensul ce i se atribuie de către legislaţia acelui stat contractant, referitoare la impozitele care fac obiectul convenţiei, dacă contextul nu cere o interpretare diferită.

    ART. 4

    Domiciliul fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, conform legislaţiei acelui stat, este subiect de impunere īn acel stat, datorită domiciliului său, reşedinţei, sediului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură similară.

    2. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul ei juridic se determină īn conformitate cu următoarele reguli:

    a) este considerată rezidentă a statului contractant unde are la dispoziţia sa un domiciliu permanent. Dacă dispune de un domiciliu permanent īn ambele state contractante, este considerată rezidentă a statului contractant cu care activităţile personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor vitale nu poate fi determinat sau dacă persoana nu dispune de un domiciliu permanent īn nici unul dintre statele contractante, atunci este considerată rezidentă a statului contractant unde locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau īn nici unul dintre ele, este considerată rezidentă a statului contractant al cărui naţional este;

    d) dacă această persoană este naţional al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, īn acest caz va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care se află sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediul permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul sediul permanent īnseamnă un loc fix īn care īntreprinderea īşi desfăşoară, īn īntregime sau īn parte, activitatea sa.

    2. Termenul sediul permanent include, īn special:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, un puţ petrolier sau de gaze naturale, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale.

    3. Expresia sediul permanent, de asemenea, cuprinde:

    a) un şantier de construcţii, o construcţie, un proiect de montaj sau de instalaţii sau activităţi de supraveghere legate de şantierul de construcţii, dar numai cīnd astfel de activităţi au o durată care depăşeşte o perioadă de douăsprezece luni;

    b) furnizarea de servicii, inclusiv servicii de consultanţă de către o īntreprindere a unui stat contractant prin personal propriu sau prin alt personal angajat īn celălalt stat contractant, cu condiţia ca aceste activităţi să fie legate de acelaşi proiect sau de un proiect conex, pentru o perioadă sau perioade īnsumate care depăşesc douăsprezece luni.

    4. Termenul sediul permanent nu include:

    a) folosirea de instalaţii exclusiv īn scopul depozitării, expunerii sau livrării de produse sau mărfuri pe baza unui contract de vīnzare de bunuri sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, exclusiv īn scopul depozitării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de bunuri sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, exclusiv īn scopul prelucrării de către altă īntreprindere;

    d) vīnzarea de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii expuse īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare după īnchiderea tīrgului sau expoziţiei menţionate;

    e) menţinerea unui loc fix, exclusiv īn scopul cumpărării de bunuri şi produse ori pentru culegerea de informaţii, pentru īntreprindere;

    f) menţinerea unui loc fix, folosit exclusiv pentru īntreprindere īn scopul de a face reclamă, pentru a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau pentru activităţi similare care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprindere.

    5. O persoană activīnd īntr-un stat contractant īn contul unei īntreprinderi din celălalt stat contractant, alta decīt un agent cu statut independent, īn sensul paragrafului 6, se consideră sediu permanent īn primul stat contractant dacă ea dispune īn acest stat de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit, permiţīndu-i să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, cu condiţia ca activitatea acestei persoane să nu fie limitată la cumpărarea de produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. O īntreprindere a unui stat contractant nu se consideră că are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai datorită faptului că īşi exercită activitatea īn acel celălalt stat prin intermediul unui broker, al unui agent comisionar general sau al oricărui alt agent cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    7. Faptul că, o societate care este rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant, sau care exercită activităţi īn acest celălalt stat (fie printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una din aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

 

    III. Impozite pe categorii de venit

 

    ART. 6

    Venituri din bunuri imobile

    1. Venitul provenit din bunuri imobile, inclusiv venitul din agricultură şi exploatări forestiere, poate fi impus īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Termenul bunuri imobile are sensul care este atribuit de legislaţia statului contractant īn care bunurile īn cauză sīnt situate. Termenul va include, īn orice caz, toate accesoriile proprietăţii imobile, inventarul viu şi echipamentul utilizat īn exploatările agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile, fie la sume variabile, fie la sume fixe, pentru exploatarea zăcămintelor minerale şi a altor resurse naturale sau ca preţ al dreptului de exploatare a acestora; navele şi aeronavele nu sīnt considerate bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol se aplică venitului obţinut din exploatarea directă, din īnchirierea sau arendarea, precum şi din orice formă de exploatare a bunurilor imobile.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 ale acestui articol se aplică, de asemenea, venitului provenit din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi venitului din bunuri imobile utilizate la exercitarea unei profesii independente.

    ART. 7

    Profiturile īntreprinderii

    1. Profiturile unei īntreprinderi a unui stat contractant pot fi supuse impozitării īn acest stat contractant, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea īn celălalt stat contractant, printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, profiturile īntreprinderii vor fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Prin derogare de la prevederile pct. 3 al acestui articol, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat contractant, atunci se atribuie īn fiecare stat, acelui sediu permanent, profiturile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată, exercitīnd activităţi identice sau similare īn condiţii identice sau similare, şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea a cărui sediu permanent este.

    Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, profiturile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    3. Pentru determinarea profiturilor unui sediu permanent sīnt admise la scădere cheltuielile efectuate pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca profiturile atribuibile unui sediu permanent să fie determinate pe baza unei repartizări a profiturilor totale a īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a pct. 2 al prezentului articol nu īmpiedică acest stat contractant să determine profiturile impozabile potrivit repartiţiei uzuale; totuşi, metoda de repartizare adoptată trebuie să fie de aşa natură īncīt rezultatul obţinut să fie conform cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un profit nu se va atribui unui sediu permanent pentru simplul fapt că acesta cumpără bunuri sau mărfuri pentru īntreprindere; totuşi, dacă acest sediu permanent vinde aceste bunuri şi mărfuri, profitul i se va atribui.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor punctelor precedente, profiturile atribuibile unui sediu permanent se determină īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive valabile şi suficiente pentru a proceda altfel.

    7. Cīnd profiturile includ venituri tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, atunci prevederile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.

    ART. 8

    Transport internaţional

    1. Profiturile provenite din operaţiuni de exploatare a navelor şi aeronavelor īn trafic internaţional vor fi impuse numai īn statul īn care se află sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă sediul conducerii efective a unei īntreprinderi de transport naval se află la bordul unei nave, acest loc se consideră situat īn statul contractant īn care este situat portul de īnregistrare a navei sau, dacă nu există un asemenea port, īn statul īn care cel care exploatează nava este rezident.

    3. Prevederile pct. 1 al acestui articol se vor aplica, de asemenea, şi asupra profiturilor obţinute din participarea la un pool, la o exploatare īn comun sau printr-un organism internaţional de exploatare.

    4. Cu toate prevederile dispoziţiilor paragrafului 1 al acestui articol şi art. 7, profiturile provenind din exploatarea navelor şi aeronavelor de către o īntreprindere dintr-un stat contractant, folosite, īn principal, pentru transportul exclusiv īntre două puncte situate īntr-un stat contractant, sīnt impozabile īn acest stat.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Cīnd:

    a) o īntreprindere dintr-un stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul unei īntreprinderi dintr-un stat contractant şi al unei īntreprinderi din celălalt stat contractant şi, fie īntr-un caz, fie īn celălalt, cele două īntreprinderi sīnt legate, īn relaţiile lor comerciale sau financiare, prin condiţii acceptate sau impuse, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci profiturile care fără aceste condiţii ar fi fost obţinute de una dintre īntreprinderi, dar nu au putut fi obţinute datorită acestor condiţii, pot fi incluse īn profiturile acestei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

    Cīnd profiturile pentru care o īntreprindere a unui stat contractant a fost impusă īn acest stat sīnt, de asemenea, incluse īn profiturile unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant şi impuse īn consecinţă şi cīnd profiturile astfel incluse sīnt profituri care ar fi fost realizate de această īntreprindere din celălalt stat, dacă condiţiile convenite īntre cele două īntreprinderi erau cele care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci, primul stat va proceda la modificarea corespunzătoare a cuantumului impozitului pe care l-a perceput asupra acestor profituri. Pentru determinarea modificărilor de făcut, se va ţine seama de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii referitoare la natura veniturilor; dacă este necesar, autorităţile competente ale statelor contractante vor realiza consultările de rigoare.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de către o societate, care este rezidentă a unui stat contractant, unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acestui stat contractant; cīnd primitorul dividendelor este beneficiarul efectiv şi subiect de impunere īn celălalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15% din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu afectează impozitarea societăţii pentru profiturile din care au fost plătite dividendele.

    3. Termenul dividende, folosit īn acest articol, īnseamnă veniturile provenite din acţiuni, din drepturi de folosinţă, din părţi miniere, din părţi de fondator sau alte drepturi, cu excepţia creanţelor, ca şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni conform legislaţiei fiscale a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică atunci cīnd beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unuia dintre statele contractante, are īn celălalt stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă situată acolo, iar deţinerea pachetului de acţiuni īn virtutea căruia sīnt plătite dividendele este efectiv legată de activităţile desfăşurate prin asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat nu poate să perceapă nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate, decīt īn măsura īn care aceste dividende sīnt plătite unui rezident al acestui celălalt stat sau īn măsura īn care participarea generatoare de dividende este legată efectiv de un sediu permanent sau de o bază fixă situată īn acest celălalt stat, nici să preleveze vreun impozit, cu titlu de impunere a profiturilor nedistribuite, asupra profiturilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite constau, total sau parţial, din profituri sau venituri provenite din acest celălalt stat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, astfel de dobīnzi pot fi, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acestui stat; dar dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor este subiect de impunere īn celălalt stat, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10% din suma brută a dobīnzilor.

    Dispoziţiile paragrafului 2 al acestui articol nu se aplică dobīnzilor plătite īn virtutea unui credit acordat şi garantat, direct sau indirect, de un stat contractant, o unitate administrativ-teritorială, Banca Naţională a Romāniei şi Banca Centrală a Ecuadorului.

    3. Termenul dobīnzi, aşa cum este folosit īn prezentul articol, indică veniturile din creanţe de orice fel, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de un drept de participare la beneficii şi, īn special, veniturile din efecte publice, din titluri, din obligaţiuni şi alte drepturi, inclusiv premii şi prime aferente acestor efecte, titluri sau obligaţiuni. Penalităţile pentru plata cu īntīrziere nu vor fi considerate ca dobīnzi, īn sensul prezentului articol.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant, unde societatea plătitoare de dobīnzi este rezidentă, un sediu permanent sau prestează servicii personale independente printr-o bază fixă situată acolo, iar creanţa īn virtutea căreia sīnt plătite dobīnzile este efectiv legată de activităţile desfăşurate printr-un sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    5. Dobīnzile se consideră că provin dintr-un stat contractant cīnd debitorul este statul īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială sau un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd plătitorul dobīnzilor, fie că este rezident al unui stat contractant sau nu, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plătesc dobīnzile şi aceste dobīnzi se suportă de acel sediu permanent sau bază fixă, atunci, asemenea dobīnzi se consideră că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor depăşeşte suma care s-ar fi convenit īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă, conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impozabile īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, asemenea comisioane pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat numai dacă persoana care primeşte comisionul este beneficiarul efectiv, impozitul astfel stabilit neputīnd depăşi 10% din suma brută a comisioanelor.

    3. Termenul comisioane, aşa cum este folosit īn acest articol, indică sumele plătite oricărei persoane pentru serviciile prestate īn calitate de intermediar, comisionar sau orice altă persoană asimilată unui intermediar sau unui comisionar de către legislaţia fiscală a statului contractant din care provin astfel de sume.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al comisioanelor, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin comisioanele un sediu permanent, iar obţinerea comisioanelor este legată direct de un asemenea sediu permanent. Īn acest caz, se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Comisioanele vor fi considerate ca provenind dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială sau rezident din acel stat. Cu toate acestea, cīnd persoana plătitoare a comisioanelor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant obligaţia plăţii comisioanelor şi un atare comision este suportat de sediul permanent respectiv, īn acest caz, comisioanelor se vor considera că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi o altă persoană, suma comisioanelor depăşeşte, indiferent de cauză, suma care s-ar fi convenit īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă, conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Redevenţele obţinute dintr-un stat contractant şi plătite către un rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, asemenea redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă, īn cazul īn care beneficiarul efectiv al redevenţelor este supus impozitului īn celălalt stat, impozitul astfel stabilit nu va putea depăşi 10% din suma brută a redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe, aşa cum este folosit īn acest articol, indică sumele de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea dreptului de folosire a unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor cinematografice, filmelor şi benzilor magnetice destinate radiodifuziunii şi televiziunii, a unui brevet de invenţie, a unei mărci de fabrică sau de comerţ, desen, model, plan, a unor formule sau procedee secrete, ca şi pentru folosirea şi concesionarea dreptului de folosire a unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific, ori pentru informaţii referitoare la experienţa īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor este rezident al unui stat contractant şi are īn celălalt stat contractant, unde societatea plătitoare de redevenţe este rezidentă, un sediu permanent sau o bază fixă situate acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redevenţele sīnt efectiv legate de activităţile desfăşurate prin asemenea sediu permanent sau bază fixă. Īn asemenea situaţie, se vor aplica prevederile art. 7 sau 15, după caz.

    5. Redevenţele se consideră că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este acel stat īnsuşi, o unitate administrativ-teritorială sau un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd persoana plătitoare a redevenţelor, fie că este sau nu un rezident al unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă, asemenea redevenţe sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale dintre plătitor şi beneficiar sau īntre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor, avīnd īn vedere utilizarea, dreptul sau informaţia pentru care sīnt plătite, depăşeşte suma care s-ar fi convenit īntre plătitor şi beneficiar, īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă, conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite īn paragraful 2 al art. 6, sīnt impozabile īn statul contractant īn care acestea sīnt situate.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent, pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant, sau din bunuri mobile aparţinīnd unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unor profesii independente, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea acestui sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau acestei baze fixe, sīnt impozabile īn acest celălalt stat.

    3. Cīştigurile provenite din īnstrăinarea navelor şi aeronavelor exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile legate de această exploatare nu sīnt impozabile decīt īn statul contractant unde, īn conformitate cu prevederile art. 8, cīştigurile din astfel de activităţi sīnt impozabile.

    4. Cīştigurile provenite din īnstrăinarea altor proprietăţi diferite de cele menţionate la paragrafele 1, 2, şi 3 ale acestui articol sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este rezident cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Servicii profesionale independente

    1. Veniturile obţinute de o persoană fizică rezidentă a unui stat contractant din prestarea de servicii profesionale şi alte activităţi independente cu caracter analog vor putea fi supuse impozitării numai dacă acea persoană, pentru exercitarea unei astfel de activităţi, a fost prezentă, īn celălalt stat contractant, mai mult de 183 de zile īntr-un an fiscal. Īn acest caz, veniturile obţinute se supun impozitării īn acest celălalt stat contractant, dar numai acea parte din ele care este datorată activităţii exercitate acolo.

    2. Expresia servicii profesionale cuprinde, īn mod deosebit, activităţi independente cu caracter ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, la fel ca şi activităţile independente ale medicilor, avocaţilor, inginerilor, arhitecţilor, dentiştilor şi contabililor.

    ART. 16

    Profesii dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19, 20, 21 şi 22, salariile şi alte remuneraţii similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru activitatea salariată, sīnt impozabile numai īn acel stat, cu condiţia ca activitatea să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţia primită va putea fi impusă īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1 al acestui articol, remuneraţia pe care un rezident al unui stat contractant o primeşte pentru activitatea sa salariată, exercitată īn celălalt stat contractant, va fi impozabilă numai īn primul stat contractant menţionat, dacă:

    a) beneficiarul rămīne īn celălalt stat contractant o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal; şi

    b) remuneraţia este plătită de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat; şi

    c) remuneraţia nu este suportată de către un sediu permanent sau o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţia pentru exercitarea unei activităţi salariate la bordul unei nave şi al unei aeronave exploatate īn trafic internaţional este impozabilă īn statul contractant īn care se află sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 17

    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau conducere a unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant sīnt impuse īn acel celălalt stat.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16, veniturile realizate de rezidenţii unui stat contractant ca artişti de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii, din activităţile lor profesionale desfăşurate īn această calitate īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Cīnd veniturile īn legătură cu activităţile profesionale ale unui artist sau sportiv nu revin acestuia, ci unei alte persoane, prin derogare de la prevederile art. 7, 15 şi 16, acele venituri pot fi impuse īn statul contractant īn care sīnt exercitate activităţile artistului sau ale sportivului.

    3. Veniturile realizate din asemenea activităţi, desfăşurate īn cadrul unui program special pentru schimburi culturale īncheiat īntre cele două state contractante, vor fi reciproc scutite de impozit.

    ART. 19

    Pensii

    Sub rezerva dispoziţiilor art. 20, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident de către un stat contractant pentru o activitate anterioară nu sīnt impozabile decīt īn acest stat, dacă legea naţională o stipulează.

    ART. 20

    Funcţii publice

    1. a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile, plătite de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorială unei persoane fizice īn legătură cu servicii prestate guvernului acelui stat sau unei unităţi administrativ-teritoriale, se vor impune numai īn acel stat.

    b) Totuşi, aceste remuneraţii sīnt impozabile īn celălalt stat contractant numai dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat şi dacă beneficiarul remuneraţiei este rezident al acelui stat; şi:

    i) posedă cetăţenia acelui stat; sau

    ii) nu a devenit rezident al acestui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Pensiile plătite de sau din fonduri create de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorială unei persoane, pentru servicii prestate acelui stat sau unităţii sale administrativ-teritoriale, vor fi impuse numai īn acel stat.

    b) Totuşi, astfel de pensii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant, dacă persoana este rezidentă şi naţional al acelui stat.

    3. Prevederile art. 16, 17 şi 19 se vor aplica remuneraţiilor plătite īn virtutea unor servicii prestate īn cadrul unei activităţi exercitate pentru un stat contractant sau o unitate administrativ-teritorială a acestuia.

    ART. 21

    Profesori şi cercetători

    1. Remuneraţiile primite pentru predare sau cercetare ştiinţifică de o persoană fizică care este rezident al unui stat contractant şi care este prezentă īn celălalt stat īn scopul de a preda la un colegiu, institut de īnvăţămīnt superior sau altă instituţie similară de īnvăţămīnt superior vor fi scutite de impozit īn acest celălalt stat contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 2 ani, cu condiţia ca o astfel de instituţie să aparţină unei entităţi non-profitabile.

    2. Remuneraţiile primite de cercetători rezidenţi ai unui stat contractant pentru efectuarea de lucrări de cercetare de interes public sau pentru pregătire īn domeniul cercetării īn celălalt stat contractant sīnt scutite de impozit īn acest celălalt stat contractant pe īntreaga perioadă cīt durează cercetarea sau pregătirea īn domeniul cercetării.

    ART. 22

    Studenţi şi stagiari

    1. Sumele pe care le primeşte un student sau un stagiar, care este rezident al unui stat contractant şi care este prezent īn celălalt stat contractant numai īn scopul educării sau instruirii sale, le primeşte pentru iniţiere, educare sau instruire, nu vor fi impuse īn acest celălalt stat contractant pentru o perioadă de pīnă la 6 ani, īncepīnd cu primul an de studiu, īn funcţie de natura şi durata studiilor, cu condiţia ca aceste sume să provină din surse īn afara acestui celălalt stat contractant.

    2. Veniturile realizate de un student sau un stagiar pe perioada educării sau instruirii sale īntr-un stat contractant, dintr-o activitate desfăşurată pe cont propriu, sīnt scutite de impozit īn acest stat contractant, cu condiţia ca această activitate să fie legată direct de instruirea şi educarea sa şi veniturile respective să fie folosite īn scopul īntreţinerii sau educării, iar nivelul acestor venituri să nu depăşească 4.000 dolari S.U.A. pe an sau echivalentul acestei sume īn moneda naţională a statului īn care se realizează aceste venituri.

 

    IV. Impozit pe capital

 

    ART. 23

    Impozite pe capital

    1. Capitalul constituit din bunuri imobiliare, ca cele definite īn art. 6 paragraful 2, se impozitează īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Capitalul constituit din bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau bunuri mobiliare aparţinīnd unei baze fixe folosite pentru exercitarea unei profesii libere este impozabil īn statul contractant unde este situat sediul permanent sau baza fixă a īntreprinderii sau persoanei.

    3. Navele şi aeronavele exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile aparţinīnd acestor exploatări se impun numai īn statul contractant īn care se află sediul conducerii efective a īntreprinderii.

    4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident dintr-un stat contractant nu sīnt impozabile decīt īn acest stat.

    ART. 24

    Alte venituri

    Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de provenienţă, care nu sīnt tratate īn articolele precedente ale prezentei convenţii, se impozitează numai īn acest stat.

 

    V. Metode de evitare a dublei impuneri

 

    ART. 25

    Metode de evitare a dublei impuneri

    Dubla impozitare va fi evitată īn următoarea manieră:

    1. Īn ceea ce priveşte Romānia, impozitele plătite de rezidenţii romāni pe venituri şi capital, obţinute īn Ecuador, īn concordanţă cu prevederile acestei convenţii, vor fi deduse din impozitul romān exigibil, conform legislaţiei fiscale romāne.

    Această deducere nu poate, totuşi, să depăşească acea parte a impozitului pe venit sau pe capital calculată īnainte ca deducerea să fie acordată şi care este atribuibilă venitului sau capitalului care este impus īn Ecuador.

    2. Cīnd rezidentul ecuadorian obţine venituri sau posedă bunuri de capital, īn concordanţă cu dispoziţiile prezentei convenţii, el poate fi supus impozitării īn Romānia, procedīnd la deducere īn felul următor:

    a) din impozitul perceput pe veniturile acestui rezident, o parte egală cu impozitul pe venit īn Romānia; şi

    b) din impozitul perceput pe capitalul rezidentului, o parte egală cu impozitul pe capital plătit īn Romānia.

    Această deducere nu va putea să depăşească partea din impozitul pe venit sau pe capital, calculată īnainte de deducerea corespunzătoare, după caz, a veniturilor sau capitalului care pot fi supuse impozitării īn celălalt stat contractant.

 

    VI. Dispoziţii generale

 

    ART. 26

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant la nici o impozitare sau obligaţie legată de aceasta, diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi obligaţiile la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acestui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Un stat contractant nu va percepe nici un impozit unui rezident din celălalt stat contractant, incluzīnd elementele de venit care au fost impuse deja īn celălalt stat contractant, după expirarea perioadei de prescripţie prevăzute de legislaţia naţională şi, īn orice caz, după 3 ani de la finele perioadei impozabile.

    3. Un sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi supus unei impozitări īn condiţii mai puţin favorabile īn acest stat contractant decīt īntreprinderile acestui celălalt stat, care desfăşoară aceleaşi activităţi.

    Nici o prevedere cuprinsă īn prezentul articol nu va fi interpretată ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant deducerile, īnlesnirile şi reducerile de ordin fiscal, cu caracter personal, care sīnt acordate propriilor rezidenţi, ţinīnd cont de starea lor civilă şi sarcinile lor familiale.

    4. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este deţinut sau controlat īn totalitate sau īn parte, īn mod direct sau indirect, de către unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant nici unei impuneri sau oricărei obligaţii legate de acestea, care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt acelea la care sīnt sau ar putea fi supuse īntreprinderile similare ale primului stat menţionat.

    5. Ceea ce s-a stabilit īn prezentul articol se aplică tuturor impozitelor de orice fel şi denumire, pentru care se vor avea īn vedere prevederile art. 2 din prezenta convenţie.

    ART. 27

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant consideră că, datorită măsurilor luate de unul sau ambele state contractante, rezultă sau va rezulta pentru el o impozitare care nu este conformă cu dispoziţiile prezentei convenţii, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, chiar şi dacă se referă la impunerile prevăzute īn paragraful 1 al art. 26, el va putea să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este. Cazul trebuie să fie prezentat celuilalt stat contractant īntr-o perioadă de 3 ani următori de la data primei notificări a măsurii care implică o impozitare neconformă cu prevederile convenţiei.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să adopte o soluţionare corespunzătoare, să facă tot posibilul să rezolve cazul, pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este īn conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea procedurii amiabile, dificultăţile sau să īnlăture īndoielile rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării prezentei convenţii. Cīnd ambele autorităţi competente consideră necesar, ele sau reprezentanţii lor autorizaţi se vor putea īntīlni īntr-o comisie īn scopul facilitării aplicării convenţiei.

    ART. 28

    Schimb de informaţii

    Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi a legislaţiilor naţionale ale statelor contractante, cu privire la impozitele cuprinse īn prezenta convenţie, īn măsura īn care impozitarea nu este contrară acestei convenţii.

    Schimbul de informaţii nu va putea fi limitat de prevederile art. 1.

    Informaţiile primite de un stat contractant, precum şi procedeele declarative, executive sau rezolvarea recursurilor referitoare la aceste impozite, vor fi tratate ca secrete, īn măsura īn care aceasta este permisă de legislaţia statelor contractante şi se vor comunica numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv tribunalelor şi organelor administrative) īnsărcinate cu stabilirea şi īncasarea impozitelor prevăzute de prezenta convenţie.

    Dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau practicii administrative a unuia sau celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei proprii sau īn cadrul practicii sale administrative normale ale unuia sau ale celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional, sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 29

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Prevederile acestei convenţii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, īn virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau īn virtutea prevederilor acordurilor speciale.

 

    VII. Dispoziţii finale

 

    ART. 30

    Dispoziţii finale

    Prezenta convenţie va fi ratificată īn conformitate cu prevederile legislaţiei interne din fiecare dintre statele contractante şi va intra īn vigoare īn a 30-a zi după schimbul instrumentelor de ratificare. Convenţia se va aplica, atīt īn cazul Romāniei cīt şi īn cel al Ecuadorului, cu privire la impozitele pe venit şi pe capital pentru o perioadă impozabilă īncepīnd de la 1 ianuarie al anului calendaristic următor celui īn care convenţia intră īn vigoare.

    ART. 31

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare atīt timp cīt nu va fi denunţată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunţa această convenţie pe cale diplomatică, pīnă la 30 iunie al fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de-al 5-lea an următor celui intrării īn vigoare a convenţiei. Īn acest caz, prezenta convenţie va avea efecte pīnă la 31 decembrie al anului calendaristic īn cursul căruia denunţarea va fi realizată.

    Īn acest sens, se semnează prezenta convenţie, īn două exemplare īn limba romānă şi două exemplare īn limba spaniolă, egal autentice.

    Făcută la Quito la 24 aprilie 1992.

 

                      Pentru Guvernul Romāniei,

                      Nicolae Văcăroiu,

                      secretar de stat la

                      Ministerul Economiei şi Finanţelor

 

                      Pentru Guvernul Republicii Ecuador,

                      Diego Cordovez,

                      ministrul relaţiilor externe