Asculta

DECRET   Nr. 389 din 27 octombrie 1977

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 118 din 17 noiembrie 1977

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

   

(…)

    ART. 8

    Se ratifică Convenţia dintre Republica Socialistă Romānia şi Regatul Danemarca privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Copenhaga la 13 decembrie 1976.

 

                       NICOLAE CEAUŞESCU

                         Preşedintele

                  Republicii Socialiste Romānia

 

(…)

 

CONVENŢIE

īntre Republica Socialistă Romānia şi Regatul Danemarca privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Regatului Danemarca,

    dorind să īncheie o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi avere şi a promova şi īntări relaţiile economice īntre cele două ţări pe baza respectării suveranităţii şi independenţei naţionale, a egalităţii īn drepturi, a avantajului reciproc şi a neamestecului īn treburile interne,

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite īn numele fiecărui stat contractant sau al subdiviziunilor administrative ori al autorităţile locale ale acestora, indiferent de modul cum sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate ca impozite pe venit şi pe avere impozitele percepute pe venitul total, pe averea totală sau pe elemente de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, precum şi impozitele asupra creşterii valorii averii.

    3. Impozitele care cad sub incidenţa prezentei convenţii sīnt următoarele:

    a) Īn ceea ce priveşte Romānia:

    - impozitul pe veniturile din salarii, din lucrări de litere, artă şi ştiinţă, din colaborări la publicaţii sau la spectacole, din expertize şi din alte surse asemănătoare;

    - impozitul pe veniturile realizate din Romānia de persoanele fizice şi juridice nerezidente;

    - impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite īn Romānia, cu participare romānă şi străină;

    - impozitul pe veniturile din activităţi lucrative (meserii, profesii libere), precum şi din īntreprinderi, altele decīt cele de stat;

    - impozitul pe veniturile din īnchirieri de clădiri şi terenuri;

    - impozitul pe veniturile realizate din activităţi agricole;

    (mai jos denumite impozit romān).

    b) Īn ceea ce priveşte Danemarca:

    1. impozitul pe venit perceput la nivel de stat (indkomstskatten til staten);

    2. impozitul municipal pe venit (den kommunale indkomstskat);

    3. impozitul pe venit către municipalităţile din judeţ (den amtskommunale indkomstskat);

    4. contribuţiile pentru pensii de bătrīneţe (folkepensionsbidragene);

    5. impozitul marinarilor (somandsskatten);

    6. impozitul special pe venit (den saerlige indkomstskat);

    7. impozitul pentru biserică (kirkeskatten);

    8. impozitul asupra dividendelor (udbytteskatten);

    9. contribuţia "per diem" la fondul pentru cazuri de īmbolnăvire (bidrag til dagpengefonden) şi

    10. impozitul pe capital perceput la nivel de stat (formueskatten til staten);

    (mai jos denumite impozit danez).

    4. Convenţia se va aplica, de asemenea, impozitelor de natură identică sau analoagă care se vor adăuga ulterior celor existente sau care le vor īnlocui. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc, la finele fiecărui an, modificările importante aduse legislaţiei fiscale respective.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) termenul Romānia īnseamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, fundul mării şi subsolul ariilor submarine situate īn afara apelor teritoriale asupra cărora Romānia exercită drepturi suverane īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale unor astfel de arii;

    b) termenul Danemarca indică Regatul Danemarca, inclusiv orice arie īnăuntrul căreia, īn conformitate cu legislaţia Danemarcei şi īn conformitate cu dreptul internaţional, Danemarca poate exercita drepturi suverane cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale platformei continentale. Termenul nu cuprinde insulele Faeroe şi Groenlanda;

    c) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant indică, după cum cere contextul, Romānia sau Danemarca;

    d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă grupare de persoane;

    e) termenul societate indică orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne sau oricare entitate considerată ca persoană juridică īn vederea impozitării;

    f) expresiile īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) expresia autoritate competentă indică:

    1) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat legal;

    2) īn cazul Danemarcei, ministrul veniturilor interne, taxelor vamale şi al impozitelor indirecte sau reprezentantul său autorizat;

    h) termenul naţionali īnseamnă toate persoanele fizice care au cetăţenia unui stat contractant şi toate persoanele juridice sau alte entităţi create īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īntr-un stat contractant;

    i) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport făcut de către o navă, aeronavă, un vehicul feroviar sau rutier exploatat de către o īntreprindere care are locul conducerii efective īntr-unul dintre statele contractante, cu excepţia cazului cīnd un atare transport este efectuat numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant.

    2. Pentru aplicarea convenţiei de către un stat contractant, orice expresie care nu este altfel definită are sensul ce i se atribuie de către legislaţia statului menţionat guvernīnd impozitele care fac obiectul convenţiei numai dacă contextul nu cere o interpretare diferită.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat, este subiect de impunere īn acel stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau pe baza oricărui alt criteriu de natură analoagă. Termenul nu cuprinde īnsă nici o persoană care este supusă impozitului īn acel stat contractant numai datorită venitului pe care īl realizează din surse sau capital situate īn acel stat.

    2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoana fizică este considerată rezidentă īn ambele state contractante, atunci acest caz se rezolvă după regulile ce urmează:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci este considerată ca rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn fiecare dintre statele contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, ea va fi considerată ca rezidentă a statului contractant al cărui naţional este;

    d) dacă această persoană este un naţional al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante tranşează problema de comun acord.

    3. Cīnd, după dispoziţiile paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este socotită ca rezidentă a fiecăruia dintre statele contractante, ea este considerată ca rezidentă a statului īn care este situat sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, expresia sediu permanent indică o instalaţie fixă de afaceri īn care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    a. Expresia sediu permanent cuprinde īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, un puţ petrolifer, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) un şantier de construcţie sau de montaj a cărui durată depăşeşte 12 luni.

    3. Nu se consideră sediu permanent:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

    d) produsele sau mărfurile, aparţinīnd īntreprinderii, expuse īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare ocazionale, care sīnt vīndute după īnchiderea acelui tīrg sau expoziţii;

    e) menţinerea unui loc stabil de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    f) menţinerea unui loc stabil de afaceri īn scopul exclusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau activităţi analoage, care au caracter preparator sau auxiliar, pentru īntreprindere.

    4. O persoană - alta decīt un agent cu statut independent īn sensul paragrafului 5 - activīnd īntr-unul dintre statele contractante īn numele unei īntreprinderi din celălalt stat contractant se consideră sediu permanent īn primul stat contractant, dacă dispune de puteri pe care le exercită īn mod obişnuit īn acest stat, care īi permit să īncheie contracte īn numele īntreprinderii, īn afară de cazul cīnd activitatea acestei persoane este limitată la cumpărarea de produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    5. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că acesta īşi exercită activitatea īn acest celălalt stat contractant prin intermediul unui curtier (broker), a unui comisionar general sau a oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea īn acel celălalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din oricare dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Venitul provenind din bunuri imobile, inclusiv cele din exploatări agricole sau forestiere, este impozabil īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Expresia bunuri imobile se defineşte īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile menţionate sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi a altor bogăţii naturale ale solului; navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesiuni libere.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acest stat, īn afara de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activitatea sa īn acest mod, printr-un sediu permanent, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Cu excepţia prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activitatea sa şi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat, se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exercitīnd activităţi identice sau analoage īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sīnt admise ca deduceri cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul contractant īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile unui sediu permanent să fie determinate prin repartizarea beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu īmpiedică acest stat contractant de a determina beneficiile impozabile īn conformitate cu repartiţia uzuală; metoda de repartizare adoptată trebuie, īn orice caz, să fie - ca rezultat - īn concordanţă cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile atribuibile unui sediu permanent trebuie determinate īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda altfel.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit tratate separat īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de dispoziţiile prezentului articol.

    ART. 8

    Īntreprinderi de transport

    1. Beneficiile obţinute din exploatarea īn trafic internaţional a navelor, aeronavelor ori a vehiculelor de transport feroviar sau rutier vor fi impozabile numai īn statul contractant īn care se află locul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă locul conducerii efective a unei īntreprinderii de transporturi navale se află la bordul unei nave, atunci se va considera că acesta se află īn statul contractant īn care este situat portul de armare sau, dacă nu există un atare port de armare, īn statul contractant īn care cel care exploatează nava este rezident.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participarea īntreprinderilor statelor contractante īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    4. Referitor la beneficiile obţinute de către consorţiul de transporturi aeriene danez, norvegian şi suedez, cunoscut sub denumirea de Scandinavian Airlines System (SAS), prevederile paragrafului 1 se vor aplica numai acelei părţi a beneficiilor care corespunde pachetului de acţiuni din consorţiu deţinute de Det Danske Luftfartsselskab (DDL), partenerul danez īn Scandinavian Airlines System (SAS).

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau cīnd

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant şi fie īntr-un caz, fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit ori impus condiţii īn relaţiile lor comerciale sau financiare, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente,

    atunci orice beneficii, care ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi dacă n-ar fi fost acele condiţii, dar datorită acelor condiţii nu i-au mai revenit, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impozitate īn mod corespunzător.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de către o societate care este rezidentă a unui stat contractant către o persoană rezidentă a celuilalt stat contractant se impun īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acestui stat, dar impozitul astfel stabilit nu va depăşi:

    a) 10 la sută din suma brută a dividendelor, dacă primitorul este o societate (se exclud societăţile de persoane) care deţine direct cel puţin 25 la sută din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

    b) īn toate celelalte cazuri, 15 la sută din suma brută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu afectează impozitarea societăţii privitoare la beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende folosit īn acest articol indică veniturile provenind din acţiuni, acţiuni sau titluri de folosinţă, părţi miniere, părţi de fondator sau din alte părţi care nu sīnt creanţe, participare la beneficii, precum şi veniturile din alte părţi sociale asimilate veniturilor din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor. Īn acest context, beneficiile repartizate de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică cīnd beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, are, īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, un sediu permanent de care este legată īn mod efectiv deţinerea pachetului de acţiuni generator de dividende. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acest celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de acea societate persoanelor care nu sīnt rezidente ale acestui celălalt stat, nici să preleve vreun impozit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acest celălalt stat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acest celălalt stat contractant.

    2. Totuşi, aceste dobīnzi pot fi impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma dobīnzilor.

    3. Termenul dobīnzi, folosit īn prezentul articol, indică venituri din efecte publice, din titluri de obligaţiuni, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficii din creanţe de orice natură, precum şi orice alte venituri asimilate veniturilor din sume īmprumutate, de legislaţia fiscală a statului contractant din care provin veniturile.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin dobīnzile un sediu permanent de care sīnt legate efectiv creanţele generatoare a dobīnzilor. Īn acest caz se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Dobīnzile vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd debitorul este acest stat, o subdiviziune administrativă, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, cu toate acestea, persoana plătitoare a dobīnzii, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plăteşte dobīnda şi atare dobīndă se suportă de sediul permanent respectiv, atunci se va considera că acea dobīndă provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau a relaţiilor pe care şi unul şi celălalt le īntreţin cu terţe persoane, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt vărsate, excede pe aceea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    7. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, dobīnzile obţinute de un stat contractant sau de către un oficiu public al acelui stat contractant, oficiu care nu este supus impozitului asupra venitului de acel stat contractant, sau obţinute de un rezident al unui atare stat contractant cu privire la datorii garantate, asigurate sau finanţate indirect de către acel stat contractant sau un oficiu public al acestuia, vor fi scutite de impozit de către celălalt stat contractant.

    ART. 12

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant, plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, pot fi impuse īn acel celălalt stat.

    2. Asemenea comisioane pot fi impuse, cu toate acestea, īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 4 la sută din suma comisioanelor.

    3. Termenul comisioane, folosit īn prezentul articol, indică plăţi făcute unui intermediar (broker), unui reprezentant comisionar general sau oricărei altei persoane asimilate unui astfel de intermediar sau reprezentant de către legislaţia de impozite a statului contractant din care provine o asemenea plată.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă primitorii comisioanelor, fiind rezidenţi ai unui stat contractant, au īn celălalt stat contractant din care provin comisioanele un sediu permanent de care este legată efectiv activitatea care generează comisioanele. Īn asemenea caz se vor aplica prevederile art. 7.

    5. Comisioanele vor fi considerate că provin dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este statul īnsuşi, o subdiviziune administrativă, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a comisioanelor, indiferent dacă este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care se leagă activităţile pentru care este făcută plata şi aceste comisioane sīnt suportate de sediul permanent, atunci comisioanele vor fi considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi primitor sau īntre ambii şi altă persoană, suma comisioanelor plătite, ţinīnd seama de activităţile pentru care s-au plătit, excede suma asupra căreia ar fi convenit plătitorul şi primitorul īn lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acest celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste redevenţe pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe folosit īn prezentul articol indică remuneraţiile de orice natură plătite pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv drepturi de autor pentru filme de cinematograf ori filme sau benzi magnetice destinate emisiunilor de radio sau televiziune, a unui brevet de invenţie, a unei mărci de fabrică sau alte asemenea drepturi, a unui desen sau a unui model, a unui plan, a unei formule sau a unui procedeu secret sau pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific ori pentru informaţii relative la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică cīnd beneficiarul redevenţelor, rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant, din care provin redevenţele, un sediu permanent de care se leagă īn mod efectiv dreptul sau bunul generator de redevenţe. Īn acest caz se aplică dispoziţiile art. 7.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant dacă debitorul este acest stat, o subdiviziune administrativă, o autoritate locală sau un rezident din acel stat. Cu toate acestea, dacă debitorul redevenţelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are īntr-unul dintre statele contractante un sediu permanent de care este legat efectiv dreptul sau bunul generator al redevenţelor şi care suportă sarcina acestor redevenţe, atunci aceste redevenţe sīnt considerate că provin din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Dacă, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau relaţiilor pe care ambii le īntreţin cu terţe persoane, cuantumul redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care ele sīnt vărsate, excede pe acelea asupra cărora s-ar fi convenit de debitor şi creditor īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīnd cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, sīnt impozabile īn statul contractant īn care sīnt situate aceste bunuri.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesiuni libere, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a acestei baze fixe sīnt impozabile īn celălalt stat. Cu toate acestea, cīştigurile provenind din īnstrăinarea vapoarelor, a avioanelor, a vehiculelor feroviare sau rutiere exploatate īn trafic internaţional şi a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de vapoare şi avioane sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care, urmare prevederilor art. 8, sīnt impozabile beneficiile din atare activităţi.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1 şi 2, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Profesiuni independente

    1. Veniturile realizate de către un rezident al unui stat contractant din exercitarea pe cont propriu a unei profesiuni libere sau a altor activităţi independente cu un caracter analog sīnt impozabile numai īn acel stat, dacă rezidentul nu dispune cu regularitate pentru exercitarea activităţii sale īn celălalt stat contractant de o bază fixă sau este prezent īn celălalt stat contractant perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal vizat. Dacă dispune de o astfel de bază fixă sau dacă este prezent īn condiţiile sus-menţionate, veniturile sīnt impozabile īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelei baze fixe sau prezenţei sale.

    2. Expresia profesiuni libere cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 18

    Profesiuni dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19, 20, 21 şi 22, salariile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru activitate salariată sīnt impozabile numai īn acest stat, cu condiţia ca activitatea salariată să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţiile primite sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat contractant, dacă:

    a) beneficiarul este prezent īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului fiscal vizat, şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, unei aeronave sau la bordul unui vehicul feroviar sau rutier īn trafic internaţional se impun īn statul contractant īn care se află situat locul conducerii efective a īntreprinderii. Īn cazul cīnd un rezident al Danemarcei primeşte remuneraţii pentru muncă salariată prestată la bordul unui avion exploatat īn trafic internaţional de către consorţiul Scandinavian Airlines System (SAS), asemenea remuneraţii sīnt impozabile numai īn Danemarca.

    ART. 17

    Tantieme

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte retribuţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte īn calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau de supraveghere sau ale unui organ analog al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    1. Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16, veniturile pe care profesioniştii de spectacole, cum sīnt artiştii de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii, le obţin din activitatea lor personală desfăşurată īn această calitate, sīnt impozabile īn statul contractant īn care acele activităţi sīnt exercitate.

    2. Cīnd veniturile īn legătură cu activităţile personale ale unor astfel de artişti sau sportivi nu revin acestora, ci altor persoane, prin derogare de la prevederile art. 7, 15 şi 16, acele venituri sīnt impozabile īn statul contractant īn care se desfăşoară activitatea artiştilor sau sportivilor menţionaţi.

    3. Veniturile realizate din activităţi desfăşurate īn cadrul acordurilor culturale īncheiate īntre cele două state contractante sīnt impozabile numai īn statul trimiţător.

    ART. 19

    Pensii, anuităţi, contribuţii de asigurări sociale

    1. Pensiile (altele decīt pensiile a căror impunere este reglementată de prevederile paragrafului 2 al art. 20) şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut şi orice anuitate plătită unui atare rezident vor fi impozabile numai īn acel stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, plăţile făcute īn cadrul sistemului public de asigurări sociale al unui stat contractant sīnt impozabile īn acel stat.

    3. Termenul anuitate īnseamnă o sumă determinată, plătibilă īn mod periodic la scadenţe fixe, īn timpul vieţii sau īn timpul unei perioade specificate sau determinabile īn virtutea unui angajament de efectuare a plăţilor, īn schimbul unor contraprestaţii depline şi corespunzătoare făcute īn bani sau evaluabile īn bani.

    ART. 20

    Funcţii guvernamentale

    1. a) Remuneraţia, alta decīt o pensie plătită de un stat contractant, o subdiviziune administrativă sau de o autoritate locală din acel stat oricărei persoane fizice īn legătură cu servicii prestate acelui stat, subdiviziune sau autoritate locală, este impozabilă numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, o astfel de remuneraţie este impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat, iar primitorul este rezident al acelui celălalt stat contractant şi dacă:

    i) este un naţional al acelui stat; sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri create de un stat contractant, o subdiviziune administrativă sau o autoritate locală din acesta oricărei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziune sau autoritate locală din acesta este impozabilă numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, atare pensie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă primitorul este un naţional sau un rezident al acelui stat.

    3. Prevederile art. 16, 17 şi 19 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor cu privire la serviciile prestate īn cadrul unei activităţi industriale sau comerciale desfăşurate de un stat contractant sau de o subdiviziune administrativă sau o autoritate din acesta.

    ART. 21

    Profesori

    1. Un profesor rezident al unui stat contractant, care predă sau efectuează cercetări la o universitate sau īn orice altă instituţie de īnvăţămīnt autorizată legal a celuilalt stat contractant, va fi impozabil numai īn primul stat contractant, pentru toate remuneraţiile primite īn legătură cu activitatea desfăşurată pe o perioadă care nu depăşeşte 2 ani de la data īnceperii activităţii.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica dacă lucrările de cercetare nu sīnt īntreprinse īn interes general, ci īn primul rīnd īn interesul personal al uneia sau mai multor persoane determinate.

    ART. 22

    Studenţi şi stagiari

    1. Sumele pe care le primeşte pentru īntreţinere, educare sau instruire un student, un practicant sau un stagiar care este sau a fost, imediat anterior venirii sale īntr-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul educării sau instruirii, vor fi scutite de impozit īn primul stat menţionat, cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse din afara acelui stat.

    2. Aceeaşi scutire se va aplica venitului obţinut de către o persoană din cele mai sus menţionate, din munca salariată pe care o prestează īn acel prim stat contractant, pentru a-şi suplimenta mijloacele sale pentru īntreţinere, educare, instruire, pentru o perioadă limitată la 5 ani de la sosirea sa īn acel stat.

    ART. 23

    Alte venituri

    Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, de oriunde provin, care n-au fost menţionate īn articolele precedente ale prezentei convenţii, sīnt impozabile numai īn acel stat.

    ART. 24

    Impunerea averii

    1. Averea constituită din bunuri imobile, aşa cum sīnt ele definite la paragraful 2 al art. 6, este impozabilă īn statul contractant unde aceste bunuri sīnt situate.

    2. Averea constituită din bunuri mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau din bunuri mobile ţinīnd de o bază fixă servind la exercitarea unei profesiuni libere este impozabilă īn statul contractant unde este situat sediul permanent sau bază fixă.

    3. Navele, aeronavele şi vehiculele feroviare sau rutiere exploatate īn trafic internaţional, precum şi bunurile mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de mijloace de transport, sīnt impozabile numai īn statul contractant care, īn conformitate cu prevederile art. 8, are dreptul să impună beneficiile obţinute din atare exploatare.

    4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat.

    ART. 25

    Eliminarea dublei impuneri

    Dubla impunere va fi evitată īn modul următor:

    1. Īn ce priveşte Romānia, impozitele plătite īn Danemarca de rezidenţi ai Romāniei asupra veniturilor obţinute sau capitalurilor deţinute care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Danemarca, vor fi scăzute din impozitele datorate statului romān.

    Beneficiile vărsate de īntreprinderile de stat romāne la bugetul statului sīnt considerate īn acest articol ca impozit al Republicii Socialiste Romānia.

    2. Īn ce priveşte Danemarca:

    a) Sub rezerva prevederilor subparagrafului c), cīnd un rezident al Danemarcei realizează venituri sau posedă capital care, īn conformitate cu prevederile prezentei convenţii, sīnt impozabile īn Romānia, Danemarca va acorda:

    1) ca o deducere din impozitul pe venit al acelei persoane, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit īn Romānia;

    2) ca o deducere din impozitul pe capital al acelei persoane, o sumă egală cu impozitul pe capital plătit īn Romānia.

    b) Deducerea, īn fiecare caz, nu va depăşi totuşi acea parte a impozitului pe venitul sau capitalul respectiv, aşa cum a fost calculat īnainte ca deducerea să fie acordată, şi care este corespunzătoare, după caz, venitului sau capitalului impozabil īn Romānia.

    c) Cīnd un rezident al Danemarcei obţine venit sau posedă capital care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, sīnt impozabile numai īn Romānia, Danemarca poate include acest venit sau capital īn baza de impunere, dar va acorda ca deducere din impozitul pe venit sau capital acea parte a impozitului pe venitul sau capitalul respectiv care este corespunzătoare, după caz, venitului obţinut sau capitalului posedat īn Romānia.

    ART. 26

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant, fie că sīnt sau nu rezidenţi ai unuia dintre statele contractante, nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va face īn acest celălalt stat īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea īntreprinderilor acestui celălalt stat desfăşurīnd aceleaşi activităţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau controlat, direct sau indirect, de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat la nici un impozit sau obligaţie legată de impunere care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau ar putea fi supuse īntreprinderile de acelaşi fel ale acestui prim stat menţionat.

    4. Termenul impozitare indică īn prezentul articol impozitele de orice natură sau denumire.

    ART. 27

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului al cărui rezident este. Cazul trebuie supus, īn 3 ani care urmează, primei notificări a măsurii care īi atrage o impozitare ce nu este īn conformitate cu convenţia.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să aducă o rezolvare corespunzătoare, să soluţioneze problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile, orice dificultăţi sau dubii rezultīnd din interpretarea sau din aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele, īn scopul realizării unei īnţelegeri īn vederea aplicării prevederilor prezentei convenţii. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de vederi, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    5. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili procedura de aplicare a prezentei convenţii şi, īn special, formalităţile care trebuie īndeplinite de rezidenţii unui stat contractant pentru a li se acorda īn celălalt stat contractant scutirile sau reducerile de impozit la veniturile menţionate la art. 1O, 11, 12 şi 13, obţinute īn acel celălalt stat.

    ART. 28

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii de natură fiscală pe care le deţin īn mod obişnuit, īn măsura īn care va fi necesar pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi cele ale legilor interne ale statelor contractante relative la impozitele vizate prin convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conformă cu convenţia.

    Orice informaţie astfel schimbată va fi ţinută secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi, altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a īndeplini măsuri administrative contrarii propriei legislaţii sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute pe baza legislaţiei sau īn cadrul practicii sale administrative normale sau ale celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar divulga un secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 29

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Nici o prevedere din prezenta convenţie nu va afecta privilegiile funcţionarilor diplomatici şi consulari acordate īn cadrul normelor dreptului internaţional sau īn baza prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 30

    Extinderea aplicabilităţii teritoriale a convenţiei

    Prezenta convenţie poate fi extinsă, fie īn īntregime, fie cu unele modificări necesare, asupra oricărei părţi a teritoriului Danemarcei, care, īn mod expres, este exclusă de la aplicarea convenţiei şi care stabileşte impozite īn mare măsură cu caracteristici asemănătoare cu cele la care se aplică convenţia. O astfel de extensiune va intra īn vigoare de la data şi sub rezerva modificărilor şi condiţiilor, inclusiv a condiţiilor privitoare la denunţare, astfel cum se va preciza şi conveni īntre statele contractante prin note schimbate pe căi diplomatice.

    ART. 31

    Intrarea īn vigoare

    1. Prezenta convenţie va fi aprobată īn conformitate cu dispoziţiile constituţionale īn vigoare īn fiecare dintre statele contractante şi va intra īn vigoare din cea de a 30-a zi de la schimbul ultimei note din cele două, prin care se arată că ambele părţi s-au conformat acestor prevederi, cunoscīndu-se că prezenta convenţie se va aplica pentru prima dată:

    a) īn Republica Socialistă Romānia, impozitelor aferente perioadei impozabile īn curs, precum şi impozitelor plătite sau reţinute cu īncepere de la 1 ianuarie 1974;

    b) īn Regatul Danemarca;

    1) cu privire la venitul care se impune īn anul fiscal 1974 şi anii următori;

    2) cu privire la capitalul care se impune īn anul calendaristic 1974 şi anii următori.

    ART. 32

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pe o durată nedeterminată. Fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia pīnă la 30 iunie inclusiv al fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de-al cincilea an următor celui al intrării īn vigoare a convenţiei, dīnd notă de denunţare pe cale diplomatică; īn acest caz, aplicarea prezentei convenţii īncetează:

    a) cu privire la venitul care se impune īncepīnd cu anul fiscal următor aceluia īn care s-a remis nota de denunţare şi anii următori;

    b) cu privire la capitalul care se impune īncepīnd cu anul calendaristic următor aceluia īn care s-a remis nota de renunţare şi anii următori.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă de către guvernele lor, am semnat prezenta convenţie.

    Făcută īn Copenhaga la 13 decembrie 1976, īn două exemplare originale, redactate fiecare īn limbile romānă, daneză şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate. Īn caz de divergenţe īn interpretarea dispoziţiilor acestei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

             Pentru guvernul

             Republicii Socialiste Romānia

             Gheorghe Ploeşteanu

 

             Pentru guvernul

             Regatului Danemarca

             K. B. Andersen

 

                           --------------------