Asculta

DECRET   Nr. 261 din  9 iulie 1982

pentru ratificarea unor tratate internaţionale

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĀNIA

PUBLICAT  ĪN: BULETINUL OFICIAL  NR. 66 din 16 iulie 1982

 

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romānia decretează:

 

    (…)

    ART. 4

    Se ratifică Convenţia dintre guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Nicosia la 16 noiembrie 1981.

(…)

 

NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Socialiste Romānia

(…)

 

CONVENŢIE

īntre guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere

 

    Guvernul Republicii Socialiste Romānia şi guvernul Republicii Cipru,

    īn dorinţa de a promova şi de a īntări relaţiile economice īntre cele două ţări pe baza respectării principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi neamestecului īn treburile interne,

    au hotărīt să īncheie o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe avere.

 

    Īn acest scop au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezenta convenţie se aplică persoanelor care sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezenta convenţie se aplică impozitelor pe venit şi pe avere stabilite de unul dintre statele contractante sau de unităţile lor administrativ-teritoriale ori de autorităţile locale, indiferent de sistemul de percepere.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele stabilite pe venitul total, pe averea totală sau pe elemente de venit ori de avere, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenite din īnstrăinarea bunurilor mobile sau imobile.

    3. Impozitele existente care cad sub incidenţa convenţiei sīnt, īn special, următoarele:

    a) īn ceea ce priveşte Romānia:

    i) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice;

    ii) impozitul pe veniturile societăţilor mixte constituite cu participarea organizaţiilor economice romāne şi a partenerilor străini;

    iii) impozitul pe venitul realizat din activităţi agricole;

    (mai jos denumite impozit romān)

    b) īn ceea ce priveşte Cipru:

    i) impozitul pe venit;

    ii) contribuţia specială;

    iii) impozitul pe cīştigurile din capital

    (mai jos denumite impozit cipriot).

    4. Convenţia se va aplica, de asemenea, impozitelor identice sau analoage care se vor institui, după data semnării prezentei convenţii, īn plus sau īn locul celor existente. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor comunica reciproc orice modificări importante aduse legislaţiilor fiscale respective.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentei convenţii, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită:

    a) termenul Romānia, folosit īn sens geografic, īnseamnă teritoriul Republicii Socialiste Romānia, inclusiv marea teritorială şi platoul continental, precum şi orice suprafaţă dincolo de apele teritoriale ale Romāniei asupra cărora Romānia exercită, īn conformitate cu dreptul internaţional şi cu propria sa legislaţie, drepturi suverane cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele mării, solul şi subsolul acesteia;

    b) termenul Cipru īnseamnă Republica Cipru şi include orice suprafaţă adiacentă apelor teritoriale ale Ciprului care, īn conformitate cu dreptul internaţional, a fost sau ar putea fi desemnată ulterior, potrivit legislaţiei Ciprului referitoare la platforma continentală, ca o arie īnăuntrul căreia pot fi exercitate drepturile Ciprului cu privire la fundul mării, subsolul şi resursele lor naturale;

    c) termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă, după context, Romānia sau Cipru;

    d) termenul persoană cuprinde o persoană fizică sau juridică şi orice altă grupare de persoane;

    e) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă constituită īn conformitate cu prevederile legislaţiei romāne, sau orice entitate care este considerată persoană juridică īn vederea impozitării;

    f) termenii īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant īnseamnă, după caz, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant sau o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    g) termenul naţional īnseamnă:

    i) orice persoană fizică care are cetăţenia unui stat contractant;

    ii) orice persoană juridică, societate de persoane şi asociaţie care īşi dobīndeşte statutul juridic īn conformitate cu legislaţia īn vigoare īntr-un stat contractant;

    h) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport făcut de către o navă, o aeronavă sau un vehicul rutier exploatat de către o īntreprindere care īşi are locul conducerii efective īntr-unul din statele contractante, cu excepţia cazului cīnd un atare transport este efectuat numai īntre două locuri situate īn celălalt stat contractant;

    i) termenul autoritate competentă indică:

    (i) īn cazul Romāniei, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat;

    (ii) īn cazul Ciprului, ministrul finanţelor sau reprezentantul său autorizat.

    2. Pentru aplicarea convenţiei de către un stat contractant, orice termen care nu este altfel definit are sensul ce i se atribuie de către legislaţia acelui stat contractant care reglementează impozitele făcīnd obiectul convenţiei, īn măsura īn care contextul nu cere o interpretare diferită.

    ART. 4

    Domiciliul fiscal

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul rezident al unui stat contractant indică orice persoană care, īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat, este subiect de impunere īn acest stat datorită domiciliului său, rezidenţei, sediului conducerii sau oricărui alt criteriu de natură analoagă.

    2. Cīnd, conform dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană fizică este considerată rezidentă a ambelor state contractante, atunci acest caz va fi rezolvat īn conformitate cu următoarele reguli:

    a) persoana va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa. Dacă dispune de o locuinţă permanentă īn fiecare dintre statele contractante, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sīnt cele mai strīnse (centrul intereselor vitale);

    b) dacă statul contractant īn care această persoană are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă această persoană nu dispune de o locuinţă permanentă la dispoziţia sa īn nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerată rezidentă a statului contractant īn care locuieşte īn mod obişnuit;

    c) dacă această persoană locuieşte īn mod obişnuit īn ambele state contractante sau dacă nu locuieşte īn mod obişnuit īn nici unul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă a statului contractant a cărui cetăţenie o are;

    d) dacă această persoană are cetăţenia ambelor state contractante sau dacă nu are cetăţenia nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor tranşa problema de comun acord.

    3. Cīnd, potrivit dispoziţiilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, ea este considerată ca rezidentă a statului contractant īn care este situat sediul conducerii sale efective.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentei convenţii, termenul sediu permanent indică un loc fix de afaceri prin care īntreprinderea exercită īn total sau īn parte activitatea sa.

    2. Termenul sediu permanent cuprinde īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, o carieră, un puţ petrolier sau pentru extracţia gazelor, precum şi orice alt loc de extracţie a resurselor naturale;

    g) un şantier de construcţii sau de montaj, altul decīt cel la care se referă paragraful 3 (g) din acest articol, a cărui durată depăşeşte 12 luni.

    3. Termenul sediu permanent nu cuprinde:

    a) folosirea de instalaţii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii īn scopul exclusiv al depozitării, expunerii sau livrării;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau de mărfuri aparţinīnd īntreprinderii numai īn scopul de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

    d) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    e) menţinerea unui loc fix de afaceri īn scopul exclusiv de a face reclamă, de a furniza informaţii, pentru cercetări ştiinţifice sau pentru activităţi analoage care au caracter preparator sau auxiliar pentru īntreprindere;

    f) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv pentru desfăşurarea de activităţi combinate din categoria celor menţionate la subparagrafele a) la e), cu condiţia ca īntreaga activitate a locului fix de afaceri rezultată din această combinare să aibă un caracter auxiliar sau preparator;

    g) un montaj executat de o īntreprindere a unui stat contractant īn legătură cu livrări de maşini sau echipament din acel stat către celălalt stat contractant;

    h) vīnzarea produselor sau mărfurilor aparţinīnd īntreprinderii, expuse īn cadrul unui tīrg sau expoziţii temporare ocazionale, după īnchiderea tīrgului sau expoziţiei.

    4. Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, cīnd o persoană - alta decīt un agent cu statut independent căruia i se aplică paragraful 5 - acţionează īn numele unei īntreprinderi şi are īmputernicirea, pe care o exercită īn mod curent īntr-un stat contractant, de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, īn această situaţie acea īntreprindere se consideră că are un sediu permanent īn acel stat cu privire la activităţile desfăşurate de acea persoană pentru īntreprindere, īn afară de cazul cīnd activităţile unei astfel de persoane sīnt limitate la cele menţionate la paragraful 3 care, dacă sīnt exercitate prin intermediul unui loc fix de afaceri, nu vor face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent.

    5. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai prin faptul că aceasta īşi exercită activitatea prin intermediul unui curtier, al unui comisionar general sau al oricărui alt intermediar cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    6. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea sa īn acel celălalt stat (printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri imobiliare

    1. Veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din bunuri imobile (inclusiv veniturile din exploatările agricole ori forestiere) situate īn celălalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. a) Termenul bunuri imobile este definit, sub rezerva subparagrafelor b) şi c), īn conformitate cu legea statului contractant īn care bunurile īn cauză sīnt situate.

    b) Termenul bunuri imobile va cuprinde, īn orice caz, toate accesoriile bunurilor imobile, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, a izvoarelor şi a altor bogăţii naturale;

    c) Navele şi aeronavele nu sīnt considerate bunuri imobile.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directă, din īnchirierea sau din folosirea īn orice altă formă a bunurilor imobile.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din bunuri imobile ale unei īntreprinderi şi veniturilor din bunuri imobile folosite la exercitarea unei profesiuni.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activităţi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită activităţi īn acest mod, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat, dar numai īn măsura īn care sīnt atribuibile acelui sediu permanent.

    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant exercită activităţi şi īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent aflat īn acel stat, se atribuie īn fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată exercitīnd activităţi identice sau analoage īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent sīnt admise ca deduceri cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul īn care se află sediul permanent sau īn altă parte.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile atribuibile unui sediu permanent să fie determinate pe baza unei repartizări a beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu īmpiedică acel stat contractant să determine beneficiile impozabile īn conformitate cu repartiţia uzuală; metoda de repartizare adoptată trebuie, totuşi, să fie de aşa natură īncīt rezultatul să corespundă cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se va atribui unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, beneficiile atribuibile unui sediu permanent trebuie determinate īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive valabile şi suficiente de a proceda altfel.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit care sīnt tratate separat, īn alte articole ale prezentei convenţii, dispoziţiile acelor articole nu sīnt afectate de dispoziţiile prezentului articol.

    ART. 8

    Īntreprinderi de transport

    1. Beneficiile obţinute din exploatarea īn trafic internaţional a navelor, a aeronavelor ori a vehiculelor rutiere sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    2. Dacă locul conducerii efective a unei īntreprinderi de transport navale se află la bordul unei nave, atunci se va considera că acesta se află īn statul contractant īn care este situat portul de armare al navei sau, dacă nu există un atare port de armare, īn statul contractant īn care cel care exploatează nava este rezident.

    3. Dispoziţiile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, beneficiilor obţinute din participările īntr-un pool, la o exploatare īn comun sau la o agenţie internaţională de transporturi.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    1. Atunci cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi a unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, şi cīnd, fie īntr-un caz fie īn celălalt, īntre cele două īntreprinderi s-au stabilit sau impus condiţii, īn relaţiile lor financiare sau comerciale, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care, dacă nu ar fi fost acele condiţii, ar fi revenit uneia dintre īntreprinderi, dar datorită acelor condiţii nu i-au revenit ca atare, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn mod corespunzător.

    2. Atunci cīnd un stat contractant include īn beneficiile unei īntreprinderi a acelui stat - şi impozitează īn mod corespunzător - beneficiile unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant care au fost impozitate īn acel celălalt stat, iar beneficiile astfel incluse sīnt beneficii care ar fi trebuit să revină īntreprinderii primului stat menţionat, dacă condiţiile stabilite īntre cele două īntreprinderi ar fi fost cele care s-ar fi stabilit īntre īntreprinderi independente, atunci acel celălalt stat va modifica corespunzător suma impozitului stabilit asupra acelor beneficii. La determinarea unei asemenea modificări se va ţine cont şi de celelalte prevederi ale convenţiei, iar dacă este cazul, autorităţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de către o societate care este rezidentă a unui stat contractant către un rezident al celuilalt stat contractant se impun īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, aceste dividende pot fi impuse şi īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat, dar impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, atīt timp cīt Cipru nu percepe un impozit pe dividende īn plus faţă de impozitul stabilit pe beneficiile sau venitul unei societăţi, dividendele plătite de o societate care este rezidentă a Ciprului unui rezident al Romāniei vor fi scutite de orice impozit īn Cipru, care poate fi stabilit pe dividende īn plus faţă de impunerea beneficiilor sau veniturilor societăţii.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modalităţile de aplicare a paragrafelor 2 şi 3.

    5. Prevederile paragrafelor 2 şi 3 nu vor afecta impozitarea societăţii cu privire la beneficiile din care sīnt plătite dividendele.

    6. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă veniturile provenind din acţiuni sau alte drepturi care nu sīnt titluri de creanţă, din participarea la beneficii, precum şi veniturile din alte părţi sociale care se impun ca şi venitul din acţiuni, conform legislaţiei fiscale a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare. Īn acest context, beneficiile distribuite de societăţile mixte romāne subscriitorilor de capital sīnt asimilate dividendelor.

    7. Prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 nu se aplică īn cazul cīnd beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară īn celălalt stat contractant, īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, activităţi industriale sau comerciale prin intermediul unui sediu permanent situat acolo sau exercită īn acel celălalt stat profesiuni independente printr-o bază fixă situată acolo şi acţiunile deţinute pentru care se plătesc dividendele sīnt legate īn mod efectiv de acel sediu permanent sau de acea bază fixă. Īn această situaţie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    8. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant obţine beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate rezidenţilor primului stat menţionat ori să supună beneficiile nedistribuite ale societăţii unui impozit pe beneficiile nedistribuite, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite sīnt compuse, īn total sau īn parte, din beneficii sau venituri provenind din acel celălalt stat.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat contractant.

    2. Totuşi, dobīnzile realizate dintr-un stat contractant de un rezident al celuilalt stat contractant şi care este beneficiarul efectiv al dobīnzii pot fi impuse īn primul stat contractant menţionat cu o cotă care nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a acestora.

    3. Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, dobīnda provenită dintr-un stat contractant şi plătită:

    - celuilalt stat contractant sau unei instituţii a acelui celălalt stat, care nu este supusă impozitului pe venit īn acel celălalt stat, sau

    - unui rezident al celuilalt stat contractant īn legătură cu īmprumuturile făcute, garantate sau asigurate de acel celălalt stat ori o instituţie a acestuia,

va fi scutită de impozit īn primul stat menţionat. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord instituţiile cărora li se vor aplica prevederile acestui paragraf.

    Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord orice altă instituţie guvernamentală căreia i se vor aplica prevederile prezentului paragraf.

    4. Termenul dobīnzi, astfel cum este folosit īn prezentul articol, indică veniturile din titluri de creanţă de orice fel, īnsoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului, şi, īn special, veniturile din efecte publice şi veniturile din titluri sau obligaţii, inclusiv primele şi premiile decurgīnd din aceste titluri. Penalităţile datorate pentru plata cu īntīrziere nu vor fi considerate ca dobīnzi īn sensul prezentului articol.

    5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, īşi desfăşoară activitatea īn celălalt stat contractant din care provin aceste dobīnzi, printr-un sediu permanent situat acolo, sau exercită īn acel celălalt stat profesiuni independente printr-o bază fixă situată acolo, de care sīnt legate efectiv dobīnzile. Īn această situaţie se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    6. Dobīnda va fi considerată ca provenind dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este chiar acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cu toate acestea, cīnd persoana plătitoare a dobīnzii, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent īn legătură cu care se plăteşte dobīnda şi o atare dobīndă se suportă de sediul permanent respectiv, atunci acea dobīndă se va considera ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi terţe persoane, suma dobīnzilor plătite, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt vărsate, excede pe aceea asupra căreia ar fi convenit debitorul şi creditorul īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 12

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant, plătite unui rezident al celuilalt stat contractant, sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, redevenţele de felul celor la care se referă subparagraful a) al paragrafului 3 pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 5 la sută din suma brută a redevenţelor. Autorităţile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestei limitări.

    3. Termenul redevenţe, astfel cum este folosit īn prezentul articol, indică plăţile de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea folosirii:

    a) unui patent (certificat de invenţie), a unei mărci de fabrică, a unui desen sau model, a unui plan, a unei formule sau a unui procedeu secret, a unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţiile referitoare la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific;

    b) oricărui drept de autor pentru opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv a filmelor cinematografice şi a filmelor şi benzilor magnetice pentru televiziune sau radio.

    4. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor, rezident al unui stat contractant, īşi desfăşoară activitatea īn celălalt stat contractant din care provin aceste redevenţe, printr-un sediu permanent situat acolo sau exercită īn acel celălalt stat profesiuni independente printr-o bază fixă situată acolo şi dreptul sau bunul īn legătură cu care se plătesc redevenţele este efectiv legat de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn această situaţie se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 15, după caz.

    5. Redevenţele sīnt considerate ca provenind dintr-un stat contractant dacă plătitorul este chiar acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Cu toate acestea, cīnd plătitorul redevenţelor, fie că este sau nu un rezident al unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care este legată efectiv obligaţia de plată a redevenţelor şi care suportă aceste redevenţe, acestea sīnt considerate ca provenind din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi creditor sau īntre ambii şi terţe persoane, suma redevenţelor plătite, ţinīnd cont de prestarea pentru care ele sīnt vărsate, excede pe aceea asupra căreia s-ar fi convenit de debitor şi creditor īn lipsa unor asemenea relaţii, dispoziţiile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont şi de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 13

    Comisioane

    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sīnt impozabile īn acel celălalt stat.

    2. Totuşi, asemenea comisioane pot fi impuse īn statul contractant din care provin, īn conformitate cu legislaţia acelui stat, īnsă impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 5 la sută din suma comisioanelor.

    3. Termenul comisioane, astfel cum este folosit īn prezentul articol, indică plăţi făcute unui intermediar (broker), unui comisionar general sau oricărei alte persoane asimilate unui astfel de intermediar sau comisionar de către legislaţia fiscală a statului contractant din care provine o asemenea plată.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul comisionului, fiind rezident al unui stat contractant, are īn celălalt stat contractant din care provin comisioanele un sediu permanent de care este legată efectiv activitatea generatoare de comisioane. Īn acest caz se aplică prevederile art. 7.

    5. Comisionul va fi considerat că provine dintr-un stat contractant cīnd plătitorul este chiar acest stat, o unitate administrativ-teritorială, o autoritate locală sau un rezident al acelui stat. Totuşi, cīnd persoana plătitoare a comisionului, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent de care sīnt legate activităţile pentru care este făcută plata şi acest comision este suportat de acest sediu permanent, atunci comisionul va fi considerat că provine din statul contractant īn care este situat sediul permanent.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre plătitor şi beneficiar sau īntre ambii şi terţe persoane, suma comisioanelor plătite, ţinīnd cont de activităţile pentru care s-au plătit, excede pe aceea asupra căreia ar fi convenit plătitorul şi beneficiarul īn lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentei convenţii.

    ART. 14

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite la paragraful 2 al art. 6, sīnt impozabile īn statul contractant īn care sīnt situate aceste bunuri.

    2. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea bunurilor mobile făcīnd parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant sau a bunurilor mobile ţinīnd de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesiuni independente, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei asemenea baze fixe se impun īn celălalt stat.

    3. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea navelor, a aeronavelor şi a vehiculelor rutiere exploatate īn trafic internaţional sau a bunurilor mobile ţinīnd de exploatarea unor astfel de mijloace de transport sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    4. Cīştigurile provenind din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele menţionate la paragrafele 1, 2 şi 3, sīnt impozabile numai īn statul contractant al cărui rezident este cel care īnstrăinează.

    ART. 15

    Profesiuni independente

    1. Veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din exercitarea pe cont propriu a unei profesiuni independente sau a altor activităţi cu caracter analog sīnt impozabile numai īn acel stat, cu excepţia cazului cīnd rezidentul dispune pentru exercitarea activităţii sale de o bază fixă īn celălalt stat contractant. Dacă dispune de o astfel de bază fixă, veniturile sīnt impozabile īn celălalt stat contractant, dar numai īn măsura īn care acestea sīnt atribuibile acelei baze fixe.

    2. Expresia profesiuni independente cuprinde, īn special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activitatea independentă a medicilor, avocaţilor, inginerilor, arhitecţilor, dentiştilor şi contabililor.

    ART. 16

    Profesiuni dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19 şi 20, retribuţiile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată sīnt impozabile numai īn acel stat, cu condiţia ca activitatea să nu fie exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţiile primite sīnt impozabile īn celălalt stat.

    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant vor fi impozabile numai īn primul stat menţionat, dacă:

    a) beneficiarul rămīne īn celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului calendaristic, şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat, şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de către un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat.

    3. Prin derogare de la dispoziţiile precedente ale acestui articol, remuneraţiile pentru activitatea salariată exercitată la bordul unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul rutier exploatat īn trafic internaţional vor fi impuse īn statul contractant īn care se află situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    ART. 17

    Tantieme

    Tantiemele, jetoanele de prezenţă şi alte remuneraţii similare primite de un rezident al unui stat contractant īn calitate de membru al consiliului de administraţie sau al unui organ similar al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant vor fi impuse īn acel celălalt stat.

    ART. 18

    Artişti şi sportivi

    Prin derogare de la prevederile art. 15 şi 16, veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant ca profesionist de spectacole, cum ar fi artist de teatru, de cinema, de radio sau televiziune ori interpret muzical, precum şi sportiv, din activitatea lui personală desfăşurată īn această calitate īn celălalt stat contractant vor fi impuse īn acel celălalt stat. Cu toate acestea, veniturile obţinute din astfel de activităţi vor fi scutite de impozit īn acel stat, dacă activităţile sīnt desfăşurate īn cadrul acordurilor sau īnţelegerilor culturale īncheiate īntre statele contractante.

    ART. 19

    Funcţii guvernamentale

    1. Remuneraţiile, altele decīt pensiile, plătite de un stat contractant, de o unitate administrativ-teritorială sau de o autoritate locală din acel stat unei persoane fizice pentru servicii prestate acelui stat, unităţii administrativ-teritoriale sau autorităţii locale se vor impune numai īn acel stat.

    2. Cu toate acestea, remuneraţia la care se referă paragraful 1 va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat, iar persoana fizică este un rezident al acelui stat şi dacă:

    i) este un naţional al acelui stat, sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat numai īn scopul prestării serviciilor.

    3. a) Orice pensie plătită de către sau din fonduri create de un stat contractant sau o unitate administrativ-teritorială ori o autoritate locală a acesteia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, unităţii administrativ-teritoriale sau autorităţii locale va fi impozabilă numai īn acel stat.

    b) Cu toate acestea, o atare pensie va fi impozabilă numai īn celălalt stat contractant, dacă persoana fizică este un naţional sau un rezident al acelui stat.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică remuneraţiei pentru serviciile prestate īn legătură cu o activitate comercială sau industrială desfăşurată de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorială ori o autoritate locală a acestuia.

    ART. 20

    Pensii

    Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile, anuităţile şi orice alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat.

    ART. 21

    Studenţi

    1. Sumele pe care le primeşte un student sau un practicant, care este prezent īntr-un stat contractant numai īn scopul educării sau instruirii sale şi care este sau a fost imediat anterior venirii sale rezident al celuilalt stat contractant, īn scopul īntreţinerii, educării sau instruirii sale, nu vor fi impuse īn primul stat contractant menţionat, cu condiţia ca astfel de sume să provină din surse aflate īn afara acelui stat.

    2. Un student la o universitate sau o altă instituţie de īnvăţămīnt superior dintr-un stat contractant sau un practicant, care este prezent īn celălalt stat contractant pentru o perioadă sau perioade care nu depăşesc 183 de zile īn anul calendaristic respectiv şi care este sau a fost imediat anterior venirii sale rezident al primului stat menţionat, nu va fi impus īn celălalt stat contractant pentru remuneraţia aferentă serviciilor prestate īn acel celălalt stat, cu condiţia ca serviciile să fi fost prestate īn legătură cu studiile sau pregătirea sa, iar remuneraţia să fie un cīştig necesar īntreţinerii sale.

    ART. 22

    Profesori

    1. Un profesor rezident al unui stat contractant, care predă sau efectuează cercetări la o universitate sau la orice altă instituţie de īnvăţămīnt a celuilalt stat contractant, va fi impus numai īn primul stat contractant, pentru toate remuneraţiile primite īn legătură cu acea activitate, pe o perioadă care să nu depăşească 2 ani de la data īnceperii activităţii sale.

    2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica veniturilor din cercetare, dacă lucrările de cercetare nu sīnt īntreprinse īn interes general, ci īn primul rīnd īn interesul personal al uneia sau mai multor persoane determinate.

    ART. 23

    Venituri nemenţionate expres

    Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant care nu au fost menţionate expres īn articolele precedente ale prezentei convenţii se impun numai īn acel stat.

    ART. 24

    Avere

    1. Averea constīnd din bunuri imobile, aşa cum sīnt ele definite la paragraful 2 al art. 6, este impozabilă īn statul contractant īn care aceste bunuri sīnt situate.

    2. Averea constīnd din bunuri mobile care fac parte din activul unui sediu permanent al unei īntreprinderi sau din bunuri mobile care aparţin unei baze fixe folosită pentru exercitarea unei profesiuni independente este impozabilă īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    3. Navele, aeronavele şi vehiculele rutiere exploatate īn trafic internaţional şi bunurile mobile afectate exploatării unor astfel de mijloace de transport sīnt impozabile numai īn statul contractant īn care este situat locul conducerii efective a īntreprinderii.

    4. Toate celelalte elemente ale averii unui rezident al unui stat contractant se impun numai īn acel stat.

    ART. 25

    Evitarea dublei impuneri

    1. Dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    a) Īn ce priveşte Romānia, impozitele plătite īn Cipru de rezidenţii Romāniei asupra venitului obţinut sau averii deţinute care, īn conformitate cu prevederile acestei convenţii, pot fi impuse īn Cipru, vor fi scăzute din impozitele datorate statului romān.

    Beneficiile vărsate de īntreprinderile de stat romāne la bugetul statului sīnt considerate īn acest articol ca impozit al Romāniei.

    b) Īn ce priveşte Cipru, sub rezerva prevederilor legii cipriote privind deducerea din impozitul plătit īn Cipru a impozitului plătit īn orice teritoriu din afara Ciprului şi a oricăror modificări ulterioare ale acelor prevederi - care nu vor afecta principiul general al acestuia - şi dacă prin legea cipriotă nu este prevăzută o deducere sau o īnlesnire mai mare, impozitul plătibil īn Romānia asupra beneficiilor, venitului sau cīştigurilor realizate īn Romānia va fi dedus din orice impozit plătibil īn Cipru, aferent unor astfel de beneficii, venit sau cīştiguri.

    2. Potrivit paragrafului 1, termenul impozit cipriot va include:

    a) impozitul cipriot care ar fi trebuit să fie plătit pe orice beneficiu sau dobīndă la care s-a acordat un stimulent, o scutire sau o altă īnlesnire de impozit īn Cipru, dar numai pentru acel stimulent, scutire sau īnlesnire de impozit;

    b) impozitul cipriot care ar fi trebuit să fie deductibil din orice dividend plătit din beneficiile la care s-a acordat un stimulent, o scutire sau o īnlesnire de impozit īn Cipru, dar numai pentru acel stimulent, scutire sau īnlesnire de impozit.

    ART. 26

    Limitarea īnlesnirilor

    Cīnd, potrivit oricărei prevederi din prezenta convenţie, un venit beneficiază de o īnlesnire la plata impozitului īn unul dintre statele contractante şi potrivit legislaţiei īn vigoare din celălalt stat contractant venitul menţionat al unei persoane este supus impozitării pentru suma aferentă care a fost remisă către/sau primită īn acel celălalt stat contractant şi nu pentru īntreaga sumă din acel stat, atunci īnlesnirea acordată potrivit prezentei convenţii īn primul stat contractant menţionat se aplică numai asupra venitului remis către/sau primit īn celălalt stat contractant.

    ART. 27

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii acelui celălalt stat aflaţi īn aceeaşi situaţie.

    2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu se va stabili īn acel celălalt stat īn condiţii mai puţin avantajoase decīt impozitarea stabilită īntreprinderilor acelui celălalt stat, desfăşurīnd aceleaşi activităţi.

    Această prevedere nu poate fi interpretată ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant orice īnlesnire, reducere sau scutire de impozit cu caracter personal, īn funcţie de situaţia sau de sarcinile familiale pe care le acordă propriilor săi rezidenţi.

    3. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este, īn totalitate sau īn parte, deţinut sau controlat, direct sau indirect, de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu sīnt supuse īn primul stat contractant menţionat nici unui impozit sau obligaţii legate de impunere care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt aceea la care sīnt sau pot fi supuse alte īntreprinderi de aceeaşi natură ale acestui prim stat menţionat.

    4. Termenul impozitare indică īn prezentul articol impozitele de orice natură sau denumire.

    ART. 28

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd un rezident al unui stat contractant apreciază că măsurile luate de unu sau de ambele state contractante īi atrag sau īi vor atrage o impozitare care nu este conformă cu prezenta convenţie, el poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acelor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să dea o soluţie satisfăcătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu convenţia.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii amiabile, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de convenţie.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele, īn vederea realizării unei īnţelegeri aşa cum se prevede īn paragrafele precedente. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb de vederi oral, un atare schimb poate avea loc īn cadrul unei comisii compuse din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.

    ART. 29

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba informaţiile care sīnt necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi cele ale legilor interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de convenţie, īn măsura īn care impozitarea pe care ele o prevăd este conform cu convenţia. Orice informaţie astfel schimbată va fi tratată ca secret şi nu va fi divulgată nici unei persoane sau autorităţi, inclusiv unei instanţe, altele decīt cele īnsărcinate cu stabilirea, aplicarea, urmărirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezenta convenţie.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unuia dintre statele contractante obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative īn contradicţie cu propria legislaţie sau cu practica administrativă a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute pe baza propriei sale legislaţii sau īn cadrul practicii administrative normale a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a transmite informaţii care ar divulga orice secret comercial, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 30

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici sau consulari, īn virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau īn virtutea prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 31

    Intrarea īn vigoare

    1. Guvernele statelor contractante vor notifica unul altuia că procedurile constituţionale cerute pentru intrarea īn vigoare a prezentei convenţii au fost īndeplinite.

    2. Convenţia va intra īn vigoare la data ultimei notificări prevăzute la paragraful 1 şi prevederile sale īşi vor produce efectul pentru prima dată:

    a) cu privire la impozitele reţinute la sursă, la sumele obţinute pe/sau după 1 ianuarie al anului calendaristic imediat următor celui īn care convenţia intră īn vigoare;

    b) cu privire la celelalte impozite pe venit şi la impozitele pe capital, la impozitele care sīnt stabilite pentru anul impozabil care īncepe la/sau după 1 ianuarie al anului calendaristic imediat următor celui īn care convenţia intră īn vigoare.

    ART. 32

    Denunţarea

    Prezenta convenţie va rămīne īn vigoare pīnă la denunţarea ei de către unul dintre statele contractante. Oricare dintre statele contractante poate denunţa convenţia pe cale diplomatică, transmiţīnd īn acest sens o notă de denunţare cu cel puţin 6 luni īnainte de sfīrşitul anului calendaristic care urmează unei perioade de 5 ani de la data la care convenţia intră īn vigoare. Īn acest caz, convenţia va īnceta să fie aplicabilă:

    a) cu privire la impozitele reţinute la sursă, la sumele plătite la/sau după 1 ianuarie al anului calendaristic imediat următor celui īn care s-a transmis nota de denunţare;

    b) cu privire la alte impozite pe venit şi impozite pe capital, la impozitele care sīnt stabilite pentru oricare an impozabil care īncepe la/sau după 1 ianuarie al anului calendaristic imediat următor celui īn care s-a transmis nota de denunţare.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi legal īn acest scop, au semnat prezenta convenţie.

    Făcută la Nicosia la 16 noiembrie 1981, īn două exemplare originale, redactate fiecare īn limbile romānă, greacă şi engleză, cele trei texte avīnd aceeaşi valabilitate. Īn caz de divergenţe īn interpretarea dispoziţiilor acestei convenţii, textul īn limba engleză are precădere.

 

Pentru guvernul

Republicii Socialiste Romānia,

Aurel Duma

 

Pentru guvernul

Republicii Cipru,

A. Afxentoiu