Ascultă       OBLIGAŢII DECLARATIVE - UTILIZATORI/DISTRIBUITORI APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE (AMEF)

TERMENUL OBLIGAŢIA CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALĂ
În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale. Formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil - F4101 Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul autorizat. Este utilizat pentru transmiterea informaţiilor necesare înregistrării aparatelor de marcat electronice fiscale:
- produse,
- importate,
- achiziţionate intracomunitar,
- adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil.
Anexa nr. 2A la OPANAF 4156/2017
În termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, de la primirea "Declaraţiei de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale "Formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate" - F4102 Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează informaţii privind instalarea aparatului de marcat. Anexa nr. 2C la OPANAF 4156/2017
Ori de câte ori este cazul
sau
în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care aparatul de marcat electronic fiscal a fost:
- furat/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb/a dispărut; sau
- exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;
- au intervenit schimbări în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal, având ca factor generator
- reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în condiţiile legii;
- confiscarea conform legii sau preluarea spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate
- încetarea activităţii distribuitorului autorizat
"Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia, precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale" - F4103 Distribuitorul autorizat transmite informaţii privind schimbări ale stării sau situaţiei aparatelor de marcat electronice fiscale Anexa nr. 2D la OPANAF 4156/2017
În maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a apărut situaţia "Notificare privind situaţia aparatului de marcat electronic fiscal - F4105 Utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la apariţia unei situaţii precum: schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator economic, furtul/dispariţia/ distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal,înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal,închiderea punctului de lucru, încetarea activităţii prin lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea operatorului economic sau altele, după caz. Anexa nr. 2E la OPANAF 4156/2017
Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate*
*Prin perioada de raportare se înţelege luna calendaristică.
"Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate- F4109 Se completează de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale în situaţia în care există aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generarea de date, în nicio zi din perioada de raportare. OMFP 627/2018
Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare*
*Prin perioada de raportare se înţelege luna calendaristică.
Aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conţinând registrul rapoartelor Z şi bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secţiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4200 **
**Se depune de către operatorii economici care nu au aparatele de marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic al ANAF.
Se depune pentru raportarea de către utilizatorii caselor de marcat fiscale a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate aprobate prin H.G. nr. 479/2003. OUG nr. 28/1999
HG nr.479/2003
Secţiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018
Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare*
*Prin perioada de raportare se înţelege luna calendaristică
Aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.1) şi raportul Z (secţiunea II.5) pentru o zi fiscală în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4201**
**Se depune de către operatorii economici care nu au aparatele de marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic al ANAF.
Se depune pentru raportarea de către utilizatorii caselor de marcat fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.1) şi raportul Z (secţiunea II.5) pentru o zi fiscală OUG nr. 28/1999
HG nr.479/2003
Secţiunea II.1 şi II.5 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018
Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare*
*Prin perioada de raportare se înţelege luna calendaristică.
Aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de taximetrie, conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.2) şi raportul Z (secţiunea II.6) pentru o zi fiscală în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4202**
**Se depune de către operatorii economici care nu au aparatele de marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic al ANAF.
Se depune pentru raportarea de către utilizatorii caselor de marcat fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.2) şi raportul Z (secţiunea II.6) pentru o zi fiscală OUG nr. 28/1999
HG nr.479/2003
Secţiunea II.2 şi II.6 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018
Până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare*
*Prin perioada de raportare se înţelege luna calendaristică.
Aplicaţie pentru validarea fişierelor XML create de aparatele de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.3) şi raportul Z (secţiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - A4203**
**Se depune de către operatorii economici care nu au aparatele de marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic al ANAF.
Se depune pentru raportarea de către utilizatorii caselor de marcat fiscale, altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.3) şi raportul Z (secţiunea II.7) pentru o zi fiscală OUG nr. 28/1999
HG nr.479/2003
Secţiunea II.3 şi II.7 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018
Mari contribuabili - până la 30.06.2021
Contribuabili mici şi mijlocii - până la 30.11.2021
Operatorii economici care achiziţionează AMEF ulterior datei de 01.12.2021 - 2 zile lucrătoare de la data instalării AMEF
Declaraţie pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice - F4110 Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice OPANAF 435/2021 Anexa 2