Ascultă
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile cu directivele europene, publicat īn Monitorul Oficial nr.25 din 14 ianuarie 2008
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2421/2007 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat īn Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2007
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri īn regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin OMFP nr. 2.220/2006, publicat īn Monitorul Oficial nr. 825 din  4 decembrie 2007
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre Romānia şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii īn Romānia, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat īn Monitorul Oficial nr. 810 din 28 noiembrie 2007
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi īn Comunitate, publicat īn Monitorul Oficial nr. 740 din 1 noiembrie 2007
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 634/2007 pentru completarea şi modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 454/2007 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a plăţii TVA īn cadrul programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, publicat īn Monitorul Oficial nr.  500 din 26 iulie 2007.
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele īnregistrate īn scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele īnregistrate īn scopuri de TVA publicat īn Monitorul Oficial nr.376 din 4 iunie 2007
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500 /2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amānare de la plata īn vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei nr. 244 din 11 aprilie 2007
 • Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 84 / 2007 pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor īn domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor datorate īn vamă īn cazul operaţiunilor de leasing aflate īn derulare la data aderării, publicat īn Monitorul Oficial nr. 80 din  1 februarie 2007
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de īnregistrare fiscală a contribuabililor,publicat īn Monitorul Oficial nr. 175 din 13 martie 2007
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 155/2007 privind aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcţii-montaj prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat īn Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2007
 • Ordinul preşedintelului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 86/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative  privind activitatea desfăşurată īn cursul anului 2006 ,  publicat īn Monitorul Oficial nr.  93 din 6 februarie 2007
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Nr.3/2007  privind Procedura de solicitare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare, publicat īn Monitorul Oficial nr. 19 din 11 ian. 2007 Cerere