Anunţ cu privire la ocuparea, prin transfer, a unui număr de maxim 350 posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală, respectiv din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti

Lista posturilor vacante de la nivelul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru care se va efectua procedura de transfer

Lista posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti pentru care se va demara procedura de transfer

Cerere de participare la interviu

Rezultatele la proba interviu - testare profesională pentru funcţiile publice de conducere gestionate la nivelul ANAF

Lista funcţionarilor publici care vor participa la interviu pentru posturile vacante de la nivelul aparatului propriu al ANAF, în data de 31.08.2013

Lista funcţionarilor publici care vor participa la interviu pentru posturile vacante de la nivelul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucureşti , în data de 31.08.2013

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 1

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 2

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 3

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 4

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 5

Rezultatelela interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţiilor publice vacante la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în condiţiile legii - comisia 6

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer, a funcţ iilor publice vacante la Direcţia general„ de tehnologia informatiei, în condiţiile legii - comisia 7

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la  Direcţ ia generală de organizare şi resurse umane,  Unitatea de imprimare rapidă, Direcţia generală de investitii, achizitii publice şi servicii interne - comisia 8

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia de audit public intern, Direcţia generală de planificare şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare, Direcţia generală de servicii pentru contribuabili, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, în condiţ iile legiii - comisia 9

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 1 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 2 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 3 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 4 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 5 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 6 colectare

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 1 inspecţie

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 2 inspecţie

Rezultatele la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea, prin transfer,  a funcţ iilor publice vacante la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti , în condiţiile legii - comisia 3 inspecţie

Erată cu privire la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea prin transfer a funcţ iilor publice vacante din cadrul DGRFPB

Erată cu privire la interviul organizat în data de 31.08.2013 pentru ocuparea prin transfer a funcţ iilor publice vacante din cadrul DGRFPB - comisia 2