Ministerul Finantelor Publice

Agentia Naþionala de Administrare Fiscala

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice IASI

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau

Serviciul Fiscal Orasenesc Buhusi
Str. Republicii, nr. 2 bis, orașul Buhusi,

jud. Bacău, cp. 605100, ROMÂNIA

Telefon 0234-261461, Fax 0234-263743

E-mail: Admin.BHBCCFNX01.BC@mfinante.roNr. 5.974 din 13.03.2018


ANUNT COLECTIVIn temeiul art. 47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:


Nr.crt.

Denumire Contribuabil

CUI

Domiciliu fiscal

Denumire si nr. act administrativ

1.

ICARS SRL

24808705

BUHUSI

Decizie de declarare in inactivitate nr. 10992

din 05.03.2018

2.

ELARONISH IMPEX SRL

17183182

BUHUSI

Proces verbal de declarare a starii de insolvabilitate nr. 3961 din 15.02.2018

3.

EURO CREDIT EXPRES SRL

33642155

GIRLENI

Decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprentand si penalitati de intarziere nr. 5049 din 01.03.2018


Actele administrative fiscale pot fi consultate de contribuabili la sediul organului fiscal emitent .

Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .

SEF SERVICIU FISCAL ORASENESC,

Constantin Stoica