Nr. 146278/ 20.12.2017

 

 

 

PROCES-VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

 

         Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitătile de comunicare prevăzute la art. 47 alin.(2) sau (3) din legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnata Galn Cristina am procedat, în conformitate cu dispozitiile art.47 alin.(5) din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afisat în data de 20.12.2017, concomitent la sediul ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE BACAU si pe pagina de internet: https://static.anaf.ro/static/1/Iasi/Bacau  anuntul nr. 146278 din data de 20.12.2017.

     

             Sef  Administratie  Adjunct Colectare,  

                    Ciocan Dragos Constantin                                                                                                                      

                                                                                                                                 Sef Serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                                     Gurlui Simona                                                                                                                   

                                    

                                                

                                                                                                                                 Intocmit,

                                                                                                                                Galan Cristina

                                              

 

 

                   Anuntul a fost retras in data de____________.2017      

 

 

         Sef  Administratie                                                                                                                                                                                                                                                        Ciocan Dragos Constantin    

                                                                                                Sef Serviciu,

                                                                                              Gurlui Simona                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      Intocmit,

                                                                                                                                  Galan Cristina