MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                                            

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA                                           Str.Calea Domnească nr.166 

 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti               Târgovişte, Dâmboviţa

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita             Tel:+0245 616779 

 Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii-Dambovita       Fax:+0245 615916

                                                                                                                            e-mail: Viorel.Paraschiv.DB@mfinante.ro

Numar de operator de date cu caracter personal:19935 

Dosar de executare nr. 142/2013

Nr.120967 /11.12.2013

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2013 luna decembrie ziua 30 ora  10

                 In temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 30,  luna decembrie, anul 2013, ora 10.00, in Targoviste, Str. Mihai Popescu bl. 33, sc. A, ap. 1-2, jud. Dâmboviţa, se vor  vinde prin licitatie publica (a I-a) urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. INPRESSCO - GROUP SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Targoviste, Str.Mihai Popescu bl.33, sc.A, ap.1-2, jud. Dâmboviţa, cod de identificare fiscala 922647.

                                                SEDINTA a I -a     

Nr. crt.

Denumirea  bunului mobil, descriere sumara:

Canti tate

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei exclusiv  TVA lei/buc

Cota TVA/

neimpo zabila*)

1

Automobil Mixt –camion 4 usi – marca Ford –tip FNDY/ Transit nr.de identificare WFOCXXGBFC3J85181, An fabricatie 2003, masa totala autorizata 3500 kg , motor tip D2FA, seria 3J85181, cilindree2402 cmc, numar locuri pe scaune 6, nr. axe 2, sursa energie – motorina, culoare Alb,DB 93 YNP.

 1

18150

24%

2

Autoturism  -Marca Ford Transit 85 T 300, An de fabricatie 2003,numar identificare

WFOPXXBDFP3508279, masa totala autorizata 2880 kg , motor tip F3FA(fara serie),cilindree 1998 cmc, numar locuri pe scaune 8, nr. axe 2sursa energie motorina,  culoare Albastru, numar de inmatriculare DB 92 YNP.

1

 

13260

24%

3

Masina de sudat tevi polietilena, cap la cap diametrul 200 mm , an fabricatie 2003

1

2519

24%

4

Grup Electrogen 8 kva,220 V pentru producerea curentului electric marca Honda, an fabricatie 2003

1

2370

24%

5

Grup Electrogen ,220 V pentru producerea curentului electric marca Honda, an fabricatie 2004

1

4009

24%

6

MASINA de sudat Georg Fischer 315 cm , care produce temperature necesara sudarii cap la cap a tevilor, an fabricatie 1997

1

6012

24%

7

Trusa de filetat electrica marca  Supertronic, an fabricatie 2009

1

921

24%

8

Masina de filetat teava marca Supertronic , dimensiunile de filetare 1/2' pana la 2, an fabricatie 2007

1

1113

24%

9

 

Miniexcavator,marca Caterpillar, tip zeppelin 301.6, anul fabricatieie 2006, ore de functionare 3594, an fabricatie 2006

1

8157

24%

 

10

Mai Compactor marca Ammann , tip  AVS 68  KW, an fabricatie 2007

1

3487

24%

11

 

Masina Electrica de filetat teava, marca Supertronic , dimensiunile de filetare ½’ pana la 3’ , an fabricatie 2010

1

1559

24%

12

Masina de Taiat Asfalt , marca Cedima, tip CF-12,4 B, an fabricatie 2007

1

1559

24%

13

Masina de sudat electrofuziune , marca Ritma, an fabricatie 2006

1

2591

24%

14

Ciocan Hidraulic , marca Krupp,2010

1

1545

24%

15

 Autoturism  -  Marca TOYOTA  tip XA3(A) ALA  30 (WT)RAV4, an fabricatie 2006, nr. identificare JTMBA31V005027610,   motor  serie 0084062, sursa energie motorina,  culoare NEGRU, numar de inmatriculare DB 53 YNP,capacitate cilindrica 2231 cm

1

31140

24%

16

 Autoturism  -Marca  TOYOTA  tip XA3(A) ALA  30 (WT)RAV4, an fabricatie 2006, nr. identificare JTMBA31V205024529, motor serie 0076350, sursa energie motorina,  culoare GRI, numar de inmatriculare DB 56 YNP, capacitate cilindrica 2231 cm

1

31050

24%

 *Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabila in conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din Normele metodologice  de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea  Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

    Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare            

   Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte,pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie,pana in ziua precedenta termenului de vanzare:oferte de cumparare;in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare,  reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana , copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului si comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, dovada emisa de creditorii fiscali  ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.               

   Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile  art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare.                                        

  Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numerele 0245217886 sau 0245/616779 interior 621 sau 426

       Data afisarii: 16.12.2013                         

  Conducatorul organului de executare

            ec. Paraschiv Viorel   

Sef Serviciu Executare Silita CM,                                     Executor fiscal,

 ec. Mihai Georgeta                                                       ec.Stoica Daniela