Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea

Structura de Administrare Fiscala

Adresa: Focsani, B-dul Independentei Nr. 24 Cod postal: 620056

Tel: 0237 / 236.600 Fax: 0237 / 217.266

 

Precizari referitoare la completarea formularului

"Proces- verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" cod 14.13.22.99

 

 

In Monitorul Oficial nr.545/23.06.2006 a fost publicat O.M.F.P. nr. 654/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrului finantelor nr. 1801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar.

Procesele - verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aflate in stocul organelor fiscale se vor utiliza pana la epuizarea acestora, dar se va avea in vedere stergerea expresiei "si ale H.G. nr. 1574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare"

Aceasta precizare este necesara, deoarece H.G.1574/2003 a fost abrogata prin H.G. 208/2005 prinvind organizarea si functionarea M.F.P. si A.N.A.F.

Noul model de Proces - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prezent in Anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 654/2006.

 

29.06.2006