OBŢINEREA CERTIFICATELOR  DE CAZIER FISCAL PENTRU:

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE


CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL – PERSOANE FIZICE

 

Documente necesare:

-          cerere tip, se distribuie gratuit - formularul 502

-          chitanţa de achitare  a taxei de 20 lei  ;

-          copie act identitate (BI/CI) sau copie de pe actul de identitate a reprezentantului, după caz;

-          procura autentica sau împuternicire avocaţială, în cazul în care nu se depune cererea de către persoana titulara.

 

NOTA ............

 

Depunere documente:

 

·         Pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza Administraţiei Finanţelor Publice Galaţi,  conform arondării teritoriale, documentaţia se depune  la A.F.P. Galaţi - camera 211 – etajul2Compartimentul Cazier Fiscal

 

Telefon contact: 0236/491010 int.2093

 

 

·        Pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza Administraţiei Finanţelor Publice Tecuci, conform arondării teritoriale, documentaţia se depune la sediul A.F.P. Tecuci - camera 24 - Compartimentul Cazier Fiscal

 

Telefon contact:  0236/820474 – int.121

 

 

·         Pentru restul contribuabililor documentele se depun la camera 211 – etajul2 - D.G.F.P.-A.M.A.V.S. Galati – Biroul autorizări şi gestionarea cazierului fiscal

 

Telefon contact: 0236/491010 - int.2093

 

Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal – 30 zile de la data eliberarii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

Termen de solutionare: Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.

 


 

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL – PERSOANE JURIDICE

 

Documente necesare:

-          cerere tip, se distribuie gratuit- formularul 502 ;

-          chitanţa de achitare a taxei de 20 lei ;

-          copie act identitate (BI/CI) - administrator sau reprezentant pe baza de mandat, după caz;

-          actul care atestă numirea reprezentantului legal al acestora(Ex. acte constituire / certificat constatator de la oficiul registrului comertului)

-          împuternicirea , în cazul în care cererea se depune prin alt reprezentant.

 

 

NOTA...................

 

Depunere documente:

 

·         Pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza Administraţiei Finanţelor Publice Galaţi,  conform arondării teritoriale, documentaţia se depune  la A.F.P. Galaţi - camera 211 – etajul2Compartimentul Cazier Fiscal

 

Telefon contact: 0236/491010 int.2093

 

 

·        Pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza Administraţiei Finanţelor Publice Tecuci, conform arondării teritoriale, documentaţia se depune la sediul A.F.P. Tecuci - camera 24 - Compartimentul Cazier Fiscal

 

Telefon contact:  0236/820474 – int.121

 

 

·         Pentru restul contribuabililor documentele se depun la camera 211 – etajul2 - D.G.F.P.-A.M.A.V.S. Galati – Biroul autorizări şi gestionarea cazierului fiscal

 

Telefon contact: 0236/491010 - int.2093

 

Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal – 30 zile de la data eliberarii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

Termen de solutionare: Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.


 

NOTA

 

Situaţiile in care certificatul de cazier fiscal se obţine doar prin  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi :

·              la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;

·               la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

·              la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;

·              la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.