Program de lucru DGFP Constanta

  • Luni – Vineri: 08.00-16.00


Program de lucru cu publicul DGFP Constanta (inclusiv activitatea de secretariat si registratura)

  • Luni – Vineri: 08.30-16.30

  • Miercuri: 08.30-18.30
Program audiente
Informatii DGFP Constanta
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este înscris în "Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal" al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 9558. Datele sunt colectate prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, în scopul îndeplinirii prevederilor legale cu privire la gestionarea fondurilor publice.