Listă categorii de documente gestionate

1. Clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora Serv. Financiar Contabilitate, Investitii si Buget Propriu
2. Reglementari din domeniul contabilitatii publice, Norme metodologice, precizari si instructiuni contabile Serv. Financiar Contabilitate, Investitii si Buget Propriu
3. Planul de conturi pentru institutiile publice Serv. Financiar Contabilitate, Investitii si Buget Propriu
4. Modelul situatiilor financiare Administratiile finantelor publice teritoriale
5. Modelul registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila pentru institutiile publice, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora Serv. Financiar Contabilitate, Investitii si Buget Propriu
6. Instructiuni privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului trezoreriei statului Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
7. Inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe Administratiile finantelor publice teritoriale
8. Declararea impozitelor, taxelor si contributiilor Administratiile finantelor publice teritoriale
9. Raportul de audit public intern Biroul de Audit Intern
10. Informatii solicitate de cetateni referitoare la vechimea in munca, completarea dosarului de pensii Serviciul Resurse Umane si Salarizare
11. Contracte incheiate cu persoane juridice sau persoane fizice independente care au castigat in cadrul procedurii de achizitie Compartiment Achizitii Publice