Asculta

TelVerde

Serviciul TelVerde al Ministerului Finanţelor Publice este destinat înregistrării apelurilor primite referitoare la posibile fapte de corupţie ale funcţionarilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiile subordonate precum și a apelurilor privind situațiile în care operatorii economici refuză eliberarea bonurilor fiscale. Numărul de telefon 0800 800 085 poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24.

Numărul de telefon 0800 800 085 poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24.

Conţinutul mesajului înregistrat este compus din două părţi după cum urmează:

"Aţi sunat la linia TelVerde anticorupţie a Ministerului Finanţelor Publice. Vă informăm că acest apel este înregistrat, iar continuarea acestuia reprezintă acceptul dumneavoastră."".

Componenta 1

Pentru sesizări privind posibile fapte de corupție ale funcționarilor din Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate apăsaţi tasta 1.

Componenta 2

Pentru sesizări privind refuzul operatorilor economici de eliberare a bonurilor fiscale apăsaţi tasta 2.

După alegerea oricăreia dintre cele două opţiuni urmează mesajele:

Preluarea şi verificarea aspectelor pe care doriţi să le sesizaţi, sunt strict condiţionate de furnizarea, în format complet, a datelor dumneavoastră de identificare, respectiv nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon. După semnalul sonor aveţi la dispoziţie 3 minute pentru formularea sesizării.

RECOMANDĂRI
privind abordarea situațiilor în care operatorii economici refuză emiterea și înmânarea bonurilor fiscale

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/1999:

1. Este interzisă emiterea și înmânarea către clienți a altor documente care atestă plata contravalorii bunurilor sau serviciilor prestate, în afara bonurilor fiscale;

2. În cazul în care clientul nu primește bonul fiscal sau primește un alt document decât bonul fiscal, acesta are obligația de a solicita emiterea și înmânarea bonului fiscal;

3. În cazul refuzului de a emite și înmâna bonul fiscal, clientul poate beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

4. Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor legale menționate mai sus.

Ministerul Finanțelor Publice recomandă clientilor, cărora un operator economic le refuză emiterea și respectiv înmânarea bonului fiscal, să abordeze următoarea conduită:

Confirmarea primirii sesizării împreună cu numărul de înregistrare poate fi preluată telefonic de la structura de relaţii publice a instituţiei destinatare.

Pentru solicitarea de informaţii de interes public sau transmiterea de petiţii cu alta temă decât sesizarea faptelor de corupţie ale funcţionarilor Ministerului Finanţelor Publice sau refuzul operatorilor economici de eliberare a bonurilor fiscale, vă rugăm să utilizaţi în continuare canalele de comunicare existente la rubrica Contacte.