Potrivit dispoziţiilor art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ANAF organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 1342. Având în vedere importanţa informaţiilor din acest registru pentru contribuabilii care fac achiziţii de la cei care aplică sistemul de TVA la încasare, pentru stabilirea posibilităţii de exercitare a dreptului de deducere a taxei achitate, acest registru a fost publicat pe portalul ANAF la adresa http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare

 • Modalităţi de consultare a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, avizat de conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi care este parte integrată a pachetului legislativ referitor la reglementarea sistemului TVA la încasare
  Referat de aprobare
  Proiect Ordin
  Anexa 1 - Formularul 097
  Anexa 2 - Instrucţiuni de completare
  Anexa 3 - Caracteristici de tipărire
  Comunicat de presă

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Caracteristici de tipărire
  Referat de aprobare

  Ghidul contribuabilului pentru sistemul TVA la încasare.