Atenţie pentru declaraţia 200, începând cu raportările pentru anul 2011, se schimbă atat softul de raportare (numai PDF cu XML atasat,) cât şi modalitatea de depunere.

Pentru a îmbunătăţii serviciul depunere a declaraţiilor fiscale prin metode electronice, de la distanţă şi pentru a preveni blocajele în perioadele de vârf, de la 15 martie 2012, pentru perioadele de raportare începând cu anul 2011, declaraţia 200 se va putea depune prin Internet doar pe pagina de upload creată iniţial pentru declaraţia 112, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro  folosind un certificat digital calificat.
Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, completează D200 înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, declaraţia 200 va putea fi depusa doar la ghişeu, pe suport hârtie.

Noile versiuni ale programelor de asistenta (Soft A si Soft J) pentru declaraţia 200 va putea fi descărcata de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice – Persoane fizice - Descărcare formulare, unde se vor regăsi si prevederile legale, precum şi instructiuni / documentaţie de ajutor.