CONTRIBUTII  ASOCIATII PROPRIETARI   (ASP)

 

Calitatea persoanei

C.A.S.

DA/NU

Baza Legala

C.A.S.S.

DA/NU

Baza Legala

SOMAJ

DA/NU

Baza Legala

ACCIDENTE

DA/NU

Baza Legala

CONCEDII MEDICALE

DA/NU

Baza Legala

FOND GARANTARE

DA/NU

Baza Legala

CONTRACT/

DECLARATIE ASIGURARE

DA/NU

Baza Legala

CINE DECLARA, PLATESTE

DA/NU

Baza Legala

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9     

Presedinte, contract de mandat

Individuala

Da,

Art.2963 lit.a) + art.55 alin.(2) lit.d2) + art.2964 lit.n) CF

 

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.g) + art.2965 alin.(1) CF

 

 

Individuala

Da,

Art.2963 lit.a) +art.55 alin.(2) lit.d2) + art.2964  lit.n) CF

 

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.g) + art.2965 alin.(2) CF

 

Individuala

Nu,

Art.2963 lit.a) +  art.296lit.n) + art.29616 alin.(4) lit.b) CF

 

Angajator

Nu

Art.2963 lit.g) + art.29616 alin.(4) lit.b) CF  +

art.29618 alin.(8) CF

 

 

 Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Da,

Art.2963 lit.g) + art.2965 alin.(5) CF

 

 

 

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu,

Art.2963 lit.g) + art.29616 alin.(3) lit.b) CF + Nm pct.22 lit.f) +

art.29618 alin.(8) CF + Nm pct.30

 

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu,

Conform art.2963 lit.g) + art.2965 alin.(4) CF - contributia la Fondul de garantare se datoreaza numai in cazul salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă .

 

 

ASP, pt.

-CAS,

-CASS

-Accidente si boli prof. conform

art.2963 lit.g) + art.29618 alin.(1) + alin.(9) CF

PF + Contract de munca

Individuala

Da

Art.2963 lit.a) + art.2964 alin.(1)  lit.a) CF

  

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(1) CF

 

Individuala

Da

Art.2963 lit.a) + art.2964 alin.(1) lit.a) CF

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(2) CF

 

Individuala

Da

Art.2963 lit.a) + art.2964 alin.(1) lit.a) CF

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(3) CF

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(5) CF

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(2) CF

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

Angajator

Da

Art.2963 lit.e) + art.2965 alin.(4) CF

 

ASP-pentru toate contributiile sociale

conform

art.2963 lit.e) + art.29618 alin.(1) + alin.(9) CF

PFA + Conventie civila

Individuala

Da

Art.2963 lit.c) + art.29614 CF  + art. III alin.(17) lit.b) OUG nr.58/ 2010

 

 

Exceptii

Art.III alin.(5) si (15) OUG nr.58/2010

 

Angajator

Nu

Art.29616 alin.(7) CF

Individuala

Da

Art.257 alin.(2) lit.b) din Legea nr.95/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Persoana fizica in cauza are obligatia potrivit Legii nr.95/2006 sa se asigure, angajatorul neavand obligatii in acest sens

Individuala

Da

Art.2963 lit.c) + art.29614 CF + art. III alin.(17) lit.b) OUG nr.58/2010

 

 

Exceptii

Art.III alin.(5) si (15) Legea

nr.58/2010

 

Angajator

Nu

Art.29616 alin. (7) CF

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

 

PFA -

Optional

Art.6 alin.(1) lit.d) din Legea nr.346/2002

 

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

 

PFA -

Optional

Art.1 alin.(2) lit.d) + art.6 alin.(6) din OUG nr.158/2005

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Art.4 lit. a) si lit. c) Legii nr. 200/2006 contributia la Fondul de garantare se datoreaza numai in cazul salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă

Persoana fizica autorizata

 

>obligatoriu pentru:

- CASS, CF.

art.211 alin.(1) art.215 alin.(3) art.257 alin.(7) din Legea nr.95/2006,

 

>in caz de optiune pentru:

- contributia pt. accidente si boli profesionale

in cazul in care opteaza, se plateste de catre asigurat

art.6 lit.d) din Legea nr.346/2002

- contributia pt. concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cazul in care opteaza, se plateste de catre asigurat

art.5 lit.c) + art.6 alin.(6) din OUG nr.158/2005,

 

 

 

 

 

ASP- pentru

- CAS si

- Somaj conform

art.2963 lit.g) + art.29618 alin.(1) + alin.(9) CF

PF + Conventie civila

Individuala

Da

Art.2963 lit.c) + art.29614 CF + art. III alin.(17) lit.b) OUG nr.58/2010

Exceptii

Art.III alin.(5) si (15) Legea

nr.58/2010

 

Angajator

Nu

Art.29616 alin. (7) CF  

Individuala

Da

Art.257 alin.(2) lit.b) din Legea nr.95/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Persoana fizica in cauza are obligatia potrivit Legii nr.95/2006 sa se asigure, angajatorul neavand obligatii in acest sens

Individuala

Da

Art.2963 lit.c) + art.29614 CF + art. III alin.(17) lit.b) OUG nr.58/2010

Exceptii

Art.III alin.(5) si (15) Legea

nr.58/2010

 

Angajator

Nu

Art.29616 alin. (7) CF

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Potrivit Legii nr.346/2002

nu este persoana asigurata obligatoriu

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Potrivit OUG nr.158/2005

nu este persoana asigurata obligatoriu

 

Contributie specifica angajatorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Nu

Art.4 lit. a) si lit. c) Legii nr. 200/2006 contributia la Fondul de garantare se datoreaza numai in cazul salariaţilor încadraţi cu contract individ. de muncă

Persoana fizica in cauza

pentru:

CASS,

art.211 alin.(1) art.215 alin.(3) art.257 alin.(7)

din Legea nr.95/2006

ASP-pentru

- CAS si     

- Somaj conform

art.2963 lit.g) + art.29618 alin.(1) + alin.(9) CF

Nota: in caz de reconsiderare a activităţii potrivit art.7 alin.(1) pct 2.1 din Codul fiscal se datoreaza solidar toate contributiile sociale obligatorii.